Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 22.2. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих

1. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих здійснюється органом з контролю (нагляду).
2. Порядок ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і перелік включаються до нього відомостей визначаються регулюючим органом.
3. Відомості, що містяться в єдиному державному реєстрі саморегулівних організацій арбітражних керуючих, є відкритими, загальнодоступними, підлягають розміщенню на офіційному сайті органу з контролю (нагляду) в мережі "Інтернет" в порядку, встановленому регулюючим органом.
4. Відомості про некомерційної організації, що відповідає умовам пункту 2 статті 21 цього Закону, підлягають включенню до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих протягом десяти днів з дати подання до органу з контролю (нагляду) наступних документів:
заяву некомерційної організації про включення до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих;
оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії установчих документів некомерційної організації;
положення, затверджені саморегулюючої організацією і регламентують діяльність її органів, зазначених у статті 21.1 цього Закону, а також стандарти і правила професійної діяльності;
засвідчена в нотаріальному порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію некомерційної організації;
перелік членів некомерційної організації;
завірені некомерційною організацією копії всіх заяв про прийом в члени некомерційної організації;
завірені некомерційною організацією копії документів, що засвідчують громадянство Російської Федерації кожного члена некомерційної організації;
завірені некомерційною організацією копії дипломів про вищу професійну освіту кожного члена некомерційної організації;
завірені некомерційною організацією копії документів, що підтверджують здачу теоретичного іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих ;
завірені некомерційною організацією копії трудових книжок або інших документів, що підтверджують наявність встановленого стажу роботи на керівних посадах, кожного члена некомерційної організації, що має стаж роботи на керівних посадах;
завірені некомерційною організацією копії свідоцтв або інших документів, що підтверджують проходження кожним членом некомерційної організації стажування в якості помічника арбітражного керуючого;
завірені некомерційною організацією копії довідок про незастосування адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації за вчинення адміністративного правопорушення щодо кожного члена некомерційної організації;
завірені некомерційною організацією копії заяв кожного члена некомерційної організації про те, що стосовно нього не проводяться процедури, застосовувані в справі про банкрутство;
завірені некомерційною організацією копії довідок про відсутність судимості щодо кожного члена некомерційної організації;
документи, що підтверджують наявність сформованого компенсаційного фонду саморегулівної організації у розмірі та в порядку, що встановлені статтею 25.1 цього Закону, або завірені некомерційною організацією копії таких документів;
завірені некомерційною організацією копії ухвал арбітражних судів про участь її членів не менше ніж у ста процедурах, застосовуються у справах про банкрутство, за винятком процедур, застосовуваних у справах про банкрутство до відсутніх боржникам;
завірені некомерційною організацією копії договорів обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого щодо кожного члена некомерційної організації.
5. Протягом десяти робочих днів з дати подання заяви про включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих орган з контролю (нагляду) зобов'язаний повідомити у письмовій формі некомерційну організацію про таке включення або представити мотивовану відмову у включенні до зазначеного реєстру з підстав , встановленим пунктом 6 цієї статті.
6. Орган з контролю (нагляду) відмовляє некомерційної організації у включенні відомостей про неї до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих у разі, якщо некомерційною організацією представлені не всі документи, передбачені пунктом 4 цієї статті, або подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим законом .
7. Рішення про відмову у включенні відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих може бути оскаржене до арбітражного суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 22.2. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих "
 1. Стаття 21.1. Органи управління та спеціалізовані органи саморегулівної організації арбітражних керуючих
  ведень про саморегульовану організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих; розгляд скарги особи, виключеного з членів саморегулівної організації, на необгрунтованість рішення про виключення цієї особи з членів саморегулівної організації і прийняття рішення щодо такої скарги; прийняття рішень про добровільної ліквідації саморегулівної
 2. Стаття 23.1. Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  ведення планових та позапланових перевірок. 4. Планова перевірка діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих проводиться органом з контролю (нагляду) не частіше ніж один раз на два роки. 5. Підставою для проведення позапланової перевірки діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих є представлена в орган з контролю (нагляду) мотивована скарга
 3. Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  ведення про яких включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих, має право придбати статус національного об'єднання саморегулівних організацій у порядку, встановленому цим Законом. 3. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих набуває статусу національного об'єднання саморегулівних організацій
 4. Стаття 28. Порядок опублікування відомостей, передбачених цим Законом
  ведення, що підлягають опублікуванню відповідно до цього Федеральним законом, включаються до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство та опубліковуються в офіційному виданні, визначеному регулюючим органом. 2. Єдиний федеральний реєстр відомостей про банкрутство являє собою федеральний інформаційний ресурс і формується за допомогою включення до нього відомостей, передбачених
 5. Стаття 29. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань фінансового оздоровлення та банкрутства
  ведення державної політики з питань фінансового оздоровлення та банкрутства Уряд Російської Федерації: встановлює порядок подачі уповноваженим органом за поданням у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, вимог про сплату обов'язкових платежів і вимог Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями, заяв про визнання боржника
 6. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
  веденням державного страхування та державним наглядом в області страхування. Чим же зумовлена необхідність встановлення державного регулювання, оскільки, як показує практика зарубіжних країн, воно існує в більшості з них. Це пов'язано з тим, що страхування виконує соціально значиму функцію. Соціальна значимість страхування проявляється як у тому, що
 7. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
© 2014-2022  yport.inf.ua