Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 28. Порядок опублікування відомостей, передбачених цим Законом

1. Відомості, що підлягають опублікуванню відповідно до цього Федеральним законом, включаються до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство та опубліковуються в офіційному виданні, визначеному регулюючим органом.
2. Єдиний федеральний реєстр відомостей про банкрутство являє собою федеральний інформаційний ресурс і формується за допомогою включення до нього відомостей, передбачених цим Законом.
Відомості, що містяться в Єдиному федеральному реєстрі відомостей про банкрутство, є відкритими і загальнодоступними, за винятком відомостей, що відносяться до інформації, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства Російської Федерації.
Відомості, що містяться в Єдиному федеральному реєстрі відомостей про банкрутство, підлягають розміщенню в мережі "Інтернет".
Формування та ведення Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство здійснюються оператором Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.
Для цілей цього Закону оператором Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство є юридична особа, яка зареєстрована на території Російської Федерації, володіє технічними засобами, що дозволяють забезпечувати формування і ведення зазначеного реєстру в електронній формі, і відібрано для здійснення даних функцій в порядку і відповідно до критеріїв, які встановлені регулюючим органом.
Порядок відбору оператора Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство затверджується регулюючим органом і повинен забезпечувати можливість участі в такому відборі всіх осіб, що відповідають установленим регулюючим органом критеріям.
3. Поряд з відомостями, що підлягають опублікуванню відповідно до цього Федеральним законом, включенню до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство підлягають відомості, перелік яких встановлюється регулюючим органом.
Перевірка достовірності відомостей про боржника при включенні їх до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство здійснюється оператором Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство допомогою їх зіставлення з відомостями, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців.
4. Перешкодою для швидкого і вільного доступу будь-якого зацікавленого обличчя до передбачених цим Законом відомостями не повинні бути встановлені регулюючим органом порядок формування та ведення Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство, порядок і терміни включення до нього зазначених відомостей арбітражними керуючими, саморегульованиморганізаціями, органом з контролю (нагляду), організаторами торгів, операторами електронних майданчиків, іншими особами, зобов'язаними відповідно до цього Федеральним законом, іншими федеральними законами, нормативними правовими актами регулюючого органу включати такі відомості до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство, порядок їх розміщення в мережі "Інтернет", вартість їх включення до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.
Доступ до офіційного видання, в якому здійснюється опублікування відомостей, зазначених у пункті 1 цієї статті, його тираж, періодичність, порядок і термін опублікування відомостей про банкрутство в такому офіційному виданні, ціна опублікування відомостей, зазначених у пункті 1 цієї статті, в такому офіційному виданні (встановлюються регулюючим органом) не повинні бути перешкодою для швидкого і вільного доступу будь-якого зацікавленого обличчя до зазначених відомостей.
5. Відшкодування витрат, пов'язаних з включенням арбітражним керуючим відомостей до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство та їх опублікуванням, здійснюється за рахунок майна боржника, якщо інше не передбачено цим Законом або рішенням зборів кредиторів.
У разі відсутності у боржника майна, достатнього для відшкодування витрат, пов'язаних з включенням відомостей до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство та їх опублікуванням, відповідні дії здійснюються за рахунок коштів кредитора, який звернувся із заявою про порушення в щодо боржника провадження у справі про банкрутство.
Відшкодування витрат, пов'язаних з включенням відомостей про саморегульовані організації в Єдиний федеральний реєстр відомостей про банкрутство, здійснюється за рахунок коштів саморегулівної організації.
Відшкодування витрат, пов'язаних з опублікуванням відомостей про відсторонення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство і включенням цих відомостей до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство, здійснюється за рахунок коштів такого арбітражного керуючого.
У разі, якщо відомості про відсторонення або звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство зазначеним арбітражним керуючим не розміщені в Єдиному федеральному реєстрі відомостей про банкрутство відповідно до цього Закону, розміщення таких відомостей здійснюється саморегулюючою організацією арбітражних керуючих за рахунок власних коштів з подальшою компенсацією понесених витрат за рахунок коштів зазначеного арбітражного керуючого.
Включення відомостей до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється без справляння плати.
6. При проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, обов'язковому опублікуванню підлягають відомості:
про введення спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва;
про припинення провадження у справі про банкрутство;
про затвердження, відсторонення або звільнення арбітражного керуючого;
про задоволення заяв третіх осіб про намір погасити зобов'язання боржника;
про проведення торгів з продажу майна боржника та про результати проведення торгів;
про скасування або зміну передбачених абзацами другим - шостим цього пункту відомостей і (або) містять зазначені відомості судових актів;
інші передбачені цим Законом відомості.
7. На підставі рішення зборів кредиторів чи комітету кредиторів відомості, які підлягають обов'язковому опублікуванню, можуть бути опубліковані поряд з опублікуванням у визначеному відповідно до пункту 1 цієї статті офіційному виданні в інших засобах масової інформації.
Рішенням зборів кредиторів можуть бути передбачені інші відомості, які підлягають включенню до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.
8. Якщо інше не передбачено цим Законом, відомості, які підлягають опублікуванню, повинні містити:
найменування боржника, його адреса і ідентифікують боржника відомості (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи, державний реєстраційний номер запису про державної реєстрації індивідуального підприємця, ідентифікаційний номер платника податків, страховий номер індивідуального особового рахунку);
найменування арбітражного суду, прийняв судовий акт, дату прийняття такого судового акта і вказівка на найменування процедури, що застосовується у справі про банкрутство, а також номер справи про банкрутство;
прізвище, ім'я, по батькові затвердженого арбітражного керуючого, його індивідуальний номер платника податків, страховий номер індивідуального особового рахунку, адресу для направлення йому кореспонденції, а також найменування відповідної саморегулівної організації, державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію такої організації, її індивідуальний номер платника податків та адресу;
встановлену арбітражним судом дату наступного судового засідання з розгляду справи про банкрутство у випадках, передбачених цим Законом;
іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом та нормативними правовими актами регулюючого органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 28. Порядок опублікування відомостей, передбачених цим Законом "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. § 4. Авторські договори
  стаття (ст. 1287 ЦК). Постановочний договір укладається тоді, коли основним способом використання твору є його публічне виконання. Він полягає у відношенні драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів, які використовуються театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками, концертними організаціями і т.д.)
 3. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 4. 1.5. Об'єкти авторського права
  оприлюднення проекту розробник має право вказати своє ім'я. Проект офіційного документа, символу чи знака може бути використаний державним органом, органом місцевого самоврядування або міжнародною організацією для підготовки відповідного офіційного документа, розробки символу або знака без згоди розробника, якщо проект оприлюднений розробником для використання цими
 5. 4 . Зміст і виконання договору банківського вкладу
  стаття знову ж, як звичайно в таких ситуаціях, виявилася "притягнутою за вуха", але ця обставина аніскільки не бентежило ні банкірів, ні їх численних впливових союзників в органах виконавчої та законодавчої влади, яким була потрібна лише видимість "легітимності" незаконної банківської практики. Розробники проекту ГК на спроби ввести в "правове поле" незаконну банківську
 6. Стаття 129. Наклеп Коментар до статті 129
  порядок (п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 24 лютого 2005 р. N 3 "Про судову практику у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб "). Згідно диспозиції ст. 129 КК РФ кримінальна відповідальність за наклеп настає в тому випадку, якщо винний завідомо усвідомлював хибність повідомляються їм відомостей, що ганьблять честь і гідність
 7. Стаття 20.7. Витрати на проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство
  порядок оплати витрат на проведення зазначених
 8. Стаття 29. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань фінансового оздоровлення та банкрутства
  порядок подачі уповноваженим органом за поданням у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, вимог про сплату обов'язкових платежів і вимог Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями, заяв про визнання боржника банкрутом; встановлює порядок об'єднання та подання у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство,
 9. Стаття 59. Розподіл судових витрат і витрат на виплату винагороди арбітражним керуючим
  порядок розподілу зазначених витрат. 2. У разі, якщо за результатами розгляду обгрунтованості вимог кредиторів арбітражним судом винесено ухвалу про відмову у введенні спостереження та про залишення заяви без розгляду або про відмову у введенні спостереження та про припинення провадження у справі, за винятком задоволення вимог заявника після подачі заяви про
 10. Стаття 110. Продаж підприємства боржника
  порядок ознайомлення з підприємством; відомості про форму проведення торгів і формою подання пропозицій про ціну підприємства; вимоги до учасників торгів у разі, якщо проводяться закриті торги; умови конкурсу у разі проведення торгів у формі конкурсу; порядок, місце, термін і час подання заявок на участь у торгах і пропозицій про ціну підприємства (дати і час початку і
© 2014-2022  yport.inf.ua