Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 110. Продаж підприємства боржника

1. Для цілей цього Закону під підприємством боржника розуміється майновий комплекс, призначений для здійснення підприємницької діяльності (далі також - підприємство).
2. Продаж підприємства може бути включена в план зовнішнього управління на підставі рішення органу управління боржника, уповноваженого відповідно до установчими документами приймати рішення про укладення відповідних великих угод боржника.
3. При продажу підприємства відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності, в тому числі земельні ділянки, будівлі, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, а також права на засоби індивідуалізації боржника, його продукцію (роботи, послуги) (комерційне позначення, товарні знаки, знаки обслуговування), інші належать боржникові виняткові права, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.
При продажу підприємства, яка здійснюється відповідно до цієї статті, грошові зобов'язання і обов'язкові платежі боржника не включаються до складу підприємства, за винятком зобов'язань боржника, які виникли після прийняття заяви про визнання боржника банкрутом і можуть бути передані покупцеві підприємства в порядку і на умовах, які встановлені цим Законом.
4. Продаж підприємства здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства Російської Федерації здійснюється шляхом проведення конкурсу.
Продаж підприємства здійснюється шляхом проведення відкритих торгів, за винятком випадку наявності в складі підприємства майна, що відноситься відповідно до законодавства Російської Федерації до обмежено оборотоздатні майну. У цьому випадку продаж підприємства здійснюється шляхом проведення закритих торгів, у яких беруть участь тільки особи, які відповідно до федеральним законом можуть мати у власності або на іншому речовому праві майно, що відноситься до обмежено оборотоздатні майну.
У разі продажу об'єкта культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) народів Російської Федерації до обов'язкових умов конкурсу відносяться також зобов'язання покупців щодо дотримання встановлених відповідно до Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73 ФЗ "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації "обмежень права користування даним об'єктом культурної спадщини, вимог до його збереження, утримання і використання, забезпечення доступу до даного об'єкта культурної спадщини, збереженню його вигляду та інтер'єру (якщо інтер'єр відноситься до предмету охорони), виконання відносно даного об'єкта вимог охоронного документа, дотримання особливого режиму використання земель в межах охоронної зони даного об'єкта культурної спадщини та укладання договору про виконання зазначених вимог.
Конкурс з продажу підприємства, до складу якого входить об'єкт культурної спадщини (пам'ятка історії та культури) народів Російської Федерації, проводиться в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про приватизацію державного та муніципального майна для продажу об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації шляхом проведення конкурсу. Договір купівлі продажу такого підприємства має відповідати вимогам до договору купівлі продажу об'єкта культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) народів Російської Федерації, встановленим законодавством Російської Федерації про приватизацію державного та муніципального майна.
5. Продаж підприємства здійснюється шляхом проведення аукціону у разі, якщо стосовно цього підприємства покупець не повинен виконувати які або умови.
Виграв аукціон визнається учасник, що запропонував найбільш високу ціну за продається підприємство (далі - переможець аукціону).
Продаж підприємства здійснюється шляхом проведення конкурсу у випадку, якщо стосовно цього підприємства покупець повинен виконувати умови, встановлені рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів відповідно до законодавства Російської Федерації (далі - умови конкурсу).
Виграв конкурс визнається учасник, що запропонував найбільш високу ціну за продається підприємство, за умови виконання ним умов конкурсу (далі - переможець конкурсу).
6. Початкова ціна продажу підприємства визначається в порядку, встановленому цим Законом, рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів на підставі ринкової вартості цього підприємства, визначеної відповідно до звіту оцінювача, залученого зовнішнім керуючим і діє на підставі договору.
Початкова ціна продажу підприємства боржника - унітарного підприємства або боржника - акціонерного товариства, більше двадцяти п'яти відсотків голосуючих акцій якого перебуває в державній або муніципальній власності, визначається в порядку, встановленому статтею 130 цього Закону.
7. При проведенні торгів з продажу підприємства може використовуватися закрита форма подання пропозицій про ціну підприємства (пропозиції про ціну підприємства подаються одночасно із заявкою на участь у торгах і не підлягають розголошенню до початку проведення торгів) або відкрита форма подання пропозицій про ціну підприємства (пропозиції про ціну підприємства заявляються учасниками торгів відкрито в ході проведення торгів).
Торги з продажу підприємства проводяться в електронній формі.
7.1. Зовнішній керуючий представляє зборам кредиторів або до комітету кредиторів для затвердження пропозиції про продаж підприємства боржника, що включають в себе відомості про підприємство, його складі, характеристиках, про терміни його продажу, про форму торгів (аукціон або конкурс), про умови конкурсу (у випадку, якщо продаж підприємства відповідно до законодавства Російської Федерації здійснюється шляхом проведення конкурсу), про форму подання пропозицій про ціну підприємства, про початкову ціну його продажу, про засоби масової інформації і сайтах в мережі "Інтернет", де пропонується відповідно опублікувати і розмістити повідомлення про продаж підприємства, про терміни опублікування та розміщення зазначеного повідомлення.
8. В якості організатора торгів виступає зовнішній керуючий або привлекаемая для цих цілей спеціалізована організація, оплата послуг якої здійснюється за рахунок підприємства боржника. Зазначена організація не повинна бути зацікавленою особою щодо боржника, кредиторів, розпорядника майна.
Організатор торгів виконує наступні функції:
опубліковує і розміщує повідомлення про продаж підприємства і повідомлення про результати проведення торгів;
приймає заявки на участь у торгах, пропозиції про ціну підприємства;
укладає з заявниками договори про завдаток;
визначає учасників торгів;
здійснює проведення торгів у випадку використання відкритої форми подання пропозицій про ціну підприємства;
визначає переможця торгів і підписує протокол про результати проведення торгів;
повідомляє заявників та учасників торгів про результати проведення торгів.
Розмір завдатку для участі в торгах встановлюється зовнішнім керуючим і не повинен перевищувати двадцять відсотків початкової ціни продажу підприємства.
Термін подання заявок на участь у торгах повинен становити не менше ніж двадцять п'ять робочих днів з дня опублікування та розміщення повідомлення про проведення торгів.
9. Не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення торгів їх організатор зобов'язаний опублікувати повідомлення про продаж підприємства в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону, і в друкованому органі за місцем знаходження боржника.
10. У повідомленні про продаж підприємства повинні міститися:
відомості про підприємство, його складі, характеристиках, опис підприємства, порядок ознайомлення з підприємством;
відомості про форму проведення торгів і формі подання пропозицій про ціну підприємства;
вимоги до учасників торгів у разі, якщо проводяться закриті торги;
умови конкурсу у разі проведення торгів у формі конкурсу;
порядок, місце, термін і час подання заявок на участь у торгах і пропозицій про ціну підприємства (дати і час початку і закінчення подання зазначених заявок та пропозицій. У разі проведення торгів з продажу підприємства з використанням відкритої форми подання пропозицій про ціною підприємства час закінчення подання пропозицій не вказується);
порядок оформлення участі в торгах, перелік експонованих учасниками торгів документів і вимоги до їх оформлення;
розмір завдатку, терміни і порядок внесення завдатку, реквізити рахунків, на які вноситься завдаток;
початкова ціна продажу підприємства;
величина підвищення початкової ціни продажу підприємства ("крок аукціону") у разі використання відкритої форми подачі пропозицій про ціну підприємства;
порядок і критерії виявлення переможця торгів;
дата, час і місце підбиття результатів торгів;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 19.07.2009 N 195 ФЗ;
порядок і термін укладання договору купівлі продажу підприємства;
терміни платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;
відомості про організатора торгів, його поштова адреса, адреса електронної пошти, номер контактного телефону.
При підготовці до проведення торгів з продажу підприємства організатор торгів здійснює прийом заявок на участь у торгах і пропозицій учасників торгів про ціну підприємства, а також укладає договори про завдаток.
Проект договору купівлі продажу підприємства і підписаний електронним цифровим підписом організатора торгів договір про завдаток підлягають розміщенню на електронному майданчику та включенню до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство без опублікування в офіційному виданні.
11. Заявка на участь у торгах повинна відповідати вимогам, встановленим відповідно до цього Федеральним законом і зазначеним у повідомленні про проведення торгів, і оформляється у формі електронного документа.
Заявка на участь у торгах складається в довільній формі російською мовою і повинна містити зазначені в повідомленні про проведення торгів такі відомості:
найменування, організаційно правова форма, місце знаходження , поштову адресу заявника (для юридичної особи);
прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);
номер контактного телефону, адресу електронної пошти заявника.
Заявка на участь у торгах повинна містити також відомості про наявність чи про відсутність зацікавленості заявника стосовно боржника, кредиторам, зовнішньому керуючому і про характер цієї зацікавленості, відомості про участь в капіталі заявника зовнішнього керуючого, а також саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом або керівником якої є зовнішній керуючий.
У разі проведення торгів з продажу підприємства з використанням закритої форми подання пропозицій про ціну підприємства заявка на участь в торгах може містити пропозицію про ціну підприємства, яке не підлягає розголошенню до початку проведення торгів.
До заявки на участь у торгах повинні додаватися такі документи:
виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб (для юридичної особи), виписка з єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців (для індивідуального підприємця), копії документів, що засвідчують особу (для фізичної особи), належним чином завірений переклад на російську мову документів про державну реєстрацію юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи як індивідуального підприємця відповідно до законодавства відповідної держави (для іноземної особи);
документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника.
У разі проведення закритих торгів до заявки на участь в торгах повинні додаватися документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам до учасника торгів, встановленим відповідно до законодавства Російської Федерації відносно обмежено оборотоздатні майна і зазначеним у повідомленні про проведення торгів.
При проведенні конкурсу заявка на участь в торгах повинна містити зобов'язання заявника виконувати умови конкурсу.
Представлена організатору торгів заявка на участь у торгах підлягає реєстрації в журналі заявок на участь у торгах із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу її подання.
Підтвердження реєстрації поданої заявки на участь у торгах також надсилається заявнику у формі електронного документа в день реєстрації такої заявки.
  Документи, що додаються до заявки, подаються у формі електронних документів, підписаних електронним цифровим підписом заявника.
  Організатор торгів зобов'язаний забезпечити конфіденційність відомостей і пропозицій, що містяться у поданих заявках на участь у торгах, або пропозицій про ціну підприємства до початку торгів або до моменту відкриття доступу до представлених у формі електронних документів заявками на участь у торгах.
  Заявник має право змінити або відкликати свою заявку на участь у торгах в будь-який час до закінчення строку подання заявок на участь у торгах.
  12. Рішення організатора торгів про допуск заявників до участі в торгах приймається за результатами розгляду поданих заявок на участь у торгах і оформляється протоколом про визначення учасників торгів. До участі в торгах допускаються заявники, які представили заявки на участь у торгах і додані до них документи, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом та зазначеним у повідомленні про проведення торгів. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками торгів.
  Рішення про відмову в допуску заявника до участі в торгах приймається у разі, якщо:
  заявка на участь в торгах не відповідає вимогам, встановленим відповідно до цього Федеральним законом і зазначеним у повідомленні про проведення торгів;
  подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам або недостовірні;
  надходження завдатку на рахунки, зазначені в повідомленні про проведення торгів, не підтверджене на дату складання протоколу про визначення учасників торгів.
  Організатор торгів повідомляє всіх заявників про результати розгляду поданих заявок на участь у торгах і визнання або невизнання заявників учасниками торгів за допомогою направлення заявникам у письмовій формі або у формі електронного документа копій протоколу про визначення учасників торгів протягом п'яти днів з дня підписання зазначеного протоколу.
  Рішення про визнання або про відмову у визнанні заявника учасником торгів може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
  13. У разі, якщо при проведенні торгів використовується відкрита форма подання пропозицій про ціну підприємства, організатор торгів проводить аукціон, в ході якого пропозиції про ціну підприємства заявляються учасниками торгів відкрито в ході проведення торгів.
  Аукціон проводиться шляхом підвищення початкової ціни продажу підприємства на "крок аукціону", який встановлюється організатором торгів у розмірі від п'яти до десяти відсотків початкової ціни і вказується в повідомленні про проведення торгів.
  У разі, якщо до третього оголошення останньої пропозиції про ціну підприємства жоден з учасників торгів не заявив про свій намір запропонувати більш високу ціну, аукціон завершується і переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував у ході аукціону найвищу ціну, яка була названа організатором аукціону останньої.
  У разі, якщо при проведенні торгів використовується закрита форма подання пропозицій про ціну підприємства, пропозиції про ціну підприємства подаються учасниками торгів одночасно з поданням заявок на участь в торгах або в день підведення результатів торгів до зазначеного в повідомленні про проведення торгів часу підведення результатів торгів.
  Організатор торгів публічно в день, під час і в місці, що зазначені в повідомленні про проведення торгів, оголошує представлені учасниками торгів пропозиції про ціну підприємства.
  Організатор торгів розглядає пропозиції учасників торгів про ціну підприємства і визначає переможця торгів. У разі, якщо дві і більше заявки учасників торгів на участь у торгах містять пропозиції про однаковою ціною підприємства, переможцем торгів визнається учасник торгів, раніше інших зазначених учасників представив заявку на участь у торгах.
  14. Організатор торгів зобов'язаний забезпечити рівний доступ всіх осіб до участі в торгах, в тому числі до інформації про проведення торгів, та забезпечити право осіб на участь у торгах без стягнення з них плати, не передбаченої цим Законом.
  Для проведення торгів організатор торгів зобов'язаний використовувати інформаційні системи, що забезпечують:
  вільний і безкоштовний доступ до інформації про проведення торгів, правила роботи з використанням такої системи;
  право участі в торгах без справляння плати;
  можливість подання заявки на участь у торгах та доданих до неї документів, їх копій у формі електронних документів;
  зберігання і обробку в електронній формі заявок на участь в торгах та інших документів, що подаються заявниками, з використанням сертифікованих в установленому законодавством Російської Федерації порядку засобів криптографічного захисту інформації;
  захист інформації (заявок на участь в торгах та інших документів), що подається заявниками, у тому числі зберігання цієї інформації, попередження знищення інформації, її несанкціонованого зміни та копіювання;
  створення, обробку, зберігання і подання в електронній формі інформації та документів, у тому числі протоколів комісії про результати проведення торгів;
  безперебійне функціонування таких систем і доступ до них користувачів, у тому числі заявників, протягом усього строку проведення торгів.
  15. Рішення організатора торгів про визначення переможця торгів приймається в день підведення результатів торгів і оформляється протоколом про результати проведення торгів, в якому зазначаються:
  найменування та місце знаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи) кожного учасника торгів;
  пропозиції про ціну підприємства, представлені кожним учасником торгів у разі використання закритої форми подання пропозицій про ціну підприємства;
  результати розгляду пропозицій про ціну підприємства, представлених учасниками торгів;
  найменування та місце знаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи) учасника торгів, який запропонував найбільш високу ціну підприємства в порівнянні з пропозиціями інших учасників торгів, за винятком пропозиції переможця торгів (у разі використання закритої форми подання пропозицій про ціну підприємства), або учасника торгів, який зробив передостаннє пропозицію про ціну підприємства в ході аукціону (у разі використання відкритої форми подання пропозицій про ціну підприємства);
  найменування та місце знаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи) переможця торгів;
  обгрунтування прийнятого організатором торгів рішення про визнання учасника торгів переможцем.
  Організатор торгів повідомляє всіх учасників торгів про результати проведення торгів за допомогою направлення ним протоколу про результати торгів у формі електронного документа не пізніше робочого дня, наступного після дня підписання такого протоколу, на адресу електронної пошти, вказану у заявці на участь у торгах.
  Рішення про визнання учасника торгів переможцем може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
  Суми внесених заявниками задатків повертаються усім заявникам, за винятком переможця торгів, протягом п'яти робочих днів з дня підписання протоколу про результати проведення торгів.
  Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня підписання протоколу про результати проведення торгів або прийняття рішення про визнання торгів такими організатор торгів зобов'язаний опублікувати повідомлення про результати проведення торгів в офіційному виданні в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону, та розмістити на сайті цього офіційного видання в мережі "Інтернет", в засобі масової інформації за місцем знаходження боржника, в інших засобах масової інформації, в яких було опубліковано повідомлення про проведення торгів. У разі, якщо торги визнані такими, що відбулися, в цьому інформаційному повідомленні повинні бути вказані відомості про переможця торгів, у тому числі відомості про наявність чи про відсутність зацікавленості переможця торгів по відношенню до боржника, кредиторам, зовнішньому керуючому і про характер цієї зацікавленості, відомості про участь в капіталі переможця торгів зовнішнього керуючого, саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом або керівником якої є зовнішній керуючий, а також відомості про запропоновану переможцем ціною підприємства.
  16. Протягом двох робочих днів з дати підписання протоколу про результати проведення торгів організатор торгів направляє переможцю торгів і зовнішньому керуючому копії цього протоколу. Протягом п'яти днів з дати підписання цього протоколу зовнішній керуючий направляє переможцю торгів пропозицію укласти договір купівлі продажу підприємства з додатком проекту даного договору відповідно до представленим переможцем торгів пропозицією про ціну підприємства.
  У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання даного договору протягом п'яти днів з дати отримання зазначеної пропозиції зовнішнього керуючого внесений завдаток йому не повертається і зовнішній керуючий має право запропонувати укласти договір купівлі продажу підприємства учаснику торгів, яким запропонована найбільш висока ціна підприємства в порівнянні з ціною підприємства, запропонованої іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів.
  17. У разі, якщо не були представлені заявки на участь у торгах або до участі в торгах був допущений тільки один учасник, організатор торгів приймає рішення про визнання торгів такими.
  Якщо до участі у торгах було допущено лише один учасник, заявка якого на участь у торгах відповідає умовам торгів (у разі проведення торгів у формі конкурсу) або містить пропозицію про ціну підприємства не нижче встановленої початкової ціни продажу підприємства, договір купівлі продажу підприємства полягає зовнішнім керуючим з цим учасником торгів згідно з умовами торгів (у разі проведення торгів у формі конкурсу) або представленим їм пропозицією про ціну підприємства.
  18. У разі визнання торгів такими, що і неукладення договору купівлі продажу з єдиним учасником торгів, а також у разі неукладення договору купівлі продажу підприємства за результатами торгів зовнішній керуючий протягом двох днів після завершення терміну, встановленого цим Законом для прийняття рішень про визнання торгів такими, для укладення договору купівлі продажу підприємства з єдиним учасником торгів, для укладення договору купівлі продажу підприємства за результатами торгів, приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення початкової ціни продажу підприємства. Повторні торги проводяться в порядку, встановленому цим Законом. Початкова ціна продажу підприємства на повторних торгах встановлюється на десять відсотків нижче початкової ціни продажу підприємства, встановленої відповідно до цього Закону на первісних торгах.
  19. Продаж підприємства оформляється договором купівлі продажу підприємства, який укладає зовнішній керуючий з переможцем торгів.
  Обов'язковими умовами договору купівлі продажу підприємства є:
  відомості про підприємство, його складі, характеристиках, опис підприємства;
  ціна продажу підприємства;
  порядок і термін передачі підприємства покупцеві;
  умови, відповідно до яких підприємство придбано, і зобов'язання покупця щодо виконання цих умов (у разі продажу підприємства шляхом проведення торгів у формі конкурсу);
  відомості про наявність чи про відсутність обтяження відносно підприємства, в тому числі публічного сервітуту;
  інші передбачені законодавством Російської Федерації умови.
  При продажу підприємства оплата згідно з договором купівлі продажу підприємства повинна бути здійснена покупцем протягом тридцяти днів з дня підписання цього договору.
  Передача підприємства зовнішнім керуючим і прийняття його покупцем здійснюються за передавальним актом, підписуються сторонами і оформлюється відповідно до законодавства Російської Федерації.
  Грошові кошти, виручені від продажу підприємства, включаються до складу майна боржника.
  20. Вимоги до електронних майданчикам, вимоги до операторів електронних майданчиків, вимоги до забезпечення відповідальності операторів електронних майданчиків, у тому числі у формі надання банківської гарантії, порядок проведення торгів в електронній формі та порядок підтвердження відповідності учасників торгів вимогам, встановленим при проведенні закритих торгів, затверджуються регулюючим органом.
  Для цілей цього Закону під електронним майданчиком розуміється сайт в мережі "Інтернет", на якому проводяться торги в електронній формі відповідно до цього Закону. Оператором електронного майданчика є будь-яка юридична особа незалежно від її організаційно правової форми, форми власності, місця знаходження та місця походження капіталу або фізична особа як індивідуального підприємця, державна реєстрація яких здійснена у встановленому порядку на території Російської Федерації, які володіють електронним майданчиком і забезпечують проведення торгів в електронній формі відповідно до цього Закону.
  Відповідність електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків вимогам абзацу першого цього пункту визначається у порядку, встановленому регулюючим органом. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 110. Продаж підприємства боржника"
 1. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 2. § 6. Похідні підстави набуття права власності
    продажу, міни чи іншої отчуждательной угоди, оскільки той і інший позов вправі пред'являти за загальним правилом власник речі. Можна вказати і ряд інших відносин, у зв'язку з якими неминуче визначення суб'єкта права власності на річ, що стала предметом угоди про її відчуження (визначення спадкової маси, позов про виключення майна з опису, визначення суб'єкта страхового
 3. § 4. Суб'єкти зобов'язання
    1106 ЦК передбачає можливість останнього вимагати відновлення колишнього положення, тобто зворотного перекладу відступленого права на себе за рішенням суду. Якщо ж на момент пред'явлення кондикционного вимоги до цессионарию останній вже здійснив передане йому право або справив інше розпорядження, що виключає зворотний перехід (наприклад, поступився право іншій особі), потерпілий (цедент)
 4. § 3. Застава
    продаж закладеного предмета, у той час як продаж грошей, за винятком іноземної валюти, неможлива. Тому гроші не здатні виступати предметом застави, врегульованого ГК. Необхідно, однак, мати на увазі, що виконання зобов'язання може забезпечуватися не тільки способами, перерахованими в Кодексі, а й іншими способами, передбаченими законом або договором (п. 1 ст. 329 ЦК).
 5. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
    продажу, укладеного між продавцем і орендодавцем, зокрема, щодо якості та комплектності майна, термінів його постачання і в інших випадках неналежного виконання договору продавцем "(п. 1 ст. 670 ЦК). Пряма відповідальність передбачена і законодавством про розрахунки. Так, ст. 866 ЦК встановлює, що у випадках, коли платіжне доручення не виконано (неналежним чином
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
    110), кольору (білі та чорні) і т.п. Відповідно цього питання не виникає в принципі, якщо предмет поодинокий (1 автомобіль), а також якщо значна кількість товарів, що утворюють предмет, виключає будь-яке внутрішнє їх співвідношення і протиставлення (100 автомобілів одного виробника, типу, моделі, кольору). Питання про асортимент тим більше принциповий, чим більше використано
 8. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
    продажів, не кажучи вже про привабливість моментальної оплати поставленого майна. По-четверте, для держави лізинг є одним з рішень питання про залучення інвестицій в реальний сектор економіки і сільське господарство, а також про фінансування науково-технічних досягнень. Тому держава готова стимулювати лізинг, встановлюючи для нього пільговий податковий і митний режими,
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 10. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
    стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільній
© 2014-2022  yport.inf.ua