Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 29. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань фінансового оздоровлення та банкрутства

1. З метою проведення державної політики з питань фінансового оздоровлення та банкрутства Уряд Російської Федерації:
встановлює порядок подачі уповноваженим органом за поданням у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, вимог про сплату обов'язкових платежів і вимог Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями, заяв про визнання боржника банкрутом;
встановлює порядок об'єднання та подання у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, вимог про сплату обов'язкових платежів і вимог Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями;
здійснює координацію діяльності представників федеральних органів виконавчої влади та представників державних позабюджетних фондів як кредиторів за грошовими зобов'язаннями та обов'язкових платежів;
встановлює порядок проведення обліку та аналізу платоспроможності стратегічних підприємств і організацій.
2. Федеральні органи виконавчої влади, які відповідно до статті 2 цього Закону до уповноважених органів, в межах своєї компетенції представляють у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, вимоги про сплату обов'язкових платежів і вимоги Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями.
3. Орган з контролю (нагляду):
включає відомості про некомерційні організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих і здійснює його ведення;
здійснює контроль (нагляд) за дотриманням саморегульованиморганізаціями арбітражних керуючих федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, що регулюють діяльність саморегулівних організацій;
проводить перевірки діяльності саморегулівних організацій арбітражних керуючих в порядку, встановленому регулюючим органом;
звертається до арбітражного суду з заявою про виключення відомостей про некомерційні організації з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих у випадках, встановлених цим Законом;
бере участь в організації підготовки арбітражних керуючих, проведенні та прийомі теоретичного іспиту за єдиною програмою їх підготовки;
порушує справу про адміністративне правопорушення відносно арбітражного керуючого, саморегулівної організації арбітражних керуючих та (або) її посадової особи, розглядає таку справу або направляє її для розгляду в арбітражний суд;
надає підтримку саморегульованим організаціям арбітражних керуючих та арбітражним керуючим в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство та пов'язаних з питаннями транскордонної неспроможності (неспроможності (банкрутства), ускладненої іноземним елементом);
встановлює статус об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих в якості національного об'єднання саморегулівних організацій шляхом включення відповідних відомостей до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих;
включає відомості про арбітражних керуючих до зведеного державного реєстру арбітражних керуючих, що має інформаційний характер, і веде зведений державний реєстр арбітражних керуючих в порядку, встановленому регулюючим органом;
затверджує склад комісії з прийому теоретичного іспиту за єдиною програмою підготовки арбітражних керуючих;
виключає відомості про некомерційні організації з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих у випадках, передбачених цим Законом;
здійснює інші надані йому цим Законом, іншими федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації повноваження.
4. Регулюючий орган стверджує:
єдину програму підготовки арбітражних керуючих, правила проведення та складання теоретичного іспиту за такою програмою;
федеральні стандарти.
Регулюючий орган затверджує федеральні стандарти або у разі їх невідповідності вимогам цього Закону, інших федеральних законів видає мотивовану відмову в їх затвердженні не пізніше ніж протягом шістдесяти робочих днів з дати подання федеральних стандартів національним об'єднанням саморегулівних організацій арбітражних керуючих.
Затверджені федеральні стандарти підлягають опублікуванню регулюючим органом у порядку, встановленому для опублікування нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, розміщенню на офіційному сайті регулюючого органу в мережі "Інтернет" і набирають чинності після закінчення десяти днів з дати їх опублікування.
Затверджені федеральні стандарти не підлягають державній реєстрації.
5. Урядом Російської Федерації встановлюється порядок врахування думок органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування при визначенні федеральними органами виконавчої влади своєї позиції як кредиторів по обов'язкових платежах в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство.
6. Щокварталу територіальні органи федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки являють інформацію про організації, що мають ліцензії на проведення робіт з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, в арбітражні суди за місцем знаходження зазначених організацій та до територіальних органів органу з контролю (нагляду).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 29. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань фінансового оздоровлення та банкрутства "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  статтях даного Федерального закону, а також в інших федеральних законах. Під юридичними гарантіями місцевого самоврядування розуміються гарантії, закріплені в законодавстві. Основними з них є: 1. Заборона на обмеження прав місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Російській Федерації гарантується забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених
 2. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  компетенції, обов'язковості рішень вищестоящих органів для органів нижчестоящих. По-п'яте, в умовах сформованої в кінці кінців однопартійної політичної системи владу Рад перетворилася на прикриття влади партійною. Вони стали розглядатися знаряддями соціалістичного будівництва. По-шосте, вводився інститут імперативного депутатського мандата, головним елементом якого було право
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  стаття 3, частини 1 і 2; статті 12 і 131, частина 1). Крім того, встановивши, що у разі, якщо населення відмовилося від реалізації на своїй території права на організацію місцевого самоврядування, на даній території здійснюється державна влада Курської області, законодавець Курської області виходив з можливості створення сільських та селищних органів державної влади. Тим часом в
 4. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  компетенційних зв'язках один з одним. При цьому зберігаються особливості їх утворення, функціонування та взаємовідносини з органами державної влади та населенням. Слід зауважити, що правозастосовна практика зіткнулася з труднощами, пов'язаними з тлумаченням конституційного поняття "структура органів місцевого самоврядування". Відповідно до ч. 1 ст. 130 Конституції РФ структура
 5. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 6. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  компетенції мають право проводити перевірки та інспекції, давати організаціям приписи про усунення порушень законодавства РФ, у разі порушення норм і правил анулювати ліцензії на здійснення Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 346 окремих видів діяльності або зупиняти їх дію,
 7. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 8. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення належать і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 9. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  компетенції (наприклад, законодавчими (представницькими) органами суб'єктів Російської Федерації), так і спеціальної компетенції - наприклад, прокуратурою. Забезпечення федеральних гарантій фінансової самостійності місцевого самоврядування. На федеральному рівні прийняті Бюджетний кодекс Російської Федерації, Податковий кодекс Російської Федерації і Федеральний закон "Про фінансові основи
 10. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  компетенцію, а також форми і методи реалізації повноважень. Як і будь-яка ефективно діюча функціональна структура, ця складова повинна відповідати наступним вимогам: поєднання самостійності і відповідальності; об'єктивна обгрунтованість і обумовленість; соціальна вмотивованість; законність; ресурсне забезпечення; гнучкість і здатність до адаптації; системна організованість
© 2014-2022  yport.inf.ua