Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 30. Заходи щодо попередження банкрутства організацій

1. У разі виникнення ознак банкрутства, встановлених пунктом 2 статті 3 цього Закону, керівник боржника зобов'язаний направити засновникам (учасникам) боржника, власнику майна боржника - унітарного підприємства відомості про наявність ознак банкрутства.
2. Засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства, федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених федеральним законом, зобов'язані вживати своєчасних заходів щодо попередження банкрутства організацій.
3. З метою попередження банкрутства організацій засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства до моменту подачі до арбітражного суду заяви про визнання боржника банкрутом вживають заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника. Заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності боржника, можуть бути прийняті кредиторами чи іншими особами на підставі угоди з боржником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 30. Заходи щодо попередження банкрутства організацій "
 1. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
 2. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 3. 2. Історія розвитку інституту
  Розвиток страхування становить свою частину історії людського суспільства. Слід зазначити, що в літературі висловлювалися різні погляди на час появи відповідних відносин. Наскільки глибоким розрив між уявленнями на цей рахунок різних авторів, які прагнули встановити витоки конструкції, що стала страхуванням, можна судити з того, що поряд з численними прихильниками
 4. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття: неспроможність (банкрутство) (далі також - банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів; боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний
 5. Стаття 21.1. Органи управління та спеціалізовані органи саморегулівної організації арбітражних керуючих
  1. Структура, порядок формування, компетенція і термін повноважень органів управління саморегулівної організації арбітражних керуючих, порядок прийняття ними рішень встановлюються статутом некомерційної організації, внутрішніми документами цієї саморегулівної організації відповідно до цього Закону та іншими федеральними законами. 2. Загальні збори членів
 6. Стаття 183.1. Заходи щодо попередження банкрутства фінансової організації
  1. Заходами щодо попередження банкрутства фінансової організації є: 1) надання фінансової допомоги фінансовій організації її засновниками (учасниками) та іншими особами; 2) зміна структури активів і структури пасивів фінансової організації; 3) збільшення розміру статутного капіталу фінансової організації та величини її коштів (капіталу), 4) реорганізація фінансової організації; 5)
 7. Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація має право: 1) давати обов'язкові для виконання розпорядження працівникам фінансової організації з метою здійснення завдань, покладених на тимчасову адміністрацію відповідно до цього Федеральним законом; 2) звертатися до суду від імені фінансової організації з заявою про визнання угод, укладених фінансовою організацією або за рахунок фінансової організації,
 8. Стаття 183.13. Аналіз фінансового стану фінансової організації
  1. Тимчасова адміністрація проводить аналіз фінансового стану фінансової організації і не пізніше ніж через сорок п'ять днів з дати її призначення представляє в контрольний орган висновок про фінансовий стан фінансової організації. 2. Висновок про фінансовий стан фінансової організації повинно містити вказівку на причини виникнення підстав для вжиття заходів з попередження
 9. Стаття 191. Заходи щодо попередження банкрутства стратегічних підприємств і організацій
  З метою попередження банкрутства стратегічних підприємств і організацій Уряд Російської Федерації у порядку, встановленому федеральним законом і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації: організовує проведення обліку та аналізу фінансового стану стратегічних підприємств і організацій та їх платоспроможності; проводить реорганізацію стратегічних підприємств і
 10. Коментар до статті 2.1
  1. Частиною 1 цієї статті при визначенні поняття адміністративного правопорушення не вказані об'єкти протиправних посягань. Деякі з них визначені розд. II КоАП, згідно з яким адміністративне правопорушення посягає на суспільні відносини у сферах охорони власності (гл. 7), здоров'я, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення і суспільної моралі (гл.
© 2014-2022  yport.inf.ua