Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття:
неспроможність (банкрутство) (далі також - банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів;
боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа, вони виявилися нездатними задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів протягом терміну, встановленого цим Законом;
грошове зобов'язання - обов'язок боржника сплатити кредитору певну грошову суму за цивільно правової угоди і (або) іншому передбаченому Цивільним кодексом Російської Федерації, бюджетним законодавством Російської Федерації підставі;
обов'язкові платежі - податки, збори та інші обов'язкові внески, що сплачуються до бюджету відповідного рівня бюджетної системи Російської Федерації і (або) державні позабюджетні фонди в порядку та на умовах, що визначаються законодавством Російської Федерації, в тому числі штрафи, пені та інші санкції за невиконання або неналежне виконання обов'язку зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових внесків до бюджету відповідного рівня бюджетної системи Російської Федерації і (або) державні позабюджетні фонди, а також адміністративні штрафи та встановлені кримінальним законодавством штрафи;
керівник боржника - одноосібний виконавчий орган юридичної особи або керівник колегіального виконавчого органу, а також інша особа, яка здійснює у відповідності з федеральним законом діяльність від імені юридичної особи без довіреності;
кредитори - особи, які мають по відношенню до боржника права вимоги за грошовими зобов'язаннями та іншими зобов'язаннями, про сплату обов'язкових платежів, про виплату вихідної допомоги і про оплату праці осіб, які працюють за трудовим договором;
конкурсні кредитори - кредитори за грошовими зобов'язаннями (за винятком уповноважених органів, громадян, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, моральної шкоди, має зобов'язання з виплати винагороди авторам результатів інтелектуальної діяльності, а також засновників (учасників) боржника за зобов'язаннями, що випливають з такої участі);
уповноважені органи - федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації на подання у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство , вимог про сплату обов'язкових платежів і вимог Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями, а також органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, уповноважені представляти у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, вимоги за грошовими зобов'язаннями відповідно суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень;
орган з контролю (нагляду) - федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації на здійснення функцій з контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих;
регулюючий орган - федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації на здійснення функцій по виробленню державної політики та нормативно правового регулювання у сфері неспроможності (банкрутства) та фінансового оздоровлення;
санація - заходи, прийняті власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника, кредиторами боржника і іншими особами в цілях запобігання банкрутству та відновлення платоспроможності боржника, в тому числі на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство;
спостереження - процедура, застосовувана в справі про банкрутство до боржника з метою забезпечення збереження його майна, проведення аналізу фінансового стану боржника, складання реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів кредиторів;
фінансове оздоровлення - процедура, застосовувана в справі про банкрутство до боржника з метою відновлення його платоспроможності та погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості;
зовнішнє управління - процедура, застосовувана в справі про банкрутство до боржника з метою відновлення його платоспроможності;
конкурсне виробництво - процедура, застосовувана в справі про банкрутство до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів;
мирова угода - процедура, застосовувана в справі про банкрутство на будь-якій стадії його розгляду з метою припинення провадження у справі про банкрутство шляхом досягнення угоди між боржником і кредиторами;
представник засновників (учасників) боржника - голова ради директорів (наглядової ради) або іншого аналогічного колегіального органу управління боржника, або особа , обране радою директорів (спостережною радою) або іншим аналогічним колегіальним органом управління боржника, або особа, обрана засновниками (учасниками) боржника для подання їх законних інтересів при проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство;
представник власника майна боржника - унітарного підприємства - особа, уповноважена власником майна боржника - унітарного підприємства на представлення його законних інтересів при проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство;
представник комітету кредиторів - особа, уповноважена комітетом кредиторів брати участь в арбітражному процесі у справі про банкрутство боржника від імені комітету кредиторів;
представник зборів кредиторів - особа, уповноважена зборами кредиторів брати участь в арбітражному процесі у справі про банкрутство боржника від імені зборів кредиторів;
арбітражний керуючий - громадянин Російської Федерації, який є членом саморегульованої організації арбітражних керуючих;
тимчасовий керуючий - арбітражний керуючий, затверджений арбітражним судом для проведення спостереження відповідно до цього Закону;
адміністративний керуючий - арбітражний керуючий, затверджений арбітражним судом для проведення фінансового оздоровлення відповідно до цього Федеральним законом;
зовнішній керуючий - арбітражний керуючий, затверджений арбітражним судом для проведення зовнішнього управління та здійснення інших встановлених цим Законом повноважень;
конкурсний керуючий - арбітражний керуючий, затверджений арбітражним судом для проведення конкурсного виробництва та здійснення інших встановлених цим законом повноважень;
мораторій - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і сплати обов'язкових платежів;
представник працівників боржника - особа, уповноважена працівниками боржника представляти їх законні інтереси при проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство;
саморегульована організація арбітражних керуючих (далі також - саморегульована організація) - некомерційна організація, яка заснована на членстві, створена громадянами Російської Федерації, відомості про яку включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і цілями діяльності якої є регулювання та забезпечення діяльності арбітражних керуючих;
національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих (далі також - національне об'єднання саморегулівних організацій) - некомерційна організація, яка заснована на членстві, створена саморегулівними організаціями, об'єднує в своєму складі більше ніж п'ятдесят відсотків всіх саморегулівних організацій, відомості про яких включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих, і метою діяльності якої є формування узгодженої позиції арбітражних керуючих з питань регулювання здійснюваної ними діяльності;
контролююче боржника особа - особа, що має або що мало протягом менш ніж два року до прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом право давати обов'язкові для виконання боржником вказівки або можливість іншим чином визначати дії боржника, в тому числі шляхом примусу керівника або членів органів управління боржника або надання визначального впливу на керівника або членів органів управління боржника іншим чином (зокрема, контролюючим боржника особою можуть бути визнані члени ліквідаційної комісії, особа, яка в силу повноваження, заснованого на довіреності, нормативному правовому акті, спеціального повноваження могло здійснювати угоди від імені боржника, особа, яка мала право розпоряджатися п'ятдесятьма і більше відсотками голосуючих акцій акціонерного товариства або як половиною часток статутного капіталу товариства з обмеженою (додаткової) відповідальністю);
шкоду, заподіяну майновим правам кредиторів, - зменшення вартості або розміру майна боржника та (або) збільшення розміру майнових вимог до боржника , а також інші наслідки скоєних боржником угод або юридично значимих дій, що призводять до повної або часткової втрати можливості кредиторів одержати задоволення своїх вимог за зобов'язаннями боржника за рахунок його майна;
недостатність майна - перевищення розміру грошових зобов'язань та обов'язків по сплаті обов'язкових платежів боржника над вартістю майна (активів) боржника;
неплатоспроможність - припинення виконання боржником частини грошових зобов'язань або обов'язків по сплаті обов'язкових платежів, викликане недостатністю грошових коштів. При цьому недостатність грошових коштів передбачається, якщо не доведено інше;
федеральні стандарти - федеральні стандарти професійної діяльності арбітражних керуючих та федеральні стандарти діяльності саморегулівних організацій арбітражних керуючих, розроблені національним об'єднанням саморегулівних організацій арбітражних керуючих і затверджені регулюючим органом відповідно до цього Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому законі "
 1. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Стаття, що визначає понятійний апарат, який використовується коментованим Законом. За загальним правилом юридичної техніки визначення понять (приписи-дефініції) включаються до законодавчих актів у наступних випадках: коли юридичний (правовий) термін сформований з використанням спеціальних слів - рідкісних або маловживаних іноземних слів, а також переосмислених
 2. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 4. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 5. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
    Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 9. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
    Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 10. § 4. Авторські договори
    Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
© 2014-2022  yport.inf.ua