Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.1. Заходи щодо попередження банкрутства фінансової організації

1. Заходами щодо попередження банкрутства фінансової організації є:
1) надання фінансової допомоги фінансовій організації її засновниками (учасниками) та іншими особами;
2) зміна структури активів і структури пасивів фінансової організації;
3) збільшення розміру статутного капіталу фінансової організації та величини її коштів (капіталу);
4) реорганізація фінансової організації;
5) інші не заборонені законодавством Російської Федерації заходи.
2. У разі виникнення підстав для застосування заходів щодо попередження банкрутства фінансової організації вона зобов'язана затвердити і направити в контрольний орган план відновлення її платоспроможності в порядку, встановленому статтею 183.2 цього Закону.
3. План відновлення платоспроможності фінансової організації повинен містити аналіз фінансового стану фінансової організації, а також перелік заходів щодо попередження її банкрутства і терміни їх застосування, які не можуть перевищувати шість місяців з дати виникнення підстав для застосування таких заходів. До плану відновлення платоспроможності фінансової організації повинні бути додані документи, що підтверджують реальність виконання передбачених планом відновлення платоспроможності фінансової організації заходів з попередження банкрутства.
4. Контроль за виконанням плану відновлення платоспроможності фінансової організації здійснюється контрольним органом у порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері діяльності фінансової організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.1. Заходи щодо попередження банкрутства фінансової організації "
 1. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 2. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття: неспроможність (банкрутство) (далі також - банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів; боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний
 3. Стаття 21.1 . Органи управління та спеціалізовані органи саморегулівної організації арбітражних керуючих
  1. Структура, порядок формування, компетенція і термін повноважень органів управління саморегулівної організації арбітражних керуючих, порядок прийняття ними рішень встановлюються статутом некомерційної організації, внутрішніми документами цієї саморегулівної організації відповідно до цього Закону та іншими федеральними законами. 2. Загальні збори членів
 4. Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація має право: 1) давати обов'язкові для виконання розпорядження працівникам фінансової організації з метою здійснення завдань, покладених на тимчасову адміністрацію відповідно до цього Федеральним законом; 2) звертатися до суду від імені фінансової організації з заявою про визнання угод, укладених фінансовою організацією або за рахунок фінансової організації,
 5. Стаття 183.13. Аналіз фінансового стану фінансової організації
  1. Тимчасова адміністрація проводить аналіз фінансового стану фінансової організації і не пізніше ніж через сорок п'ять днів з дати її призначення представляє в контрольний орган висновок про фінансовий стан фінансової організації. 2. Висновок про фінансовий стан фінансової організації повинно містити вказівку на причини виникнення підстав для вжиття заходів з попередження
 6. Стаття 191. Заходи щодо попередження банкрутства стратегічних підприємств і організацій
  З метою попередження банкрутства стратегічних підприємств і організацій Уряд Російської Федерації у порядку, встановленому федеральним законом і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації: організовує проведення обліку та аналізу фінансового стану стратегічних підприємств і організацій та їх платоспроможності; проводить реорганізацію стратегічних підприємств і
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 8. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 9. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 10. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
© 2014-2022  yport.inf.ua