Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.2. Підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства фінансової організації

1. Підставами для застосування заходів щодо попередження банкрутства фінансової організації є:
1) неодноразовий відмова протягом місяця у задоволенні вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями. При цьому під такою відмовою розуміється невиконання або неналежне виконання вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями протягом десяти робочих днів з дня виникнення обов'язку задоволення таких вимог, якщо інше не передбачено цим Законом;
2) невиконання обов'язків по сплаті обов'язкових платежів у строк понад десять робочих днів з дня настання дати її виконання;
3) недостатність грошових коштів для своєчасного виконання грошових зобов'язань і (або) обов'язки по сплаті обов'язкових платежів, якщо термін виконання таких зобов'язань і (або) обов'язки настав.
2. У разі виникнення підстав, зазначених у пункті 1 цієї статті, фінансова організація протягом п'ятнадцяти днів з дати їх виникнення зобов'язана направити в контрольний орган повідомлення про це з додатком плану відновлення її платоспроможності, якщо при цьому відсутні ознаки банкрутства фінансової організації.
3. Протягом тридцяти робочих днів з дати отримання плану відновлення платоспроможності фінансової організації за результатами його аналізу контрольний орган приймає рішення про призначення тимчасової адміністрації фінансової організації або про недоцільність такого призначення.
4. За результатами аналізу плану відновлення платоспроможності фінансової організації контрольний орган у випадках, встановлених федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері діяльності фінансової організації, приймає рішення про проведення виїзної перевірки діяльності фінансової організації, яка проводиться в порядку, встановленому цим федеральним органом виконавчої влади . Виїзна перевірка діяльності фінансової організації повинна бути проведена в межах терміну, зазначеного в пункті 3 цієї статті.
5. У разі виявлення ознак банкрутства фінансової організації за результатами аналізу плану відновлення її платоспроможності або за підсумками виїзної перевірки діяльності фінансової організації (у разі її проведення) контрольний орган подає заяву про визнання фінансової організації банкрутом у порядку, встановленому цим Законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.2. Підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства фінансової організації "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. 2. Зміна і розірвання договору
  ГК, вперше включив в якості самостійного підрозділу "Загальні положення про договір", виділив в останньому спеціальну главу, присвячену його зміни і розірвання (гл. 29). У главі насамперед чітко розмежовані зміна і розірвання договорів, що сталися як за угодою сторін, так і на вимогу однієї з них. Для обох цих підстав встановлені прямо протилежні презумпції.
 4. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 5. 5. Страхові терміни
  Відносини по страхуванню являють собою складну конструкцію, що складається з великого числа елементів. Для частини з них законодавець використовує специфічні терміни . За зазначеної причини з встановленням їх сенсу пов'язане рішення багатьох питань, що виникають на різних стадіях розвитку страхового правовідносини. Страховий ризик Визначення страхового ризику міститься у п. 1 ст. 9 Закону про
 6. 2. Розвиток договору банківського вкладу в російському і радянському законодавстві
  У російській дореволюційній юридичній літературі всі банківські операції диференціювалися на дві категорії: активні і пасивні операції банків. Наприклад, Г.Ф. Шершеневич писав: "Під ім'ям активної операції слід розуміти таку юридичну угоду, з якої для банку випливає право на грошову суму. Під пасивною операцією розуміється юридична угода, которою встановлюється
 7. Стаття 201. Зловживання повноваженнями Коментар до статті 201
  Глава 23 КК РФ об'єднує в собі норми, що встановлюють відповідальність за порушення нормальної діяльності комерційних та інших організацій. Норми цієї глави покликані захистити інтереси організацій, акціонерів, власників, службовців організацій, інших осіб від незаконних дій спеціального кола суб'єктів, що використовують надані їм повноваження всупереч інтересам служби в комерційних та інших
 8. Стаття 21.1. Органи управління та спеціалізовані органи саморегулівної організації арбітражних керуючих
  1. Структура, порядок формування, компетенція і термін повноважень органів управління саморегулівної організації арбітражних керуючих, порядок прийняття ними рішень встановлюються статутом некомерційної організації, внутрішніми документами цієї саморегулівної організації відповідно до цього Закону та іншими федеральними законами. 2. Загальні збори членів
 9. Стаття 183.1. Заходи щодо попередження банкрутства фінансової організації
  1. Заходами щодо попередження банкрутства фінансової організації є: 1) надання фінансової допомоги фінансовій організації її засновниками (учасниками) та іншими особами; 2) зміна структури активів і структури пасивів фінансової організації; 3) збільшення розміру статутного капіталу фінансової організації та величини її коштів (капіталу), 4) реорганізація фінансової організації; 5)
 10. Стаття 183.6. Тимчасова адміністрація фінансової організації
  1. Під тимчасової адміністрацією фінансової організації розуміється спеціальний тимчасовий орган управління фінансової організації, призначений контрольним органом (далі - тимчасова адміністрація). 2. Цілями призначення тимчасової адміністрації є відновлення платоспроможності фінансової організації і (або) забезпечення збереження майна фінансової організації. 3. Завданнями тимчасової
© 2014-2022  yport.inf.ua