Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.25. Обов'язки особи, відповідального за експлуатацію будівлі, споруди

1. У разі, якщо інше не передбачено федеральним законом, особою, відповідальною за експлуатацію будівлі, споруди, є-ється власник будівлі, споруди або особа, яка володіє будівлею, спорудою на іншій законній підставі (на праві оренди, господарського відання, оперативного управління та інше) у разі , якщо відповідним договором, рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування встановлено відповідальність такої особи за експлуатацію будівлі, споруди, або притягається власником або такою особою з метою забезпечення безпечної експлуатації будівлі, споруди на підставі договору фізична або юридична особа.
2. У разі, якщо число власників будівлі, споруди становить два і більше, рішення з питань експлуатації будівлі, со-оружения з метою забезпечення безпечної експлуатації будівлі, споруди приймаються за згодою всіх таких власників. У разі, якщо число власників будівлі, споруди перевищує п'ять, рішення з питань експлуатації будівлі, споруди з метою забезпечення безпечної експлуатації будівлі, споруди, в тому числі про залучення на підставі договору фізичної або юридич-ського особи з метою забезпечення безпечної експлуатації будівлі, споруди, приймаються на загальному зборах таких собственни-ков.
3. У разі залучення з метою забезпечення безпечної експлуатації будівлі, споруди на підставі договору фізичної або юридичної особи власник будівлі, споруди або особа, що володіє будівлею, спорудою на іншій законній підставі , обя-зани передати цій особі результати інженерних вишукувань, проектну документацію, акти обстеження робіт, будівельних конструкцій, систем інженерно-технічного забезпечення і мереж інженерно-технічного забезпечення будівлі, споруди, іншу не-необхідно для експлуатації будівлі, споруди документацію.
4. Періодичність, склад підлягають виконанню робіт з технічного обслуговування, з підтримання належного технічного стану будівель, споруд (включаючи необхідні спостереження, огляди) повинні визначатися відповідно до проектної документації, результатами контролю за технічним станом будівель, споруд індивідуально для кожної будівлі, споруди виходячи з умов їх будівництва, реконструкції, капітального ремонту та експлуатації.
5. Якщо інше не передбачено федеральним законом, особа, відповідальна за експлуатацію будівлі, споруди, зобов'язана вести журнал експлуатації будівлі, споруди, до якого вносяться відомості про дати та результати проведених оглядів, контрольних прове-рок і (або) моніторингу підстав будівлі, споруди, будівельних конструкцій, мереж інженерно-технічного забезпечення та систем інженерно-технічного забезпечення, їх елементів, про виконані роботах з технічного обслуговування будівлі, споруди, про про-ведення поточного ремонту будівлі, споруди, про дати та утриманні виданих уповноваженими органами виконавчої влади приписів про усунення виявлених у процесі експлуатації будівлі, споруди порушень, відомості про усунення цих по-рушень.
6. Форма журналу експлуатації будівлі, споруди та вимоги до ведення такого журналу встановлюються федеральним орга-ном виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, іншими уповноваженими федеральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
7. Особа, відповідальна за експлуатацію будівлі, споруди, зобов'язане сповіщати при експлуатації будівлі, споруди про кожний випадок виникнення аварійних ситуацій в будівлі, споруді:
1) органи державного контролю (нагляду) у випадку, якщо за експлуатацією будівлі, споруди у відповідність з федеральним-ми законами здійснюється державний контроль (нагляд);
2) органи місцевого самоврядування, за винятком випадків, зазначених у пункті 1 цієї частини;
3) власника будівлі, споруди або особа, що володіє будівлею, спорудою на іншій законній підставі, у разі, якщо Чи-обличчям, відповідальним за експлуатацію будівлі, споруди, є притягнуте на підставі договору фізична або юридична особа.
8. У разі зміни особи, відповідальної за експлуатацію будівлі, споруди, особа, яке було відповідальним за екс-плуатацію будівлі, споруди, зобов'язана передати новому особі, відповідальній за експлуатацію будівлі, споруди, протягом десяти днів журнал експлуатації будівлі, споруди, видані уповноваженими органами виконавчої влади приписи про усунення-ванні виявлених в процесі експлуатації будівлі, споруди порушень, акти перевірки виконання уповноваженими органами вико-навчої влади зазначених приписів, рекомендації органу місцевого самоврядування, спрямовані відповідно до частини 11 статті 55.24 справжнього Кодексу, інші документи, що підтверджують виконання робіт з технічного обслуговування, експлуатаційні ному контролю, поточного ремонту будівлі, споруди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.25. Обов'язки особи, відповідального за експлуатацію будівлі, споруди "
 1. Стаття 654. Розмір орендної плати
  будівлі або споруди повинен передбачати розмір орендної плати. За відсутності узгодженого сторонами в письмовій формі умови про розмір орендної плати договір оренди будівлі або споруди вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені пунктом 3 статті 424 цього Кодексу, не застосовуються. 2. Встановлена в договорі оренди будівлі або споруди плата за
 2. Стаття 655. Передача будівлі або споруди
  обов'язки з передачі майна, а орендаря від прийняття майна. 2. При припиненні договору оренди будівлі або споруди орендований будинок або споруду має бути повернуто орендодавцю з дотриманням правил, передбачених пунктом 1 цієї
 3. Стаття 651. Форма та державна реєстрація договору оренди будівлі або споруди
  будівлі або споруди укладається в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (пункт 2 статті 434). Недотримання форми договору оренди будівлі або споруди тягне його недійсність. З питання про застосування пункту 2 статті 651 см. інформаційний лист Президії ВАС РФ від 01.06.2000 N 53. 2. Договір оренди будівлі або споруди, укладений на строк не
 4. Стаття 55.26. Призупинення та припинення екс-плуатації будівель, споруд
  експлуатації будівель, споруд вимог тех-нічних регламентів, проектної документації експлуатація будівель, споруд може припинятися в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. 2. Експлуатація будівель, споруд припиняється після їх виведення з експлуатації в разі, якщо це передбачено федераль-ними законами, а також у разі випадкової загибелі, знесення
 5. Стаття 11.12. Порушення правил користування базами (спорудами) для стоянок маломірних суден
  відповідальних за експлуатацію баз (споруд) для стоянок маломірних суден, у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 6. Стаття 11.12. Порушення правил користування базами (спорудами) для стоянок маломірних суден
  відповідальних за експлуатацію баз (споруд) для стоянок маломірних суден, у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 653. Збереження орендарем будівлі або споруди права користування земельною ділянкою при його продажу
  будівлі або споруди зберігається право користування земельною ділянкою, який зайнятий будівлею або спорудою і необхідний для його використання, на умовах, які діяли до продажу земельної ділянки. (в ред. Федерального закону від 26.06.2007 N
 8. Стаття 650. Договір оренди будівлі або споруди
  будівлі або споруди орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю будівлю або споруду. 2. Правила цього параграфа застосовуються до оренди підприємств, якщо інше не передбачено правилами цього Кодексу про оренду
 9. Стаття 55.24. Вимоги законодавства Російської Федерації до експлуатації будівель, споруд
  особам, відповідальним за експлуатацію будівель, споруд, рекомендації про заходи щодо усунення виявлених порушень. Порядок про-ведення даного огляду встановлюється представницьким органом поселення, міського округу. 12. При експлуатації будівель, споруд державний контроль (нагляд) здійснюється у випадках, передбачених федеральним
 10. Стаття 754. Відповідальність підрядника за якість робіт
  відповідальність перед замовником за допущені відступи від вимог, передбачених у технічній документації та в обов'язкових для сторін будівельних нормах і правилах, а також за недосягнення зазначених у технічній документації показників об'єкту будівництва, в тому числі таких, як виробнича потужність підприємства. При реконструкції (оновленні, перебудові, реставрації та
 11. Стаття 652. Права на земельну ділянку при оренді знаходиться на ньому будівлі або споруди
  будівлі або споруди орендарю одночасно з передачею прав володіння і користування такою нерухомістю передаються права на земельну ділянку, який зайнятий такою нерухомістю і необхідний для її використання. (в ред. Федерального закону від 26.06.2007 N 118-ФЗ) 2. У випадках, коли орендодавець є власником земельної ділянки, на якій знаходиться що здається в оренду будівлю або
 12. Договір оренди будівлі та споруди
  обов'язків за договором оренди нерухомого майна у разі смерті громадянина-орендаря і т.д.). Є розумні підстави в законодавчому порядку розширити сферу дії § 4 гл. 34 ГК до оренди всіх об'єктів нерухомості, як це зроблено в § 7 гл. 30 ЦК щодо продажу нерухомості * (260), однак важко погодитися з думкою про те, що вже зараз правила про оренду будівлі та споруди
 13. Стаття 39. Збереження права на земельну ділянку осіб, які не є власниками земельної ділянки, при руйнуванні будівлі, будівлі, споруди
  особами , які володіють земельною ділянкою на праві постійного (безстрокового) користування або довічного успадкованого володіння, за умови початку відновлення в установленому порядку будівлі, будівлі, споруди протягом трьох років. Виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, має право продовжити цей термін. 2. Умови
 14. 19.4. Договір оренди будівель і споруд
  обов'язки сторін за договором оренди будівель і споруд. Передача будівлі та споруди і його повернення складають одну з основних обов'язків сторін. Передача будівлі або споруди повинна здійснюватися з підписанням сторонами передавального акту. Оскільки договір оренди будівлі та споруди на термін більше 1 року вважається укладеним з моменту його державної реєстрації, передача будинку
 15. 4. Виконання договору оренди будівлі
  обов'язку передати майно, а орендаря - від обов'язку прийняти майно. Підписання сторонами передавального акту або іншого документа про передачу поряд з фактичною передачею будівлі (споруди) є обов'язковою умовою, що дозволяє говорити про належне виконання зобов'язання з передачі і прийому будівлі (споруди) в оренду. Разом з тим у випадках, передбачених договором
 16. 3. Істотні умови договору оренди будівлі
  будівлі або споруди повинні бути вказані дані, дозволяють точно встановити, яке будівлю (споруду) підлягає передачі орендарю як об'єкта оренди. При відсутності цих даних умова про предмет оренди вважається неузгодженим, а договір - неукладеним. У зв'язку з цим до договору оренди будівлі або споруди повинні додаватися документи, що ідентифікують окремо стоїть
 17. Стаття 277. Обтяження сервітутом будівель і споруд
  статтями 274 - 276 цього Кодексу, сервітутом можуть обтяжувати будівлі, споруди та інше нерухоме майно, обмежене користування яким необхідно поза зв'язком з користуванням земельною
 18. Зміст і припинення договору оренди будівлі та споруди
  обов'язків. У число загальних обов'язків орендодавця, як відомо, входить надання орендарю майна в стані, відповідному умовами договору оренди і призначенню майна. В даному випадку передача будівлі або споруди орендодавцем і прийняття його орендарем здійснюються за передавальним актом або іншого документа про передачу, підписуються сторонами. Якщо інше не
 19. Стаття 273. Перехід права на земельну ділянку при відчуженні знаходяться на ній будівель або споруд
  будівлі або споруди переходить право власності на земельну ділянку, зайнятий будівлею або спорудою і необхідний для його використання, якщо інше не передбачено законом. (в ред. Федерального закону від 26.06.2007 N 118-ФЗ) Частина друга втратила чинність. - Федеральний закон від 26.06.2007 N
© 2014-2022  yport.inf.ua