Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 40. Відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капі-тального будівництва

1. Правовласники земельних ділянок, розміри яких менше встановлених містобудівним регламентом мінімальних розмірів земельних ділянок або конфігурація, інженерно-геологічні чи інші характеристики яких несприятливі для за-будівництва, має право звернутися за дозволами на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єк-тів капітального будівництва.
2. Відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва раз-вирішується для окремої земельної ділянки при дотриманні вимог технічних регламентів.
3. Зацікавлена в отриманні дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції-ції об'єктів капітального будівництва особа направляє до комісії заяву про надання такого дозволу.
4. Питання про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва підлягає обговоренню на публічних слуханнях, що проводяться в порядку, визначеному статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення з урахуванням положень, передбачених статтею 39 цього Кодексу . Витрати, пов'язані з організацією та проведенням публічних слухань з питання про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва, несе фізична або юридична особа, зацікавлена в наданні такого дозволу.
5. На підставі висновку про результати публічних слухань з питання про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва комісія здійснює підготов-ку рекомендацій про надання такого дозволу або про відмову в наданні такого дозволу із зазначенням причин прийнятого рішення і направляє зазначені рекомендації голові місцевої адміністрації.
6. Голова місцевої адміністрації протягом семи днів з дня надходження зазначених у частині 5 цієї статті рекомендацій приймає рішення про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва або про відмову в наданні такого дозволу із зазначенням причин прийнятого рішення.
7. Фізична або юридична особа мають право оскаржити в судовому порядку рішення про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва або про відмову в предоставле-ванні такого дозволу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 40. Відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капі-тального будівництва "
 1. Стаття 30. Правила землекористування і забудови
  граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок і граничні параметри дозволеного будів-ництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва; 3) обмеження використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, що встановлюються відповідно до законодав-ством Російської
 2. Стаття 36. Містобудівна регламент
  граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри і граничні параметри яких не відповідають містобудівній регламентом, можуть використовуватися без встановлення строку приведення їх у відповідність із містобудівним регламентом, за винятком випадків, якщо використання таких земельних ділянок та об'єктів капітального будівництва небезпечно для життя чи здоров'я людини, для навколишнього
 3. Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, введення його в експлуатацію
  дозволу на будівництво у разі, якщо для здійснення будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва передбачено отримання дозволів на будівництво, - (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ) тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч
 4. Стаття 52 . Здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва
  параметрів об'єкта капітального будівництва від проектної документації, необхідність якого виявилася в процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту такого об'єкта, допускається тільки на підставі новозатвердженою за-забудовник або технічним замовником проектної документації після внесення до неї відповідних змін до порядку, встановленому уповноваженим
 5. § 9. Публічні слухання.
  Відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва; питання про перетворення муніципального освіти. Порядок організації та проведення публічних слухань визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу і повинен передбачати завчасне оповіщення жителів
 6. Стаття 46.1. Розвиток забудованих територій
  граничні параметри яких не відповідають містобудівній регла-менту. 5. На забудованій території, щодо якої прийнято рішення про розвиток, не можуть бути розташовані інші об'єкти капи-тального будівництва, за винятком зазначених у частинах 3 і 4 цієї статті. 6. У рішенні про розвиток забудованої території повинні бути визначені її місце розташування та площу, перелік адрес
 7. Стаття 60. Охорона водних об'єктів при проектиро-вання, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації водогосподарської системи
  гранично допустимих концентрацій шкоду-них речовин у водних об'єктах); (в ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 248-ФЗ) 2) проводити забір (вилучення) водних ресурсів з водного об'єкта в обсязі, яке справляє негативний вплив на водний об'єкт; 3) здійснювати скидання у водні об'єкти стічних вод, в яких містяться збудники інфекційних захворювань, а також шкідливі речовини, для
 8. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 9.5.1 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на
 9. Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
  будівництву , реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (далі у цій статті - роботи, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва), без свідоцтва про допуск до зазначених видів робіт, якщо таке свідоцтво є обов'язковим, - тягне
 10. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації підприємств , споруд чи інших об'єктів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
 11. Коментар до статті 23.56
  статтями). Про посадових осіб Держбуду Росії, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3 (у частині коментарю до п. 70 ч. 2 зазначеної
 12. § 2. Загальні екологічні вимоги
  гранично допустимі навантаження на навколишнє середовище, передбачатися надійні та ефективні заходи попередження , усунення забруднення шкідливими відходами, їх знешкодження і утилізація, впровадження ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій і виробництв; техніко-економічне обгрунтування проектів і проекти на будівництво підприємств, споруд та інших об'єктів проходять
 13. 3. Публічно- правові передумови договору будівельного підряду
  граничні (мінімальні або максимальні) розміри земельних ділянок і граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва; 3) обмеження використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, що встановлюються відповідно до чинного законодавством (ч. 6 ст. 30 Містобудівного кодексу). Містобудівною регламентом
© 2014-2022  yport.inf.ua