Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 39. Порядок надання дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва

1. Фізична або юридична особа, зацікавлена в наданні дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва (далі - дозвіл на умовно дозволений вид використання), направляє заяву про надання дозволу на умовно дозволений вид використання в комісію.
2. Питання про надання дозволу на умовно дозволений вид використання підлягає обговоренню на публічних слуша-пах. Порядок організації та проведення публічних слухань визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними-ми правовими актами представницького органу муніципального утворення з урахуванням положень цієї статті.
3. З метою дотримання права людини на сприятливі умови життєдіяльності, прав і законних інтересів правовласників земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва публічні слухання з питання надання дозволу на умовно раз-вирішене вид використання проводяться з участю громадян, що проживають в межах територіальної зони, в межах якої рас- покладений земельну ділянку або об'єкт капітального будівництва, стосовно до яких запитується дозвіл. У разі, якщо умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва може зробити негативний впливів-ствие на навколишнє середовище, публічні слухання проводяться за участю правовласників земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, схильних до ризику такого негативного впливу.
4. Комісія направляє повідомлення про проведення публічних слухань з питання надання дозволу на умовно доз-шенний вид використання правовласникам земельних ділянок, що мають спільні кордони з земельною ділянкою, стосовно до якого запитується даний дозвіл, правовласникам об'єктів капітального будівництва, розташованих на земельних навчаючи-стках, що мають спільні кордону з земельною ділянкою, стосовно до якого запитується даний дозвіл, і правообладате-лям приміщень, що є частиною об'єкта капітального будівництва, стосовно до якого запитується даний дозвіл. Зазначені повідомлення надсилаються не пізніше ніж через десять днів з дня надходження заяви зацікавленої особи про нада-леніі дозволу на умовно дозволений вид використання.
5. Учасники публічних слухань з питання про надання дозволу на умовно дозволений вид використання має право подати до комісії свої пропозиції та зауваження, що стосуються зазначеного питання, для включення їх до протоколу публічних слу-шаній.
6. Висновок про результати публічних слухань з питання надання дозволу на умовно дозволений вид вико-вання підлягає опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування муніципальних правових актів, іншої офі-соціальне інформації, і розміщується на офіційному сайті муніципального освіти (при наявності офіційного сайту муници-пального освіти) в мережі "Інтернет".
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
7. Термін проведення публічних слухань з моменту оповіщення жителів муніципального освіти про час і місце їх про-ведення до дня опублікування висновку про результати публічних слухань визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального освіти і не може бути більше одного міся-ца .
8. На підставі висновку про результати публічних слухань з питання про надання дозволу на умовно дозволений-ний вид використання комісія здійснює підготовку рекомендацій про надання дозволу на умовно дозволений вид використання або про відмову в наданні такого дозволу із зазначенням причин прийнятого рішення і направляє їх голові місцевої адміністрації.
9. На підставі зазначених у частині 8 цієї статті рекомендацій голова місцевої адміністрації протягом трьох днів з дня по-ходження таких рекомендацій приймає рішення про надання дозволу на умовно дозволений вид використання або про відмову в наданні такого дозволу. Зазначене рішення підлягає опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації, і розміщується на офіційному сайті муніципального освіти (при наявності офіційного сайту муніципального освіти) в мережі "Інтернет".
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
10. Витрати, пов'язані з організацією та проведенням публічних слухань з питання надання дозволу на умовно дозволений вид використання, несе фізична або юридична особа, зацікавлена в наданні такого дозволу.
11. У разі, якщо умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва включений в містобудівний регламент у встановленому для внесення змін до правил землекористування і забудови порядку після проведен-ня публічних слухань за ініціативою фізичної або юридичної особи, зацікавленої у наданні дозволу на умовах а-но дозволений вид використання, рішення про надання дозволу на умовно дозволений вид використання такій особі приймається без проведення публічних слухань.
12. Фізична або юридична особа мають право оскаржити в судовому порядку рішення про надання дозволу на умовно раз-вирішене вид використання або про відмову в наданні такого дозволу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 39. Порядок надання дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва "
 1. Стаття 37. Види дозволеного використання зе-мельних ділянок та об'єктів капітального будівництва
  надання дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва або про відмову в наданні такого
 2. § 4 . Зміна виду дозволеного використання земель
  надання земельних ділянок для будівництва з земель, що у нерозмежованій державній або муніципальній власності. Поза межами населених пунктів дозволений вид використання змінюється рішенням органу місцевого самоврядування на підставі клопотання власника земельної ділянки. При цьому необхідно проведення публічних слухань, які дозволяють виявити ставлення
 3. Стаття 40. Відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капі-тального будівництва
  наданні такого дозволу. 4. Питання про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва підлягає обговоренню на публічних слуханнях, що проводяться в порядку, визначеному статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення з
 4. 5.5. Ставка для інших ділянок
  дозволеного використання земельної ділянки. Нагадаємо, що ст. 7 ЗК РФ встановлює таке розподілу земель за цільовим призначенням: - землі сільськогосподарського призначення (ст. 77 ЗК РФ); - землі населених пунктів (ст. 83 ЗК РФ); - землі промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики , землі для забезпечення космічної діяльності, землі
 5. Стаття 37. Особливості купівлі-продажу земельних ділянок
  надання йому продавцем свідомо помилкової інформації про обтяження земельної ділянки та обмеження його використання відповідно до дозволеним використанням; про дозвіл на забудову даної земельної ділянки; про використання сусідніх земельних ділянок, яке справляє істотний вплив на використання і вартість продаваного земельної ділянки; про якісні властивості землі,
 6. § 2. Поняття і види функцій управління земельними ресурсами
  надання земель фізичним і юридичним особам для господарського та іншого використання; - планування раціонального використання та охорони земельних ресурсів; - організацію та проведення землеустрою та державного кадастру об'єктів нерухомості, а також моніторингу земель; - державний контроль за використанням та охороною земель; - фіскальну діяльність, пов'язану з
 7. Стаття 64. Розгляд земельних спорів
  дозвіл в третейський
 8. Стаття 38. Граничні (мінімальні і (або) максі-формальні) розміри земельних ділянок і граничні парамет-ри дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітальним будівництва
  дозволеного будів-ництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва можуть включати в себе : 1) граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок, у тому числі їх площа, 2) мінімальні відступи від меж земельних ділянок з метою визначення місць допустимого розміщення будинків, будівель, со-оружений, за межами яких заборонено будівництво будівель , будов,
 9. Стаття 30. Правила землекористування і забудови
  порядок їх застосування та внесення змін до зазначених правила; 2) карту містобудівного зонування; 3) містобудівні регламенти. 3. Порядок застосування правил землекористування і забудови та внесення до них змін включає в себе положення: 1) про регулювання землекористування та забудови органами місцевого самоврядування; 2) про зміну видів дозволеного використання земельних
 10. Стаття 262. Земельні ділянки загального користування. Доступ на земельну ділянку
  дозволів перебувати на незакритих для загального доступу земельних ділянках, що перебувають у державній або муніципальній власності, і використовувати наявні на цих ділянках природні об'єкти в межах, що допускаються законом та іншими правовими актами, а також власником відповідної земельної ділянки. 2. Якщо земельна ділянка не обгороджений або його власник іншим способом ясно не Стаття 11.9. Вимоги до утвореним і зміненим земельним ділянкам
 11. дозволеного використання розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомості. 5. Не допускається розділ, перерозподіл або виділ земельних ділянок, якщо зберігаються відносно утворених земельних ділянок обтяження (обмеження) не дозволяють використовувати зазначені земельні ділянки відповідно до дозволеним використанням. 6. Освіта земельних ділянок не повинно
  Стаття 40. Права власників земельних ділянок на використання земельних ділянок
 12. дозволеним використанням із дотриманням вимог містобудівних регламентів, будівельних, екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших правил, нормативів; 3) проводити відповідно до дозволеним використанням зрошувальні, осушувальні, культуртехнічні та інші меліоративні роботи, будувати ставки та інші водні об'єкти відповідно до встановлених
  8.8.4. Особливості сплати земельного податку при перекладі земель в іншу категорію
 13. дозволеного використання земельної ділянки), якщо не відбулося змін результатів державної кадастрової оцінки земель внаслідок виправлення технічних помилок, судового рішення тощо, внесених зворотним числом на зазначену дату. Тому такі зміни, як переведення земель з однієї категорії в іншу, зміна виду дозволеного використання земельної ділянки, що впливають на
  Стаття 42. Обов'язки власників земельних ділянок та осіб, які не є власниками земельних ділянок, щодо використання земельних ділянок
 14. дозволеним використанням способами, які не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу, в тому числі землі як природного об'єкту; зберігати межові, геодезичні та інші спеціальні знаки, встановлені на земельних ділянках відповідно до законодавства; здійснювати заходи з охорони земель, лісів, водних об'єктів та інших природних ресурсів, у тому числі заходи пожежної
  Стаття 44. Містобудівні плани земельних ділянок
 15. надання земельної ділянки для державних або муніципальних потреб, має міститися інформація про всіх передбачених містобудівним регламен-том видах дозволеного використання земельної ділянки; 5) інформація про дозволений використанні земельної ділянки, вимогах до призначення , параметрам та розміщення об'єкта капітального будівництва на зазначеній земельній ділянці (у
  Стаття 7. Склад земель в Російській Федерації
 16. порядок проведення якого встановлюються федеральними законами і вимогами спеціальних федеральних законів . Будь-який вид дозволеного використання з передбачених зонуванням територій видів вибирається самостійно, без додаткових дозволів і процедур узгодження. Види дозволеного використання земельних ділянок визначаються відповідно до класифікатора, затвердженого
  § 8. Припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
 17. статтями Земельного та Цивільного кодексів РФ. Закон про обіг земель лише кілька конкретизує підстави та порядок примусового вилучення сільськогосподарських земель. Зокрема, Законом про обіг встановлюється вичерпний перелік випадків, які слід кваліфікувати як неналежне використання земель (п. 1 ст. 6). До них віднесені: - використання земель не відповідно
   Стаття 30.2. Особливості надання земельних ділянок для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
 18.  наданого для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва, зобов'язаний виконувати вимоги, передбачені підпунктами 6 - 8 пункту 3 статті 38.2 цього Кодексу. 4. Орендар земельної ділянки, наданої для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва, має право, передбачене пунктом 9 статті 22 цього Кодексу, незалежно від терміну договору
   Стаття 1181. Спадкування земельних ділянок
 19.  дозвіл не потрібен. При спадкуванні земельної ділянки або права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою у спадщину переходять також знаходяться в межах цієї земельної ділянки поверхневий (грунтовий) шар, водні об'єкти, що знаходяться на ньому рослини, якщо інше не встановлено законом. (В ред. Федерального закону від 03.06.2006 N
   Стаття 11.2. Освіта земельних ділянок
 20.  наданих державним чи муніципальним унітарним підприємствам, державним чи муніципальним установам, а також у випадках, зазначених у пункті 6 цієї статті. 5. Освіта земельних ділянок із земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і належать кільком власникам, здійснюється за угодою між ними про освіту земельної ділянки, за
  предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, а также в случаях, указанных в пункте 6 настоящей статьи. 5. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам, осуществляется по соглашению между ними об образовании земельного участка, за
© 2014-2022  yport.inf.ua