Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 34. Порядок встановлення територіальних зон

1. При підготовці правил землекористування і забудови межі територіальних зон встановлюються з урахуванням:
1) можливості поєднання в межах однієї територіальної зони різних видів існуючого і планованого використання ня земельних ділянок;
2) функціональних зон і параметрів їх планованого розвитку, визначених генеральним планом поселення (за винятком випадку, встановленого частиною 6 статті 18 цього Кодексу), генеральним планом міського округу, схемою територіального пла-нування муніципального району;
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) визначених цим Кодексом територіальних зон;
4) склалася, планування території та існуючого землекористування ;
5) планованих змін меж земель різних категорій;
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6) запобігання можливості заподіяння шкоди об'єктам капітального будівництва, розташованим на суміжних земельних ділянках;
7) історико-культурного опорного плану історичного поселення федерального значення або історико-культурного опорного плану історичного поселення регіонального значення.
(П. 7 введений Федеральним законом від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
2. Межі територіальних зон можуть встановлюватися по:
1) лініях магістралей, вулиць, проїздів, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків;
2) червоних лініях;
3) кордонів земельних ділянок;
4) кордонів населених пунктів у межах муніципальних утворень;
5) кордонів муніципальних утворень, у тому числі кордонів внутрішньоміських територій міст федерального значення Мо-скви і Санкт-Петербурга;
6) природним кордонів природних об'єктів;
7) іншим кордонів.
3. Межі зон з особливими умовами використання територій, межі територій об'єктів культурної спадщини, встановлюється ваемих відповідно до законодавства Російської Федерації, можуть не збігатися з кордонами територіальних зон.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 34. Порядок встановлення територіальних зон "
 1. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 2. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  1. Схеми територіального планування Російської Федерації, в тому числі внесення змін до такі схеми, затверджуються Урядом Російської Федерації, за винятком схем територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Схеми територіального планування Російської Федерації в
 3. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  1. Схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації, в тому числі внесення змін до таку схему, утвер-ждается вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації до її затвердження підлягає обов'язковому
 4. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  1. Коментована стаття присвячена груповим нещасним випадкам (дві особи і більше), важких нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельним результатом, а також випадкам гострого отруєння. 2. Про нещасний випадок з числом потерпілих дві людини і більше (далі - груповий нещасний випадок), нещасний випадок, в результаті якого постраждали було отримано ушкодження здоров'я,
 5. Стаття 19 Держави, які мають більше однієї правової системи
  1. Якщо держава складається з декількох територіальних одиниць, кожна з яких має власну систему права щодо зобов'язань з договорів, кожна така територіальна одиниця розглядається як окрема країна для цілей визначення застосовуваного права відповідно до цієї Конвенції. 2. Держава, в якій різні територіальні одиниці мають власну систему права
 6. Стаття 23
  Будь-яка держава, в якому його територіальні одиниці мають власні системи права з питань, що є предметом регулювання цієї Конвенцією, не зобов'язана застосовувати дану Конвенцію при колізіях правових систем, що діють в таких територіальних
 7. Стаття 26
  1. Якщо держава має дві чи більше територіальні одиниці, в яких з питань, є предметом регулювання цієї Конвенції, застосовуються різні системи права, вона може в момент підписання, ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні одиниці або тільки на одну чи декілька з них, і може в
 8. Стаття 25
  1. Якщо держава має дві чи більше територіальні одиниці, в яких з питань, є предметом регулювання цієї Конвенції, застосовуються різні системи права, вона може в момент підписання, ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні одиниці або тільки на одну чи декілька з них і може в
 9. § 4. Територіальне громадське самоврядування
  Під територіальним громадським самоврядуванням розуміється самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Назване самоврядування може здійснюватися в межах наступних територій: під'їзд багатоквартирного житлового будинку; багатоквартирний житловий будинок;
 10. Стаття 24
  1. Якщо Договірна держава має дві або більше територіальні одиниці, в яких відповідно до її Конституції застосовуються різні системи права з питань, що є предметом регулювання цієї Конвенції, то вона може в момент підписання, ратифікації, прийняття, затвердження або приєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні
 11. 7.7. Територіальні федеральні органи виконавчої влади
  Територіальні федеральні органи виконавчої влади входять до системи органів виконавчої влади РФ і здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність в межах певного територіального утворення (федерального округу, суб'єкта РФ). Загальні права територіальних органів: 1) представляти відповідні міністерства і відомства РФ в їх відносинах з органами
 12. Контрольні питання
  : 1. У чому полягали особливості адміністративно-територіальний поділу російського зразка 2. Назвати основні правові акти, що сприяють встановленню політики царату на Білорусі 3. Назвати органи місцевого територіального управління, установи на Білорусі у складі Російської
 13. Стаття 20.19. Порушення особливого режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні (ЗАТО)
  Порушення встановленого законом особливого режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні (ЗАТО) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 14. Стаття 20.19. Порушення особливого режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні (ЗАТО)
  Порушення встановленого законом особливого режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні (ЗАТО) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до десяти мінімальних розмірів оплати
 15. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Територіальне громадське самоврядування - це самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за
 16. Стаття 19
  Якщо держава складається з декількох територіальних одиниць, кожна з яких має свої власні правові норми щодо договорів про представництво (агентських договорів), кожна така територіальна одиниця розглядається як держава для цілей визначення права, що застосовується відповідно до
 17. Стаття 22
  Якщо яка-небудь держава має дві або більше правові системи, застосовні на його територіальних одиницях, з питань, які є предметом регулювання цієї Конвенції: а) будь-яке посилання на право такої держави буде вважатися посиланням на право такої територіальної одиниці; б) будь-яке посилання на звичайне місце проживання або місцезнаходження комерційного підприємства в такій державі
© 2014-2022  yport.inf.ua