Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації

1. Схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації, в тому числі внесення змін до таку схему, утвер-ждается вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
2. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації до її затвердження підлягає обов'язковому со-погодженням з уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, вищими виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, що мають спільний кордон із суб'єктом Російської Федерації, який забезпечив підготовку про-єкта схеми територіального планування, та органами місцевого самоврядування муніципальних утворень, стосовно до територі-Торияма яких підготовлені пропозиції щодо територіального планування, в порядку, встановленому статтею 16 цього Кодексу.
4. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
5. Зацікавлені особи мають право подати свої пропозиції щодо проекту схеми територіального планування суб'єкта Рос-сийской Федерації.
6. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
7. Правовласники земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, якщо їх права і законні інтереси порушуються чи можуть бути порушені в результаті затвердження схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації, має право ос-поріть схему територіального планування суб'єкта Російської Федерації в судовому порядку.
8. Органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, орга-ни місцевого самоврядування, зацікавлені фізичні та юридичні особи мають право подати пропозиції про внесення змін до схеми територіального планування суб'єктів Російської Федерації.
9. Внесення змін до схеми територіального планування суб'єктів Російської Федерації має здійснюватися у відповідності до вимог, передбачених цією статтею та статтями 9 і 16 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Склад, порядок підготовки проектів схем територіального планування суб'єктів Російської Федерації, порядок вне-ня змін до такі схеми встановлюються відповідно до цього Кодексу законів суб'єктів Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації "
 1. Стаття 148. Касове обслуговування виконання бюд-жетів державних позабюджетних фондів
  територі-торіальних державних позабюджетних фондів здійснюється органами Федерального
 2. Стаття 32. Гідрографічне і водогосподарське районування території Російської Федерації
  стаття 6.1 Федерального закону від 03.06.2006 N
 3. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  статтями 12, 16, 21 і 25 цього Кодексу про забезпечення доступу до про-ектам документів територіального планування Російської Федерації, документів територіального планування суб'єктів Рос-сийской Федерації, документів територіального планування муніципальних утворень і матеріалами з обгрунтування таких про-ектов в інформаційній системі територіального планування в триденний
 4. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  підготовки документів територіального планування інформації: 1) стратегії (програми) розвитку окремих галузей економіки, пріоритетні національні проекти, міждержавні програми, програми соціально-економічного розвитку суб'єктів Російської Федерації, плани і програми комплексного соціально-економічного розвитку муніципальних утворень, програми, прийняті в установленому
 5. Стаття 42. Проект планування території
  підготовки проекту планування території; 3) схему організації вулично-дорожньої мережі, яка може включати схему розміщення парковок (паркувальних місць), і схему руху транспорту на відповідній території; (в ред. Федерального закону від 21.04.2011 N 69-ФЗ) 4) схему меж територій об'єктів культурної спадщини; 5) схему меж зон з особливими умовами використання територій; 6)
 6. Стаття 29. Басейнові ради
  схем комплексного використання і охорони водних об'єктах-тов. 3. До складу басейнових рад входять представники уповноважених Урядом Російської Федерації федеральних ор-ганів виконавчої влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також представники водокористувачів, громадських об'єднань, громад корінних нечисленних
 7. Стаття 24 . Повноваження органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин
  підготовки та прийняття рішення про надання водного об'єкта в користування, порядку підготовки та укладання договору водокористування; 7) визначення порядку створення та провадження діяльності басейнових рад; 8) гідрографічне і водогосподарське районування території Російської Федерації; 9) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у федеральній
 8. Коментар до п. 2
  підготовки до збройного захисту Російської Федерації , цілісності і недоторканності її території, в тому числі і шляхом організації добровільної підготовки громадян до військової служби. Правові основи даного виду діяльності закріплені в розд. III Положення про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби, яке затверджене постановою Уряду Російської Федерації від 31
 9. Коментар до п. 2
  підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями. Реалізуючи систему політичних, економічних, військових, соціальних, правових та інших заходів з підготовки до збройного захисту Російської Федерації, цілісності і недоторканності її території, Уряд Російської Федерації на підставі пп. 17, 18 ст. 6 Федерального закону "Про оборону" від 31 травня 1996 р. N 61-ФЗ визначає порядок
 10. Стаття 81.1. Резервний фонд суб'єкта Російської Федерації
  суб'єкта Російської Федерації (за винятком закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Росій-ської Федерації) може бути передбачено створення Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації. У разі створення Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації порядок формування і використання коштів зазначеного Фонду встановлюється законом суб'єкта Російської Федерації (за
 11. Стаття 84. Порядок встановлення або зміни меж населених пунктів
  твердження або зміна генерального плану міського округу, поселення, що відображає межі населених пунктів, розташованих у межах відповідного муніципального освіти; 2) затвердження або зміна схеми територіального планування муніципального району, що відображає кордону сільських населених пунктів, розташованих за межами кордонів поселень (на межселенних
 12. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого самоврядування. (в ред.
 13. Стаття 132. Субсидії бюджетам суб'єктів Росій -ської Федерації з федерального бюджету
  твердження не розподіленого між суб'єктами Російської Федерації обсягу субсидій у розмірі не більше 5 відсотків загального обсягу відповідної субсидії, затвердженого на перший рік планового періоду, і не більше 10 відсотків загального обсягу зазначеної субсидії, затвердженого на другий рік планового періоду. Федеральним законом про федеральний бюджет окремі види міжбюджетних трансфертів можуть не
 14. Тема 8. Бюджетний процес
  затвердження проектів бюджетів. Етапи розгляду та затвердження проектів бюджетів. Зміст проекту закону (рішення) про бюджет. Терміни подання проекту закону (рішення) про бюджет. Виконання бюджетів. Принципи виконання бюджетів. Основа виконання бюджетів: зведена бюджетний розпис і касовий план. Виконання бюджету по доходах і видатках. Виконання бюджету за джерелами фінансування
 15. Стаття 33. Схеми комплексного використання і ох-рани водних об'єктів
  затвердження та реалізації схем комплексного використання і охорони водних об'єктів, внесення зраді-ний в ці схеми встановлюється Урядом Російської
 16. Коментар до п. 3
  підготовки та проведення заходів, пов'язаних з призовом на військову службу громадян Російської Федерації, що не перебувають в
 17. Стаття 179.3. Відомчі цільові програми
  затвердження та реалізація яких здійснюються в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої
 18. Планування розслідування
  Планування розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
© 2014-2022  yport.inf.ua