Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 33. Схеми комплексного використання і ох-рани водних об'єктів

1. Схеми комплексного використання і охорони водних об'єктів включають в себе систематизовані матеріали про стан водних об'єктів і про їх використання і є основою здійснення водогосподарських заходів та заходів з охорони водних об'єктів, розташованих у межах річкових басейнів.
2. Схеми комплексного використання і охорони водних об'єктів розробляються з метою:
1) визначення допустимого антропогенного навантаження на водні об'єкти;
2) визначення потреб у водних ресурсах в перспективі;
3) забезпечення охорони водних об'єктів;
4) визначення основних напрямків діяльності щодо запобігання негативного впливу вод.
3. Схемами комплексного використання і охорони водних об'єктів встановлюються:
1) цільові показники якості води у водних об'єктах на період дії цих схем;
2) перелік водогосподарських заходів та заходів з охорони водних об'єктів;
3) водогосподарські баланси, призначені для оцінки кількості і ступеня освоєння доступних для використання водних ресурсів у межах річкових басейнів і які становлять розрахунки потреб водокористувачів у водних ресурсах по порівняй-нію з доступними для використання водними ресурсами в межах річкових басейнів, подбассейнов, водогосподарських ділянок при різних умовах водності (з урахуванням нерівномірного розподілу поверхневого і підземного стоків вод в різні періоди, територіального перерозподілу стоків поверхневих вод, поповнення водних ресурсів підземних водних об'єктів);
4) ліміти забору (вилучення) водних ресурсів з водного об'єкта та ліміти скидання стічних вод, відповідних нормативам якос-ства, в межах річкових басейнів, подбассейнов, водогосподарських ділянок при різних умовах водності;
5) квоти паркану (вилучення) водних ресурсів з водного об'єкта і скидання стічних вод, відповідних нормативам якості, в межах річкових басейнів, подбассейнов, водогосподарських ділянок при різних умовах водності щодо кожного суб'єкта Російської Федерації;
6) основні цільові показники зменшення негативних наслідків повеней та інших видів негативного впливу вод, перелік заходів, спрямованих на досягнення цих показників;
7) передбачуваний обсяг необхідних фінансових ресурсів для реалізації схем комплексного використання і охорони водних об'єктів .
4. Схеми комплексного використання і охорони водних об'єктів розробляються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади, розглядаються басейновими радами і затверджуються для кожного річкового басейну уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
5. Схеми комплексного використання і охорони водних об'єктів є обов'язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
6. Порядок розробки, затвердження та реалізації схем комплексного використання і охорони водних об'єктів, внесення зраді-ний в ці схеми встановлюється Урядом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 33. Схеми комплексного використання і ох-рани водних об'єктів "
 1. Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів
  1. При проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації гідротехнічних споруд повинні передбачатися і своєчасно здійснюватися заходи з охорони водних об'єктів, а також водних біологічних ресурсів та інших об'єктів жи-вотного і рослинного світу. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. При використанні водних об'єктів, що входять в водогосподарські
 2. Стаття 53. Використання водних об'єктів для забезпечення пожежної безпеки
  1. Забір (вилучення) водних ресурсів для гасіння пожеж допускається з будь-яких водних об'єктів без будь-якого дозволу, безкоштовно і в необхідній для ліквідації пожеж кількості. 2. Використання водних об'єктів, призначених для забезпечення пожежної безпеки, для інших цілей
 3. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 4. Стаття 51.1. Використання водних об'єктів для це-лей рибальства
  (введена Федеральним законом від 28.12.2010 N 420-ФЗ) Використання водних об'єктів рибогосподарського значення для цілей рибальства здійснюється відповідно до законодавства про рибальство та збереження водних біологічних
 5. Стаття 47. Використання поверхневих водних об'єктів для цілей водного і повітряного транспорту
  1. Використання поверхневих водних об'єктів як шляхи сполучення здійснюється відповідно до законодательст-вом про водному транспорті. 2. Використання поверхневих водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської
 6. Стаття 46. Використання водних об'єктів для це-лей виробництва електричної енергії
  1. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії здійснюється з урахуванням інтересів інших во-допользователей і з дотриманням вимог раціонального використання і охорони водних об'єктів. 2. Водокористувачі, які експлуатують гідроенергетичні споруди, зобов'язані забезпечити режим спрацювання і наповнення во-дохраніліщ з урахуванням пріоритету цілей питного та
 7. Стаття 39. Права і обов'язки власників вод-них об'єктів, водокористувачів при використанні водних об'єктів
  1. Власники водних об'єктів, водокористувачі при використанні водних об'єктів мають право: 1) самостійно здійснювати використання водних об'єктів; 2) здійснювати будівництво гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах; 3) користуватися іншими передбаченими цим Кодексом, іншими федеральними законами правами. 2. Власники водних об'єктів, водокористувачі при
 8. Стаття 24. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин
  До повноважень органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться: 1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності; 2) розроблення , затвердження та реалізація схем комплексного використання і охорони водних об'єктів і внесення змін в ці схеми; 3) здійснення федерального державного нагляду в
 9. Стаття 55. Основні вимоги до охорони водних об'єктах-тов
  1. Власники водних об'єктів здійснюють заходи з охорони водних об'єктів, запобігання їх забруднення, засо-ренію і виснаження вод, а також заходи з ліквідації наслідків зазначених явищ. Охорона водних об'єктів, що знаходяться в федераль-ної власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, здійснюється испол-Передачі органами
 10. Стаття 29. Басейнові ради
  1. З метою забезпечення раціонального використання і охорони водних об'єктів створюються басейнові ради, здійснюють розробку рекомендацій у галузі використання і охорони водних об'єктів у межах басейнового округу. 2. Рекомендації басейнових рад враховуються при розробці схем комплексного використання і охорони водних об'єктах-тов. 3. До складу басейнових рад входять
 11. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження спостережних режимних створів на водних об'єктах, що підлягають федеральному державному
 12. Стаття 48. Використання водних об'єктів для сплаву деревини
  (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 1. Водокористувачі, які здійснюють сплав деревини, зобов'язані регулярно проводити очищення водних об'єктів від затонулої деревини. (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 2. Сплав деревини без суднової тяги на водних об'єктах, що використовуються для судноплавства, і молевой сплав деревини на водних об'єктах забороняються. (в ред.
 13. Стаття 52.1. Використання водних об'єктів для проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бу-рових та інших робіт
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 87-ФЗ) Використання водних об'єктів для проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових і інших робіт, пов'язаних із зміною дна і берегів водних об'єктів, здійснюється відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними
© 2014-2022  yport.inf.ua