Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 42. Проект планування території

1. Підготовка проекту планування території здійснюється для виділення елементів планувальної структури, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, зон планованого розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Проект планування території складається з основної частини, яка підлягає затвердженню, і матеріалів по її обоснова-нию.
3. Основна частина проекту планування території включає в себе:
1) креслення або креслення планування території, на яких відображаються:
а) червоні лінії;
б) лінії, що позначають дороги, вулиці, проїзди, лінії зв'язку, об'єкти інженерної та транспортної інфраструктур, проходи до водних об'єктів загального користування та їх береговим смугах;
(в ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 246-ФЗ)
в) межі зон планованого розміщення об'єктів соціально-культурного та комунально-побутового призначення, інших об'єктів капітального будівництва;
г) межі зон планованого розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення;
(пп. "г" введений Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) положення про розміщення об'єктів капітального будівництва федерального, регіонального або місцевого значення, а також про характеристики планованого розвитку території, в тому числі щільності і параметрах забудови території та характеристиках роз-ку систем соціального, транспортного обслуговування та інженерно-технічного забезпечення, необхідних для розвитку терито-рії.
4. Матеріали обгрунтування проекту планування території містять у собі матеріали в графічній формі та пояснювальну записку.
5. Матеріали обгрунтування проекту планування території в графічній формі містять:
1) схему розташування елемента планувальної структури;
2) схему використання території в період підготовки проекту планування території;
3) схему організації вулично-дорожньої мережі, яка може включати схему розміщення парковок (паркувальних місць), і схему руху транспорту на відповідній території;
(в ред. Федерального закону від 21.04.2011 N 69-ФЗ)
4) схему меж територій об'єктів культурної спадщини;
5) схему меж зон з особливими умовами використання територій;
6) схему вертикального планування та інженерної підготовки території;
7) інші матеріали в графічній формі для обгрунтування положень про планування території.
6. Пояснювальна записка, зазначена у частині 4 цієї статті, містить опис і обгрунтування положень, що стосуються:
1) визначення параметрів планованого будівництва систем соціального, транспортного обслуговування та інженерно-технічного забезпечення, необхідних для розвитку території;
2) захисту території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, проведення заходів з цивільної оборони та забезпечення пожежної безпеки;
3) інших питань планування території.
7. Склад і зміст проектів планування територій, підготовка яких здійснюється на підставі документів терито-ріального планування Російської Федерації, встановлюються цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами Російської Федерації.
8. Склад і зміст проектів планування території, підготовка яких здійснюється на підставі документів терито-ріального планування суб'єкта Російської Федерації, документів територіального планування муніципального освіти, встановлюються цим Кодексом, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації.
9. Проект планування території є основою для розробки проектів межування територій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 42. Проект планування території "
 1. § 9. Публічні слухання.
  Згідно ст. 28 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" для обговорення проектів муніципальних правових актів з питань місцевого значення за участю жителів муніципального освіти представницьким органом муніципального освіти, головою муніципального освіти можуть проводитися публічні слухання. Публічні слухання проводяться за
 2. Стаття 38.2. Особливості проведення аукціону з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва
  (введена Федеральним законом від 29.12.2004 N 191 - ФЗ) 1. Аукціон з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва (далі для цілей цієї статті - аукціон) проводиться тільки щодо земельної ділянки, що пройшов державний
 3. Стаття 172. Відомості, необхідні для складання проектів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. З метою своєчасного і якісного складання проектів бюджетів відповідні фінансові органи мають право отримувати необхідні відомості від інших фінансових органів, а також від інших органів державної влади, органів місцевого само-управління. 2. Складання проекту бюджету грунтується на: Бюджетному посланні Президента
 4. Стаття 70.1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб
  (введена Федеральним законом від 10.05.2007 N 69-ФЗ) 1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб здійснюється у випадках, передбачених статтею 49 цього Кодексу, а земель, що перебувають у державній або муніципальній власності і не наданих громадянам та юридичним особам, також у випадках, пов'язаних з розміщенням об'єктів інженерної, транспортної та
 5. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Недодержання екологічних вимог при територіальному плануванні, містобудівній зонування, плануванні території, архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, виведенні з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів капітального
 6. § 3. Правовий режим приміських зон
  Приміська зона - це територія, розташована по периметру межі населеного пункту і призначена для перспективного розвитку населеного пункту і для розміщення господарської та соціальної інфраструктури. Межі приміської зони визначаються при розробці генерального плану або проекту планування та забудови населеного пункту. До складу приміських зон можуть включатися землі,
 7. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 8. Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків
  1. Право авторства на проект офіційного документа, у тому числі на проект офіційного перекладу такого документа, а також на проект офіційного символу чи знака належить особі, яка створила відповідний проект (розробнику). Розробник проекту офіційного документа, символу чи знака вправі оприлюднити такий проект, якщо це не заборонено державним органом, органом місцевого
 9. Стаття 30.2. Особливості надання земельних ділянок для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
  (введена Федеральним законом від 29.12.2004 N 191-ФЗ) 1. Земельні ділянки для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва, яке включає в себе підготовку документації з планування території, виконання робіт з облаштування території за допомогою будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, здійснення житлового та іншого будівництва відповідно до видів
 10. § 2. Склад містобудівної документації
  В якості універсального і єдиного містобудівного документа виступає генеральний план відповідної адміністративної одиниці. У складі генерального плану виділяють наступні елементи: - матеріали територіального планування. Територіальне планування спрямоване на визначення призначення територій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших чинників у
 11. § 7. Правовий режим земель повітряного транспорту
  Правовий режим земель повітряного транспорту встановлений Повітряним кодексом РФ, прийнятим 19 березня 1997 До земель повітряного транспорту належать ділянки, зайняті як безпосередньо об'єктами повітряного транспорту, так і обслуговуючими їх спорудами та будівлями: - аеропортами, включаючи аеродроми та відокремлені споруди (об'єкти управління повітряним рухом, радіонавігації, посадки і
 12. § 4. Правове регулювання містобудівної діяльності
  Поряд з архітектурними проектами, будівництво вимагає і гра-достроітельной документації. Згідно ст. 6 Закону «Про основи містобудування в РФ» містобудівна документація - це єдина система взаємопов'язаних проектних документів, що передбачає обов'язковість урахування раніше затверджених видів проектної документації при розробці наступних, і служить основною для складання проектів
 13. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації,
 14. Стаття 1294. Права автора твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва
  1. Автор твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва має виключне право використовувати свій твір відповідно до пунктів 2 і 3 статті 1270 цього Кодексу, у тому числі шляхом розробки документації для будівництва і шляхом реалізації архітектурного, містобудівного або садово-паркового проекту. Використання архітектурного,
 15. Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Одночасно з проектом закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган представляються: основні напрями бюджетної та податкової політики; попередні підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за минулий період поточного фінансовим-вого року та очікувані підсумки соціально-економічного розвитку
 16. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
  1. Складання проектів бюджетів - виняткова прерогатива Уряду Російської Федерації , вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і місцевих адміністрацій муніципальних утворень. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, органи
 17. Стаття 196. Порядок розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Державна Дума розглядає проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період протягом 60 днів у трьох читаннях. (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
 18. 51. Стадія складання проектів бюджетів .
  Бюджетний процес складається з п'яти стадій: складання проекту бюджету; розгляд проекту бюджету; затвердження бюджету; виконання бюджету; розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Складанню проекту бюджету передує розробка планів іпрогнозов розвитку територій і цільових програм. Рішення про початок роботи над складанням проекту федерального бюджету приймається
 19. Стаття 169. Загальні положення
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до
© 2014-2022  yport.inf.ua