Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Одночасно з проектом закону (рішення) про бюджеті в законодавчий (представницький) орган представляються:
основні напрями бюджетної та податкової політики;
попередні підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за минулий період поточного фінансовим-вого року та очікувані підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за поточний фінансовий рік;
прогноз соціально-економічного розвитку відповідної території;
прогноз основних характеристик (загальний обсяг доходів, загальний обсяг витрат, дефіциту (профіциту) бюджету) консолідованої ванного бюджету відповідної території на черговий фінансовий рік і плановий період або затверджений середньостроковий фінансовий план;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
пояснювальна записка до проекту бюджету;
методики (проекти методик) і розрахунки розподілу міжбюджетних трансфертів;
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац восьмий статті 184.2 буде викладено в новій редакції: "верхня межа державного (муніципального) внутрішнього боргу на 1 січня року, наступного за черговим фі-нансових роком (черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду), і (або) верхня межа державного зовнішнього боргу на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду; ".
Верхня межа державного (муніципального) боргу на кінець чергового фінансового року (на кінець чергового фінансовим-вого року і кінець кожного року планового періоду);
абзаци дев'ятий - одинадцятий втратили силу. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ;
абзац втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 17.12.2009 N 314-ФЗ;
оцінка очікуваного виконання бюджету на поточний фінансовий рік;
проекти законів про бюджети державних позабюджетних фондів;
запропоновані законодавчими (представницькими) органами, органами судової системи, органами державного (муни-ціпального) фінансового контролю, створеними законодавчими (представницькими) органами, проекти бюджетних кошторисів зазначених органів, які виставляють у разі виникнення розбіжностей з фінансовим органом щодо зазначених бюджетних кошторисів;
інші документи і матеріали.
Положення частини другої статті 184.2 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
У разі затвердження законом (рішенням) про бюджет розподілу бюджетних асигнувань за державним (муниципаль-ним) програмам і непрограммной напрямками діяльності до проекту закону (рішення) про бюджет представляються паспорта дер-жавних (муніципальних) програм .
(Частина друга введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
У разі, якщо проект закону (рішення) про бюджет не містить додаток з розподілом бюджетних асигнувань по поділу-лам і підрозділами класифікації видатків бюджетів, додаток з розподілом бюджетних асигнувань по розділах і підрозділ-лам класифікації видатків бюджетів включається до складу додатків до пояснювальної записки до проекту закону (рішення) про бюдже-ті.
(Частина третя введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету"
 1. 24. Складання проектів бюджетів
  Складання проектів бюджетів є виключною прерогативою Уряду РФ, відповідних органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів РФ, фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень (ст. 171 БК РФ). Складання проектів бюджетів передує робота з
 2. 51. Стадія складання проектів бюджетів.
  Бюджетний процес складається з п'яти стадій: складання проекту бюджету; розгляд проекту бюджету; затвердження бюджету; виконання бюджету; розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Складанню проекту бюджету передує розробка планів іпрогнозов розвитку територій і цільових програм. Рішення про початок роботи над складанням проекту федерального бюджету приймається
 3. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації,
 4. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
  1. Складання проектів бюджетів - виняткова прерогатива Уряду Російської Федерації, вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і місцевих адміністрацій муніципальних утворень. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, органи
 5. Стаття 172. Відомості, необхідні для складання проектів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. З метою своєчасного і якісного складання проектів бюджетів відповідні фінансові органи мають право отримувати необхідні відомості від інших фінансових органів, а також від інших органів державної влади, органів місцевого само-управління. 2. Складання проекту бюджету грунтується на: Бюджетному посланні Президента
 6. Стаття 264.5. Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
  1. Порядок подання, розгляду і затвердження річного звіту про виконання бюджету встановлюється відповідаю-щим законодавчим (представницьким) органом відповідно до положень цього Кодексу. 2. Одночасно з річним звітом про виконання бюджету представляються проект закону (рішення) про виконання бюджету, інша бюджетна звітність про виконання відповідного бюджету
 7. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  Уряд РФ, орган виконавчої влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування вносять проект закону (рішення) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його
 8. Тема 8. Бюджетний процес
  Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 9. Запитання для самоконтролю
  1. Що такий бюджетний процес. 2. Скільки виділяється стадій бюджетного процесу. 3. Що таке бюджетний (фінансовий) рік та бюджетний період. 4. Що означає принцип самостійності бюджетів. 5. Що таке принцип прозорості бюджетів. 6. Що таке принцип єдності каси. 7. Якими повноваженнями в рамках бюджетного процесу наділений Президент РФ. 8. Які існують види витратних
 10. Стаття 169. Загальні положення
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до
 11. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних
 12. Стаття 145. Порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаються органами управління вказано-них фондів на черговий фінансовий рік і плановий період і представляються у федеральний орган виконавчої влади, здійснюва-ляющий вироблення державної політики та нормативне правове регулювання в сфері охорони здоров'я і
 13. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення бюджетного процесу. 2. Які принципи бюджетного процесу? 3. Хто є учасником бюджетного процесу? 4. Назвіть стадії бюджетного процесу. 5. Охарактеризуйте стадію складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких
 14. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  У РФ існує кілька форм юридичного процесу: законодавчий процес, кримінальний процес, цивільний процес, арбітражний процес, бюджетний процес. Всі вони мають свої відмінні риси. Бюджетний процес - це регламентована законодавством РФ діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і
 15. Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків
  1. Право авторства на проект офіційного документа, у тому числі на проект офіційного перекладу такого документа, а також на проект офіційного символу чи знака належить особі, яка створила відповідний проект (розробнику). Розробник проекту офіційного документа, символу чи знака вправі оприлюднити такий проект, якщо це не заборонено державним органом, органом місцевого
 16. 49. Поняття, стадії (коротка характеристика) бюджетного процесу.
  Бюджетний процес - що регламентуються законодавством РФ діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності. Виходячи з
© 2014-2022  yport.inf.ua