Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 184.1. Загальні положення

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Положення статті 184.1 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, виникають-щим при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
1. У законі (рішенні) про бюджет повинні міститися основні характеристики бюджету, до яких відносяться загальний обсяг до-ходів бюджету, загальний обсяг видатків, дефіцит (профіцит) бюджету, а також інші показники, встановлені цим Кодексом, законами суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (крім законів (рішень) про бюджет).
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
2. У федеральному законі про федеральний бюджет повинні міститися нормативи розподілу доходів між бюджетами бюд-житній системи Російської Федерації у випадку, якщо вони не встановлені цим Кодексом.
У законі суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації повинні міститися нормативи розподілу ня доходів між бюджетом суб'єкта Російської Федерації, бюджетом територіального державного позабюджетного фонду, бюджетами муніципальних утворень, що входять до складу даного суб'єкта Російської Федерації, у разі, якщо вони не встановлені цим Кодексом, федеральним законом про федеральний бюджет, законами суб'єкта Російської Федерації, прийнятими в відпо-вії до положень цього Кодексу.
У рішенні представницького органу муніципального району про бюджет муніципального району повинні міститися нормативи розподілу доходів між бюджетами поселень у разі, якщо вони не встановлені цим Кодексом, законом суб'єкта Росій-ської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації, законами суб'єкта Російської Федерації і муніципальними правовими актами, прийнятими відповідно до положень цього Кодексу.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
3. Законом (рішенням) про бюджет затверджуються:
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
перелік головних адміністраторів доходів бюджету;
перелік головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету;
розподіл бюджетних асигнувань за розділами, підрозділами, цільовим статтям, групам (групах і підгрупах) видів рас-ходів або за розділами, підрозділами, цільовим статтям (державним (муніципальним) програмам і непрограммной напрямками діяльності), групами (групах і підгрупах) видів витрат і (або) за цільовими статтями (державним (муніципальним) про-грамам і непрограммной напрямками діяльності), групами (групах і підгрупах) видів витрат класифікації видатків бюд-жетів на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період), а також по розділах і підрозділах класифікації видатків бюджетів у випадках, встановлених відповідно цим Кодексом, законом суб'єкта Російської Федерації, муніципальних правовим актом представницького органу муніципального утворення ;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
відомча структура видатків бюджету на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) , за винятком бюджетів державних позабюджетних фондів;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
загальний обсяг бюджетних асигнувань, що спрямовуються на виконання публічних нормативних зобов'язань;
обсяг міжбюджетних трансфертів, одержуваних з інших бюджетів та (або) надаються іншим бюджетам бюджетної сис-теми Російської Федерації в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді);
загальний обсяг умовно затверджуваних (затверджених) витрат у разі затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період на перший рік планового періоду в обсязі не менше 2,5 відсотка загального обсягу видатків бюджету (без урахування видатків бюджету, передбачених за рахунок міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, маю-щих цільове призначення), на другий рік планового періоду в обсязі не менше 5 відсотків загального обсягу видатків бюджету (без урахування видатків бюджету, передбачених за рахунок міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федеративної-ції, мають цільове призначення);
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
джерела фінансування дефіциту бюджету на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий пери-од);
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
верхня межа державного (муніципального) внутрішнього боргу і (або) верхня межа державного зовнішнього боргу станом на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком (черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду), із зазначенням у тому числі верхньої межі боргу по державних або муніципальних гарантій;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
інші показники федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевого бюджету, встановлений-ні відповідно цим Кодексом, законом суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим актом представницького органу муніципального утворення.
4. У разі затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період проект закону (рішення) про бюджет стверджуючи-ється шляхом зміни параметрів планового періоду затвердженого бюджету і додавання до них параметрів другого року планового періоду проекту бюджету.
Зміна параметрів планового періоду федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації здійснюється відповідно до цього Кодексу.
Зміна параметрів планового періоду бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджету територіального державно-го позабюджетного фонду здійснюється відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації, зміна параметрів планового періоду місцевого бюджету здійснюється відповідно до муніципальним правовим актом представницького органу муніципального освіти.
Дія абзацу четвертого пункту 4 статті 184.1 призупинено до 1 січня 2014 року Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
Зміна показників відомчої структури видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету здійснюється шляхом збільшення або скорочення затверджених бюджетних асигнувань або включення у відомчу структуру витрат бюджетних асигнувань за додатковими цільовим статтям і (або) видами витрат відповідного бюджету.
5. Під умовно затверджуються (затвердженими) витратами розуміються не розподілені в плановому періоді відповідно до класифікації витрат бюджетів бюджетні асигнування.
(П. 5 в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
6. Законом (рішенням) про бюджет може бути передбачено використання доходів бюджету за окремими видами (підвидів) НЕ-податкових доходів, пропонованих до введення (відображенню в бюджеті) починаючи з чергового фінансового року, на цілі, встановлені законом (рішенням) про бюджет, понад відповідних бюджетних асигнувань та (або) загального обсягу видатків бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 184.1. Загальні положення "
 1. Стаття 420. Поняття договору
  1. Договором визнається угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. 2. До договорів застосовуються правила про двух-і багатосторонніх угодах, передбачені главою 9 цього Кодексу. 3. До зобов'язань, що виникли з договору, застосовуються загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами
 2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  КонсультантПлюс: примітка. Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне). Брагінський М.І. Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1998. Гол. 5. Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. Розд. 2. Новицький І.Б.,
 3. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 4. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 5. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 6. 1. Загальні положення
  1. Загальні
 7. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 8. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 9. Держави, що підписали цю Конвенцію, бажаючи встановити загальні положення щодо закону, застосовного до купівлі-продажу товарів, вирішили укласти з цією метою Конвенцію та домовилися про таке:
  Стаття
 10. Розділ I. Загальні положення
  Розділ I. Загальні
 11. Розділ I. Загальні положення
  Розділ I. Загальні
 12. 1. Загальні положення про заповіті
  1. Загальні положення про
 13. § 1. Загальні положення про оренду
  § 1. Загальні положення про
 14. § 1. Загальні положення про розрахунки
  § 1. Загальні положення про
 15. Глава 23. Загальні положення
  Глава 23. Загальні
 16. Глава 56. Загальні положення
  Глава 56. Загальні
© 2014-2022  yport.inf.ua