Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 38.2. Особливості проведення аукціону з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва


(введена Федеральним законом від 29.12.2004 N 191 - ФЗ)
1. Аукціон з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва (далі для цілей цієї статті - аукціон) проводиться тільки щодо земельної ділянки, що пройшов державний кадастровий облік.
2. Аукціон проводиться відповідно до статті 38.1 цього Кодексу з урахуванням положень цієї статті.
3. У повідомленні про проведення аукціону крім відомостей, зазначених у підпунктах 1 - 3, 6 - 9 пункту 10 статті 38.1 цього Кодексу, мають бути зазначені:
1) предмет аукціону, у тому числі відомості про місцезнаходження, про площі, про кордони, про обтяження земельної ділянки, про обмеження його використання, про кадастровий номер земельної ділянки;
2) ціна викупу земельних ділянок, зазначених у пункті 5 статті 30.2 цього Кодексу та призначених для житлового та іншого будівництва, у розрахунку на одиницю площі;
3) початкова ціна предмета аукціону (початкова ціна права на укладення договору оренди земельної ділянки, призначеної для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва);
4) розмір орендної плати за земельну ділянку, призначену для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва, в розрахунку на одиницю площі і порядок її зміни;
5) способи забезпечення зобов'язань за комплексного освоєння земельної ділянки з метою житлового будівництва та їх обсяг;
6) максимальні терміни підготовки проекту планування території та проекту межування території в межах земельної ділянки, призначеної для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва;
7) максимальні строки виконання робіт з облаштування території за допомогою будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, що підлягають після закінчення будівництва передачі у державну чи муніципальну власність, а також умови такої передачі;
8) максимальні терміни здійснення житлового будівництва та іншого будівництва відповідно до видів дозволеного використання земельних ділянок.
4. Додатково до зазначених у підпунктах 6 - 8 пункту 3 цієї статті вимогам можуть бути встановлені інші вимоги, що стосуються комплексного освоєння земельної ділянки. При цьому не можуть встановлюватися вимоги до виконання будь-яких робіт або надання послуг, що тягнуть за собою додаткові витрати переможця аукціону, крім встановлених цією статтею.
5. Для участі в аукціоні заявники представляють в установлений у повідомленні про проведення аукціону термін документи, зазначені в пункті 12 статті 38.1 цього Кодексу, а також документи, що містять пропозиції по плануванню, межеванию і забудову території відповідно до правил землекористування і забудови та нормативами містобудівного проектування в межах земельної ділянки, право на укладення договору оренди якого купується на аукціоні.
6. Організатор аукціону не вправі вимагати подання інших документів, крім зазначених у пункті 5 цієї статті документів.
7. Переможцем аукціону визнається учасник аукціону, який запропонував найбільшу ціну за право на укладення договору оренди земельної ділянки для його комплексного освоєння.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 38.2. Особливості проведення аукціону з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва "
 1. 6. Обов'язкове укладення договорів
  Спеціальна стаття Цивільного кодексу (445) присвячена одному з варіантів формування договорів. Вже з її назви ("Укладення договору в обов'язковому порядку") видно, що вона являє собою виняток із загальних правил, які закріплюють автономію волі сторін при укладанні договорів. Як вже неодноразово зазначалося, в нашій країні протягом тривалого часу ситуація в цивільному
 2. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 3. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 4. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
  Стаття, що передбачає три самостійних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними ознаками. Об'єктом першого злочину є встановлений порядок державної реєстрації угод із землею. Права володіння, користування і розпорядження, а також інші речові права на землю виникають з підстав, встановлених цивільним та земельним
 5. 2.2. Іпотека (застава) земельних ділянок
  1. Нормативною базою іпотеки є § 3 глави 23 ЦК РФ і ФЗ N 102-ФЗ "Про іпотеку (заставу нерухомості)" від 16 липня 1998 р. (далі - Закон про іпотеку). Згідно п. 1 ст. 1 Закону про іпотеку, за договором про заставу нерухомого майна (договору про іпотеку) одна сторона - заставодержатель, який є кредитором за зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, має право отримати задоволення своїх
 6. Стаття 30.1. Особливості надання земельних ділянок для житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
  (введена Федеральним законом від 29.12.2004 N 191-ФЗ) 1. Земельні ділянки для житлового будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, надаються у власність або в оренду, а у випадках, встановлених підпунктом 5 пункту 1 статті 24, - у безоплатне термінове користування без попереднього узгодження місця розміщення об'єкта. (в ред.
 7. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 10. 7. Торги
  Торги являють собою один із способів укладення договорів, який тісно пов'язаний з основними законами вільного ринку і висловлює їх найбільш послідовно. Це, зокрема, проявляється у притаманній торгів конкуренції. Така конкуренція може охоплювати найширшу область. Наприклад, при державних поставках і підрядах відбувається конкуренція між тими, хто адресує організатору
© 2014-2022  yport.inf.ua