Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень

1. Документами територіального планування муніципальних утворень є:
1) схеми територіального планування муніципальних районів;
2) генеральні плани поселень;
3) генеральні плани міських округів.
2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад, порядок підготовки планів реалізації таких документів встановлюються відповідно до цього Кодексу законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, норматив- вими правовими актами органів місцевого самоврядування.
3. Порядок погодження проектів документів територіального планування муніципальних утворень, склад і порядок ра-боти погоджувальної комісії встановлюються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої-чої влади.
(В ред. Федеральних законів від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Документи територіального планування муніципальних утворень можуть бути підставою для встановлення або з-трансформаційних змін кордонів муніципальних утворень у встановленому порядку.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Встановлення або зміна меж населених пунктів, що входять до складу поселення, міського округу, здійснюється в межах таких поселення, міського округу.
(Частина 5 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Представницький орган місцевого самоврядування сільського поселення має право прийняти рішення про відсутність необхідності підготовки його генерального плану і про підготовку правил землекористування і забудови за наявності таких умов:
1) Не передбачається зміна існуючого використання території цього поселення і відсутня затверджена програм-ма його комплексного соціально-економічного розвитку;
2) документами територіального планування Російської Федерації, документами територіального планування суб'єкта Російської Федерації, документами територіального планування муніципального району не передбачено розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення муніципального району на території цього посе-лення.
(Частина 6 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень"
 1. Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району
  документами територіального планування Російської Федерації, документами територіального плану-вання суб'єкта Російської Федерації відомості про види, призначення і найменуваннях планованих для розміщення на межселенних територіях об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, їх основні характеристики, місце розташування, характе-ристики зон з особливими умовами використання
 2. Стаття 64. Повноваження муніципальних утворень з формування доходів місцевих бюджетів
  вання вводяться місцеві податки, установлюються податкові ставки по них і надаються податкові пільги з місцевих податків в межах прав, наданих предста-вительностью органу муніципального утворення законодавством Російської Федерації про податки і збори. (П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Муніципальні правові акти представницького органу муніципального
 3. § 3. Підзвітність глави муніципального освіти
  вання підконтрольний і підзвітний населенню і представницькому органу муніципального освіти. Підзвітність глави муніципального району, як правило, встановлюється у таких формах: 1) інформування населення про поточну роботу через засоби масової інформації; 2) проведення зустрічей з населенням; 3) відповіді на запити окремих депутатів і представницького органу муніципального
 4. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  документів територіального планування інформації: 1) стратегії (програми) розвитку окремих галузей економіки, пріоритетні національні проекти, міждержавні програми, програми соціально-економічного розвитку суб'єктів Російської Федерації, плани і програми комплексного соціально-економічного розвитку муніципальних утворень, програми, прийняті в установленому порядку і
 5. § 2. Основні повноваження адміністрації муніципального освіти
  вання: 1) здійснює виконавчо-розпорядчі повноваження з питань місцевого значення муніципального освіти, встановлені законодавством і статутом муніципального освіти; 2) здійснює окремі державні повноваження, передані органам місцевого самоврядування муніципального освіти федеральними та регіональними законами; 3) розробляє проект бюджету
 6. Стаття 215. Право муніципальної власності
  ваниям, є муніципальною власністю. 2. Від імені муніципального утворення права власника здійснюють органи місцевого самоврядування та особи, зазначені у статті 125 цього Кодексу. 3. Майно, що перебуває в муніципальній власності, закріплюється за муніципальними підприємствами і установами у володіння, користування і розпорядження відповідно до цього Кодексу
 7. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  територіальні органи місцевої адміністрації. Керівники структурних підрозділів адміністрації видають з питань своєї компетенції накази, обов'язкові для виконання всіма співробітниками структурного
 8. § 1. Статус глави муніципального освіти
  вання - це вища посадова особа муніципального освіти, наділене статутом муніципального освіти і законодавством власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти: 1) обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти зі свого складу;
 9. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  вання можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) цінних паперів муніципального освіти (муніципальних цінних паперів), 2) бюджетними кредитами, залученими до місцевого бюджету від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; 3) кредитами, отриманими муніципальним освітою від кредитних організацій; 4) гарантіям муніципального освіти (муніципальним гарантіям). Боргові
 10. Модель територіальної організації
  територіальної, організації місцевого самоврядування з урахуванням місцевих географічних, політичних, культурних, національних, історичних та інших особливостей. У Росії сформовані території муніципальних освіті всіх можливих типів: міські та сільські поселення, сільські округу (сільради, волості і т.п.), райони, дворівнева організація (район і внутрішньорайонні муніципальні
 11. Стаття 174. Середньостроковий фінансовий план суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення)
  документ, який містить основні параметри бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету). 2. Середньостроковий фінансовий план суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) щорічно розробляється за формою і в порядку, встановлених вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевою адміністрацією муніципального освіти) з
 12. § 4. Перетворення муніципальних утворень.
  територіального управління Російської Федерації: федеральний рівень: Учеб. посібник. Братськ, 1998. 4. Михайлов В.І. Проблеми територіальної організації місцевого самоврядування / / Муніципальний світ. 1999. N 2. 5. Постовий Н.В. Територіальна основа місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2001 . N
© 2014-2022  yport.inf.ua