Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 64. Повноваження муніципальних утворень з формування доходів місцевих бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Муніципальними правовими актами представницького органу муніципального утворення вводяться місцеві податки, установлюються податкові ставки по них і надаються податкові пільги з місцевих податків в межах прав, наданих предста-вительностью органу муніципального утворення законодавством Російської Федерації про податки і збори.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Муніципальні правові акти представницького органу муніципального утворення про внесення змін до муніципальні правові акти про місцеві податки, муніципальні правові акти представницького органу муніципального утворення, що регулюють бюджетні правовідносини, що призводять до зміни доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, які набувають чинності в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді), повинні бути прийняті до дня внесення до предста-вительностью орган муніципального освіти проекту рішення про місцевий бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовим-вий рік і плановий період) у строки, встановлені муніципальним правовим актом представницького органу муніципального образо- вання.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Внесення змін до муніципальні правові акти представницьких органів муніципальних утворень про місцеві подат-Гах, що передбачають їх вступ в силу протягом поточного фінансового року, допускається тільки у разі внесення відповідних змін до рішення представницького органу муніципального утворення про місцевий бюджет на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період).
(П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Втратив силу. - Федеральний закон від 19.12.2005 N 159-ФЗ.
5. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 64. Повноваження муніципальних утворень з формування доходів місцевих бюджетів "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  муніципальних районів. Податкові доходи бюджетів міських округів. Неподаткові доходи місцевих бюджетів. Повноваження муніципальних утворень з формування доходів місцевих
 2. Стаття 15. Місцевий бюджет
  повноважень з питань місцевого значення, і видаткових зобов'язань муніципальних утворень, використан-няемих за рахунок субвенцій з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації для здійснення окремих державних-них повноважень. Бюджет муніципального району (районний бюджет) і зведення бюджетів міських і сільських поселень, що входять до складу муни-ціпального району (без урахування
 3. § 1. Статус глави муніципального освіти
  повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення. Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти: 1) обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти зі свого складу; 2) у разі обрання на муніципальних виборах або входить до складу представницького органу муніципального утворення з правом вирішального
 4. § 2. Основні повноваження адміністрації муніципального освіти
  повноваження з питань місцевого значення муніципального освіти, встановлені законодавством і статутом муніципального освіти; 2) здійснює окремі державні повноваження, передані органам місцевого самоврядування муніципального освіти федеральними та регіональними законами; 3) розробляє проект бюджету муніципального освіти, а також проекти програм
 5. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  повноважень місцевих органів влади визначаються системою місцевого самоврядування. Загальні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджетних правовідносин встановлені ст. 9 БК РФ, які детально регламентуються законами відповідного суб'єкта РФ, а також нормативними правовими актами самих муніципальних утворень. До повноважень органів місцевого самоврядування належать: 1)
 6. 34. Місцеві бюджети
  повноважень з питань місцевого значення та видаткових зобов'язань муніципальних утворень, виконуваних за рахунок субвенцій з бюджетів інших рівнів для здійснення окремих державних повноважень. Місцевий бюджет є економічною основою для реалізації функцій місцевого самоврядування, визначених Конституцією РФ, Федеральним законом від 6 жовтня 2003 р. № 131-ФЗ «Про загальні
 7. Стаття 140. Субвенції місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
  повноважень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, переданих для здійснюва-лення органам місцевого самоврядування в установленому порядку. Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ. 2. Субвенції місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації формуються в бюджеті суб'єкта Російської Фе-ської Федерації за рахунок: 1) субвенцій бюджетам суб'єктів Російської
 8. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  повноваження органів бюджетно-фінансового контролю, залежить ефективність усього бюджетного процесу на місцевому
 9. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
  повноважень органів державної влади суб'єктів РФ визначається федеративним устроєм Росії. Основні бюджетні повноваження суб'єктів РФ визначені у ст. 8 БК РФ, детально вони регламентуються нормативними правовими актами відповідних суб'єктів РФ. Повноваження суб'єктів РФ в області регулювання бюджетних відносин складаються з двох груп: 1) повноваження, які стосуються всієї
 10. 36. Видатки місцевих бюджетів
  повноважень. Витратні зобов'язання муніципального освіти з питань місцевого значення встановлюються органами місцевого самоврядування самостійно і виконуються за рахунок власних доходів і джерел покриття дефіциту бюджету відповідного муніципального освіти. Витратні зобов'язання муніципального утворення, що виникли при здійсненні органами місцевого самоврядування
 11. 8.2. Поняття і види органів місцевого самоврядування
  повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення. Структура органу місцевого самоврядування: - представницький орган місцевого самоврядування; - голова муніципального освіти; - місцева адміністрація (виконавчо-розпорядчий орган місцевого самоврядування); - контрольний орган муніципального освіти. Представницький орган місцевого самоврядування може
 12. 35. Доходи місцевих бюджетів
  муніципальних утворень. Так, до бюджетів поселень в повному обсязі зараховуються доходи від земельного податку і податку на майно фізичних осіб, а також частина податків на доходи фізичних осіб та єдиного сільськогосподарського податку. До бюджетів муніципальних районів підлягають зарахуванню податкові доходи від земельного податку та податку на майно фізичних осіб, що стягуються на межселенних
 13. 18. Муніципальний борг
  Повноважним банки відповідно до укладеного договору. Договір муніципальної позики може укладатися шляхом придбання громадянином або юридичною особою випущених органом місцевого самоврядування муніципальних облігацій в порядку, встановленому статутом муници смальни освіти. БК РФ зобов'язує органи місцевого самоврядування використовувати всі надані повноваження з формування
 14. Стаття 9. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  повноважень муніципальних утворень відносяться: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) встановлення порядку складання і розгляду проекту місцевого бюджету, затвердження і виконання місцевого бюджету, здійсню- ществления контролю за його виконанням і затвердження звіту про виконання місцевого бюджету; складання і розгляд проекту місцевого бюджету, затвердження і виконання
 15. Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, встановлення і виконання видаткових зобов'язань, формування податкових та неподаткових доходів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, визначення обсягу, форм і порядку надання міжбюджетних трансфертів відповідно до єдиних принци-пами і вимогами,
 16. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами. Місцевою адміністрацією керує голова місцевої адміністрації на засадах єдиноначальності. Главою місцевої адміністрації є глава муніципального освіти або особа, яка призначається на
 17. 5. Бюджетна система та її принципи
  повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо формування доходів, встановлення та виконанню видаткових зобов'язань (ст. 30 БК РФ), 3) принцип самостійності бюджетів - право і обов'язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно забезпечувати збалансованість соот-ветст-чих бюджетів та ефективність використання
© 2014-2022  yport.inf.ua