Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 9. Бюджетні повноваження муніципальних утворень

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. До бюджетних повноважень муніципальних утворень відносяться:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
встановлення порядку складання і розгляду проекту місцевого бюджету, затвердження і виконання місцевого бюджету, шляхи виконання контролю за його виконанням і затвердження звіту про виконання місцевого бюджету;
складання і розгляд проекту місцевого бюджету, затвердження і виконання місцевого бюджету, здійснення контролю за його виконанням, складання та затвердження звіту про виконання місцевого бюджету;
встановлення і виконання видаткових зобов'язань муніципального освіти;
визначення порядку надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів, надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів ;
здійснення муніципальних запозичень, надання муніципальних гарантій, надання бюджетних кредитів, управління муніципальним боргом і керування муніципальними активами;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
встановлення, деталізація та визначення порядку застосування бюджетної класифікації Російської Федерації в частині, відносячи-щейся до місцевому бюджету;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
у випадку та порядку, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, встановлення відповідальності за на-рушення муніципальних правових актів з питань регулювання бюджетних правовідносин;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
інші бюджетні повноваження, віднесені цим Кодексом до бюджетних повноважень органів місцевого само-врядування .
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. До бюджетних повноважень муніципальних районів крім повноважень, перерахованих в пункті 1 цієї статті, належать:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
встановлення відповідно до федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації нормативів відрахувань до-ходів до бюджетів поселень від федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими ре-жимами, регіональних і місцевих податків, що підлягають зарахуванню відповідно до цим Кодексом, законодавством про податки і збори і (або) законами суб'єктів Російської Федерації до бюджетів муніципальних районів;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
встановлення порядку та умов надання міжбюджетних трансфертів з бюджету муніципального району бюджетам го-родских, сільських поселень, надання міжбюджетних трансфертів з бюджету муніципального району бюджетам міських, сільських поселень;
визначення цілей та порядку надання субсидій з бюджетів поселень до бюджетів муніципальних районів, представи-вальний орган яких формується відповідно до пункту 1 частини 4 статті 35 Федерального закону від 6 жовтня 2003 року N 131-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (далі - Федеральний закон "Про загальні принци-пах організації місцевого самоврядування в Російській Федерації"), на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної ха-рактер;
(в ред. Федерального закону від 28.11.2009 N 283-ФЗ)
складання звіту про виконання консолідованого бюджету муніципального району.
3. Органи місцевого самоврядування поселень поряд з повноваженнями, перерахованими в пункті 1 цієї статті, відпо-відно до цього Кодексу здійснюють також бюджетні повноваження щодо встановлення порядку складання, затвердження і вико-нання кошторисів доходів і витрат окремих населених пунктів, інших територій, які не є муніципальними утвореннями, що входять до складу території поселення.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Втратив силу. - Федеральний закон від 03.12.2012 N 244-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 9. Бюджетні повноваження муніципальних утворень "
 1. Стаття 15. Місцевий бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних
 2. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ відображені в главі 18 Бюджетного кодексу РФ. Відзначимо, що Учасниками бюджетного процесу згідно ст. 152 БК РФ є: - Президент Російської Федерації; - вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; - законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого
 3. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  Особливості бюджетних повноважень місцевих органів влади визначаються системою місцевого самоврядування. Загальні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджетних правовідносин встановлені ст. 9 БК РФ, які детально регламентуються законами відповідного суб'єкта РФ, а також нормативними правовими актами самих муніципальних утворень. До повноважень органів місцевого
 4. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура муніципального боргу являє собою угруповання муніципальних боргових зобов'язань за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) цінних паперів муніципального освіти (муніципальних цінних паперів), 2)
 5. Тема 1. Поняття бюджетного права
  Поняття і зміст бюджету. Бюджет як економічна, матеріальна та правова категорія. Види бюджетів. Роль і значення бюджетів у функціонуванні держави і муніципальних утворень. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права.
 6. § 1. Статус глави муніципального освіти
  Глава муніципального освіти - це вища посадова особа муніципального освіти, наділене статутом муніципального освіти і законодавством власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти: 1) обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального
 7. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Одержувач бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних
 8. § 2. Основні повноваження адміністрації муніципального освіти
  Адміністрація муніципального освіти: 1) здійснює виконавчо-розпорядчі повноваження з питань місцевого значення муніципального освіти, встановлені законодавством і статутом муніципального освіти; 2) здійснює окремі державні повноваження, передані органам місцевого самоврядування муніципального освіти федеральними та регіональними законами; 3)
 9. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  Адміністрація муніципального освіти - це орган місцевого самоврядування, наділений статутом муніципального освіти виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами. Місцевою адміністрацією керує
 10. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  Контрольний орган муніципального освіти - це орган місцевого самоврядування, утворений з метою контролю за виконанням місцевого бюджету, дотриманням встановленого порядку підготовки та розгляду проекту місцевого бюджету, звіту про його виконання, а також у метою контролю за дотриманням встановленого порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності.
 11. Стаття 152. Учасники бюджетного процесу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Учасниками бюджетного процесу є: Президент Російської Федерації; вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого самоврядування (далі - законодавчі (представницькі) органи);
 12. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
  Характер бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів РФ визначається федеративним устроєм Росії. Основні бюджетні повноваження суб'єктів РФ визначені у ст. 8 БК РФ, детально вони регламентуються нормативними правовими актами відповідних суб'єктів РФ. Повноваження суб'єктів РФ в області регулювання бюджетних відносин складаються з двох груп: 1) повноваження, які
 13. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 14. Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009

 15. 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетний кодекс РФ відносить до бюджетних правовідносин відносини, які виникають у процесі формування доходів та здійснення видатків бюджету РФ, бюджетів суб'єктів РФ, бюджетів муніципальних утворень і бюджетів державних цільових бюджетних і позабюджетних фондів, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулювання державного та муніципального боргу, а
© 2014-2022  yport.inf.ua