Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 8. Бюджетні повноваження суб'єктів Рос-сийской Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
До бюджетних повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
встановлення порядку складання і розгляду проектів бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів терито-ріальних державних позабюджетних фондів, здійснення контролю за їх виконанням і затвердження звіту про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів;
складання і розгляд проектів бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних-них позабюджетних фондів, здійснення контролю за їх виконанням, складання та затвердження звітів про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, складання звітів про исполне-ванні консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації;
встановлення порядку подання у виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації утвер-ганізацій місцевих бюджетів, звітів про виконання місцевих бюджетів та іншої бюджетної звітності, встановленої федеральними органами державної влади;
встановлення і виконання видаткових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації;
визначення порядку встановлення і виконання видаткових зобов'язань муніципальних утворень, які підлягають виконанню за рахунок субвенцій з бюджету суб'єкта Російської Федерації;
встановлення нормативів відрахувань доходів до місцевих бюджетів від федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, пре-чених спеціальними податковими режимами, і (або) регіональних податків, що підлягають зарахуванню відповідно до цього Кодексом та законодавством про податки і збори до бюджетів суб'єктів Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
встановлення порядку та умов надання міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єкта Російської Федерації;
надання міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єкта Російської Федерації;
встановлення загального порядку та умов надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів;
здійснення державних запозичень та надання державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, надання бюджетних кредитів, управління державним боргом та державними активами суб'єкта Російської Федеративної-ції;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
встановлення, деталізація та визначення порядку застосування бюджетної класифікації Російської Федерації в частині, відносячи-щейся до бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетам територіальних державних позабюджетних фондів;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
тимчасове здійснення окремих бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування;
у випадку та порядку, передбачених цим Кодексом, федеральними законами та прийнятими відповідно до них законами суб'єктів Російської Федерації, встановлення відповідальності за порушення нормативних правових актів суб'єктів Російської Фе-ської Федерації з питань регулювання бюджетних правовідносин;
інші бюджетні повноваження, віднесені цим Кодексом до бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
До бюджетних повноважень суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга по- мимо перерахованих вище бюджетних повноважень належать:
визначення законами зазначених суб'єктів Російської Федерації джерел доходів бюджетів внутрішньоміських муниципаль-них утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга. Встановлені цим Кодексом джерела доходів місцевих бюджетів, не віднесені законами суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга до джерел доходів бюджетів внутрішньоміських муніципальних утворень, зараховуються до бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга;
встановлення нормативів відрахувань доходів до бюджетів внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга від федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними опо-вими режимами, регіональних і (або) місцевих податків, що підлягають зарахуванню до бюджетів суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга відповідно до цього Кодексу та законодавством про податки і збори;
визначення обсягу та порядку надання міжбюджетних трансфертів бюджетам внутрішньоміських муніципальних освітніх у -ний, у тому числі визначення порядку утворення у складі бюджетів суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значен-ня Москви і Санкт-Петербурга регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних утворень і порядку розподілу коштів зазначених фондів;
визначення переліку і порядку виконання витратних зобов'язань внутрішньоміських муніципальних утворень міст Феде-рального значення Москви й Санкт-Петербурга, що випливають з повноважень з питань місцевого значення, визначених законами суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга;
визначення порядку ведення реєстру видаткових зобов'язань внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерально-го значення Москви й Санкт-Петербурга.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 8. Бюджетні повноваження суб'єктів Рос-сийской Федерації"
 1. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 2. Стаття 59. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації з формування доходів бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Законодавством суб'єкта Російської Федерації про податки і збори вводяться регіональні податки, встановлюються опо-ші ставки і надаються податкові пільги з регіональних податків відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори. Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014
 3. Контрольні питання і завдання
  1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
 4. Стаття 19. Склад бюджетної класифікації Рос-сийской Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Бюджетна класифікація Російської Федерації включає: класифікацію доходів бюджетів; класифікацію видатків бюджетів; класифікацію джерел фінансування дефіцитів бюджетів ; класифікацію операцій публічно-правових утворень (далі - класифікація операцій сектора державного
 5. Стаття 166.2. Бюджетні повноваження Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду
  (введена Федеральним законом від 26.04. 2007 N 63-ФЗ) Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду володіє бюджетними повноваженнями, встановленими цим Кодексом та Урядом Російської
 6. Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожен суб'єкт Російської Федерації має власний бюджет і бюджет територіального державного позабюджетного фонду. Бюджет суб'єкта Російської Федерації (регіональний бюджет) і бюджет територіального державного позабюджетного фонду призначені для виконання витратних зобов'язань суб'єкта Російської Федерації. Використання
 7. Стаття 291. Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі
  Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданий-ними на оплатній основі, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку сум відсотків (плати) за поль-тання бюджетними засобами,
 8. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Одержувач бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями : складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних
 9. Стаття 236 . Розміщення бюджетних коштів на банків-ських депозитах, передача бюджетних коштів в довіритель-ве управління
  (в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ) 1. Розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах , отримання додаткових доходів у процесі виконання бюджету за рахунок розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах і передача отриманих доходів в довірче управління не допуска-каються, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. (в ред. Федерального закону від
 10. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ відображені в главі 18 Бюджетного кодексу РФ. Зазначимо, що Учасниками бюджетного процесу згідно ст. 152 БК РФ є: - Президент Російської Федерації; - вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; - законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого
 11. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетних повноважень Російської Федерації належать: встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, основ бюджетного процесу і міжбюджетних відносин; визначення засад складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження та виконання бюджетів
 12. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 13. Стаття 284.1. Повноваження органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюдже-ти, в області застосування заходів примусу
  (введена Федеральним законом від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 1. У разі, якщо бюджети суб'єктів Російської Федерації або місцеві бюджети виконуються не органами Федерального казначейства, керівники органів, які виконують відповідні бюджети, мають право застосовувати заходи примусу відповідно до цього Кодексу. 2. Керівники органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і
 14. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст -рації
  Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 15. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації означає єдність бюджетного законодавства Російської Феде-рації, принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, форм бюджетної документації і бюд-житній звітності, бюджетної класифікації бюджетної системи Російської Федерації, санкцій за порушення
 16. Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 1 статті 110.2 після слів "перелік надаваних державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федеративної-ції" буде доповнено словами "на черговий фінансовий рік і плановий період".
 17. Тема 8. Бюджетний процес
    Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 18. Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) державних цінних паперів
 19. Стаття 166. Виключні повноваження керуй-теля Міністерства фінансів Російської Федерації
    1. Керівник Міністерства фінансів Російської Федерації (далі у цьому Кодексі - міністр фінансів) має виключи-тельное право: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) затверджувати зведену бюджетний розпис федерального бюджету; (в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) вносити зміни в зведену бюджетний розпис федерального бюджету; (в ред. Федерального закону від
© 2014-2022  yport.inf.ua