Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 140. Субвенції місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Під субвенціями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань муніципальних утворень, виникають-щих при виконанні державних повноважень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, переданих для здійснюва-лення органам місцевого самоврядування в установленому порядку .
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
2. Субвенції місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації формуються в бюджеті суб'єкта Російської Фе-ської Федерації за рахунок:
1) субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету на здійснення органами місцевого само-управління окремих повноважень федеральних органів державної влади;
2) власних доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації в обсязі, необхідному для здійснення органами місцевого самоврядування окремих повноважень органів державної влади суб'єкта Російської Фе-ської Федерації.
3. Субвенції місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розподіляються відповідно з єдиними для каж-дого виду субвенції методиками, затверджуваними законом суб'єкта Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу, між усіма муніципальними утвореннями суб'єкта Російської Федерації, органи місцевого самоврядування яких здійсню-ються передані їм окремі державні повноваження, пропорційно чисельності населення (окремих груп населення-ня), споживачів відповідних державних (муніципальних) послуг, іншими показниками і з урахуванням нормативів формування бюджетних асигнувань на виконання відповідних зобов'язань і об'єктивних умов, що впливають на вартість державних-них (муніципальних) послуг в муніципальних утвореннях.
Використання при розподілі субвенцій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації показників, харак-теризует власні доходи місцевих бюджетів, не допускається.
У частині, що стосується розподілу субвенцій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації, що надаються за рахунок субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету, зазначені методики повинні відповідати вимогам нормативних правових актів федеральних органів державної влади, що наділяють органи місцевого самоврядування окремими повноваженнями федеральних органів державної влади.
4. У разі наділення окремими державними повноваженнями органів місцевого самоврядування поселень законом суб'єктів-та Російської Федерації органи місцевого самоврядування муніципальних районів можуть бути наділені повноваженнями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо розрахунку та надання субвенцій бюджетам поселень.
Зазначеним законом повинні бути встановлені відповідні вимогам цієї статті порядок (методика) розрахунку суб конвенцій бюджетам муніципальних районів і порядок (методика) розрахунку органами місцевого самоврядування муніципальних районів субвенцій з бюджетів муніципальних районів бюджетам поселень на здійснення відповідних державних полномо-чий.
5. Розподіл субвенцій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації затверджується законом про бюджет суб'єкта Російської Федерації по кожному муніципальному освіті і виду субвенції.
У разі наділення органів місцевого самоврядування муніципальних районів повноваженнями щодо розрахунку та надання суб конвенцій бюджетам поселень розподіл зазначених субвенцій між бюджетами поселень затверджується рішенням представник-ного органу муніципального району про бюджет муніципального району.
При цьому допускається твердження не розподіленого між муніципальними утвореннями субвенції місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації в обсязі, що не перевищує 5 відсотків загального обсягу відповідної субвенції, яка може бути розподілена між місцевими бюджетами у порядку, встановленому вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, на ті ж цілі в процесі виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації без внесення через трансформаційних змін в закон суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації.
6. Субвенції місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок субвенцій з федерального бюджету, витрачаються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
Субвенції місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок власних доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації, витрачаються в порядку, встановленому вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 140. Субвенції місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації "
 1. Стаття 139.1. Інші міжбюджетні трансферти, що надаються з бюджету суб'єкта Російської Федерації місцевим бюджетам
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених законами суб'єктів Російської Федерації та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, місцевим бюджетам можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджету суб'єкта Російської Федерації, в тому числі у формі
 2. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
  (введена Федеральним законом від 29.11.2010 N 313-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фон-да обов'язкового медичного страхування розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам територіальних фон-дов обов'язкового медичного страхування з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань
 3. Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Витратні зобов'язання Російської Федерації виникають в результаті: прийняття федеральних законів і (або) нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Росій-ської Федерації при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Фе-ської Федерації і (або) повноважень по
 4. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської Федерації бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень і дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів); субсидій місцевим бюджетам; субвенцій місцевим
 5. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Субвенції - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі на здійснення певних цільових видатків. Субсидії - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового
 6. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  Міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3)
 7. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації; субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам
 8. Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету розуміються міжбюджетні трансфер-ти, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і (або) муніципальних утворень, що виникають при виконанні повноважень Російської
 9. 43. Федеральний фонд компенсацій
  Правова основа створення Федерального фонду компенсацій встановлена ст. 133 БК РФ. Федеральний фонд компенсацій утворюється у складі федерального бюджету в цілях надання субвенцій на виконання витратних зобов'язань суб'єктів РФ або муніципальних утворень, фінансове забезпечення яких відповідно до Федерального закону від 6 жовтня 1999 р. № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації
 10. Стаття 139. Субсидії місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під субсидіями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, пре-доставляються бюджетам муніципальних утворень з метою співфінансування видаткових зобов'язань, що виникають при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення. Абзац втратив чинність. -
 11. 33. Витрати регіональних бюджетів
  Загальні підстави виникнення витратних зобов'язань суб'єктів РФ встановлені ст. 85 БК РФ. Так, витратні зобов'язання суб'єкта РФ виникають в результаті: 1) прийняття законів та інших нормативних правових актів суб'єкта РФ, а також укладення суб'єктом РФ або від його імені договорів (угод) при здійсненні органами державної влади суб'єктів РФ повноважень з предметів їх відання;
 12. 40. Міжбюджетні відносини
  Міжбюджетні відносини - це взаємини між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування з питань регулювання бюджетних правовідносин, організації та здійснення бюджетного процесу. Міжбюджетні відносини виникають: 1) між органами державної влади РФ і органами державної влади
 13. 47. Надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів
  Форми та порядок надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів визначені у ст. ст. 142-142.3 БК РФ. Законом суб'єкта РФ може бути передбачено перерахування до бюджету суб'єкта РФ субвенцій з бюджетів поселень або муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів перевищували рівень, встановлений законом
 14. § 2. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями.
  Стаття 132 Конституції РФ передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть наділятися законом окремими державними повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів, тобто даною статтею встановлено необхідні вимоги: наділення державними повноваженнями законом - форма правової регламентації; передача необхідних коштів для
 15. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  Поняття доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету.
 16. Стаття 15. Місцевий бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних
 17. Стаття 130. Умови надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  1. Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету (за винятком субвенцій) надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації бюджетного законодавства Російської Федерації і законодав-ства Російської Федерації про податки і збори. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Суб'єкти Російської Федерації, в бюджетах яких
 18. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
    (Введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається Російською Федерацією суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) за рахунок залишку коштів на оди-ном рахунку федерального бюджету. 2. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках
© 2014-2022  yport.inf.ua