Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 2. Суб'єкти міжнародного морського права

Суб'єктами міжнародного публічного морського права як галузі міжнародного публічного права є, по-перше, держави, по-друге, міжнародні організації, статути (статути) яких передбачають повноваження на здійснення будь-яких певних функцій, пов'язаних з проведенням морської діяльності.
Однак не всі держави в світі є прибережними державами. Виділяють так звані внутрішньоконтинентальні держави (в Конвенції ООН з морського права 1982 р. вони іменуються державами, що не мають вихід до моря) - держави, які відокремлені від моря територією (-ями) іншої держави і не мають власного узбережжя. У світі налічується понад 30 внутрішньоконтинентальних держав, 14 з яких розташовані в Африці (Ботсвана, Буркіна-Фасо, Замбія, Зімбабве, Малі, Нігерія, Уганда та ін.); Європі (Австрія, Андорра, Угорщина, Ліхтенштейн, Чехія, Словаччина, Швейцарія , Сан-Марино, Люксембург); в Азії (Афганістан, Лаос, Монголія, Непал); в Латинській Америці (Болівія, Парагвай).
На питання про те, чи можуть ці держави бути суб'єктами міжнародного морського права, слід дати ствердну відповідь. Внутрікон-тінентальние держави є повноправними суб'єктами міжнародного морського права, хоча реалізація міжнародної морської правосуб'єктності сполучена для них з необхідністю виконання деяких додаткових вимог.
Затвердило наприкінці XVII в. принцип свободи відкритого моря не обмежував права всіх держав користуватися цією свободою, тому внутрішньоконтинентальні держави прагнули підтвердити це право. У тому, що стосується морського судноплавства, необхідно було офіційне визнання їх права на прапор. Таке право було закріплено в Декларації про визнання права на прапор держав, що не мають морського узбережжя [79], яка була підписана 20 квітня 1921 на I Генеральної конференції за коштами повідомлення і транспорту. У ній заявлялося, що підписавши Декларацію держави визнають прапор судів всякого держави, що не має морського узбережжя, якщо ці судна зареєстровані в єдиному певному місці, розташованому на його території; це місце буде для цих судів портом реєстрації.
Щоб реалізувати свободу судноплавства, внутрішньоконтинентальним державам необхідно укладати з сусідніми державами угоди
про транзит своїх вантажів і пасажирів через території цих держав і домовлятися з найближчими до них по відстані морськими державами про згоду на реєстрацію їх судів в одному з морських портів держави. Для вирішення цієї проблеми велику роль зіграли Барселонські конвенція і Статут про свободу транзиту 1921 р., в яких держави зобов'язалися сприяти один одному в здійсненні свободи транзиту по залізничних і водних шляхах, відкритим і призначеним для транзиту в міжнародному сполученні, стосовно до пасажирам, багажу, вантажам, пасажирських і вантажних вагонів і судам та іншим засобам транспорту.
Велику роль в реалізації свободи судноплавства грали також двосторонні угоди, на підставі яких морські судна внутріконті-нентального держав плавали в Світовому океані під своїми державними прапорами, будучи приписаними до морських портів держав, що мають морські узбережжя.
Подальшим кроком на шляху надання внутрішньоконтинентальним державам доступу до моря було включення відповідних положень у Женевську конвенцію про відкрите море 1958 р. (право на свободн ^ тй доступ до моря) і Женевську конвенцію про територіальне море та прилеглу зону 1958 р. (судна всіх держав, як прибережних, так і не прибережних, користуються правом мирного проходу через територіальне море).
У 1965 р. була прийнята Конвенція про транзитну торгівлю внутрікон-тінентальних держав [56], в якій проголошувалися принципи, прийняті Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) відносно внутрішньоконтинентальних держав.
Так, в Принципі I вказано, що визнання права кожного не має виходу до моря держави на вільний доступ до моря істотно необхідно для розширення міжнародної торгівлі та економічного розвитку.
Принцип II встановлює, що у внутрішніх водах і територіальному морі суду внутрішньоконтинентальних держав користуються такими ж правами і тим же режимом, якими користуються судна, що плавають під прапорами морських держав, за винятком суден даного прибережної держави.
Принцип III проголошує, що держави, розташовані між морем і внутрішньоконтинентальним державою, за спільною згодою з останнім і у відповідності з існуючими міжнародними конвенціями надають його судам на умовах рівності зі своїми судами або судами інших держав доступ до морським портам і користування ними.
В принципі IV закріплено положення про те, що всі держави на основі взаємності надають внутрішньоконтинентальним державам право вільного і необмеженого транзиту через свою територію. При цьому транзитні товари не повинні обкладатися митом і спеціальними податками і зборами, що перевищують податки та збори, що стягуються з транзитних коштів країн транзиту.
Відповідно до прийнятої в 1982 р. Конвенцією ООН з морського права [2] (далі - Конвенція 1982 р.), державам, які не мають виходу до моря, надається право на доступ до моря і від нього з метою здійснення прав, що відносяться не тільки до свободи відкритого моря, але і до спільної спадщини людства, тобто до використання Району морського дна і його ресурсів.
Конвенція 1982 р. надає внутрішньоконтинентальним державам також доступ до залишку допустимого улову живих ресурсів у виключних економічних зонах прибережних держав того ж субрегіону або регіону з урахуванням мають до цього відношення економічних і географічних обставин всіх зацікавлених держав. Умови та порядок такої участі встановлюються зацікавленими державами шляхом двосторонніх, субрегіональних або регіональних угод з урахуванням ступеня, в якій держава, що не має виходу до моря, бере участь або вправі брати участь на основі існуючих угод в експлуатації живих ресурсів виключних економічних зон інших прибережних держав, а також потреб харчування населення цих держав. Це право визнається, навіть якщо промислові можливості прибережної держави дозволяють йому виловити весь допустимий вилов живих ресурсів в його винятковій економічній зоні.
Що стосується міжнародних організацій, то, як вже було зазначено вище, суб'єктами міжнародного морського права можуть бути тільки міжнародні міжурядові організації, статути (статути) яких передбачають повноваження на здійснення яких-небудь певних функцій, пов'язаних з проведенням морської діяльності.
Не є суб'єктами міжнародного морського права неурядові міжнародні організації, що займаються деякими питаннями в галузі морської діяльності, оскільки вони створені не на підставі міжнародних договорів і не державами, а фізичними та юридичними особами, громадськими організаціями, асоціаціями, судноплавними компаніями.
Суб'єктами міжнародного приватного морського права є держави, фізичні та юридичні особи, а також зазначені вище неурядові міжнародні морські організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Суб'єкти міжнародного морського права "
 1. Контрольні питання
  суб'єктів міжнародного морського права? 4 Дайте кляссіфікя ^ тию морських
 2. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012

 3. Запитання для самоперевірки
  міжнародним морським суперечкою? 2. Які засоби вирішення міжнародних морських суперечок передбачені Конвенцією ООН з морського права 1982 р.? 3. Яку роль у вирішенні морських суперечок виконує Міжнародний трибунал з морського
 4. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 5. 1.2. Міжнародне приватне морське право і міжнародне публічне морське право
  суб'єкти відносин. Суб'єктами міжнародного публічного морського права є держави і міжнародні організації. У міжнародному приватному морському праві основними суб'єктами є фізичні та юридичні особи (приватні фірми, підприємства тощо). Звідси випливає, що відносини між державами в галузі торговельного мореплавства є сферою міжнародного публічного морського права,
 6. Література
  міжнародного приватного морського права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 220-233; Лебедєв С.Н. Про природу міжнародного приватного права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 61-80; Кузнецов М.Н. Деякі особливості розвитку міжнародного приватного права / / Радянський журнал міжнародного права. 1991, № 1; Міжнародне приватне право:
 7. § 1. Поняття міжнародного морського права
  суб'єктами міжнародного права у зв'язку з їх діяльністю у Світовому океані [164, с. 5]. В.Н. Гуцуляк вважає, що міжнародне морське право - це галузь міжнародного права, об'єктом якого є порівняно великий комплекс однорідних міжнародних відносин у зв'язку з використанням Світового океану [151, с. 7]. У морському енциклопедичному словнику дано більш стислий визначення
 8. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
  міжнародного морського права. - М.: Наука, 1983. - 302 с. 10. Світовий океан і міжнародне право / під ред. Мовчана А., Янкова А. - М.: Наука, 1988. - 270 с. 11. Сучасне морське право і практика його застосування / І.Барінова, Б.Хейфец, М.Гіцу. - Транспорт, 1985. - 264 с. 12. Савченко М. Морські права Білорусі: Морські права внутрішньоконтинентальних країн. - Мн.: Тесей, 2003. - 270 с. 13.
 9. § 1. Поняття морського наукового дослідження
  міжнародні організації мають право проводити морські наукові дослідження за умови дотримання прав і обов'язків інших держав. Держави і компетентні міжнародні організації підтримують і полегшують розвиток і проведення морських наукових досліджень. При проведенні морських наукових досліджень застосовуються такі принципи: - морські наукові дослідження проводяться виключно в
 10. Запитання для самоперевірки
  міжнародному праві? 2. Яким угодою встановлено сучасний режим мінеральних ресурсів Міжнародного району морського дна? 3. Чим поняття «мінеральні ресурси» відрізняється від поняття «корисні копалини»? 4. На основі яких принципів здійснюється міжнародне регулювання промислу та збереження морських живих ресурсів? 5. Які регіональні конвенції спрямовані на збереження запасів
 11. Запитання для самоперевірки
  міжнародно-правові акти, що регулюють морське перевезення вантажів. 3. Перелічіть види коносамента. 4. У яких випадках перевізник втрачає право на обмеження відповідальності за договором морського перевезення
 12. 3.8. Відповідальність за шкоду, що виникає в результаті морських наукових досліджень
  міжнародно-правової відповідальності держав за міжнародним правом, так і про майнову відповідальність держав, осіб і організацій, хоча чітко це розходження в статті не проведено. Про це ж свідчить той факт, що в ній зазначено, що наукові дослідження можуть проводитися не тільки державами та компетентними міжнародними організаціями, а й фізичними та юридичними особами.
 13. 8.1. Загальні положення
  суб'єктами міжнародного морського права. Під міжнародною морською організацією прийнято розуміти об'єднання ряду суверенних держав на основі спільно розробленого ними договору, який визначає відповідні загальновизнаним принципам міжнародного права цілі і має постійні органи з певною компетенцією і свій порядок функціонування. Вона має право виносити рекомендації
 14. Запитання для самоперевірки
  міжнародного мореплавства? 3. Які правові наслідки порушення судами портових правил? 4. Назвіть основні міжнародні правові акти, що передбачають обов'язок держав проводити розслідування морських
© 2014-2022  yport.inf.ua