Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 5. Взаємовідносини лоцмана і капітана судна

Прибулий на судно лоцман зобов'язаний пред'явити капітану судна лоцманське посвідчення. Покладаючи на лоцмана обов'язок пред'являти капітану судна лоцманське посвідчення, закон виходить з того, що до початку лоцманської проводки капітан повинен переконатися в тому, що проводка буде здійснюватися особою, не тільки володіє відповідної загальної кваліфікацією, а й допущеним у встановленому порядку до проводці саме в даному районі.
На відміну від законодавств деяких держав, які допускають при необов'язковою лоцманської проводки використовувати осіб, які не є лоцманами, КТМ забороняє капітанові брати на судно в якості лоцмана обличчя, яке має лоцманського посвідчення.
Перед здійсненням лоцманської проводки лоцман також зобов'язаний:
- попередити капітана судна про наявні на шляху проходження гідрографічних, метеорологічних, навігаційних та інших небезпеках для судна, особливості плавання в районі лоцманської проводки;
- проінформувати капітана судна про характеристики засобів навігаційного обладнання та навігаційних орієнтирів на шляху проходження, способах та особливості їх використання;
- проінформувати капітана судна про наявні в районі лоцманської проводки СУРС, інших системах забезпечення безпеки мореплавання і про порядок взаємодії з ними;
- узгодити з капітаном судна план майбутньої лоцманської проводки судна;
- узгодити з капітаном судна план майбутньої постановки судна на бочки, якірну стоянку, зйомки з них, швартування до причалу або виносного перевантажувального пристрою і відходу від них;
- узгодити з капітаном судна порядок проходження інформації та розпоряджень з управління судном, а також контролю за наслідками виконання таких розпоряджень в процесі майбутньої лоцманської проводки судна.
Під час лоцманської проводки морський лоцман зобов'язаний постійно вести спостереження за будь-якими змінами навігаційних, гідрометеорологічних та інших умов плавання, що мають значення для безпеки проведеного судна та інших суден в районі лоцманського проведення судна; безперервно контролювати місце розташування судна, використовуючи методи графічного числення, аналізу, інструментального та окомірного визначення навігаційних параметрів; повідомляти негайно капітану морського порту про:
- будь-яких змінах на фарватерах, які можуть створювати загрозу безпеці мореплавання;
- будь-яких пригодах з судном, лоцманську проводку якого він здійснює, і з іншими судами в обслуговуваному їм районі;
- невиконанні капітаном судна, лоцманську проводку якого він здійснює, правил плавання суден і правил запобігання забруднення з суден нафтою, шкідливими речовинами, стічними водами або сміттям.
Морський лоцман при здійсненні лоцманської проводки судна має право:
- користуватися судновою радіостанцією та іншими засобами зв'язку;
- користуватися всіма судновими засобами навігаційного обладнання та допоміжними засобами;
- звіряти дані, записані в лоцманської квитанції і лоцманської картці, з даними, зазначеними в суднових документах;
- отримувати від капітана судна відомості про конструктивні, експлуатаційних особливостях і поточний стан навігаційних приладів, рухової установки, рульового, підрулюючого, якірного та інших пристроїв, що забезпечують керування рухом і маневрування судна;
- отримувати від капітана судна відомості про назву судна, його характеристиках (довжина, ширина, осадка, висота щогл над водою, швидкість, наявність підрулюючих пристроїв тощо), позивні, дані про осаді, завантаженні, остійності і непотоплюваності;
- отримувати від капітана судна відомості про маневрених характеристик і особливості керованості судна, необхідні для лоцманської проводки судна;
- отримувати інформацію від капітана судна про дату і час приходу до місця посадки морського лоцмана, місці призначення, причалі (борт швартування), назві морського агента судна;
- отримувати від капітана судна будь-яку іншу інформацію, необхідну для лоцманської проводки судна;
- у разі, якщо погодні умови не дозволяють морському лоцманові піднятися на борт судна, за погодженням з капітаном судна та капітаном морського порту здійснювати лоцманську проводку судна методом лідирування до місця, де посадка морського лоцмана на борт судна стане можливою і безпечною.
Якщо капітан судна, лоцманська проводка якого здійснюється, без достатніх на те підстав не слідує рекомендаціям морського лоцмана, морський лоцман негайно повідомляє про це капітану порту і має право вимагати, щоб про факт невиконання капітаном судна рекомендацій морського лоцмана було зроблено запис у судновому журналі.
У зазначеному випадку морський лоцман зобов'язаний залишатися на містку і повідомляти відомості, необхідні для безпечного плавання судна.
У разі вимоги капітана судна про відновлення лоцманської проводки судна морський лоцман зобов'язаний продовжити її.
Морський лоцман не має права без згоди капітана судна залишити судно раніше, ніж поставить судно на якір, пришвартується судно в безпечному місці, виведе судно в море або буде змінений іншим морським лоцманом.
По закінченні лоцманської проводки судна на прохання капітана судна морський лоцман може залишитися на судні при необхідності довантаження чи розвантаження судна, несправність суднових механізмів, очікування повної води, перебування судна в карантині та інших обставин, при яких, на думку капітана судна, він потребує порад морського лоцмана.
За результатами лоцманської проводки судна в лоцманську квитанцію в якості примітки можуть бути внесені претензії до лоцманської проводки судна.
Морський лоцман протягом всієї лоцманської проводки судна повинен обмінюватися з капітаном судна інформацією щодо судноводіння, місцевих умов і правил плавання.
Якщо це необхідно в цілях безпеки плавання судна, лоцман може призупинити лоцманську проводку судна до настання обставин, що дозволяють здійснити його безпечне плавання. Питання про те, які обставини впливають на безпеку плавання, вирішується у кожному конкретному випадку (настання шторму, погана видимість, надзвичайні події в районі проводки і т.п.). Очевидно, проводка може бути припинена і в тих випадках, якщо виникають загрози безпеки інших суден або забруднення морського середовища.
Капітан судна зобов'язаний:
- забезпечити безпечну посадку і безпечну висадку лоцмана;
- безоплатно надавати йому в період лоцманської проводки судна окреме приміщення, харчування (ці ж правила застосовуються і до стажисту, якщо в цілях проходження практики стажер супроводжує лоцмана);
- оголосити лоцманові точні дані про осаді, про довжині, ширині і місткості судна. Для цього він повинен заповнити і підписати лоцманську квитанцію. Ці дані необхідні лоцманові для отримання правильного уявлення про судно і безпосередньо впливають на характер порад, які лоцман даватиме капітану при проводці. Якщо майбутня лоцманська проводка цього вимагає, лоцман може уточнити та інші дані про судно, в першу чергу його маневрені характеристики. Дані про місткості судна служать також для визначення розміру лоцманського збору;
- слідувати розумним рекомендаціям лоцмана і не втручатися в його роботу без достатніх на те підстав;
- йдучи з містка, капітан зобов'язаний вказати лоцманові особа, відповідальна за управління судном у його відсутність;
- морські лоцмани надають лоцманські послуги в визначеному в установленому порядку ділянці морських шляхів і акваторій - районі лоцманської проводки. Капітан судна не повинен відвозити лоцмана за межі обслуговуваного їм району.
Якщо лоцман був відвезений проведеним судном за межі цього району, капітан судна зобов'язаний відшкодувати лоцману вартість повернення до місця його постійного знаходження (вартість проїзду на відповідному виді транспорту, добові за час повернення, вартість проживання в готелі) .
Крім відшкодування вартості повернення лоцмана, організація, працівником якої є лоцман, має право на відшкодування збитків, завданих затримкою лоцмана. Судновласник несе сувору відповідальність за затримку і може бути звільнений від неї лише в одному випадку - якщо доведе, що затримка лоцмана була викликана дією непереборної сили.
Права капітана судна при здійсненні лоцманської проводки:
- якщо капітан сумнівається в правильності рекомендацій лоцмана, він має право відмовитися від його послуг;
- з метою прискорення маневру капітан може доручити лоцманові віддавати розпорядження безпосередньо рульовому, який зобов'язаний їх виконувати. Рішення капітана має бути чітко погоджено до початку лоцманської проводки і доведено до відома рульового. Приймаючи таке рішення, капітан ніби заздалегідь погоджується з рекомендаціями лоцмана відносно плавання і маневрування судна і приймає на себе відповідальність за наслідки, які можуть настати в результаті рекомендацій лоцмана, трансформованих на підставі рішення капітана в безпосередні розпорядження рульовому.
Присутність на судні лоцмана не усуває відповідальність капітана судна за управління судном. У пункті 19 Положення про морських лоцманів йдеться, що за дорученням капітана судна лоцман може віддавати розпорядження щодо плавання і маневрування судна безпосередньо рульовому, однак це не звільняє капітана судна від відповідальності за наслідки, які можуть настати в результаті таких розпоряджень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Взаємовідносини лоцмана і капітана судна "
 1. Запитання для самоперевірки
  1. Що розуміється під лоцманськими послугами, і які цілі їх здійснення? 2. На які види поділяється лоцманська проводка судів? 3. Які міжнародно-правові вимоги встановлені до безпечного приймання лоцмана на судно і сходу його з судна? 4. У яких випадках капітан судна має право відмовитися від послуг морського лоцмана? 5. Хто несе відповідальність за неналежну лоцманську проводку судна?
 2. Запитання для самоперевірки
  1. Які вимоги пред'являються до членів екіпажу судна? 2. Які особливості трудових правовідносин на судні? 3. Що розуміється під репатріацією члена екіпажу судна? У яких випадках вона здійснюється і хто несе витрати з репатріації? 4. У чому полягають особливості правового статусу капітана
 3. § 4. Встановлення районів обов'язковою і необов'язковою лоцманської проводки суден
  Відповідно до ст. 89 КТМ РФ Мінтранс Росії за узгодженням з Міноборони і Федеральним агентством з рибальства встановлює райони обов'язкового і районів необов'язковою лоцманської проводки суден. У районах обов'язкової лоцманської проводки плавання без морського лоцмана не допускається. Капітан судна, який порушив це правило, несе адміністративну відповідальність (ст. 11.7 «Порушення правил
 4. 5. Відповідальність за порушення договору
  Лоцманська організація і судновласник, які є сторонами договору про наданні лоцманських послуг, як і інші суб'єкти цивільно-правових зобов'язань, несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, що випливають з договору (ст. 393 ЦК). У КТМ міститься кілька спеціальних правил, що регулюють таку відповідальність. Зокрема, у відповідності зі ст. 103
 5. 1. Поняття договору і його правове регулювання
  Відносини, пов'язані з лоцманським проведенням суден, знайшли своє відображення в морському праві і внутренневодном законодавстві Російської Федерації. В КТМ мається глава VI "Морські лоцмани", що включає в себе три параграфа, присвячені питанням відповідно лоцманської проводки суден, взаємин лоцмана і капітана судна, відповідальності за неналежну лоцманську проводку і лоцманський збір (ст.
 6. 4.2. Капітан судна. Статутні положення
  "Капітан є керівником суднового екіпажу, довіреною особою держави, який відповідає за збереження судна, життя перебувають на ньому людей і вантаж", - свідчила стаття 60 Статуту служби на суднах Міністерства морського флоту Союзу РСР. З таким твердженням не можна не погодитися. Так було з моменту зародження мореплавства, так є і так буде поки суду будуть виходити в море, тому що
 7. 4. Зміст і виконання договору
  Договір про надання лоцманських послуг породжує взаємну двостороннє зобов'язання. Стороною, що надає послуги (виконавцем), є лоцманська організація. Обов'язки лоцмана з лоцманського проведення судна передбачені КТМ та Положенням про державних морських лоцманів. Лоцман на виконання договору про надання лоцманських послуг повинен забезпечити безаварійну проводку судна, а також
 8. § 3. Правовий статус морського лоцмана
  До прийняття чинного КТМ РФ лоцманська проводка могла здійснюватися виключно державними морськими лоцманами. Зараз морський лоцман може бути не тільки працівником лоцманської служби державної організації, а й представником недержавної організації з лоцманського проведення суден (Постанова Конституційного суду РФ від 06.04.2004 р. № 7-П). Положенням про морські
 9. 6.1. Загальні поняття та визначення
    Лоцман (pilot) - фахівець з проведення суден у межах порту, на підходах до нього або між портами, добре знайомий з місцевими умовами навігації. Лоцман входить до складу лоцманської служби державної організації (п. 2 ст. 87 КТМ Російської Федерації) і підпорядкований капітану порту, який визначає час і допустимі погодні умови лоцманської проводки суден. Проводка оформляється лоцманської
 10. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст. 270 КК).
    Об'єктом даного злочину є гро-ються відносини, що забезпечують безпеку людини на водних шляхах. У законі вказана особлива характеристика потерпілого - це особа, що зазнає лиха в морі або на іншому водному шляху. Тер-пящім лихо визнається людина, що знаходиться на потопаючому судні, в човні під час шторму, у воді тощо, життю або здоро-в'ю якого загрожує серйозна
 11. Стаття 270. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим Коментар до статті 270
    1. Об'єкт злочину - безпека судноплавства та встановлений порядок надання допомоги людям, що зазнали лиха на морі чи іншому водному шляху. 2. Вимоги про обов'язкове наданні капітаном судна допомоги людям, що зазнали лиха на морі чи іншому водному шляху, містяться в різних нормативних актах (у тому числі міжнародно-правового характеру), що діють на морському та річковому флоті. 3.
 12. Стаття 11.7. Порушення правил плавання
    1. Порушення судноводієм або іншою особою, керуючим судном (за винятком маломірного) на морському, внутрішньому водному транспорті, правил плавання і стоянки суден, входу суден у порт і виходу їх з порту, за винятком випадків, передбачених частиною 3 цієї статті, буксирування составів і плотів , подачі звукових і світлових сигналів, несення суднових вогнів і знаків - (в ред. Федерального
 13. 3. Особливості договору буксирування на морському транспорті
    На морському транспорті використовується два види договору буксирування: договори морської або портової буксирування. У першому випадку власник судна зобов'язується за винагороду буксирувати інше судно чи інший плавучий об'єкт на певну відстань, а в другому випадку власник судна зобов'язується за винагороду буксирувати інше судно (інший плавучий об'єкт) для виконання маневрів на акваторії порту, в
 14. Стаття 270. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим Коментар до статті 270
    Об'єктом аналізованого злочинного діяння є суспільні відносини, пов'язані із забезпеченням безпеки життя людей, що терплять лихо на воді. Об'єктивна сторона характеризується бездіяльністю, що складається в ненаданні капітаном судна допомоги людям, що зазнали лиха на морі або на іншому водному шляху, якщо ця допомога могла бути надана без серйозної небезпеки для свого судна, його
 15. 8.2. Умови виникнення відповідальності при зіткненні суден
    Обов'язок відшкодувати завдану шкоду при зіткненні суден виникає при наявності трьох умов: 1) вини; 2) шкоди; 3) причинного зв'язку між протиправною дією (бездіяльністю) і виникли збитком. Принцип відповідальності за провину при зіткненні суден міститься в ст. 3 Конвенції про зіткнення 1910 року, а також у ст. 312 КТМ Російської Федерації. У разі якщо зіткнення суден
© 2014-2022  yport.inf.ua