Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Зміст і виконання договору

Договір про надання лоцманських послуг породжує взаємну двостороннє зобов'язання. Стороною, що надає послуги (виконавцем), є лоцманська організація. Обов'язки лоцмана з лоцманського проведення судна передбачені КТМ та Положенням про державних морських лоцманів.
Лоцман на виконання договору про надання лоцманських послуг повинен забезпечити безаварійну проводку судна, а також постановку судна на якір або бочку і зйомку з них, швартування судна і відшвартовку, перестановку судна в порту. Лоцманська проводка судна повинна здійснюватися в будь-який час доби, якщо за умовами портових або місцевих правил не встановлено інше обмежений час або за стихійним умовам не забезпечується безпечна проводка судна (спад води, туман, несприятливі льодові умови тощо).
Конкретні обов'язки лоцмана полягають у наступному. Лоцман має прибути на судно до часу, зазначеному в заявці капітана судна, за умови, що така заявка подана в порядку і строки, передбачені обов'язковими постановами по порту, лоціямі або місцевими правилами. Прибулий на судно лоцман зобов'язаний пред'явити лоцманське посвідчення і вручити капітану лоцманську квитанцію. Капітан судна повинен заповнити лоцманську квитанцію, засвідчивши всі внесені до неї відомості своїм підписом. Заповнена та підписана лоцманська квитанція у всіх випадках може служити доказом, що засвідчує факт укладення договору про надання лоцманських послуг. При необхідності капітан судна додатково може вказати в лоцманської квитанції свої зауваження щодо обставин, що стосуються проведення судна лоцманом.
Лоцман не має права без згоди капітана залишити судно, перш ніж воно буде в безпечному місці поставлено на якір, ошвартоване, виведено в море або поки прибулий лоцман НЕ буде змінений іншим лоцманом. Штатне місце залишення судна лоцманом в море може бути змінено за умовами погоди або інших причин, про що капітан своєчасно повинен бути повідомлений.
Капітан судна не має права брати на судно в якості лоцмана обличчя, яке має лоцманського посвідчення (п. 2 ст. 93 КТМ). Дане правило пояснюється тим, що лоцманська проводка судна повинна здійснюватися особою, що володіє необхідною кваліфікацією і допущеним у встановленому порядку до лоцманської проводки суден саме в даному регіоні.
Капітан судна зобов'язаний забезпечити безпечну посадку і безпечну висадку лоцмана, а також безоплатно надавати йому в період лоцманської проводки судна окреме приміщення і харчування (ст. 94 КТМ).
Капітан судна повинен оголосити лоцманові точні дані про осаді, довжині, ширині і місткості судна, що вносяться до лоцманську квитанцію, підписується капітаном судна. Лоцманові надано право вимагати від капітана судна повідомлення інших додаткових даних про судно (маневрених характеристик тощо), які необхідні лоцманові для здійснення лоцманської проводки судна (ст. 95 КТМ). Як вже зазначалося, лоцман, який прибув на борт судна, одночасно зі своїм лоцманським посвідченням пред'являє капітану судна і лоцманську квитанцію, в яку останній повинен внести відомості про судно, необхідні лоцманові для отримання правильного уявлення про судно в цілях вироблення адекватних порад і рекомендацій, які лоцман буде давати капітану судна в ході лоцманської проводки.
При виникненні обставин, що відбиваються на безпеці лоцманської проводки (погіршення видимості, туман, зменшення глибин на фарватері і т.п.), капітан судна зобов'язаний на вимогу лоцмана використовувати в міру, зазначеної лоцманом, засоби суднового Електронавігаційні обладнання (ехолот, радіолокатор, радіопеленгатор та ін.) Лоцман повинен у подібних випадках користуватися послугами оператора берегової СУРС (системи управління руху суден). Капітан судна зобов'язаний на вимогу лоцмана надавати йому безкоштовне користування судновою радіостанцією для зв'язку з питань його службової діяльності (п. 37, 38 Положення про державних морських лоцманів).
Виконання зобов'язань за договором про надання лоцманських послуг з боку лоцмана полягає в наданні капітану судна необхідних рекомендацій і порад відносно плавання судна в районі лоцманського проведення. Дана обставина передбачається в п. 1 ст. 102 КТМ, згідно з яким присутність на судні лоцмана не усуває відповідальність капітана судна за управління судном. Ще більш виразно виражено дане правило в Положенні про державних морських лоцманів. Відповідно до п. 39 Положення присутність лоцмана на судні не знімає з капітана відповідальність за управління судном. Лоцман є тільки порадником капітана. Останній використовує практичні знання лоцмана і його досвід плавання в даному районі. Всі накази кермовому і в машинне відділення капітан віддає особисто.
Навіть у тих випадках, коли з метою прискорення маневру судна капітан доручає лоцманові віддавати розпорядження щодо плавання і маневрування судна безпосередньо рульовому, дана обставина не звільняє капітана судна від відповідальності за наслідки, які можуть настати в результаті таких розпоряджень (ст. 97 КТМ). Як зазначає Г.Г. Іванов, рішення капітана доручити лоцманові віддавати розпорядження безпосередньо рульовому, який зобов'язаний їх виконувати, "має бути чітко погоджено до початку лоцманської проводки і доведено до відома рульового. Приймаючи таке рішення, капітан ніби заздалегідь погоджується з рекомендаціями лоцмана відносно плавання і маневрування судна і приймає на себе відповідальність за наслідки, які можуть настати в результаті рекомендацій лоцмана, трансформованих на підставі рішення капітана в безпосередні розпорядження рульовому "" * ".
---
"*" Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 169 - 170.
Як вже зазначалося, поради, які лоцман дає капітану в ході лоцманської проводки судна, носять для останнього рекомендаційний характер. Згідно ст. 96 КТМ в цілях безпеки плавання судна капітан судна слід розумним рекомендаціям лоцмана і не втручається в його роботу без достатніх на те підстав. В обов'язки лоцмана входить попередження капітана судна перед початком лоцманської проводки про особливості плавання у відповідному районі, а також про наявні в даному районі небезпеки (метеорологічних, навігаційних, гідрографічних і т.п.) для плавання судна. Лоцманом спільно з капітаном судна обговорюється план проводки судна і виробляється найбільш безпечний спосіб її здійснення. Надалі в ході лоцманської проводки судна капітан слідує рекомендаціям лоцмана і його порад.
При наявності ж достатніх підстав для сумнівів у правильності рекомендацій лоцмана капітан судна (з якого не знімається відповідальність за керування судном) має право з метою безпечного плавання судна відмовитися від послуг даного лоцмана. У разі, якщо лоцманська проводка судна є обов'язковою, капітан судна повинен зажадати замінити лоцмана (п. 1 ст. 102 КТМ). Дане правило зайвий раз підтверджує, що положення лоцмана при здійсненні лоцманської проводки судна обмежується роллю порадника капітана судна.
Відмова капітана від послуг лоцмана тягне серйозний наслідок в тому випадку, коли лоцманська проводка є обов'язковою, оскільки плавання судна у відповідному районі без лоцмана не допускається. Тому ймовірним наслідком відмови від послуг лоцмана (за відсутності заміни) повинна бути зупинка судна. Відповідне правило на цей рахунок передбачено в Положенні про державних морських лоцманів (п. 41), де йдеться про те, що коли відмова капітана від послуг лоцмана послідував в районі обов'язкової лоцманської проводки, капітан судна зобов'язаний викликати іншого лоцмана. В останньому випадку, по можливості, капітан повинен зупинити рух свого судна.
Лоцмана надано право призупинити лоцманську проводку судна, якщо це необхідно в цілях безпеки плавання судна, аж до настання обставин, що дозволяють здійснити його безпечне плавання (ст. 99 КТМ). Реалізація цього права лоцманом при здійсненні обов'язкової лоцманської проводки тягне за собою безумовну зупинку судна, оскільки воно не може продовжувати плавання без лоцмана. При необов'язковою лоцманської проводки вибір рішення: припинити рух судна або продовжити плавання - залишається за капітаном судна.
Раніше в КТМ 1968 малося положення про право лоцмана в присутності третьої особи відмовитися від проведення судна, якщо капітан судна діє всупереч рекомендаціям лоцмана. Зазначене правило деталізовано в Положенні про державних морських лоцманів (п. 40), згідно з яким, якщо капітан, прийнявши на судно лоцмана, який не буде дотримуватися його рекомендацій, останній має право у присутності третьої особи відмовитися від продовження проведення судна. Лоцман зобов'язаний вимагати, щоб це було записано в судновому журналі і в лоцманської квитанції. Крім того, лоцман повинен, по можливості негайно, повідомити про події в портнагляду (на гідробазу). Однак і після відмови від проводки лоцман зобов'язаний залишатися на містку і, якщо капітану будуть потрібні відомості, необхідні для безпечного плавання, - повідомити їх. Якщо ж капітан зажадає, щоб лоцман відновив проведення судна, то останній не має права відмовитися і зобов'язаний продовжити лоцманське проведення.
Відсутність у чинному КТМ аналогічних положень про право лоцмана відмовитися від продовження лоцманської проводки Г.Г. Іванов пояснює тим, що відповідне правило "було не зовсім коректним, оскільки слідувати рекомендаціям лоцмана, вносити до них свої корективи або відкидати повністю - це право капітана" "*". Разом з тим вказаним автором не відкидається можливість застосування відповідного правила і в умовах дії нового КТМ. З цього приводу Г.Г. Іванов пише: "Проте в тому випадку, якщо, на думку лоцмана, дії капітана всупереч його рекомендаціям ведуть до загрози життю людей, судну, збитку навколишньому середовищу, лоцман може відмовитися від подальшої проводки, надання інформації про це капітана порту. Хоча такий випадок прямо не згаданий в даній статті, призупинення проводки за вказаних обставин може грунтуватися на її сенсі " .
---
"*" Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 171.
Там же.
Зобов'язання судновласника включає в себе обов'язки капітана судна по "поверненню лоцмана", які знайшли відображення в ст. 101 КТМ. Відповідно до даної статті капітан судна не має права відвозити лоцмана за межі обслуговуваного їм району. У тому випадку, якщо лоцман все ж відвезений судном, лоцманську проводку якого він здійснював, за межі обслуговуваного їм району, капітан судна зобов'язаний забезпечити за рахунок судна повернення лоцмана до місця його постійного знаходження. Крім того, лоцманська організація, працівником якої є лоцман, має право на відшкодування збитків, завданих їй затримкою лоцмана, якщо тільки вона не була викликана дією непереборної сили.
Але все ж основний обов'язок судновласника, яка випливає з договору про надання лоцманських послуг, складається в оплаті послуг з лоцманського проведення судна, наданих йому лоцманом, відповідної лоцманської організації. Оплата зазначених послуг здійснюється у формі справляння лоцманського збору. Як передбачено ст. 106 КТМ, з суден, що користуються послугами лоцманів, справляється лоцманський збір, розмір якого, порядок справляння, а також категорії звільняються від сплати лоцманського збору судів визначаються у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
В даний час стягування лоцманського збору у морських торговельних портах виробляється у відповідності зі ставками зборів з суден у морських торговельних портах, затвердженими Мінтрансом РФ та Мінекономіки РФ 21 липня, 4 серпня 1995 Лоцманський збір нараховується з розрахунку на кожен 1 куб. м умовного об'єму судна. При внутрішньопортової проводці лоцманський збір справляється за операцію, при внепортовой проводці - за кожну милю лоцманської проводки по фарватеру чи каналу. Неповна миля проводки вважається за повну. Судно з умовним об'ємом менше 5000 куб. м вважається рівним 5000 куб. м. Лоцманський збір включає в себе плату за транспортні засоби, що використовуються для доставки та зняття лоцмана з судна. Вантажним судам, працюючим на лініях закордонного плавання, відкритих у встановленому порядку, і пасажирським суднам у каботажному плаванні надається знижка в розмірі 20%. Навпаки, лоцманська проводка при введенні або виведенні судна в док або з доку, суден з непрацюючим головним двигуном, несправним гвинто-рульовим комплексом, а також спеціальних плавучих об'єктів (бурових установок, модулів, доків, готелів тощо) оплачується за встановленими ставками, збільшеним на 50%. При одночасній проводці кількох суден лоцманський збір справляється з кожного з них за повною ставкою. Підставою для справляння лоцманського збору є лоцманська квитанція, виписана лоцманом і завірена капітаном судна, або радіотелеграфне підтвердження судна про надані йому лоцманських послугах.
Як вже зазначалося, визначення ставок лоцманського збору, як і інших портових зборів, в централізованому порядку і особливості порядку його сплати породили уявлення про лоцманському зборі як про обов'язковий платіж, який справляється на користь морської адміністрації порту, яка з цих коштів фінансує діяльність власної лоцманської служби та оплачує послуги недержавної лоцманської організації.
  Однак на відміну від деяких інших портових зборів, що підлягають сплаті судновласниками за сам факт заходу судна у відповідний порт, лоцманський збір справляється за фактично надані послуги з лоцманського проведення судна і являє собою плату за вказані послуги, яка, природно, прочитується тій особі, яка ці послуги надавало, - у нашому випадку це лоцманська організація, що виступає в ролі виконавця за договором про оплатне надання лоцманських послуг, укладеним з судновласником в особі його агента або капітана судна. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Зміст і виконання договору"
 1. § 4. Зобов'язання з буксирування
    зміст терміна "буксирування", застосованого в чинному законодавстві. По-перше, термін "буксирування", вказує на відповідну технічну діяльність, особливу процедуру, змістом якої є переміщення буксируються транспортним засобом буксирі об'єкта * (572). У зазначеному значенні буксирування є один з елементів транспортного процесу. Цей висновок підтверджується
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 3.  § 2. Зміст і виконання договору купівлі-продажу
    виконання договору
 4. 2. Зміст і виконання договору роздрібної купівлі-продажу
    виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за вказаний товар грошової суми. Вимога споживача про повернення сплаченої за вказаний товар грошової суми підлягає задоволенню протягом трьох днів з дня повернення зазначеного товару. При цьому необхідно враховувати, що споживач не має права вимагати відшкодування збитків, а може лише претендувати на повернення сплаченої за
 5. 3. Зміст і виконання договору контрактації
    виконання або неналежного виконання зобов'язань несе відповідальність перед заготівельником лише за наявності вини. Дане положення є винятком із загального правила, передбаченого п. 3 ст. 401 ГК. Що стосується заготівельника, то він відповідає за загальними правилами як особа, яка допустила порушення договору при здійсненні підприємницької діяльності. Більш того, за прострочення оплати
 6. 3. Зміст і виконання договору енергопостачання
    утримання та безпечної експлуатації мереж, приладів та обладнання. Предметом договору енергопостачання раніше зазвичай визнавалася власне енергія як цінність, самостійне економічне благо. Однак предметом зобов'язань, що випливають з договору енергопостачання (а отже, і предметом даного договору як зобов'язального правовідносини), в першу чергу є дії
 7. 2. Особливості договору міни
    змісту і виконання договору міни в порівнянні з аналогічними правилами про договір купівлі-продажу. Перш за все необхідно враховувати еквівалентний характер звичайного товарообміну. Тому, якщо в договорі міни відсутні вказівки на ціну або хоча б порівняльну вартість обмінюваних товарів, вони передбачаються рівноцінними. У цьому випадку витрати по виконанню договору, в тому числі по
 8. 2. Зміст і виконання договору дарування
    змісті (або їх подружжям і родичами), по-друге, про дарування державним службовцям (або службовцям органів муніципальних утворень) у зв'язку з їх посадовим становищем або виконанням ними службових обов'язків (п. п. 2 і 3 ст. 575 ЦК). У перерахованих випадках дарування може приховувати в собі хабар чи інше підношення, пов'язане з можливістю зловживань названими працівниками
 9. 3. Зміст і виконання договору оренди
    утримання майна (комунальні платежі, витрати з підтримання чистоти, з охорони та пр.), підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт, якщо інше не встановлено законом або договором оренди. Під поточним ремонтом слід розуміти виправлення пошкоджень або природних погіршень майна, які не порушили його цілісності, не спричинили руйнування або
 10. 3. Зміст і виконання договору позики
    змістом речі полягає в підтримці речі, отриманої у безоплатне користування, у справному стані, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту, та прийнятті на себе всіх витрат на її утримання, якщо інше не передбачено договором безоплатного користування (ст. 695 ЦК). Покладання законом на ссудополучателя обов'язків щодо здійснення капітального ремонту також
© 2014-2022  yport.inf.ua