Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
М. І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006
Справжня, третя за рахунком, книга продовжує розпочате предметне висвітлення окремих договорів. У ній розкривається суть договорів, що знаходяться за межами тих, які опосередковують передачу майна. Ними є договори на виконання робіт і на надання послуг. Маючи на увазі накопичений стосовно до цих договорами науковий і практичний матеріал, автори змушені були обмежитися в даній книзі крім набору договорів про виконання робіт викладом лише окремих договорів на надання послуг. З числа цих останніх в дану книгу включені договори возмездного надання послуг та їх різновиди - доручення, комісії, агентський договір, договори довірчого управління майном, зберігання, страхування, комерційної концесії, а разом з ними кореспондуючі договором доручення квазідоговорное зобов'язання - з дій в чужому інтересі без доручення (negotiorum gestio).
Позосталих договорами на надання послуг передбачається присвятити ще дві книги, маючи на увазі, що основу однієї з них складуть договори на надання транспортних, а основу іншого - банківських послуг.
СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Глава I. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО дореволюційної російської ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРАВУ
1. Поняття та види договору перевезення
2. Договір перевезення пасажирів і багажу
3. Договір перевезення вантажів
4. Перевезення вантажів у прямому сполученні
5. Порядок і терміни пред'явлення претензій та позовів до перевізника
Глава II. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ по радянському цивільному праву
1. Розвиток договору перевезення в СРСР
2. Поняття та види договору перевезення
3. План і договір перевезення
4. Суб'єкти зобов'язань з перевезення вантажів
5. Оформлення договору перевезення
6. Зобов'язання по подачі транспортних засобів
7. Зобов'язання по пред'явленню і прийому вантажів до перевезення
8. Відповідальність за невиконання зобов'язань по подачі перевізних засобів і пред'явлення вантажів
9. Зобов'язання, що випливають з договору перевезення конкретного вантажу
10. Претензії і позови, що випливають з перевезення вантажів
11. Договір перевезення пасажирів і багажу
12. Договір буксирування
Глава III. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ І ТРАНСПОРТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
1. Цивільний кодекс РФ про договір перевезення
2. Система законодавства, що регулює договір перевезення
Глава IV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ
1. Поняття та види договору перевезення
2. Учасники договірних відносин, пов'язаних з перевезеннями
Глава V. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА
1. Поняття та види договору перевезення пасажира
2. Укладення та припинення договору перевезення пасажира
3. Зміст договору перевезення пасажира
4. Відповідальність за договором перевезення пасажира
Глава VI. ДОГОВОРИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
. Поняття і сфера застосування
2. Договори про експлуатацію під'їзних колій та подачі та прибирання вагонів
Глава VII. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПОДАЧІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА пред'явлення вантажів до перевезення
1. Поняття і підстави виникнення зобов'язань
2. Виконання зобов'язань
3. Відповідальність за порушення зобов'язань
Глава VIII. ДОГОВІР перевезення конкретного вантажу
1. Поняття і сфера застосування
2. Укладення договору
3. Зміст договору і виконання зобов'язань
4. Відповідальність за договором перевезення вантажу
5. Претензії і позови за договором перевезення вантажу
Глава IX. Договори, що регулюють ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У прямому змішаному сполученні
1. Поняття і сфера застосування
2. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні
3. Угоди між транспортними організаціями
4. Договори на централізоване завезення (вивезення) вантажів
БУКСИРУВАННЯ
Глава X. ДОГОВІР БУКСИРУВАННЯ
1. Перевезення - договір перевезення; буксирування - договір буксирування
2. Історія відокремлення договору буксирування
3. Договір буксирування в діючих транспортних кодексах
4. Кваліфікація договору буксирування
5. Договір буксирування і суміжні договори
6. Сторони у договорі
7. Форма договору буксирування та порядок його укладення
8. Права та обов'язки сторін
9. Відповідальність за порушення договору буксирування
ТРАНСПОРТНА ЕКСПЕДИЦІЯ
Глава XI. ДОГОВІР ЕКСПЕДИЦІЇ (транспортно-експедиційного обслуговування) ПО РОСІЙСЬКОМУ дореволюційній і радянській ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРАВУ
1. Поняття і сфера застосування
2. Правове регулювання транспортно-експедиційного обслуговування
3. Договір на централізовану перевезення вантажів із станцій залізниць, портів (пристаней), аеропортів
4. Договір транспортної експедиції з Основ цивільного законодавства 1991 р.
Глава XII. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ
1. Поняття та ознаки договору
2. Співвідношення договору транспортної експедиції і інших договорів про оплатне надання послуг
3. Суб'єкти договору транспортної експедиції
4. Порядок укладення договору транспортної експедиції
5. Предмет договору транспортної експедиції
6. Види договору транспортної експедиції
7. Зміст і виконання договору транспортної експедиції
8. Відповідальність за порушення договору транспортної експедиції
9. Припинення договору транспортної експедиції
10. Шляхи вдосконалення законодавства про транспортно-експедиційної діяльності
ІНШІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ
Глава XIII. ДОГОВОРИ ПРО інших послуг У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ
Глава XIV. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ лоцманських ПОСЛУГ
1. Поняття договору і його правове регулювання
2. Суб'єкти договору
3. Порядок укладення та форма договору
4. Зміст і виконання договору
5. Відповідальність за порушення договору
Глава XV. ДОГОВІР морського агентування
1. Договір морського агентування і агентський договір
2. Суб'єкти договору та порядок його укладення
3. Зміст і виконання договору
4. Припинення договору
Глава XVI. ДОГОВІР МОРСЬКОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
1. Поняття договору
2. Суб'єкти договору та порядок його укладення
3. Зміст і виконання договору
4. Припинення договору
Глава XVII. ДОГОВІР МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ
1. Поняття договору
2. Суб'єкти договору
3. Порядок укладення та форма договору
4. Зміст і виконання договору
5. Припинення договору
Глава XVIII. ДОГОВІР ПРО РЯТУВАННЯ
1. Поняття і сфера застосування
2. Суб'єкти договору
3. Висновок і зміна договору
4. Зміст і виконання зобов'язань
Глава XIX. ДОГОВОРИ про транспортне обслуговування ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
1. Історія розвитку транспортного обслуговування організаціями промислового залізничного транспорту
2. Поняття та ознаки договору про транспортне обслуговування
3. Суб'єкти і предмет договору
4. Порядок укладення та форма договору
5. Зміст і порядок виконання договору
6. Відповідальність за порушення договору
Глава XX. ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ
Глава XXI. ДОГОВІР ПРО аеронавігаційне обслуговування
1. Поняття аеронавігаційного обслуговування
2. Суб'єкти правовідносин з аеронавігаційного обслуговування
3. Структура договірних зв'язків з аеронавігаційного обслуговування
4. Зміст і порядок виконання зобов'язань
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua