Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Виконання зобов'язань

Виконання зобов'язання з подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення передбачає вчинення його сторонами (вантажовідправником і перевізником) певних дій з дотриманням вимог, що пред'являються транспортним законодавством.
Перевізник зобов'язаний у встановлений (узгоджений) термін подати вантажовідправнику справні транспортні засоби в стані, придатному для перевезення відповідного вантажу, і в достатній кількості.
Наприклад, відповідно до ст. 20 УЖТ РФ залізниця зобов'язана подавати під завантаження справні, всередині і зовні очищені, в необхідних випадках промиті і продезінфіковані, придатні для перевезення конкретних вантажів вагони, контейнери зі знятими пристосуваннями для кріплення, за винятком незнімних. Технічна справність вагонів, контейнерів у всіх випадках визначається і забезпечується залізницею.
Така якість рухомого складу, як його придатність в комерційному відношенні, розшифровується в УЖТ РФ (ст. 20) як певний стан вантажних відсіків вагонів, контейнерів, придатних для перевезення конкретних вантажів, а також відсутність всередині них стороннього запаху, інших несприятливих факторів, що впливають на стан вантажу при навантаженні, вивантаженні та на шляху прямування, особливості внутрішніх конструкцій кузовів, контейнерів. Придатність вагонів, контейнерів у комерційному відношенні може визначатися лише стосовно до конкретних вантажам (за умови, що зазначені вагони, контейнери технічно справні).
Обов'язки щодо визначення придатності вагонів у комерційному відношенні для перевезення конкретного вантажу покладаються на вантажовідправника або залізну дорогу в залежності від того, хто з них здійснює навантаження вантажів у зазначені вагони. Комерційна придатність контейнерів у всіх випадках визначається вантажовідправником.
Якщо вантажовідправником виявляється, що подані залізницею вагони, контейнери непридатні в комерційному відношенні для перевезення конкретного вантажу, він має право відмовитися від зазначених вагонів, контейнерів. Факт комерційної непридатності вагонів під перевезення вантажу повинен бути засвідчений актом загальної форми, який підписується представниками вантажовідправника і залізниці. У цьому випадку залізниця зобов'язана подати замість вагонів, від яких відмовився вантажовідправник, справні вагони, придатні для перевезення відповідних вантажів.
Правила про визначення технічної справності вагонів, контейнерів та їх комерційної придатності для перевезення конкретного вантажу мають вирішальне значення у разі втрати, недостачі, пошкодження або псування вантажу, що перевозиться, якщо причиною цього стали технічна несправність або комерційна непридатність відповідних вагонів, контейнерів. Як приклад можна навести такі роз'яснення, що містяться в Постанові Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 12 листопада 1998 р. N 18 "Про деякі питання судової практики арбітражних судів у зв'язку з введенням в дію Транспортного статуту залізниць Російської Федерації".
Відповідно до ст. 27 ТУЖД (в УЖТ РФ - ст. 20) залізниця зобов'язана подавати під навантаження вагони і контейнери справні, всередині і зовні очищені, в необхідних випадках промиті і продезінфіковані, придатні для перевезення конкретних вантажів, зі знятими пристосуваннями, за винятком незнімних.
Тому, якщо втрата, недостача, пошкодження (псування) вантажу сталися через технічну несправність вагона, контейнера, відповідальність повинна нести залізниця. Вона може бути звільнена від відповідальності, якщо доведе, що втрата, недостача, пошкодження (псування) вантажу сталися внаслідок обставин, які залізниця не могла запобігти та усунення яких від неї не залежало, а також у разі подання доказів, що підтверджують, що несправність вагона , контейнера сталася з вини вантажовідправника.
Навантаження вантажовідправником вантажів у подані залізницею технічно несправні вагони, контейнери не звільняють її від відповідальності за незбереження вантажу.
Придатність вагонів, контейнерів у комерційному відношенні для перевезення конкретних вантажів визначається вантажовідправником, якщо навантаження здійснюється ним. Поняття комерційної придатності міститься в ст. 27 ТУЖД. Вантажовідправник має право відмовитися від вагонів, контейнерів, непридатних для перевезення конкретних вантажів, а залізниця зобов'язана подати замість справні, придатні для перевезення цих вантажів вагони, контейнери.
Якщо при перевезенні сталася втрата, недостача, пошкодження (псування) вантажу внаслідок того, що він був занурений вантажовідправником в комерційно непридатний вагон (контейнер), від навантаження в який вантажовідправник не відмовився, залізниця може бути звільнена арбітражним судом від відповідальності за незбереження цього вантажу. Вантажовідправник може бути звільнений від відповідальності лише у разі, коли доведе провину залізниці у недостачі, втрати, пошкодженні (псуванні) вантажу "*".
---
"*" Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1999. N 1. С. 11.
Правда, останнє роз'яснення, що стосується можливості звільнення залізниці від відповідальності за незбереження вантажів у разі, коли вантажовідправник не відмовився від вагона (контейнера), непридатного для перевезення даних вантажів, викликає деякі сумніви. Справа в тому, що в тій же ст. 27 ТУЖД (ст. 20 УЖТ РФ) встановлено обов'язок залізниці подавати під навантаження не тільки технічно справні вагони (контейнери), а й придатні для перевезення конкретних вантажів. За таких обставин більш правильним було б застосування принципу змішаної відповідальності перевізника та вантажовідправника.
Кількість подаються вагонів, контейнерів має відповідати узгодженим сторонами обсягом перевезених вантажів і увазі відправки вантажів. Зокрема, Правилами прийому вантажів до перевезення на залізничному транспорті, затвердженими Наказом Міністерства шляхів сполучення РФ від 9 грудня 1999 р. N 42Ц "*", передбачено, що перевезення вантажів можуть здійснюватися вагонними, контейнерними, дрібними, груповими і маршрутними відправками (п. 2 Правил).
---
"*" Російська газета. 2000. 8 червня.
Вагонні відправки вважається пред'являється до перевезення за однією транспортної залізничної накладної вантаж, для перевезення якої потрібно надання окремого вагона; при тих же умовах контейнерної відправкою вважається вантаж, для транспортування якого потрібно один контейнер; дрібної відправкою визнається вантаж , для перевезення якого не потрібен окремий вагон або контейнер; під груповий відправкою розуміється такий вантаж, для перевезення якого необхідно більше одного вагона, але менш маршрутної відправки; маршрутної відправкою вважається пред'являється до перевезення за однією накладною вантаж, для перевезення якої потрібно надання вагонів у кількості , відповідному нормам, встановленим для маршрутів по масі і довжині. Виділяється також так звана збірна вагонні відправки, під якою розуміється пропонований за однією накладної вантаж різних найменувань на адресу одного вантажоодержувача.
Відповідно до ст. 18 УЖТ РФ вантажовідправники зобов'язані готувати вантажі для перевезень таким чином, щоб забезпечити безпеку руху, збереження вантажів, вагонів, контейнерів. Зокрема, вантажі в цілях запобігання їх від пошкодження, псування, втрати і недостачі, а також для запобігання забруднення і засмічення рухомого складу, залізничного полотна і навколишнього природного середовища повинні пред'являтися до перевезення в упакованому вигляді із застосуванням транспортної тари, що відповідає стандартам і технічним умовам . Пред'являються до перевезення тарні й штучні вантажі повинні мати відповідну транспортну маркування.
Обов'язки з навантаження вантажів у вагони та контейнери розподіляються між залізницею і вантажовідправниками в такий спосіб. У місцях загального користування навантаження здійснюється залізницею за винятком деяких категорій вантажів, обов'язок щодо завантаження яких покладається на вантажовідправника: небезпечних і швидкопсувних вантажів; сирих продуктів тваринного походження; вантажу, маса одного місця якого перевищує 0,5 т і що перевозиться в критому вагоні; негабаритних вантажів; вантажів, що перевозяться наливом, насипом і навалом, в спеціалізованому рухомому складі, у супроводі представників вантажовідправників чи вантажоодержувачів. Якщо навантаження здійснюється в місцях незагального користування (наприклад, на залізничних під'їзних коліях), обов'язки щодо навантаження вантажів у подані вагони покладаються на вантажовідправників. Навантаження вантажів у контейнери, як в місцях загального користування, так і в місцях незагального користування, в усіх випадках здійснюється вантажовідправниками (ст. 21 УЖТ РФ).
Навантаження, розміщення і кріплення вантажів у вагонах, контейнерах повинні забезпечувати безпеку руху поїздів, можливість механізації вантажно-розвантажувальних робіт, збереження вантажів, вагонів і контейнерів. Необхідні для навантаження, кріплення і перевезення вантажів обладнання, матеріали, засоби пакетування і інші пристосування надаються вантажовідправниками. Установка таких пристосувань при вантаженні і зняття їх під час вивантаження проводяться вантажовідправниками, вантажоодержувачами або залізницею залежно від того, ким здійснюються навантаження і вивантаження. Відомості про встановлення пристосувань вантажовідправниками вказуються в транспортних залізничних накладних, і такі пристосування видаються вантажоодержувачам разом з вантажем.
При пред'явленні вантажів до перевезення вантажовідправник повинен вказати в транспортної залізничної накладної їх масу, а щодо тарних і штучних вантажів - також кількість вантажних місць. При цьому не допускається визначення маси вантажу розрахунковим шляхом, за допомогою обміру вантажів, якщо їх погрузка до повної місткості вагонів, контейнерів може спричинити за собою перевищення їх допустимої вантажопідйомності.
Обов'язки щодо визначення маси вантажу розподіляються між вантажовідправниками і залізницею залежно від того, де здійснюється навантаження вантажів у вагони. У випадках, коли навантаження проводиться в місцях незагального користування, маса вантажів визначається вантажовідправником. За відсутності у вантажовідправника вагонних ваг маса вантажу може бути визначена на вагах залізниці із сплатою спеціального збору за зважування вантажів. Загальна маса вантажу у вагоні, контейнері, який перевозиться за однією накладною, визначається шляхом зважування або підсумовування маси, зазначеної на кожному вантажному місці згідно з трафаретом, за стандартною масі, а також розрахунковим шляхом і за допомогою обміру. Маса вантажів, що перевозяться в контейнерах, визначається вантажовідправником у всіх випадках при навантаженні у місцях як загального, так і незагального користування.
Якщо навантаження вантажів у вагони здійснюється в місцях загального користування, обов'язки з визначення маси вантажів покладаються на залізницю. У практиці арбітражних судів враховується, що відповідно до ст. 32 ТУЖД (в УЖТ РФ - ст. 26) визначення маси вантажу провадиться залізницею при навантаженні у місцях загального користування незалежно від того, хто виробляв навантаження вантажу у вагон - дорога або вантажовідправник. Тому залізниця не може відмовлятися від визначення маси вантажу при вантаженні його в місцях загального користування з посиланням на відсутність ваг і інші обставини. У цьому випадку за зважування вантажів вантажовідправник сплачує залізниці збори, зазначені в тарифному керівництві "*".
---
"*" Див п. 9 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 12 листопада 1998 р. N 18.
Для зважування вантажів залізниці в місцях загального користування та вантажовідправники (вантажоодержувачі) у місцях незагального користування повинні мати необхідну кількість вагових приладів, які підлягають обов'язковій перевірці і клеймуванню в порядку, визначеному органами державного стандарту.
Спосіб визначення маси вантажу, а також ким це було здійснено, повинні знайти відображення в транспортної залізничної накладної.
Зобов'язання з подачі вагонів, контейнерів є оплатним. Відповідно до ст. 44 ТУЖД (ст. 39 УЖТ РФ) за час перебування у вантажовідправників, вантажоодержувачів вагонів (контейнерів) або за час очікування їх подачі або прийому з причин, залежних від вантажовідправників, вантажоодержувачів, вони вносять залізницях погодинну плату (плату за користування вагонами, контейнерами). У Постанові Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 12 листопада 1998 р. N 18 з цього приводу є роз'яснення, згідно з яким відповідно до ст. 50, 84, 114 ТУЖД за затримку вагонів, контейнерів, цистерн, цементовозів, бункерних напіввагонів, минераловозов та інших спеціалізованих вагонів стягується штраф у встановленому розмірі. Стягнення плати за користування вагонами понад цього штрафу ТУЖД не передбачено.
В інших випадках за користування вагонами, контейнерами з вантажовідправника, вантажоодержувача згідно з ТУЖД стягується тільки плата за користування цими вагонами, контейнерами. Статтею 7 ТУЖД передбачено, що порядок обчислення ставок плати за користування вагонами, контейнерами і зборів затверджується в порядку, встановленому Урядом РФ. В даний час Постановою Уряду РФ від 3 вересня 1998 р. N 1029 "Про правила обчислення ставок плати за користування вагонами, контейнерами і ставок зборів на федеральному залізничному транспорті" "*" визначено порядок обчислення та затвердження ставок плати за користування вагонами, контейнерами і ставок зборів на федеральному залізничному транспорті. Міністерству шляхів сполучення РФ і залізницям не надано права затверджувати такі ставки.
  ---
  "*" СЗ РФ. 1998. N 36. Ст. 4527.
  Правда, одна з новел, що містяться у ст. 39 УЖТ РФ, ставить під сумнів існуючу систему централізовано встановлених ставок плати за користування вагонами і контейнерами на залізничному транспорті. Йдеться про становище, згідно з яким розмір плати за користування вагонами, контейнерами визначається договором, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації.
  Справа в тому, що цивільне законодавство, як відомо, складається з ГК та прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів, що регулюють цивільно-правові відносини (до числа яких безперечно належать відносини, пов'язані зі стягненням плати за користування вагонами і контейнерами), і не включає в себе так звані правові акти, в тому числі постанови Уряду Російської Федерації (п. 2 ст. 3 ЦК).
  Разом з тим наведене правило визначення розміру плати за користування вагонами і контейнерами, що допускає довільне встановлення ставки такої плати на розсуд сторін конкретного договору, невірно по суті. Подача вагонів і контейнерів під навантаження і розвантаження вантажовідправникам, вантажоодержувачам здійснюється перевізником в рамках публічного договору, що підпадає під дію правової норми, згідно з якою ціна товарів, робіт, послуг, а також інші умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, за винятком випадків, коли законом та іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів (п. 2 ст. 426 ЦК).
  Найбільш повно і детально регулюються зобов'язання з подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажу стосовно морським перевезенням. У КТМ даного питання спеціально присвячений § 2 гл. VIII "Подача судна і вантаження вантажу". Правила, які регламентують зобов'язання сторін по подачі судна і навантаженні вантажу, сформульовані диференційовано, стосовно кожного з двох видів договору морського перевезення: з умовою надання для морського перевезення вантажу всього судна, його частини чи певних суднових приміщень (чартер) і без такої умови (договір перевезення вантажу по коносаменту, як правило, в лінійному повідомленні).
  Перевізник у всіх випадках зобов'язаний завчасно, до початку рейсу, привести судно в морехідне стан: забезпечити технічну придатність судна до плавання, належним чином спорядити судно, укомплектувати його екіпажем і забезпечити всім необхідним, а також привести трюми та інші приміщення судна, в яких перевозиться вантаж , в стан, що забезпечує належні прийом, перевезення і збереження вантажу. При цьому перевізник не несе відповідальності за немореходное стан судна, якщо доведе, що воно було викликане недоліками, які не могли бути виявлені при прояві ним належної дбайливості (прихованими недоліками) (ст. 124 КТМ).
  Вимоги, що пред'являються до морехідному станом судна, включають в себе насамперед його технічну придатність. Судно може бути допущене до плавання тільки після того, як буде встановлено, що воно задовольняє вимогам безпеки мореплавства; це засвідчується свідоцтвом про придатність до плавання, яке видається відповідним органом технічного нагляду (ст. 23 КТМ). Судно повинно мати також належне спорядження: запаси води, продовольства, запасні частини і т.п. Для безпечного плавання в конкретному районі на борту судна повинні бути відповідні карти і навігаційні посібники. Відповідно до ст. 53 КТМ кожне судно повинне мати на борту екіпаж, члени якого мають належну кваліфікацію і склад якого достатній за чисельністю для: забезпечення безпеки плавання судна, захисту морського середовища; виконання вимог до дотримання робочого часу на борту судна; недопущення перевантаження членів екіпажу судна роботою. Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, що забезпечує безпеку, видається відповідно капітаном морського торгового порту і капітаном морського рибного порту, якими здійснено реєстрацію судна.
  Певні вимоги пред'являються і до вантажних приміщень судна: вони повинні бути в стані, що забезпечує належний прийом, перевезення і збереження вантажу. Як підкреслює Г.Г. Іванов, "придатність суднових вантажних приміщень слід розуміти в тому сенсі, що вони можуть забезпечити перевезення вантажу, передбаченого договором. Наприклад, якщо судно подається для перевезення зерна, то трюми повинні бути чистими, обробленими щоб уникнути зараження шкідниками, а при перевезенні швидкопсувного вантажу холодильні камери не повинні містити сторонніх запахів, люкові закриття повинні забезпечувати герметичність і т.д. " "*".
  ---
  "*" Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 213.
  Морехідне стан судна (в абсолютному значенні) має бути досягнуто не на момент подачі судна під навантаження, а до початку рейсу (п. 1 ст. 124 КТМ). Дана обставина означає, що окремі роботи з усунення недоліків судна, які не перешкоджають здійсненню навантаження вантажу на його борт, можуть здійснюватися перевізником, в тому числі із залученням фахівців, аж до початку рейсу, тобто до відходу від причалу або зняття з рейду.
  У юридичній літературі зазначалося також, що "на перевізнику не лежить абсолютна обов'язок щодо приведення судна в морехідне стан. Він повинен лише виявити належну дбайливість, щоб досягти зазначеного результату. Сучасне морське судно є складним інженерним спорудженням, і сам перевізник не в змозі забезпечити приведення судна в морехідне стан. Тому в багатьох випадках він наймає компетентних осіб, які і здійснюють покладені на перевізника обов'язки. Всі ці особи при виконанні обов'язків, доручених їм перевізником, також повинні проявляти належну дбайливість, і відповідальність за їх упущення буде нести перевізник "" * " . Інша справа, що на перевізника у всіх випадках покладається тягар доведення того обставини, що немореходное стан судна був викликаний недоліками, які не могли бути виявлені при прояві належної дбайливості з боку перевізника.
  ---
  "*" Там же. С. 214 (автор відповідного Коментаря - Г.Г. Іванов).
  Стосовно до відносин по чартеру на перевізника покладається обов'язок подати судно в зазначений у чартері порт навантаження або в зазначений фрахтувальником порт відповідно до умов чартеру. При цьому фрахтувальник повинен вказати безпечний порт навантаження. Разом з тим у випадку, якщо порт навантаження не зазначений фрахтувальником або зазначено їм несвоєчасно або вказано порт завантаження, який не є безпечним, перевізник має право відмовитися від виконання договору морського перевезення вантажу і вимагати відшкодування збитків (ст. 126 КТМ). Як зазначається в юридичній літературі, вимоги, яким повинен відповідати "безпечний порт", поділяються на навігаційні, санітарні та політико-правові. "Під навігаційними вимогами розуміється те, що безпечний порт повинен захищати суду від руйнівної дії явищ метеорологічного характеру, а також повинен бути безпечним у всіх структурних елементах, належним чином обладнаний і оснащений. Санітарні вимоги безпеки порту припускають, що в районі розташування порту відсутні епідемії. Відсутність воєн, повстань, етнічних зіткнень, страйків, можливості політичних переслідувань членів екіпажу, заборон вивантаження вантажу і небезпеки його конфіскації становить політико-правові вимоги безпеки порту "" * ".
  ---
  "*" Див: Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 218 (автор відповідного Коментаря - А.Г. Калпин).
  По-різному стосовно до двох видів договору морського перевезення визначається такий елемент зобов'язань по подачі судна і його навантаженні, як місце навантаження судна. При перевезенні вантажу по чартеру перевізник зобов'язаний подати судно в зазначений фрахтувальником місце навантаження вантажу. Фрахтувальник повинен вказати безпечне і придатне для навантаження вантажу місце, яке судно може досягти без небезпек, в якому воно може перебувати, залишаючись на плаву, і з якого може вийти з вантажем. У разі якщо фрахтувальником вказано місце, непридатне для навантаження вантажу, або декількома фрахтівниками вказані різні місця навантаження вантажу, перевізник може подати судно в місце навантаження вантажу, зазвичай використовується в даному порту. За таких обставин фрахтувальник має право вимагати, щоб судно було поставлено в інше місце навантаження вантажу за його рахунок.
  При перевезенні вантажу в лінійному повідомленні місце навантаження вантажу визначається перевізником. Якщо навантаження вантажу проводиться в незвичайному для даного порту місці навантаження, перевізник зобов'язаний сповістити про це відправника (ст. 127 КТМ). Таким чином, в цьому випадку відправник (на відміну від фрахтувальника по чартеру) не наділений правом визначати місце навантаження вантажу (причал, місце якірної стоянки тощо), до якого має бути подана судно. Правда, місце навантаження судна і в цьому випадку може бути визначено договором.
  Ряд обов'язків перевізника, пов'язаних з виконанням останнім зобов'язання подачі судна під навантаження, передбачений законодавством стосовно тільки до такого виду договору морського перевезення вантажів, як чартер. Зокрема, при перевезенні вантажу по чартеру перевізник зобов'язаний подати судно в обумовлений чартером строк; при порушенні даної обов'язки фрахтувальник має право відмовитися від договору морського перевезення вантажу і вимагати відшкодування збитків (ст. 128 КТМ). На перевізника також покладається обов'язок у письмовій формі повідомити фрахтувальника про те, що судно готове або буде готове в певний час до навантаження вантажу; таке повідомлення може бути подано тільки у випадку, якщо судно знаходиться в порту навантаження або в звичайному для даного порту місці очікування. Якщо судно виявиться не готовим до вантаження вантажу в вказане в повідомленні час, дане повідомлення вважається неподаною і збитки, завдані у зв'язку з цим фрахтувальнику, підлягають відшкодуванню перевізником (ст. 129 КТМ).
  При перевезенні вантажу по чартеру на стороні фрахтувальника лежить обов'язок пред'явити до перевезення узгоджений вантаж і забезпечити його навантаження на борт судна в певний термін. Зазначений строк, протягом якого перевізник надає судно для навантаження вантажу і тримає його під навантаженням (стадійний час), визначається угодою сторін, а за відсутності такої угоди - термінами, зазвичай прийнятими в порту навантаження. Сталійний час обчислюється у робочих днях, годинах і хвилинах починаючи з наступного дня після подачі повідомлення про готовність судна до навантаження вантажу. У стадійний час не включається час, протягом якого навантаження вантажу не проводилася з причин, залежних від перевізника, або внаслідок непереборної сили або гідрометеорологічних умов, що створюють загрозу збереження вантажу або перешкоджають його безпечної завантаженні. Якщо навантаження почалася до початку перебігу сталійного часу, час, фактично витрачений на навантаження вантажів, зараховується до сталійного час (ст. 130 КТМ). Викладені правила щодо сталійного часу застосовуються також при вивантаженні вантажу в порту вивантаження.
  Після закінчення сталійного часу угодою сторін може бути передбачено додатковий час очікування (контрсталійное час). За відсутності угоди сторін (тобто коли в чартері відсутня умова про період контрсталіі) тривалість контрсталійного часу визначається термінами, зазвичай прийнятими в порту навантаження (ст. 131 КТМ). Обчислення контрсталійного часу проводиться за іншими правилами, ніж обчислення періоду сталии: в контрсталійное час включаються недільні та офіційно встановлені святкові дні, час, оголошене неробочим в даному порту, а також перерви в навантаженні вантажу, викликані непереборною силою або гідрометеорологічними умовами, що створюють загрозу збереження вантажу або перешкоджають його безпечної завантаженні. Виняток становить лише час, протягом якого навантаження вантажу не здійснювалась з причин, залежних від перевізника; зазначений час не включається до контрсталійное час. На відміну від сталии контрсталійное час підлягає оплаті. Розмір оплати, належної перевізнику за простій судна протягом контрсталійного часу (демередж), визначається угодою сторін або відповідно до ставок, звичайно прийнятим у відповідному порту. За відсутності угоди сторін або звичайно прийнятих ставок розмір оплати за простій судна обчислюється виходячи з витрат на утримання судна і його екіпажу.
  Разом з тим при чартерних перевезеннях поряд з додатковою до фрахту платою за простій судна в період контрсталіі угодою сторін може бути встановлено особливу винагороду фрахтувальнику за закінчення навантаження вантажу до закінчення сталійного часу (диспач). При відсутності такої угоди розмір диспача обчислюється в розмірі половини плати за простій судна (ст. 133 КТМ).
  Закінчення контрсталійного часу має для відправника те наслідок, що перевізник отримує право відправити судно в плавання, якщо навіть весь обумовлений вантаж не був занурений на судно, при збереженні за перевізником права на одержання повного фрахту. Перевізник має право також до закінчення сталійного або контрсталійного часу відмовитися від приймання вантажу, який внаслідок його пред'явлення із запізненням може бути занурений на судно належним чином і без шкоди для решти вантажу тільки при затримці судна. Виняток становлять лише випадки надання для перевезення вантажу всього судна, коли перевізник не має права відмовитися від прийому вантажу, доставленого до закінчення сталійного або контрсталійного часу, в тому числі і за тієї умови, що прийняття і укладання зазначеного вантажу можуть затримати судно понад встановлений термін (ст . 134 КТМ).
  У випадках, коли при перевезенні вантажу по чартеру фрахтувальнику надано все судно, перевізник зобов'язаний на вимогу фрахтувальника відправити судно в плавання, незважаючи на те що до моменту пред'явлення такої вимоги не весь вантаж буде завантажений на борт судна. Виконання такої вимоги фрахтувальника не позбавляє перевізника права на одержання повного фрахту.
  Ще одним обов'язком відправника при морських перевезеннях вантажів, як по чартеру, так і в лінійному повідомленні, є забезпечення належної упаковки і маркування вантажу. Згідно ст. 139 КТМ вантажі, що потребують тари і упаковці для забезпечення їх повного збереження при перевезеннях, повинні пред'являтися для перевезень у справній тарі та упаковці. Тара та упаковка, на які встановлено державні стандарти або технічні умови, повинні їм відповідати. Відправник зобов'язаний також належним чином маркувати вантаж і представляти перевізнику необхідні відомості про нього. Якщо вантаж вимагає особливого з нею поводження, відправник зобов'язаний інформувати перевізника про властивості вантажу і порядку поводження з ним.
  У коло обов'язків відправника включається також обов'язок щодо своєчасної передачі перевізнику всіх необхідних відповідно до портовими, митними, санітарними або іншими адміністративними правилами відносяться до вантажу документів. Він несе відповідальність перед перевізником за збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасної передачі, недостовірності або неповноти таких документів.
  При перевезеннях вантажів внутрішніми водними шляхами зобов'язання перевізника з подачі транспортних засобів включає в себе його обов'язок подавати суду та контейнери відповідно до прийнятої заявкою вантажовідправника і в стані, придатному для перевезення висунутого вантажу. Подача судна під навантаження в стані, непридатному для перевезення конкретного вантажу, прирівнюється до неподання судна. У цьому випадку на перевізника покладається обов'язок надати на вимогу вантажовідправника судно, придатне для перевезення пред'явленого вантажу (ст. 71 КВВТ).
  Перевізник зобов'язаний сповістити відправника (одержувача) про час майбутнього прибуття судна в пункт навантаження (вивантаження) не пізніше ніж за 24 години до прибуття судна, а про час подачі судна під навантаження (вивантаження) - не пізніше ніж за шість годин до подачі судна. Вантажовідправник (вантажоодержувач), що отримав повідомлення про майбутнє прибуття судна, зобов'язаний завчасно (не пізніше ніж через дві години з моменту повідомлення) вказати місце (причал), до якого має бути подана судно.
  Перевізник повинен подати судно до зумовленого з вантажовідправником (вантажоодержувачем) місця навантаження або вивантаження вантажу, повідомивши про подачу судна не пізніше ніж за шість годин. У разі подання судна без повідомлення або з порушенням встановлених термінів до нормативного терміну навантаження (розвантаження) судна додається час тривалістю 6:00 на підготовку до вантажних робіт.
  За загальним правилом обов'язок навантаження (розвантаження) судна покладається на відправника (одержувача); інше може бути передбачено договором. Строки навантаження (вивантаження) вантажів обчислюються з моменту подачі судна до причалу (ошвартовкі). Нормативний час на вантаження (розвантаження) судна визначається відповідно до судо-годинними нормами і правилами їх застосування, які затверджуються Міністерством транспорту РФ. При невиконанні умов навантаження та розміщення вантажу його навантаження може бути зупинена перевізником з оформленням відповідного акту, який служить підставою для відшкодування винною стороною завданих з цієї причини збитків (ст. 73 КВВТ).
  Зобов'язання вантажовідправника за пред'явленням вантажу до перевезення внутрішніми водними шляхами включає в себе його обов'язок підготувати вантаж таким чином, щоб забезпечувалася безпеку перевезення, збереження вантажу, судна і контейнерів. Транспортна тара та умови перевезення вантажів повинні відповідати вимогам державних стандартів і технічних умов. Вантажі, що пред'являються до перевезення окремими місцями або пакетами, повинні бути замаркіровані вантажовідправником. На вантажовідправника покладається також обов'язок надати перевізнику документи, передбачені санітарними, митними, карантинними та іншими правилами (зазначені документи додаються до транспортної накладної).
  При пред'явленні вантажів до перевезення вантажовідправник повинен вказати в транспортній накладній їх масу, яка визначається ним за тарифом, стандарту або шляхом зважування, а для тарних і штучних вантажів - і кількість місць. У випадках, встановлених правил перевезень вантажів, допускається визначення маси окремих вантажів розрахунковим шляхом (по обміру вантажу, осадкою судна або умовно). Визначення маси вантажу за трафаретом, стандартом, розрахунковим шляхом по обміру або умовно у всіх випадках проводиться вантажовідправником. Маса нафтоналивних вантажів визначається відправником за замірами берегових резервуарів, що мають затверджені в установленому порядку калібрувальні таблиці, а також за показниками лічильників або замірів танків суден. Якщо ж вантажі перевозяться з перевантаженням у дорозі з судна в судно або в одному судні на адресу декількох вантажоодержувачів, маса вантажу визначається вантажовідправником за участю перевізника (ст. 70 КВВТ).
  Суттєвою особливістю перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами є те, що терміни обов'язкового приймання вантажу до перевезення обмежені умовами навігації на відповідних ділянках внутрішніх водних шляхів. Конкретні терміни припинення обов'язкового прийому вантажів до перевезення встановлюються правилами перевезень вантажів.
  Стосовно до повітряних перевезень вантажів можна зробити висновок про те, що яке-небудь виразне регулювання зобов'язань по подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажів відсутня. У Повітряному кодексі РФ немає норм, які визначали б порядок подачі транспортних засобів під навантаження або встановлювали б конкретні обов'язки вантажовідправника, пов'язані з пред'явленням вантажу до перевезення. Дана обставина свідчить про наявність серйозних прогалин у правовому регулюванні повітряних перевезень вантажів.
  Зовсім особливе значення мають зобов'язання по подачі транспортних засобів під навантаження і пред'явленню вантажів до перевезення для правовідносин, пов'язаних з перевезеннями вантажів автомобільним транспортом. Справа в тому, що на відміну від усіх інших видів транспорту, де місцем виконання зазначених зобов'язань є, як правило, місце знаходження самих транспортних організацій або заздалегідь відомі спеціально обладнані місця (порти, аеродроми, залізничні станції), тільки автомобільний транспорт забезпечує виконання зобов'язань за подачі транспортних засобів та їх навантаження (розвантаження) безпосередньо в місці знаходження вантажовідправників (вантажоодержувачів).
  При перевезенні вантажів автомобільним транспортом дії перевізника з подачі автомобіля і вантажовідправника за пред'явленням вантажу і його навантаженні в автомобіль є предметом детального правового регулювання. На жаль, до теперішнього часу не прийнятий новий Статут автомобільного транспорту у формі федерального закону. Однак більшість положень, що регламентують виконання зобов'язань по подачі автотранспортними організаціями рухомого складу, а також за пред'явленням вантажів вантажовідправниками і їх навантаження, які містяться у чинному Статуті автомобільного транспорту УРСР (УАТ), затвердженому Постановою Ради Міністрів РРФСР від 8 січня 1969 N 12, виправдали себе на практиці і, мабуть, будуть перенесені у відповідний федеральний закон.
  Істота розглянутих зобов'язань полягає в тому, що автоперевізник зобов'язаний забезпечити своєчасну подачу автотранспортних засобів відповідно до договору про організацію перевезень вантажів у термін, передбачений зазначеним договором, заявкою або прийнятим до виконання разовим замовленням, а також подавати вантажовідправникам під навантаження справні автотранспортні засоби в стані, придатному для перевезення даного виду вантажу, а вантажовідправник зобов'язаний своєчасно прийняти їх під навантаження і використовувати подані автотранспортні засоби. Придатність в комерційному відношенні автотранспортних засобів і контейнерів визначається вантажовідправником. Подача автотранспортних засобів, непридатних для перевезення конкретного вантажу, повинна прирівнюватися до неподанні автотранспортних засобів, а перевізник зберігає обов'язок виділити на вимогу вантажовідправника відповідні автотранспортні засоби для поповнення недовантаження.
  Вантажовідправник несе обов'язок з підготовки вантажу до перевезення з метою забезпечення безпеки руху, збереження вантажу, автотранспортних засобів і контейнерів. Вантажі, що потребують тари для запобігання їх при транспортуванні від втрати, недостачі, пошкодження або псування, повинні пред'являтися до перевезення у справній тарі, яка відповідає стандартам або технічним умовам, або в іншій справній тарі, що забезпечує їх повне збереження.
  Час прибуття автотранспортного засобу під навантаження обчислюється з моменту пред'явлення водієм автомобіля дорожнього листа в пункті навантаження, а час прибуття під розвантаження - з моменту пред'явлення водієм автомобіля накладної в пункті розвантаження. Навантаження й розвантаження вважаються закінченими після вручення водієві автомобіля належним чином оформлених документів на навантажений (вивантажений) вантаж. У разі прибуття автотранспортного засобу під навантаження раніше узгодженого часу автотранспортний засіб вважається прибулим під вантаження в погоджений час, якщо вантажовідправник не прийме його під вантаження з моменту фактичного прибуття (ст. 53 УАТ).
  Обов'язки з навантаження і розвантаження автотранспортних засобів традиційно покладаються на відправників і одержувачів. При цьому враховується специфіка роботи автотранспортних організацій, що направляють свої автомобілі до вантажовідправників, вантажоодержувачів, хоча в даний час за певних умов перевізники, що розташовують вантажно-розвантажувальна, могли б приймати виконання цього обов'язку на себе. У всякому разі, сторонам договору автоперевезення має бути надано право розподіляти обов'язки з навантаження і вивантаження вантажів своєю угодою.
  У тих випадках, коли навантаження вантажів в автотранспортний засіб здійснюється вантажовідправником, на водія традиційно покладається обов'язок перевірити відповідність укладання і кріплення вантажу на автотранспортному засобі вимогам лише безпеки руху і забезпечення збереження автотранспортного засобу. Що ж до недоліків в укладанні і кріпленні вантажу, що загрожують його збереженню, то водій повинен лише повідомити вантажовідправника про помічені їм неправильностях (ст. 57 УАТ). Представляється, що в тих випадках, коли у водія є можливість перевірити відповідність укладання і кріплення вантажу вимогам безпеки руху та збереження рухомого складу, в ході такої перевірки повинні виявлятися і інші несправності, що загрожують схоронності самого вантажу. Відомості про помічені водієм несправності повинні вноситися в накладну. Неусунення вантажовідправником недоліків в укладанні і кріпленні вантажу, на які вказав водій, могли б служити підставою звільнення перевізника від відповідальності за незбереження вантажу, що мала місце з причини зазначених недоліків. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Виконання зобов'язань"
 1. § 6. Муніципальні запозичення
    Згідно ст. 64 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" муніципальні освіти має право залучати позикові кошти, у тому числі за рахунок випуску муніципальних цінних паперів, в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування відповідно до вимог федеральних законів та інших нормативних правових актів федеральних органів
 2. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 3. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
    Реорганізація комерційних організацій. Реорганізація комерційних організації як юридичних осіб здійснюється у формах: злиття декількох комерційних організацій в одну; приєднання однієї комерційної організації до іншої; поділу комерційної організації на кілька нових; виділення зі складу комерційної організації іншої комерційної організації; перетворення комерційної
 4. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
    Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 6. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    Договір у сфері підприємництва (торгова угода) за своєю юридичною природою є особливим різновидом цивільно-правового договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 8. § 3. Виконання зобов'язань
    Принципи виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 10. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
    Форми відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних
© 2014-2022  yport.inf.ua