Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

5. Відповідальність за порушення договору

Лоцманська організація і судновласник, які є сторонами договору про надання лоцманських послуг, як і інші суб'єкти цивільно-правових зобов'язань, несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, що випливають з договору (ст . 393 ЦК). У КТМ міститься кілька спеціальних правил, що регулюють таку відповідальність. Зокрема, відповідно до ст. 103 КТМ організація, працівником якої є лоцман, що здійснював лоцманське проведення судна, несе відповідальність за збитки, завдані судну в результаті неналежної лоцманської проводки судна з вини лоцмана.
Дана норма являє собою деталізацію (стосовно договору про надання лоцманських послуг) містяться в ЦК загальних положень про відповідальність боржника за своїх працівників. Згідно ст. 402 ГК дії працівників боржника за виконання його зобов'язання вважаються діями боржника; боржник відповідає за ці дії, якщо вони спричинили невиконання або неналежне виконання зобов'язання.
Встановлюючи правило про відповідальність лоцманської організації за збитки, завдані з вини лоцмана, ст. 103 КТМ кореспондує іншому загального положення про відповідальність за порушення цивільно-правових зобов'язань, а саме п. 1 ст. 401 ЦК, згідно з яким особа, яка не виконала зобов'язання або виконала його неналежним чином, несе відповідальність за наявності вини (умислу або необережності), крім випадків, коли законом або договором передбачено інші підстави відповідальності. Можливість відповідальності без вини (п. 3 ст. 401 ЦК) в даному випадку виключається, оскільки зобов'язання лоцманської організації з лоцманського проведення судна, що з договору про надання лоцманських послуг, не пов'язане із здійсненням підприємницької діяльності.
Набагато менш вдалим видається аналогічне положення про відповідальність лоцманської організації, що міститься в КВВТ. Відповідно до п. 6 ст. 41 КВВТ за шкоду, заподіяну судновласнику з вини лоцмана, несе відповідальність державна лоцманська служба або недержавна організація з лоцманського проведення суден, з якими лоцман знаходиться в трудових відносинах в момент заподіяння шкоди судновласнику. Як відомо, формулювання "заподіяння шкоди" служить у цивільному законодавстві для позначення деліктних (позадоговірних) зобов'язань, підставою виникнення яких служить не укладення договору, а сам факт заподіяння шкоди. Хоча очевидно, що і в цьому випадку законодавець мав на увазі відповідальність лоцманської організації у формі відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням зобов'язань з лоцманського проведення судна.
Суть іншого спеціального правила про відповідальність за неналежне виконання зобов'язання з лоцманського проведення судна складається в обмеженні розміру відповідальності лоцманської організації. Згідно ст. 104 (п. 1) КТМ організація, працівником якої є лоцман, що здійснював лоцманське проведення судна, може обмежити свою відповідальність сумою, рівної десятикратному розміру лоцманського збору, яка належить за лоцманську проводку судна. Правда, відповідна лоцманська організація втрачає право на обмеження своєї відповідальності, якщо доведено, що збитки, завдані судну в результаті його неналежною лоцманської проводки, з'явилися результатом його власної дії або бездіяльності, здійснених навмисно або з грубої необережності (п. 2 ст. 104 КТМ) . Це спеціальне правило засноване на одному із загальних положень про цивільно-правової відповідальності: відповідно до п. 1 ст. 400 ГК за окремими видами зобов'язань і за зобов'язаннями, пов'язаними з певним родом діяльності, законом може бути обмежене право на повне відшкодування збитків (обмежена відповідальність).
Кілька незрозуміла оцінка норми, що міститься в п. 2 ст. 104 КТМ, дана Г.Г. Івановим. На його думку, "лоцманська організація втрачає право на обмеження відповідальності, якщо шкода заподіяна в результаті дії або бездіяльності, здійснених навмисно або через грубу необережність не самого лоцмана, а працівника організації, що займає досить високе положення в її керівництві і наділеного правом давати вказівки" " * ". Видається, що редакція зазначеної норми не дає підстав для суджень про дії нікого працівника лоцманської організації, "що займає досить високе положення в її керівництві". Йдеться про винних діях самого лоцмана (у формі умислу або грубої необережності), що стали причиною неналежного виконання зобов'язань з лоцманського проведення судна. Втім, враховуючи, що стороною договору про надання лоцманських послуг є лоцманська організація як така, не можна виключати ситуації, коли однією з причин порушення зобов'язання з лоцманського проведення служать незаконні дії (бездіяльність) керівних працівників лоцманської організації (наприклад, незаконний відгук лоцмана з борту судна) .
---
"*" Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 175.
Ще одне спеціальне правило, що стосується питань відповідальності за договором про надання лоцманських послуг, полягає в тому, що організація, працівником якої є лоцман, що здійснював лоцманське проведення судна, не несе відповідальність перед третіми особами за збитки, заподіяні в результаті неналежної лоцманської проводки судна (ст. 105 КТМ).
Дане правило є розвитком положення, що міститься в п. 1 ст. 102 КТМ, про те, що присутність на судні лоцмана не усуває відповідальність капітана судна за управління судном. У зв'язку з цим навіть у тому випадку, коли безпосередньою причиною нанесення шкоди третім особам (зіткнення суден, пошкодження вантажу, що перевозиться і т.п.) стало виконання капітаном судна помилкових рекомендацій лоцмана або проходження радам останнього, особою, відповідальною перед третіми особами за заподіяні збитки , залишається судновласник (перевізник).
Що ж до лоцманської організації, то вона, як сторона за договором про надання лоцманських послуг, несе відповідальність за неналежне виконання зобов'язань перед своїм контрагентом (судновласником).
Крім названих спеціальних правил про відповідальність за договором надання лоцманських послуг, в КТМ передбачено деякі заходи відповідальності за порушення окремих умов цього договору. Так, у разі невиконання або неналежного виконання капітаном судна обов'язки по поверненню лоцмана лоцманська організація має право вимагати відшкодування збитків, завданих затримкою лоцмана (п. 2 ст. 101 КТМ).
Крім того, КТМ передбачені й деякі заходи адміністративної відповідальності, які можуть бути застосовані до капітана судна і лоцманові як до фізичних осіб. Відповідно до п. 2 ст. 95 КТМ за неоголошення чи неправильне оголошення лоцманові даних про судно, що вносяться до лоцманську квитанцію, капітан судна несе адміністративну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. Лоцман, винний в неналежній лоцманської проводки судна, може бути позбавлений лоцманського посвідчення (п. 2 ст. 102 КТМ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Відповідальність за порушення договору "
 1. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
  Поняття договору пасажирського перевезення. Загальне визначення договору перевезення пасажира (договору пасажирського перевезення) міститься у п. 1 ст. 786 ГК. За даним договором перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на отримання багажу особі, в свою чергу пасажир зобов'язується
 5. § 4. Зобов'язання з буксирування
  Поняття буксирування та договору буксирування. Для мети визначення договору буксирування слід встановити зміст терміну "буксирування", застосованого в чинному законодавстві. По-перше, термін "буксирування", вказує на відповідну технічну діяльність, особливу процедуру, змістом якої є переміщення буксируються транспортним засобом буксирі об'єкта * (572). В
 6. § 5. Транспортна експедиція
  Поняття і елементи договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. У абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК
 7. 3.4. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
  ГК РРФСР 1964 року детально регулював підстави, форму та обсяг відповідальності за авторськими договорами. Стаття 511 передбачала відповідальність автора - у передбачених законом випадках він був повернути отримане за договором авторську винагороду. Відповідальність за порушення договору іншого боку - організації - зводилася до того, що якщо організація не здійснить або не 2. Інші види умов договору
 8. Істотні умови договору можуть підрозділятися на приписувані та ініціативні. Такий поділ важливо з точки зору організації і техніки укладання договорів, особливо у сфері підприємницької діяльності. Умови, названі законом як необхідні для укладення договорів даного виду, наприклад умови про предмет договору, вважаються продиктованих законом. Вони підлягають
  8. Відповідальність за порушення договору будівельного підряду
 9. Порушення умов договору будівельного підряду як з боку підрядника, так і з боку замовника тягне для сторони, яка допустила порушення, застосування загальних правил про відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, і насамперед обов'язок відшкодувати збитки, завдані контрагентові в результаті порушення договору. Для підрядника виконання зобов'язання,
  4. Відповідальність за порушення договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
 10. Відповідальність сторін договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт за різні порушення договірних зобов'язань (прострочення виконання відповідних робіт і передачі їх результату замовникові; невиконання окремих видів вишукувальних робіт, передбачених завданням замовника; несвоєчасна оплата прийнятого результату робіт замовником і т.п.) підпорядковується загальним положенням
  Ответственность сторон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ за различные нарушения договорных обязательств (просрочка выполнения соответствующих работ и передачи их результата заказчику; невыполнение отдельных видов изыскательских работ, предусмотренных заданием заказчика; несвоевременная оплата принятого результата работ заказчиком и т.п.) подчиняется общим положениям
© 2014-2022  yport.inf.ua