Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Суб'єкти договору та порядок його укладення

Як вже зазначалося, сторонами договору морського агентування є судновласник і морський агент. Стосовно до родового агентським договором перший грає роль принципала, а другий виступає як агента.
У главі XIII КТМ відсутні будь-які спеціальні вимоги, пропоновані до суб'єктів договору агентування. У літературі нерідко підкреслюється, що морський агент повинен володіти ліцензією на здійснення діяльності з агентування. Раніше морському агенту дійсно була потрібна ліцензія. Така вимога містилася в Постанові Уряду Російської Федерації від 24 червня 1998 р. N 641 "Про ліцензування перевізної, транспортно-експедиційної та іншої діяльності, пов'язаної із здійсненням транспортного процесу на морському транспорті" "*", відповідно до якого ліцензуванню підлягали, зокрема , діяльність з обслуговування (у тому числі агентським) суден у портах з метою забезпечення життєдіяльності суднових екіпажів та безпеки мореплавання. Однак при прийнятті Федерального закону від 8 серпня 2001 р. N 128-Ф3 "Про ліцензування окремих видів діяльності", який, як відомо, мав на меті обмежити адміністративне втручання в економіку, в перелік ліцензованих видів діяльності (п. 1 ст. 17 Закону) не була включена діяльність морських агентів.
---
"*" СЗ РФ. 1998. N 26. Ст. 3092.
На виконання Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності" Урядом Російської Федерації прийнято Постанову від 19 червня 2002 р. N 447 "Про ліцензування перевізної та іншої діяльності, здійснюваної на морському транспорті" "*", яким були затверджені п'ять Положень про ліцензування відповідно п'яти видів діяльності, що здійснюється на морському транспорті: перевезень вантажів; перевезень пасажирів; буксирування; вантажно-розвантажувальної діяльності в морських портах; сюрвейєрського обслуговування морських суден в морських портах. Що стосується Постанови Уряду від 24 червня 1998 р. N 641, яким передбачалося ліцензування діяльності з агентською обслуговування суден, то воно визнане таким, що втратив силу. Отже, в даний час для здійснення діяльності з морського агентування ліцензія не потрібна.
---
"*" СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2590.
У зв'язку з цим виникає питання про можливість скоєння морським агентом (природно, за дорученням судновласника та за його рахунок) від свого імені угод в рамках діяльності, що підлягає ліцензуванню. Наприклад, морський агент оформляє документи на вантаж, інкасує суми фрахту та інші належні судновласнику суми за вимогами, що випливають з договору морського перевезення вантажу, залучає вантажі для лінійних перевезень, здійснює збір фрахту. Зазначені дії вчиняються в рамках діяльності судновласника з морських перевезень вантажів, яка підлягає ліцензуванню. Мабуть, в подібних ситуаціях морський агент повинен діяти від імені судновласника, що володіє необхідною ліцензією.
Оскільки зобов'язання морського агента за договором морського агентування включає в себе укладання угод, вчинення юридичних і інших дій як від імені судновласника, так і від свого імені, в ролі морського агента можуть виступати тільки комерційна організація або індивідуальний підприємець, що володіють загальною правоздатністю.
В якості іншої сторони договору морського агентування - судновласника (принципала) може виступати особа, яка експлуатує судно від свого імені і на законній підставі. Судновласником визнається як власник судна, так і будь-яке інше обличчя, що володіє судном (і експлуатує його) з підстав, передбачених законом або договором. Наприклад, в ролі судновласника по відношенню до судна, що є державною власністю, можуть виступати державні унітарні підприємства (суб'єкти господарського відання) або казенні підприємства (суб'єкти оперативного управління). Від свого імені і на законній підставі судно експлуатується довірчим керуючим за договором довірчого управління майном, фрахтувальником за договорами тайм-чартер і бербоут-чартер.
Стосовно до порядку укладання договору морського агентування глава XIII КТМ не містить будь-яких спеціальних правил, за винятком, може бути, норм, що дозволяють визначити коло істотних умов даного договору, досягнення угоди по яких необхідно для визнання договору укладеним.
Насамперед до істотних належать умови, що передбачають дії сторін, що утворюють предмет договору морського агентування. Предмет зобов'язання на стороні морського агента становлять юридичні та інші дії, які зобов'язується здійснювати морський агент від свого імені чи від імені судновласника. Видова особливість договору морського агентування (по відношенню до агентського договору) полягає в тому, що вказаний договір повинен включати положення про певний морському порте (портах) або про межах певної території, в межах яких морський агент може вчиняти відповідні юридичні та інші дії за дорученням судновласника . Відсутність такої умови в тексті договору морського агентування повинна тягти за собою визнання його неукладеним.
Предмет зобов'язання судновласника, як це випливає з визначення договору морського агентування, складають дії з відшкодування морському агенту витрат, понесених у зв'язку з виконанням ним обов'язків за договором (дії відбуваються "за рахунок судновласника"), а також зі сплати передбаченого договором винагороди. У тому випадку, якщо в договорі морського агентування не передбачені розмір і порядок сплати винагороди, зазначений договір не може бути визнано неукладеним, оскільки необхідне (істотне) умова договору буде визначатися диспозитивної нормою, що регулює агентську винагороду стосовно до агентського договору і підлягає застосуванню до договору морського агентування в субсидіарної порядку.
Мається на увазі ст. 1006 ЦК, згідно з якою, якщо в агентському договорі розмір агентської винагороди не передбачений і він не може бути визначений виходячи з умов договору, винагорода підлягає сплаті у розмірі, що визначається відповідно до п. 3 ст. 424 ЦК, тобто підлягає сплаті винагороду, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні агентські послуги. При відсутності в договорі умов про порядок сплати агентської винагороди принципал зобов'язаний сплачувати винагороду протягом тижня з моменту подання йому агентом звіту за минулий період, якщо із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає інший порядок сплати винагороди.
Чи не міститься в розділі XIII КТМ і яких-небудь спеціальних правил щодо форми договору морського агентування. Тому слід керуватися загальними правилами про форму угоди, зокрема нормами, що визначають обов'язковість простої письмової форми для угод, укладених з участю юридичних осіб (п. 1 ст. 161 ЦК), і положенням про те, що договір у письмовій формі може бути укладений шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором (п. 2 ст. 434 ЦК).
Крім того, в юридичній літературі зазначається, що в практиці укладання договорів морського агентування широко використовуються стандартні форми агентських договорів, які розробляються і рекомендуються до застосування провідними неурядовими міжнародними організаціями, зокрема, мова йде про стандартні лінійних угодах, розроблених Федерацією національних асоціацій морських брокерів і агентів (ФОНАСБА) і рекомендованих до застосування БІМКО - організацією судновласників "*".
---
"*" Див: Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 395.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Суб'єкти договору та порядок його укладення "
 1. 2. Суб'єкти договору та порядок його укладення
  суб'єктом договору морського агентування. В якості другого суб'єкта договору морського посередництва (контрагента морського брокера) - довірителя може виступати особа, зацікавлена в укладенні договору купівлі-продажу судна (продавець чи покупець), договору фрахтування (судновласник або фрахтувальник), договору буксирування судна (власник буксировщика і власник судна, що буксирується або
 2. § 2. Муніципальна посаду. Муніципальний службовець.
  суб'єкта Федерації, з встановленими повноваженнями на вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за здійснення цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з встановленими колом обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень даного органу і відповідальністю за виконання цих
 3. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  суб'єктів Російської Федерації, в тому числі вищої посадової особи суб'єкта Федерації у сфері забезпечення координації діяльності та організації взаємодії органів влади суб'єктів Федерації з органами місцевого самоврядування. Тому взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації можуть виникати: з приводу реалізації
 4. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
  суб'єктів підприємницької діяльності, а з іншого - створювати умови для їх розвитку. Наприклад, органи місцевого самоврядування не можуть брати участь в установі біржі або бути її членом, а також втручатися в діяльність роботи господарюючих суб'єктів з кооперативної, державної чи приватної формою власності. Також органи місцевого самоврядування не вправі виступати
 5. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  суб'єкта Російської Федерації. Ініціатором такої підготовки можуть бути органи місцевого самоврядування. Вони за своєю ініціативою можуть направити проекти територіального планування на державну експертизу . Рішення про підготовку проекту правил землекористування і забудови повинне прийматися главою місцевої адміністрації з встановленням етапів містобудівного зонування стосовно до
 6. § 3. Окремі джерела муніципального права
  суб'єкти РФ. Звідси необхідність закріплення в російській Конституції модельної конструкції місцевого самоврядування, що є базовою для суб'єктів РФ. --- Див : Російське законодавство: проблеми і перспективи. М., 2001. С. 176. Таким чином, в основі ієрархії муніципального законодавства знаходиться Конституція РФ. В її нормах місцеве самоврядування
 7. § 3. Освіта, перетворення і скасування муніципальних утворень.
  суб'єктах Федерації дуже рухлива - причини різного роду призводять до появи нових муніципальних утворень, до скасування деяких з діючих, до зміни кордонів між муніципальними утвореннями, до інших істотних змін їх статусу. Всі ці відносини вимагають нормативного упорядкування. Поняття освіти, скасування, перетворення муніципального освіти. Для опису
 8. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  суб'єктів Федерації чітко формулюються обмежувальні виборчі цензи, які називають категорії осіб, які не мають права брати участь у виборах. Розглянемо ці цензи та обмеження. 1. Наявність громадянства РФ. До останнього часу іноземці, особи без громадянства не вправі були брати участь у місцевих виборах, як і в будь-яких інших виборах в Російській Федерації. Цей підхід спочивав на двох основних
 9. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  суб'єкти цивільного права. У ст. 124 ГК РФ муніципальні освіти визначаються як суб'єкти цивільного права. Законодавець встановив, що муніципальні утворення виступають у відносинах, регульованих цивільним законодавством, на рівних засадах з фізичними та юридичними особами. До них застосовуються норми, що визначають участь юридичних осіб у відносинах, регульованих цивільним
 10. § 2. Місцева адміністрація
  суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності та наділяється правами юридичної особи. Наприклад, відповідно до Положення про адміністрації муніципального освіти міста Пушкіна, затвердженим постановою Пушкінського
© 2014-2022  yport.inf.ua