Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Поняття та види договору перевезення

Система договорів перевезення
У гол. 40 ГК, на відміну від Основ цивільного законодавства 1961 р. і ЦК 1964 р., містяться визначення цілого ряду договорів, що регулюють відносини з перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Крім традиційних договорів перевезення вантажу і пасажира в даній главі ЦК згадуються й інші договори, що опосередковують перевезення: договір фрахтування (чартер); угоди між організаціями різних видів транспорту, що регламентують взаємини транспортних організацій при перевезенні вантажів, пасажирів і багажу в прямому змішаному сполученні; договір перевезення транспортом загального користування; договір про організацію перевезень; договір між транспортними організаціями про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів (вузлові угоди, договори на централізоване завезення (вивезення) вантажів та ін.)
Всі названі у ЦК договори, звичайно ж, відрізняються один від одного по самих різних ознаках: правовим значенням, суб'єктним складом, предмету випливають з них зобов'язань і т.д., - але їх об'єднує те, що всі вони в кінцевому рахунку призначені для регулювання правовідносин, що виникають у процесі перевезення вантажів, пасажирів та багажу. Тому видається, що в сучасних умовах вже не можна говорити про одне-єдине договорі перевезення, сконструйованому за моделлю реального договору, відповідно до якого перевізник зобов'язується доставити ввірений йому вантаж до пункту призначення і видати його одержувачу або іншому уповноваженій особі, а вантажовідправник - сплатити провізну плату. Видається, що тепер мова повинна йти про систему договорів, які опосередковують перевезення вантажів, пасажирів та багажу. У цю систему стосовно до всіх видів транспорту входять наступні договори.
Договір перевезення вантажу - це договір, за яким перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Укладення такого договору підтверджується складанням і видачею відправнику вантажу транспортної накладної, коносамента або іншого документа на вантаж, передбаченого відповідним транспортним статутом чи кодексом (ст. 785 ЦК).
Даний договір дійсно може бути кваліфікований як реальний, оскільки зобов'язання перевізника виникають лише щодо такого вантажу, який здано вантажовідправником і прийнятий перевізником для його доставки в пункт призначення (ввірений перевізнику вантаж). З визначення даного договору вбачається також, що він належить до числа двосторонніх, оскільки обов'язки маються на стороні як перевізника, так і відправника вантажу; послуги перевізника з доставки вантажу підлягають оплаті відправником. У договірних відносинах з перевезення вантажу крім перевізника і відправника бере участь і одержувач, на боці якого є не тільки права, але й певні обов'язки "*".
---
"*" Про правове становище одержувача див. параграф 2 цієї глави.
Договір перевезення пасажира - такий договір, за яким перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на отримання багажу особі; пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу і за провіз багажу. Укладення договору перевезення пасажира посвідчується квитком, а здача пасажиром багажу - багажної квитанцією, форма яких (квитка та багажної квитанції) встановлюється у порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами. Пасажир має право в порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом: перевозити з собою дітей безкоштовно або на інших пільгових умовах; перевозити з собою безоплатно ручну поклажу у межах встановлених норм; здавати до перевезення багаж за плату за тарифом (ст. 786 ЦК).
Як видно з договору перевезення пасажира, зазначений договір є двостороннім, оплатним. Не викликає сумнівів також його консенсуальної характер: обов'язок перевізника подати рухомий склад у відповідності з розкладом руху поїздів, автобусів, повітряних і водних суден і надати пасажиру місце у відповідному транспортному засобі, а також прийняти від нього багаж виникає з моменту придбання пасажиром провізної квитка.
За договором фрахтування (чартер) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю або частину місткості одного або декількох транспортних засобів на один або кілька рейсів для перевезень вантажів, пасажирів і багажу . Порядок укладення договору фрахтування, а також форма цього договору встановлюються транспортними статутами та кодексами (ст. 787 ЦК).
Договір фрахтування (чартер) є двостороннім, оплатним, консенсуальним, він відрізняється як від договору перевезення вантажу, так і від договору перевезення пасажира особливостями предмета випливає з нього зобов'язання. При чартері перевізник (фрахтувальник) не приймає від відправника певне число місць вантажу до перевезення і не зобов'язується надати пасажиру певне місце в транспортному засобі згідно з придбаним останнім проїзним квитком. Предмет зобов'язання перевізника (фрахтувальника) при чартері складають дії щодо надання всієї або частини місткості транспортного засобу на один або кілька рейсів. Особливості предмета зобов'язання фрахтувальника зумовлюють і специфіку змісту договору (права та обов'язки сторін).
Угоди між транспортними організаціями про організацію перевезень вантажів, пасажирів і багажу являють собою договори, в яких визначається порядок передачі і прийому вантажів, пасажирів і багажу з одного транспорту на інший, коли перевезення здійснюється різними видами транспорту по єдиним перевізним документом (транспортною накладною, проїзному квитку, багажній квитанції), а також умови здійснення таких перевезень. Подібні угоди повинні укладатися між транспортними організаціями відповідно до закону про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях "*" (ст. 788 ЦК). Зазначені угоди визначають в основному взаємини, що складаються між транспортними організаціями, і не можуть кваліфікуватися як договору перевезення.
---
"*" Закон про прямі змішаних (комбінованих) перевезеннях до теперішнього часу не прийнятий; правила, що регулюють такі перевезення, включаються в окремі транспортні статути і кодекси (див., напр., гл. 4 (ст. 68 - 85) ТУЖД).
Крім того, в ГК є норми, що визначають ще два види договорів, що відносяться тільки до сфери правовідносин, пов'язаних з перевезенням вантажів.
Договір про організацію перевезення вантажів являє собою такий договір, за яким перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати, а власник - пред'являти до перевезення вантажі в обумовленому обсязі. У договорі про організацію перевезення вантажів визначаються обсяги, строки та інші умови надання транспортних засобів і пред'явлення вантажів для перевезення, порядок розрахунків, а також інші умови організації перевезення. Такі договори носять довгостроковий характер і полягають перевізником і вантажовласником при необхідності здійснення систематичних перевезень вантажів (ст. 798 ЦК). Очевидно, що ці договори сконструйовані як двосторонні, оплатне і консенсуальні. При цьому враховувався досвід застосування норм, що містилися в раніше діяли транспортних статутах і кодексах, на різних видах транспорту: про річний договорі - на автомобільному транспорті; довгостроковому договорі перевезення вантажів - на морському транспорті; навігаційному договорі - на внутренневодном транспорті; спеціальному договорі - на повітряному транспорті.
Договори про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів (вузлові угоди, договори на централізоване завезення (вивезення) вантажів та ін.) укладаються між організаціями різних видів транспорту в порядку, що визначається транспортними статутами та кодексами, іншими законами та іншими правовими актами (ст. 799 ЦК). Предметом зобов'язань, що випливають з таких договорів, є дії транспортних організацій щодо забезпечення прийому вантажів, доставлених до місця відправлення (залізнична станція, порт (пристань), аеропорт) і здаються до перевезення не вантажовідправником, а транспортною організацією іншого виду транспорту; перевалка вантажів в дорозі їх прямування з одного виду транспорту на інший; видача вантажів транспортним організаціям для доставки їх одержувачам. Іншими словами, договорами про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів можуть регулюватися взаємини транспортних організацій, що складаються між ними протягом всього процесу перевезення вантажів. Відмінність договору про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів від угод, що укладаються між організаціями різних видів транспорту при прямому змішаному сполученні, полягає в тому, що в першому випадку мова йде про регулювання взаємин, що складаються між транспортними організаціями різних видів транспорту при перевезеннях вантажів, які не охоплюються єдиним транспортним документом (за кількома транспортними накладними). Хоча, звичайно ж, не виключена можливість укладення транспортними організаціями різних видів транспорту договору, що передбачає як зобов'язання щодо забезпечення перевезень вантажів, здійснюваних за різними транспортними документами, так і зобов'язання, пов'язані з організацією перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні. Однак в останньому випадку мова йде про договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), і до відносин сторін будуть застосовуватися правила (у відповідній частині) про обох видах договорів (п. 3 ст. 421 ЦК). За такої моделі полягають, зокрема, вузлові угоди, що регламентують порядок і умови взаємодії транспортних організацій у пунктах перевалки вантажів.
Говорячи про сферу правовідносин, пов'язаних з перевезеннями вантажів, не можна обійти увагою також відносини, що виникають між вантажовідправником і перевізником на стадії узгодження обов'язків по подачі перевізником транспортних засобів під навантаження і пред'явленню відправником вантажів до перевезення, а також порядку навантаження (вивантаження) вантажу в подані транспортні засоби. Відповідно до ст. 791 ГК перевізник зобов'язаний подати відправникові вантажу під навантаження у строк, встановлений прийнятої від нього заявкою (замовленням), договором перевезення або договором про організацію перевезень, справні транспортні засоби в стані, придатному для перевезення відповідного вантажу. Навантаження (вивантаження) вантажу здійснюється транспортною організацією або відправником (одержувачем) у порядку, передбаченому договором, з дотриманням положень, встановлених транспортними статутами та кодексами, що видаються відповідно до них правилами. Навантаження (вивантаження) вантажу, що здійснюється силами і засобами відправника (одержувача) вантажу, має провадитися у строки, передбачені договором, якщо такі строки не встановлені транспортними статутами та кодексами, що видаються відповідно до них правилами.
Як бачимо, взаємини, що складаються між вантажовідправником (вантажоодержувачем) і перевізником на цій стадії перевезень вантажів, мають договірну основу. Причому вказані взаємини не охоплюються в повному обсязі тими договорами, опосередкованими відносини з перевезень вантажів, які названі в гол. 40 ГК.
Перш за все необхідно дати правову оцінку відносинам, які виникають у зв'язку з поданням вантажовідправником заявки (замовлення) на перевезення вантажів і прийняттям її перевізником. З цього юридичного факту (прийняття перевізником заявки вантажовідправника), як це передбачено ЦК (п. 1 ст. 791), слід зобов'язання перевізника подавати транспортні засоби під навантаження, а також зобов'язання відправника пред'явити відповідні вантажі до перевезення.
У сучасній юридичній літературі немає єдності поглядів на правову природу відносин, пов'язаних з подачею вантажовідправником заявки на перевезення вантажів і прийняттям її перевізником, а також зобов'язань по подачі транспортних засобів та використання їх відправником. Деякі автори виходять з того, що зазначені відносини можуть кваліфікуватися як оперативне планування перевезень вантажів, яке і сьогодні зберігає своє значення як підстава виникнення зобов'язань транспортних організацій з подачі транспортних засобів і вантажовідправників - по пред'явленню вантажів до перевезення. Наприклад, О.Н. Садиков вказує: "Відсутність у ЦК яких згадок про планування перевезень вантажів не означає, що такий механізм на транспорті нині повністю втратив своє значення. У Законі про федеральному залізничному транспорті 1995 план перевезень названий у числі коштів, що використовуються в процесі функціонування російського залізничного транспорту (ст. 20 і 21). Такий централізований механізм організації вантажних перевезень збережений для перевезень експортних вантажів Постановою Уряду РФ від 4 грудня 1992 ... Оперативне планування перевезень вантажів застосовується транспортними організаціями і по деяких інших напрямках і видах перевезень. Передбачена транспортними статутами відповідальність (УЖД, УВВТ і УАТ) - система штрафів за невиконання оперативних планових завдань з перевезень ... зберігає в цих випадках своє значення. Про це свідчить підвищення розміру таких штрафів, що передбачається Постановою Уряду РФ від 28 квітня 1995 р., а також спори про стягнення таких штрафів в арбітражних судах "" * ".
  ---
  "*" Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 385 - 386.
  Звертає на себе увагу те, що аргументація позиції О.Н. Садикова зводиться до посилань на нормативні правові акти, видані до введення в дію частини другої ЦК, і судово-арбітражну практику, що мала місце до цього моменту, коли відповідальність перевізника та вантажовідправника за неподання перевізних засобів і відповідно непред'явлення вантажу іменувалася в транспортних статутах і кодексах як "відповідальність за невиконання плану перевезень". У тексті ЦК (ст. 794) зазначена відповідальність іменується як "відповідальність перевізника за неподання транспортних засобів і відправника за невикористання поданих транспортних засобів відповідно до прийнятої заявкою (замовленням) або іншим договором". Але справа тут не стільки в термінології, скільки в інерції: як ми пам'ятаємо, в радянський час було прийнято вважати, що саме зобов'язання з подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажів до перевезення виникає безпосередньо з плану перевезень. Не слід забувати, що виконання плану перевезень розглядалося як обов'язки вантажовідправника і перевізника перед державою, що узаконював зазначений план. Однак подібна схема ніяк не проектується на сучасну ситуацію, коли відносини між вантажовідправником і перевізником з подачі та прийняття заявки будуються за моделлю приватноправових відносин, в основі яких лежать автономія волі, майнова самостійність і рівноправність сторін. У цих відносинах немає місця будь-яким формам централізованого планування перевезень.
  Інша позиція, висловлена в юридичній літературі, полягає в тому, що подача і прийняття заявки на перевезення вантажу являють собою не угоду і не цивільно-правове зобов'язання, а так звані організаційні передумови договору перевезення. Так, на думку Д.А. Медведєва і В.Т. Смирнова, "укладення договору перевезення вантажу вимагає наявності організаційних передумов. Вони втілюються у зустрічних діях сторін зобов'язання перевезення: перевізник повинен подати під навантаження транспортні засоби, а вантажовідправник - пред'явити вантаж до перевезення (ст. 791 ЦК) ... При системі заявок (замовлень) вантажовідправники представляють перевізнику відомості про свої потреби у здійсненні перевезень ... Подача заявки забезпечує зав'язку процесу транспортування вантажу, але не вважається офертою у договорі перевезення "" * ".
  ---
  "*" Медведєв Д.А., Смирнов В.Т. Глава 38. Транспортні зобов'язання / / Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Ч. II. М., 1997. С. 377 - 378.
  Вельми схожа з вказаною позицією і точка зору В.А. Егіазарова, який пише: "Подачею заявки вантажовідправник дійсно сприяє виконанню перевізного процесу. Заявка в цьому випадку є підставою для зав'язки вантажоперевізні процесу і остаточно уточнює і конкретизує порядок виконання перевезення вантажів у даний період. Природно, тут можна говорити тільки про оперативно-регулюючих функціях заявки , за допомогою якої відбувається згодом укладення договору перевезення вантажів "" * ".
  ---
  "*" Єгиазаров В.А. Транспортне право: Навчальний посібник. М., 1999. С. 43.
  Представляється, проте, що спроба пояснити правову природу відносин, пов'язаних з подачею вантажовідправником заявки та її прийняттям перевізником, через якісь "організаційні передумови" договору перевезення або "оперативно-регулюючі функції" заявки, а тим паче з точки зору "зав'язки вантажоперевізні процесу» не мають нічого спільного з визначенням правової природи відповідних відносин. Юридичний аналіз повинен грунтуватися на дослідженні правових аспектів зазначених відносин. З факту подачі вантажовідправником і прийняття перевізником заявки виникає типове двостороннє цивільно-правове зобов'язання консенсуального характеру: перевізник зобов'язаний подати вантажовідправнику під навантаження, а вантажовідправник - використовувати транспортні засоби для перевезення вантажу, зазначеного в заявці, і в строк, встановлений заявкою (ст. 791 ГК). Однак цивільно-правове зобов'язання ніяк не може виникнути ні з "організаційних передумов", ні з "зав'язки вантажоперевізні процесу", оскільки таких підстав виникнення цивільних прав та обов'язків (при всьому їх різноманітті) у цивільному праві не є. Джерелом обов'язків перевізника та вантажовідправника є їх угоду, яка укладається шляхом подачі заявки і її прийняття, яке не може бути не чим іншим, як договором.
  На дану обставину вже зверталася увага в юридичній літературі. Так, Т.Є. Абова, коментуючи ст. 18 ТУЖД, яка регламентує порядок подачі та прийняття заявки на залізничне перевезення, вказує: "Стаття, що регулює передують укладенню договору перевезення відносини, змістом яких є обов'язок перевізника подати для перевезення вантажу транспортні засоби і обов'язок вантажовідправника використовувати їх під перевезення пред'явленого ним вантажу. Цими відносинами опосередковується самостійне зобов'язання, структурно відокремлений від відносин за договором перевезення. До прийняття нового ТУЖД такі відносини характеризувалися як зобов'язання, що виникають з плану перевезень. ТУЖД відмовився від застосування розгорнутих місячних планів перевезень і встановив, що підставою виникнення зобов'язання дороги подати для перевезення транспортні засоби, а вантажовідправника - використовувати їх під заявлений до перевезення вантаж є подана вантажовідправником і прийнята залізницею заявка. Виходячи зі змісту коментованої статті (так само, як і ст. 794), прийняття перевізником до виконання заявки вантажовідправника практично означає досягнення ними угоди з подачі транспортних засобів для перевезення вантажу перевізником та їх використанню вантажовідправником. Невиконання перевізником або відправником вантажу даного зобов'язання тягне за собою самостійну відповідальність ... " "*".
  ---
  "*" Коментар до Транспортному статуту залізниць Російської Федерації (постатейний) / Під ред. Т.Є. Абова, В.Б. Ляндрес. М., 1998. С. 28 - 29.
  Аналогічної позиції дотримується Н.С. Ковалевська, яка підкреслює, що при разове перевезення зобов'язання з надання транспортного засобу "грунтується на заявці вантажовідправника, прийнятої перевізником, тобто: має договірний характер" "*".
  ---
  "*" Ковалевська Н.С. Перевезення / / Бушуєв А.Ю., Міст О.А., Ковалевська Н.С. та ін Комерційне право: Підручник / За ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. СПб., 1997. С. 306; див. також: Савичев Г.П. Глава 44. Транспортне і експедиційне зобов'язання / / Цивільне право: Підручник / Відп. ред. Е.А. Суханов. 2-е вид., Перераб. і доп. У 2 т. Т. II, напівтім 2. М., 2000. С. 31.
  Повністю поділяючи висновок про договірну природі відносин, пов'язаних з подачею вантажовідправником заявки та її прийняттям перевізником, а також зобов'язань по подачі транспортних засобів під навантаження і їх використанню, що виникає з прийнятої перевізником заявки, додамо до цього, що заявка вантажовідправника включає в себе всі істотні умови зобов'язання по подачі транспортних засобів та їх використанню і відповідає всім вимогам, що пред'являються до оферти (ст. 435 ЦК). Прийняття зазначеної заявки (оферти) перевізником може кваліфікуватися як акцепт оферти (ст. 438 ЦК). Таким чином, зобов'язання по подачі транспортних засобів та їх використанню завжди виникає з договору: договору перевезення, договору про організацію перевезень або з договору, що укладається шляхом прийняття перевізником заявки вантажовідправника, - але в усякому разі не з "організаційних передумов" або "зав'язки вантажоперевізні процесу ".
  Незалежно від поглядів різних авторів на правову природу відносин, пов'язаних з подачею транспортних засобів під навантаження та їх використанням вантажовідправником, в сучасній літературі, як і раніше, в радянський період, превалює точка зору, згідно з якою договором перевезення вантажу визнається виключно реальний договір, за яким перевізник зобов'язується доставити ввірений йому вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій особі, а вантажовідправник - сплатити провізну плату. Всі інші правовідносини, - складаються між вантажовідправником і перевізником, перевізником і вантажоодержувачем, а також між різними перевізниками, - які, як і реальний договір перевезення, опосередковують процес транспортування вантажу від вантажовідправника до вантажоодержувача, традиційно виключаються зі сфери договірних відносин з перевезення вантажу. Наприклад, О.Н. Садиков, аналізуючи договір про організацію перевезень, а також договір, що укладається між транспортними організаціями різних видів транспорту щодо забезпечення перевезень вантажів, приходить до наступного висновку: "Обидва названих договору - особливі договори транспортного права, які обслуговують процес транспортування, але договором перевезення не є і повинні бути віднесені до числа договорів підрядного типу, регульованих в основному нормами транспортного права і субсидиарно - загальними нормами про підряд ". Інша роль відводиться О.Н. Садиковим договорами на експлуатацію під'їзної колії і на подачу та забирання вагонів, щодо яких робиться висновок, що вони "не є договорами перевезення вантажу, однак тісно пов'язані з процесами транспортування вантажів і регламентуються в рамках транспортного законодавства" "*".
  ---
  "*" Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 383.
  Такий погляд на договори з організації перевезень вантажів, а також щодо забезпечення перевезень вантажів не тільки позбавляють їх будь-якого зв'язку з договорами перевезення, але і переводять їх з категорії договорів на надання послуг, до якої належить більшість транспортних договорів, в іншу категорію цивільно- правових договірних зобов'язань - договорів на виконання робіт. При цьому не враховується основний критерій розмежування зазначених категорій цивільно-правових договорів: предмет підрядних договорів на відміну від договорів на надання послуг включає в себе не тільки виконання підрядником певної роботи, але і здачу її результату замовникові (ст. 702 ЦК). Даний ознака підрядних договорів не має місця ні в одному з транспортних договорів за визначенням, оскільки в ході транспортування не створюються матеріальні цінності або інший результат, який міг би бути переданий замовнику (вантажовідправнику). Предмет більшості транспортних договорів полягає в діях по переміщенню матеріальних цінностей чи забезпеченню (обслуговування) цього процесу. Жоден з транспортних договорів не може бути визнаний договором підрядного типу.
  На думку Д.А. Медведєва і В.Т. Смирнова, всі правовідносини, що передують реального договору перевезення конкретного вантажу (навіть договір про організацію перевезень), утворюють лише так звані організаційні передумови укладення договору перевезення вантажу. Більш того, стосовно договору про організацію перевезень дані автори пишуть: "За своєю природою він не є договором перевезення, носить консенсуальної, взаємний характер і спрямований на забезпечення планомірних відправок вантажів". Хоча ті ж автори визнають: "Істотними умовами договору вважаються обсяги і терміни надання транспортних засобів і пред'явлення вантажів до перевезення, порядок розрахунків сторін і пр." "*".
  ---
  "*" Медведєв Д.А., Смирнов В.Т. Указ. соч. С. 378.
  Представляється, проте, що повноцінний цивільно-правовий договір, що має такі істотні умови, ніяк не може служити "організаційної передумовою" іншого договору (на перевезення конкретного вантажу). Швидше, навпаки: саме реальний договір перевезення конкретного вантажу при наявності довгострокового договору про організацію перевезень, який полягає, як це передбачено ст. 798 ЦК, при необхідності здійснення систематичних перевезень вантажів на основі постійних взаємовідносин сторін, служить засобом виконання зобов'язань сторін, що випливають з договору про організацію перевезень. У всякому разі, з точки зору інтересів сторін (вантажовідправника та перевізника), цілей укладення договорів та їх ролі договір про організацію перевезень варто незмірно вища, ніж договір перевезення конкретного вантажу, який за своїм правовим значенням являє собою лише зодягнені в договірну форму дії сторін по виконанню договору про організацію перевезень вантажів.
  Великою своєрідністю відрізняється позиція з приводу співвідношення договору про організацію перевезень та реального договору перевезення вантажу, висловлена Г.П. Савичевим, який пише: "Договори про організацію перевезень мають триваючий характер, вони полягають на майбутній квартал, майбутній рік. І за правовою природою мають ознаки попереднього договору (ст. 429 ЦК), оскільки укладення договору про організацію перевезень не звільняє, а, навпаки , передбачає необхідність укладення відповідного договору перевезення вантажу, бо тільки такий договір забезпечує реальне переміщення вантажу від пункту відправлення до місця призначення. Договори про організацію перевезень вантажів відносяться до групи консенсуальних цивільно-правових договорів, що визначають не умови товарообігу сторін, а організацію їх взаємовідносин на майбутнє час майбутньої перевезення вантажів. Термінологічні відмінності в назвах цих питань не мають принципового значення, оскільки всі вони мають єдину правову природу, спрямовані на організацію майбутніх перевезень, не породжують прав і обов'язків сторін з перевезення даного конкретного вантажу, відносяться до категорії попередніх договорів, відповідно з якими сторони укладають в майбутньому конкретні договори перевезення вантажів (ст. 429 ГК) "" * ".
  ---
  "*" Савичев Г.П. Указ. соч. С. 35 - 36.
  Думається, що модель попереднього договору ніяк не придатна для пояснення правової природи договору про організацію перевезень вантажів та його співвідношення з реальним договором перевезення вантажів. Сенс попереднього договору полягає в тому, що сторони домовляються про те, на яких умовах і в який термін має бути укладений основний договір, причому форма попереднього договору повинна відповідати вимогам, що пред'являються до основного договору (ст. 429 ЦК). Як вже зазначалося, реальний договір перевезення вантажів не може розглядатися в якості основного (головного) договору по відношенню до договору про організацію перевезень вантажів, навпаки, реальний договір перевезення вантажу оформляє конкретні дії сторін по виконанню договору про організацію перевезень вантажів. Форма реального договору перевезення вантажу (транспортна накладна) ніяк не може служити формою договору про організацію перевезень вантажів. Та обставина, що договір про організацію перевезень вантажів передує укладаються для його виконання договорів перевезення конкретних партій вантажів і часто зумовлює їх умови, не дає підстав вважати його попереднім договором.
  Характерно, що незважаючи на те, що зазначені автори не знаходять місця для договорів про організацію перевезень вантажів, а також для договорів, що укладаються шляхом прийняття перевізником заявки вантажовідправника, у сфері договірних правовідносин з перевезення вантажів, проте аналіз зобов'язань перевізника та вантажовідправника, пов'язаних з перевезеннями вантажів, у всіх випадках починається з дослідження прав і обов'язків сторін по подачі транспортних засобів під навантаження і їх використанню вантажовідправником, хоча дані зобов'язання знаходяться за рамками традиційно розуміється договору перевезення вантажу. І це правильно! Договір перевезення вантажу, як реальний договір, вважається укладеним з моменту прийому перевізником вантажу до перевезення, оскільки зобов'язання перевізника з доставки вантажу в пункт призначення стосується лише "ввіреного" йому відправником вантажу. Однак наявність у всякого перевізника зобов'язання подати транспортні засоби під навантаження, а у вантажовідправника - пред'явити вантаж до перевезення і використовувати подані транспортні засоби заперечувати неможливо.
  На наш погляд, вся справа в тому, що законодавство, що регулює перевезення вантажів, спочатку будувалося з орієнтиром тільки на реальний договір перевезення вантажів, через брак інших договірних форм. Згідно із Загальним статутом російських залізниць 1885 вантаж передавався відправником залізниці (у місцях загального користування) і відправлявся дорогою негайно, а при наявності вантажів інших відправників - у порядку черги. Таким чином, договірні правовідносини з перевезень вантажів вичерпувалися реальним договором перевезення вантажу. Ця ж схема правового регулювання відносин з перевезень вантажів була сприйнята при кодифікації радянського цивільного законодавства в 1961 - 1964 рр.., Хоча в той час у практичній діяльності транспортних організацій вже активно використовувалися різноманітні договірні форми, що опосередковують відносини з перевезень вантажів.
  При підготовці нині чинного ЦК РФ було прийнято до уваги, що договірне регулювання перевезень вантажів у даний час не вичерпується реальним договором перевезення вантажу, а починається з подачі транспортних засобів під навантаження і пред'явлення вантажу до перевезення. Вже на цій стадії виникають зобов'язальні правовідносини між вантажовідправником і перевізником. Підставою виникнення зазначених зобов'язань є при систематичних перевезеннях і довгострокових відносинах сторін договори про організацію перевезень, в інших випадках - консенсуальні договори перевезення (договір фрахтування (чартер) на морському і повітряному транспорті). За відсутності таких договорів джерелом зобов'язань по подачі транспортних засобів та їх використанню служать договори, укладені шляхом прийняття перевізником заявки (замовлення) вантажовідправника. Наступна стадія перевізного процесу - власне транспортування вантажу охоплюється реальним договором перевезення вантажу, виконання якого (при видачі вантажу одержувачу в місцях загального користування) є підставою припинення відносин з перевезень вантажів.
  Водночас зазначена послідовність зобов'язань та підстав, що їх породжують, характерна лише для елементарної організації перевізного процесу. У реальному майновому обороті використовуються більш складні схеми правовідносин, опосередковуючи перевезення вантажів. Зокрема, нерідко вантажовідправник укладає з автотранспортними організаціями або з товарними (експедиційними) конторами інших видів транспорту договори централізованої перевезення вантажів на станції, в порти (на пристані), аеропорти. У подібних випадках між транспортними організаціями укладаються договори про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів (наприклад, договір на централізоване завезення (вивезення) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані), аеропорти. При перевезеннях вантажів за єдиним транспортним документом між транспортними організаціями різних видів транспорту укладаються угоди про порядок організації перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні.
  Всі названі різні договори мають пряме відношення до перевезень вантажів, бо всі вони покликані регулювати правовідносини, що складаються між учасниками перевізного процесу: вантажовідправником, перевізником, іншими транспортними організаціями, вантажоодержувачем. Зазначені правовідносини за своєю правовою природою є цивільно-правовими (зобов'язальними), виникаючими з відповідних договорів.
  Таким чином, в даний час, в умовах дії ГК і нових транспортних статутів і кодексів, в рівній мірі регулюють різні договори, що опосередковують відносини з перевезень вантажів, невірно говорити про реальний договорі перевезення конкретного вантажу як про якийсь центральному (основному) договорі, до якого примикають різні правові форми, покликані обслуговувати вказаний договір перевезення вантажу: "організаційні передумови", "зав'язки вантажоперевізні процесу", "акти оперативного планування перевезень" і т.п.
  Насправді стосунки з перевезень вантажів сьогодні регулюються системою договорів, які є підставою виникнення відповідних цивільно-правових зобов'язань з перевезень вантажів.
  Всі названі договори можуть розглядатися в якості окремих видів гіпотетичного договору перевезення (в реальному житті такий договір існує в якості окремих його видів), що виділяються за різними класифікаційними ознаками. У цій системі договорів, які опосередковують перевезення вантажів, традиційно розуміється реальний договір перевезення вантажу, змістом якого є доставка перевізником ввіреного йому відправником вантажу в пункт призначення та видача його уповноваженій особі (одержувачу), є лише одним із видів договору перевезення вантажів.
  Види договорів перевезення
  Наслідком відомості договору перевезення вантажів до єдиної моделі реального договору перевезення конкретного вантажу, яке продовжує мати місце і в сучасній юридичній літературі, є те, що, розглядаючи питання про види договору перевезення, правознавці зазвичай обмежуються виділенням договорів перевезення вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, морським і внутренневодним транспортом (за видами транспорту). До цього, як правило, додається теза про те, що на морському транспорті перевезення всередині країни називаються каботажем. При цьому розрізняють малий каботаж (перевезення між портами одного морського басейну) і великий каботаж (перевезення між портами кількох морських басейнів) "*".
  ---
  "*" Див, напр.: Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 379 (автор - О.Н. Садиков); Медведєв Д.А., Смирнов В.Т. Указ. соч. С. 388 - 396.
  Таким же традиційним для вітчизняної юридичної літератури стало виділення перевезень, здійснюваних у місцевому, прямому і прямому змішаному сполученні. При цьому під місцевими перевезеннями розуміються перевезення в межах однієї транспортної організації (залізниці, пароплавства і т.п.). Прямий змішаної вважається перевезення, при якій на основі одного документа вантаж перевозиться кількома транспортними організаціями, що належать до різних видів транспорту "*". При цьому якщо виділення прямих і прямих змішаних перевезень має підставу у вигляді диференційованого правового регулювання, то міркування про перевезеннях в місцевому сполученні не знаходять підтвердження в транспортному законодавстві. Справді, під визначення перевезення в місцевому сполученні (коли транспортування пасажирів або вантажів проводиться силами однієї транспортної організації) підпадає, зокрема, повітряне перевезення, що здійснюється однією авіакомпанією, скажімо, за маршрутом Москва - Владивосток, або морська перевезення вантажів у великому каботажі силами одного пароплавства. Крім того, на автомобільному транспорті застосовується інша градація перевезень: там виділяють міські (у межах міста), приміські (за межами межі міста, але не більше 50 км), міжміські (більш 50 км за межею міста), міжреспубліканські та міжнародні перевезення (ст. 5 УАТ).
  ---
  "*" Див, напр.: Єгиазаров В.А. Указ. соч. С. 39 - 40; Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 379 (автор - О.Н. Садиков).
  Нерідко в юридичній літературі в якості окремої категорії договорів виділяють так звані транспортні договори, єдиною відмінною рисою яких (і одночасно об'єднуючим початком для таких договорів) є участь у них транспортних організацій. Більш того, говорять про єдину систему транспортних договорів, для яких пропонується створити таку ж єдину систему їх правового регулювання. Наприклад, на думку Г.П. Савічева, "для сучасної структури державного управління транспортом, коли під юрисдикцію одного міністерства - Міністерства транспорту РФ - віднесені морський, повітряний, річковий і автомобільний транспорт, більш оптимальною системою транспортного законодавства була б наступна система: єдиний транспортний кодекс РФ і правила перевезень для кожного виду транспорту "" * ".
  ---
  "*" Савичев Г.П. Указ. соч. С. 33.
  Пошуки наукового обгрунтування однорідності так званих транспортних договорів приводять деяких авторів до висновку про наявність деяких транспортних зобов'язань. Так, Д.А. Медведєв і В.Т. Смирнов вказують: "Зобов'язання перевезення можна назвати ядром транспортних зобов'язань. При його здійсненні можуть також виникати інші зобов'язання, пов'язані з транспортними послугами (організаційно-перевізні, експедиційні, орендні та ін.) Производность таких зобов'язань не усуває їх самостійного юридичного значення ... Таким чином, транспортними називаються зобов'язання з перевезення вантажів, пасажирів і багажу, а також інші зобов'язання з надання транспортних послуг, пов'язаних з перевезенням, або спрямовані на переміщення вантажів іншим способом "" * ".
  ---
  "*" Медведєв Д.А., Смирнов В.Т. Указ. соч. С. 374.
  У юридичній літературі по комерційному (підприємницькому) праву виділяють також якісь підприємницькі транспортні договори. Наприклад, Н.С. Ковалевська пише: "З усіх різновидів транспортних договорів, відомих цивільному праву (договори перевезення вантажів, багажу та пасажирів), до транспортних договорами у сфері підприємницької діяльності слід віднести в першу чергу договори перевезення вантажів". Підстава ж для виділення підприємницьких транспортних договорів вбачається в тому, що "в якості перевізника на будь-якому виді транспорту може виступати тільки підприємець", і в тому, що "зазвичай договір перевезення вантажів знаходиться у сфері підприємницької діяльності та інших учасників зобов'язання з перевезення вантажу: вантажовідправника і вантажоодержувача, бо перевезення, як правило, необхідна для виконання поставних зобов'язань, що зв'язують зазначених суб'єктів "" * ".
  ---
  "*" Ковалевська Н.С. Указ. соч. С. 308.
  Представляється, що зазначені особливості суб'єктів договору перевезення вантажів ніяк не можуть служити як відообразующіх ознак для виділення підприємницьких транспортних договорів. Адже вантажовідправник, вступаючи у взаємини з перевізником, може і не переслідувати підприємницьких цілей, пов'язаних з отриманням прибутку (наприклад, відвантаження власником меблів для його установи тощо). Крім того, невірно взагалі говорити про які-небудь підприємницьких договорах. Спеціальні правила, що регулюють підприємницькі відносини, визначені ГК стосовно не до яким-небудь договором, а до зобов'язань, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, які можуть мати місце в будь-якому цивільно-правовому договорі, в тому числі і на стороні тільки одного з контрагентів. Йдеться, зокрема, про положення: про можливість одностороннього розірвання або зміни договору, якщо це передбачено не лише законом, а й договором (ст. 310 ЦК); про презумпцію солідарного характеру зобов'язання при множинності осіб на стороні боржника або кредитора (ст. 322 ЦК); про відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання без урахування провини (п. 3 ст. 401 ЦК) і деяких інших.
  Що ж до так званих транспортних договорів, то очевидно, що цим поняттям можна об'єднати договори, використовувані (застосовувані) у транспортній діяльності. Проте слід враховувати, що в даному випадку мова йде про самих різних договорах, що відносяться до різних типів цивільно-правових зобов'язань і відрізняються в тому числі своєї родової приналежністю. Наприклад, в діяльності морського і повітряного транспорту широко використовується договір фрахтування транспортного засобу на час, який, однак, є окремим видом договору оренди і не має ніякого відношення до договору перевезення; на морському та річковому транспорті застосовується договір буксирування судна, що відноситься до категорії договорів на надання відплатних послуг; експедиційне обслуговування вантажів, здійснюване на всіх видах транспорту, охоплюється іншим самостійним договором - договором транспортної експедиції. Тому термін "транспортні договори" вказує лише на сферу застосування різних договорів, але ніяк не може бути визнаний цивільно-правовою категорією. Звідси всякі спроби виділення так званих транспортних зобов'язань, що претендують на своє власне місце в системі самостійних цивільно-правових зобов'язань, представляються навмисно штучними і невірними по суті.
  У той же час, якщо прийняти позицію, відповідно до якої коло відносин, регульованих договором перевезення, не обмежується реальним договором перевезення конкретного вантажу, а включає в себе договори, що опосередковують відносини, пов'язані з транспортуванням вантажів, пасажирів і багажу, як це і передбачено в ГК, можна дати певну класифікацію договорів перевезення з використанням різних критеріїв, які зумовлюють виділення відповідних класифікаційних груп, що включають в себе окремі види договорів перевезення.
  При використанні такого критерію, як момент, з якого договір перевезення вважається укладеним, ми отримаємо за принципом дихотомії дві групи договорів перевезення, відповідно: реальний договір перевезення конкретного вантажу і всі інші види договору перевезення, які за визначенням носять консенсуальної характер (договір перевезення пасажира, договір на організацію перевезення вантажів і т.д.).
  По предмету договору можна виділити: договір перевезення пасажира (предмет цього договору - доставка пасажира та його багажу в пункт призначення); договір перевезення вантажів, включаючи як реальний договір перевезення, так і консенсуальний договір на організацію перевезень (предмет вказаного договору - перевезення вантажів); договір фрахтування (чартер) (предмет - надання всієї або частини місткості транспортного засобу).
  Залежно від суб'єктного складу відносин, пов'язаних з перевезенням, можна говорити про такі види договору перевезення, як: договір перевезення пасажира, учасником якого є пасажир; договір перевезення вантажів (як консенсуальної, так і реальний), який полягає перевізником з вантажовідправником; договір про порядок організації роботи щодо забезпечення перевезень, що укладається між транспортними організаціями.
  Якщо взяти за основу мета договору перевезення, то всі договори можуть бути диференційовані на три групи: договори, спрямовані на організацію перевезень, метою яких є визначення обсягу перевезених вантажів і кількості поданих транспортних засобів, а також порядку роботи вантажовідправників і перевізників (договори про організацію перевезень , договори на експлуатацію під'їзної колії і на подачу та забирання вагонів, договори, укладені шляхом прийняття заявки або замовлення відправника); договори, спрямовані на забезпечення транспортування вантажів, пасажирів і багажу та доставки їх до пункту призначення (угоди між транспортними організаціями про порядок організації перевезень у прямому змішаному сполученні, вузлові повідомлення); договори, спрямовані на доставку вантажів, пасажирів і багажу в пункт призначення (реальний договір перевезення вантажу і договір перевезення пасажира).
  По правовому положенню (статусу) перевізника всі договори (за принципом дихотомії) можуть бути розділені на договори, перевезення по яких здійснюються транспортом загального користування, і договори, перевізником за якими є інші транспортні організації. Як відомо, перевезення, здійснюється комерційною організацією, визнається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших правових актів або виданого цій організації дозволу (ліцензії) випливає, що дана організація зобов'язана здійснити перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь-якого громадянина або юридичної особи . Договір перевезення транспортом загального користування визнається публічним договором (ст. 426 ЦК). Перелік організацій, які зобов'язані здійснювати перевезення, визнані перевезеннями транспортом загального користування, повинні публікуватися у встановленому порядку (ст. 789 ЦК).
  За формою договору можна виділити: договори, що оформляються транспортної накладної або коносаментом (реальні договори перевезення конкретного вантажу); договори, укладені шляхом акцепту оферти, що виражається у вигляді конклюдентних дій (прийняття транспортною організацією заявки або замовлення вантажовідправника на виділення транспортних засобів для перевезення вантажів; договори перевезення пасажирів, які купують квитки безпосередньо в автобусі, маршрутному таксі тощо); договори, укладені в загальному порядку.
  У ГК забезпечується спеціальне регулювання таких видів договору перевезення, як: договір перевезення пасажирів; договір перевезення вантажу (реальний); договір фрахтування; угоду транспортних організацій про порядок організації перевезень у прямому змішаному сполученні; договір про організацію перевезень; договори між транспортними організаціями різних видів транспорту про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття та види договору перевезення"
 1. § 1. Перевезення
    поняттям мореплавства судна. При цьому ст. 129 КТМ розуміє під мореплавністю не тільки належний технічний стан судна, але і те, що для безпечного перевезення певного вантажу воно повинно бути належним чином технічно оснащене, мати спеціальні пристрої і пристосування, бути придатним для плавання в певному районі, судновий екіпаж повинен бути укомплектований особами , що мають
 2. 1. Поняття і види договорів перевезення пасажира
    види договору перевезення пасажира. Так, на морському транспорті регулярні пасажирські лінії за видами сполучення диференціюються на внутрішні (каботажні), що зв'язують російські порти; закордонні (міжнародні), що зв'язують російські та іноземні порти; місцеві та приміські, здійснювані між пунктами, які входять в межі території, адміністративно підпорядкованої одному місту
 3. 1. Поняття та види договору перевезення
    поняття, під яке підпадають вельми різноманітні види перевезення. На думку творців, норми ГУ мали охопити надзвичайно широку сферу правовідносин, що виникають при перевезенні вантажів, пасажирів і багажу різними видами транспорту. Тому проект містив у собі всі загальні положення, що відносяться до різноманітних видів перевезень, тим самим забезпечувалося однакове регулювання
 4. 2. Поняття та види договору перевезення
    види договорів, відомих радянському цивільному праву, не шляхом відшукання в ньому елементів інших договорів, а слід в ньому самому знайти характеризують його особливості ", чого можна домогтися, якщо звернутися до" економічним змістом відносин з перевезення, так як з особливого характеру економічних відносин з перевезенні випливає цілий ряд особливостей у правовій регламентації договору
 5. 1. Поняття та види договору перевезення пасажира
    види вказаного договору, щодо яких передбачена диференціація (хай і незначна) правового регулювання договірних умов. Так, на залізничному транспорті поїзда, призначені для перевезень пасажирів, поділяються на такі категорії: залежно від швидкості руху - на швидкісні, швидкі і пасажирські; залежно від відстані прямування - на далекі і
 6. 11. Договір перевезення пасажирів і багажу
    зрозуміло. Висновок реальних угод передбачає передачу речі, тоді як при пасажирської перевезення переміщаються люди, а не речі. Тому інакше як консенсуальним договором вона й не може бути оформлена ". --- Іоффе О.С. Указ. соч. С. 623. Договір перевезення пасажира є двостороннім, оскільки і на стороні перевізника, і на стороні пасажира є як
 7. § 2. Джерела комерційного права
    поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
    поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 10. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    поняття, що відповідають трьом основним моментам в механізмі звернення стягнення на заставлене майно. До них відносяться: підстави звернення стягнення на заставлене майно, порядок звернення стягнення на заставлене майно, реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником
© 2014-2022  yport.inf.ua