Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і сфера застосування

Під перевезенням вантажу в прямому змішаному сполученні розуміється таке перевезення, яка здійснюється за єдиним транспортним документом різними транспортними організаціями різних видів транспорту.
Основна особливість правовідносин, пов'язаних з перевезеннями вантажів у прямому змішаному сполученні, що виділяє їх у відносно самостійну окрему область правового регулювання, полягає в тому, що в процесі переміщення вантажів і доставки їх в пункт призначення для видачі вантажоодержувачам бере участь кілька перевізників (не менше двох), що належать до різних видів транспорту. Дана обставина припускає у всіх випадках перевантаження (хоча би одноразову) вантажів, що слідують у прямому змішаному сполученні, з одного виду транспорту на інший, наприклад із залізничних вагонів на борт судна або в кузов автомобіля, що, в свою чергу, вимагає спеціального регулювання відносин, складаються між транспортними організаціями різних видів транспорту.
Що стосується традиційного договору перевезення вантажу, яка укладається вантажовідправником з перевізником, в якості якого виступає перший транспортна організація, що приймає вантаж до перевезення, то і тут є певна специфіка. Такий договір відрізняється особливим змістом, наприклад в частині умов договору: про термін доставки вантажу, який збільшується на час, необхідний для перевалки вантажу, що перевозиться з одного транспорту на інший; про забезпечення збереження вантажу з урахуванням того, що цей обов'язок розподіляється серед усіх транспортних організацій, беруть участь в процесі перевезення; про сплату провізної плати та всіх належних транспортним організаціям платежів. Особливим чином регулюється відповідальність транспортних організацій, що беруть участь у транспортуванні вантажу. Розширюється і сфера відповідальності вантажовідправника, зокрема за рахунок додаткової відповідальності за ті порушення вимог законодавства, що пред'являються до оформлення транспортних документів і навантаженні вантажів у транспортні засоби, які спричинили негативні наслідки у зв'язку з перевезенням вантажів у прямому змішаному сполученні (наприклад, наднормативний простій транспортних засобів у пункті перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший).
При перевезенні вантажу в прямому змішаному сполученні вантажовідправник отримує і очевидні переваги: наприклад, як підкреслює В.А. Єгиазаров, "вантажовідправник звільняється від обов'язку передавати вантаж з одного виду транспорту на інший і оформляти пов'язані з цим документи" "*".
---
"*" Єгиазаров В.А. Транспортне право: Навчальний посібник. М., 1999. С. 113.
Таким чином, відносини, пов'язані з перевезенням вантажу в прямому змішаному сполученні, опосередковуються (регулюються) двома видами договорів: договором перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні (традиційний реальний договір перевезення конкретного вантажу з деякими особливостями його змісту) і угодами, що укладаються між транспортними організаціями різних видів транспорту і регламентують порядок їх роботи з організації таких перевезень вантажів.
У радянський період розвитку транспортного законодавства правове регулювання відносин, пов'язаних з перевезеннями вантажів у прямому змішаному сполученні, будувалося виходячи з необхідності забезпечення їх окремої комплексної регламентації, що враховує повною мірою особливості зазначених правовідносин. Незважаючи на те що таке регулювання здійснювалося в основному підзаконними нормативними актами, зазначені нормативні акти носили міжвідомчий характер. Як приклад можна привести Правила перевезень вантажів у прямому змішаному залізнично-водному повідомленні, затверджені 24 квітня 1956 Міністерством шляхів сполучення СРСР, Міністерством річкового флоту РРФСР і Міністерством морського флоту СРСР за дорученням Ради Міністрів СРСР "*".
---
"*" Див: Збірник правил перевезень і тарифів МПС. N 20. М., 1973.
Правда, твердження про те, що "зазначені Правила діють в даний час в частині, що не суперечить чинному законодавству Російської Федерації, до розробки та затвердження нових правил перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні" "*", викликає певні сумніви. Відповідно до Федерального закону "Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації" (ст. 4) видані до введення в дію частини другої Кодексу нормативні акти Президента РФ, Уряду РФ і приємним на території Російської Федерації постанови Уряду СРСР з питань, які відповідно до частини другої ЦК можуть регулюватися лише федеральними законами, діють надалі до введення в дію відповідних законів. Як бачимо, серед зберігають свою силу нормативних актів (після введення в дію частини другої ЦК) немає місця для нормативних актів міністерств і відомств, до яких відносяться Правила перевезень вантажів у прямому змішаному залізнично-водному повідомленні, а між тим правовідносини, пов'язані з перевезеннями вантажів у прямому змішаному сполученні, повинні регулюватися як раз федеральним законом про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях (ст. 788 ЦК).
---
"*" Коментар до Транспортному статуту залізниць Російської Федерації (постатейний) / Під ред. Т.Є. Абова, В.Б. Ляндрес. М., 1998. С. 127.
Цими причинами і, звичайно ж, відсутністю названого закону, мабуть, пояснюється та обставина, що законодавець, приймаючи транспортні статути і кодекси, включив в них норми, що забезпечують (хоча б в мінімально необхідному обсязі) правове регулювання відносин, що виникають при перевезеннях вантажів у прямому змішаному сполученні. Про це свідчить, зокрема, і тимчасовий характер відповідних законоположень. Наприклад, відповідно до ст. 145 ТУЖД гл. IV "Перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні" цього Статуту, а також містяться в ньому інші норми, що регулюють зазначені відносини, діють тільки до введення в дію федерального закону про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях "*".
---
"*" Аналогічне правило міститься в КВВТ (ст. 166).
Правда, законодавця можна дорікнути в деякій непослідовності: позитивне регулювання правовідносин, пов'язаних з перевезеннями вантажів у прямому змішаному сполученні, міститься в ТУЖД (гл. IV) (у УЖТ РФ - гол. V) і КВВТ (гл. XIV), в той час як в ВК і КТМ відповідні розділи (глави) не передбачені.
Отже, якщо говорити про систему правового регулювання прямих змішаних перевезень вантажів, то на сьогоднішній день її основна ланка - федеральний закон про прямі змішаних (комбінованих) перевезеннях відсутня, хоча п'ятирічний період, що минув після введення в дію частини другої ЦК, - термін більш ніж достатній для підготовки та прийняття такого федерального закону.
Чинна нині тимчасова схема регулювання відповідних правовідносин виглядає наступним чином: відносини, пов'язані з перевезеннями вантажів у прямому залізнично-автомобільному, залізнично-водному (морському), залізнично-повітряне сполучення, регламентуються гл. V УЖТ РФ (ст. 65 - 79); відносини, що виникають при перевезеннях вантажів у водно-повітряному, водно-автомобільному повідомленні, підпадають під дію правил, що містяться в гл. XIV КВВТ (ст. 104 - 114). Дещо складніше виглядає рішення питання про вибір правил (УЖТ РФ або КВВТ), що підлягають застосуванню у випадках, коли вантажі перевозяться у прямому змішаному залізнично-внутренневодном повідомленні. Мабуть, у подібних ситуаціях слід виходити з того, до якого виду транспорту належить транспортна організація, що приймає від вантажовідправника вантаж для перевезення його в прямому змішаному сполученні. Якщо в якості першого перевізника, що приймає вантаж від вантажовідправника, виступає залізниця, то відповідні правовідносини повинні регулюватися правилами про прямі змішаних перевезеннях, що містяться в УЖТ РФ, і навпаки, якщо першим перевізником виявиться організація внутрішнього водного транспорту, то слід виходити з правил КВВТ.
Необхідно відзначити, що далеко не через всі залізничні та автомобільні станції, морські та річкові порти, аеропорти можуть здійснюватися перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні. Відповідно до ст. 70 ТУЖД (ст. 67 УЖТ РФ) і ст. 105 КВВТ в пряме змішане сполучення включаються: залізничні станції, відкриті для проведення операцій з перевезень вантажів; морські та річкові порти, автомобільні станції, аеропорти, передбачені переліками, встановленими відповідними федеральними органами виконавчої влади в галузі транспорту. Відповідні порти, автомобільні станції, аеропорти вважаються включеними в пряме змішане сполучення з моменту сповіщень про це, переданих за допомогою телеграфного чи іншого в письмовій формі способу сповіщення, з подальшим опублікуванням переліку таких портів, автомобільних станцій, аеропортів у збірниках правил перевезень і тарифів відповідних федеральних органів виконавчої влади в галузі транспорту.
Транспортним законодавством також встановлено певні обмеження сфери застосування правил про перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні, що стосуються окремих видів перевезених вантажів. Наприклад, пред'явлення для перевезення в прямому змішаному сполученні вантажів, що перевозяться наливом в цистернах, і ліси в плотах не допускається, а швидкопсувні, небезпечні вантажі, а також вантажі, які повинні супроводжуватися представниками вантажовідправників чи вантажоодержувачів, можуть перевозитися у прямому змішаному сполученні тільки відповідно зі спеціальними переліками таких вантажів, що встановлюються Правилами перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні (ст. 71 ТУЖД, ст. 68 УЖТ РФ, ст. 106 КВВТ).
Другою необхідною ознакою будь-якої перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні (поряд з тим, що в ній беруть участь транспортні організації різних видів транспорту) є те, що таке перевезення вантажу здійснюється на основі єдиного транспортного документа (транспортної накладної). За цією ознакою відносини з перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні відрізняються, зокрема, від правовідносин, що виникають при транспортно-експедиційне обслуговування вантажовідправників та вантажоодержувачів автомобільним транспортом шляхом централізованого завозу (вивозу) відправляються (прибулих) вантажів на станції залізниць, в порти, на пристані, в аеропорти. В останньому випадку доставка вантажу автомобільним транспортом здійснюється за окремим договором на транспортно-експедиційне обслуговування, що укладається вантажовідправником (вантажоодержувачем) з відповідною автотранспортної організацією, який оформляється товарно-транспортної накладної. У відносинах же з іншими транспортними організаціями з приводу перевезення вантажу автотранспортна організація виступає від імені відправника (одержувача) і за його дорученням.
Слід зазначити, що існуюча сьогодні тимчасова схема правового регулювання відносин, пов'язаних з перевезеннями вантажів у прямому змішаному сполученні, страждає неповнотою регламентації відповідних правовідносин і не може замінити собою повноцінний федеральний закон про прямі змішаних (комбінованих) перевезеннях , необхідність прийняття якого передбачена ГК (ст. 788). На дану обставину неодноразово зверталася увага в сучасній юридичній літературі. Так, В.А. Єгиазаров підкреслює, що "транспортні статути не регулюють цілий ряд питань, що мають важливе значення при перевезеннях вантажів у прямому змішаному сполученні. Наприклад, у транспортних статутах дуже мало приділено уваги питанням перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший, недостатньо повно врегульовано питання про перевезеннях масових вантажів, тарно-пакувальних і штучних вантажів "" * ".
---
"*" Єгиазаров В.А. Указ. соч. С. 113 - 114.
О.Н. Садиков закликає при підготовці проекту федерального закону про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях використовувати наявний зарубіжний досвід, і зокрема нові договірні конструкції. Він вказує: "Такі перевезення виконує велика транспортна організація (або експедитор), яка іменується оператором змішаного перевезення, вона укладає договір перевезення з відправником, а потім самостійно залучає для транспортування перевізників різних видів транспорту. Оператор змішаного перевезення організовує передачу вантажу на шляху прямування через своїх експедиторів і несе перед вантажовласниками відповідальність за виконання всього перевезення, пред'являючи згодом регресний позов до притягнутого перевізнику, що допустив незбереження вантажу або прострочення в його доставці ... Таку схему транспортних операцій в прямому сполученні, поряд із збереженням традиційної спільності соперевозчіков, слід передбачити в майбутньому законі про прямі змішаних (комбінованих) перевезеннях, прийняття якого передбачено в ст. 788 ГК "" * ".
---
"*" Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 380 - 381.
Додамо до сказаного, що за відсутності федерального закону про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях застосування тимчасової схеми правового регулювання відповідних правовідносин не може не породити ряду проблем, в тому числі і формально-юридичного властивості. Зокрема, виникає питання про допустимість застосування норм, що регулюють перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні, які містяться в ТУЖД і КВВТ, до перевезень вантажів у залізнично-водному (морському) повідомленні. Адже КТМ являє собою законодавчий акт того ж рівня, що й ТУЖД. Більше того, у правозастосовчій практиці КТМ має перевагу перед ТУЖД як федеральний закон, виданий останнім, тобто після введення в дію ТУЖД. Однак у КТМ відсутні не тільки правила, що регулюють перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні за участю організацій морського транспорту, а й норми, що відсилають до відповідних правил ТУЖД або допускають застосування останніх.
  Правда, у зв'язку з прийняттям нового УЖТ РФ рішення даної проблеми спрощується, оскільки даний Статут є останнім з федеральних законів - транспортних статутів і кодексів. У силу цього норми УЖТ РФ повинні користуватися перевагою перед правилами, поміщеними в інших транспортних статутах і кодексах, а за відсутності таких - безпосередньо регулювати відносини, пов'язані з перевезеннями вантажів у прямому змішаному сполученні за участю відповідних видів транспорту. Дана обставина підкреслюється положеннями, що містяться у ст. 65 - 66 УЖТ РФ, згідно з якими перевезення вантажів здійснюються за допомогою взаємодії залізничного транспорту з водним (морським, річковим), повітряним, автомобільним транспортом і регулюються УЖТ РФ, і тільки в частині, не врегульованою УЖТ РФ, підлягають застосуванню положення інших транспортних кодексів і статутів , інших федеральних законів, тарифних керівництв, правил, що регламентують перевезення вантажів транспортом відповідного виду.
  При цьому в прикінцевих та перехідних положеннях, які у гол. IX УЖТ РФ, є норма (ст. 128), згідно з якою глава V "Перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні", а також норми УЖТ РФ, що регулюють відносини у сфері прямого змішаного сполучення, діють до набрання чинності федерального закону про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях.
  У зв'язку з викладеним завдання підготовки та якнайшвидшого введення в дію федерального закону про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях набуває першочергового значення.
  Говорячи про сферу застосування правил про перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні, не можна не відзначити, що для здійснення таких перевезень відповідні транспортні організації повинні розташовувати необхідними технічними можливостями. Зокрема, здійснення залізнично-водних перевезень вантажів передбачає наявність на території портів залізничних під'їзних шляхів, а також прирейкових складів та інших вантажних приміщень. Згідно ст. 78 ТУЖД, ст. 111 КВВТ залізничні колії в портах, призначені для перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному повідомленні, належать залізницям. Будівництво та реконструкція в портах прирейкових складів, призначених для прийому і відправлення вантажів, що слідують у прямому змішаному залізнично-водному повідомленні, здійснюються портами відповідно до проектів, погоджених з залізницями та іншими зацікавленими організаціями.
  Аналогічна норма, яка міститься в УЖТ РФ, враховує реформу правовідносин власності у сфері залізничного транспорту. Згідно ст. 67 УЖТ РФ залізничні колії в річкових портах, призначені для перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні, можуть належати власникам інфраструктур або здійснюють перевалку вантажів у портах організаціям.
  Можливості здійснення залізнично-водних перевезень в чому залежать також і від природних природно-кліматичних умов. Тому в транспортному законодавстві важливе значення надається термінами початку і закінчення прийому вантажів портами у зв'язку з відкриттям і закриттям навігації. Терміни початку і закінчення прийому вантажів портами від залізниць у пунктах перевалки при відкритті навігації і терміни закінчення приймання вантажів перед закриттям навігації повідомляються залізницям, які здійснюють перевалку вантажів і сповіщають про це інші залізниці для подальшого оповіщення про це вантажовідправників і Міністерство шляхів сполучення РФ (ст. 109 КВВТ).
  Таким чином, прийом залізницями від вантажовідправників вантажів для перевезення в прямому залізнично-водному повідомленні повинен здійснюватися з таким розрахунком, щоб вантажі були доставлені залізничним транспортом в пункти перевалки в період навігації. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття і сфера застосування"
 1. 1. Поняття і сфера застосування
    На перше місце серед окремих видів договору купівлі - продажу у ЦК поставлена роздрібна купівля - продаж (§ 2 гл. 30, ст. 492 - 505). Передбачені тут правила носять в основному обов'язковий характер і спрямовані в першу чергу на забезпечення інтересів споживачів. І це природно, оскільки кожен з нас щодня робить звичайні покупки, не згадуючи про правові тонкощах відносин
 2. 2. Договір дарування за радянським цивільному праву
    На тлі всебічного та детального регулювання договору дарування в дореволюційному цивільному законодавстві та проекті Цивільного уложення особливо убогим представляється регулювання договору дарування в радянському цивільному законодавстві. У Цивільному кодексі РРФСР 1922 р. договором дарування була присвячена лише одна норма, що встановлює таке правило: "Договір про безоплатну
 3. 2. Поняття і сфера застосування договору прокату
    Договір прокату являє собою договір оренди, за яким орендодавець, здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в тимчасове володіння і користування (ст. 626 ЦК). Договору прокату притаманні деякі характерні ознаки, що дозволяють виділити його в окремий вид договору
 4. 1. Поняття і сфера застосування
    Договір оренди (фрахтування на час) транспортного засобу - цивільно - правовий договір, за яким орендарю за плату надається транспортний засіб у тимчасове володіння і користування з наданням орендодавцем послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації або без надання такого роду послуг (ст. 632, 642 ЦК). Як вже зазначалося, ГК розрізняє окремі види оренди та оренду
 5. 1. Поняття і сфера застосування
    За договором оренди будівлі або споруди орендодавець зобов'язується передати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування будівлю або споруду (п. 1 ст. 650 ЦК). На відміну від раніше розглянутих договорів прокату та оренди (фрахтування на час) транспортного засобу даний договір виділений в окремий вид договору оренди виключно за ознаками
 6. 1. Поняття і сфера застосування
    За договором оренди підприємства орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування підприємство в цілому як майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності (п. 1 ст. 656 ЦК). У складі підприємства за договором оренди орендарю передаються земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу
 7. 1. Поняття і сфера застосування
    В системі окремих видів договірних зобов'язань по російському цивільному законодавству особливе місце займають зобов'язання довірчого управління майном. Під договором довірчого управління майном розуміється такий договір, за яким одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче
 8. 1. Поняття і сфера застосування
    Значення і сфера застосування Значення комерційної концесії (франчайзингу, франшизи) полягає в тому, що дана договірна форма є оптимальним засобом розширення бізнесу великих фірм та інших комерційних організацій-правовласників, що забезпечують за допомогою цього договору підтримка високих стандартів відповідної підприємницької діяльності. При цьому використання комерційної
 9. . Поняття і сфера застосування
    Перевізник і вантажовласник за необхідності здійснення систематичних перевезень вантажів можуть укладати довгострокові договори про організацію перевезень. За договором про організацію перевезення вантажів перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати, а власник - пред'являти вантажі в обумовленому обсязі. У договорі про організацію перевезення вантажів визначаються обсяги, строки та інші
 10. 1. Поняття і сфера застосування
    Під договором перевезення вантажу розуміється такий договір, за яким перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (п. 1 ст. 785 ЦК) . В системі договорів, що регулюють перевезення вантажів, даний договір займає особливе місце,
© 2014-2022  yport.inf.ua