Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінського, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ Про перевезення, буксирування , ТРАНСПОРТНОЇ експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

У вітчизняній цивільно-правовій доктрині вкоренилося поняття "транспортні договори" , під якими насправді розуміються цивільно-правові договори, вживані у сфері транспортної діяльності (як правило, за участю транспортних організацій). Цим поняттям охоплюються різні типи договірних зобов'язань: перевезення, транспортна експедиція, буксирування, оренда (фрахтування на час) транспортних засобів , будівельного підряду (будівництво залізничних під'їзних шляхів) тощо Ядром, центральною ланкою системи всіх так званих транспортних договорів прийнято вважати договір перевезення, під яким традиційно розуміється договір перевезення конкретного вантажу, сконструйований за моделлю реального договору, тобто такий договір , за яким перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
Що стосується інших так званих транспортних договорів, то їм зазвичай відводиться допоміжна роль, а їх значення бачиться в забезпеченні і обслуговуванні центрального договору перевезення вантажу, пасажира або багажу.
Такий підхід страждає рядом недоліків. По-перше, традиційно розуміється категорія транспортних договорів , що включає в себе різні типи договірних зобов'язань, не вписується в систему цивільно-правових договорів, а єдиний об'єднує їх ознака - участь у зазначених договорах транспортних організацій, - ніяк не може служити критерієм для виділення відповідної класифікаційної групи договорів.
По-друге, вчення про систему транспортних договорів, де центральне, панівне місце займають договори перевезення пасажира або конкретної партії вантажів, тобто договори, що опосередковують відносини щодо безпосередньої їх доставці з пункту відправлення до пункту призначення, а всі інші договірні зобов'язання по відношенню до цих договорів відіграють допоміжну, підпорядковану роль, засновано лише на повсякденних уявленнях про сенс діяльності транспорту (доставка пасажирів та вантажів) і не має нічого спільного з юридичним співвідношенням різних договорів, що застосовуються у сфері транспортної діяльності, у тому числі опосредующих перевезення пасажирів і вантажів. Наприклад, у випадках, коли перевезення конкретної партії вантажів здійснюється в рамках укладеного між вантажовідправником і перевізником договору про організацію перевезень, за яким перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати, а вантажовідправник - пред'являти вантажі в обумовленому обсязі, договір перевезення зазначеної конкретної партії вантажів вже не є центральним для взаємовідносин сторін, а скоріше виглядає як рядові дії сторін по виконанню зобов'язань, що випливають з договору про організацію перевезень.
Аналогічним чином виглядає операція з доставки вантажу з пункту відправлення до пункту призначення, здійснювана на виконання договору транспортної експедиції, за яким експедитор прийняв на себе зобов'язання організувати перевезення вантажу за маршрутом, узгодженим сторонами.
По-третє, погляд на договір перевезення пасажира, договір перевезення конкретного вантажу як на основне, центральне ланка якоїсь системи транспортних договорів, значення яких зводиться до обслуговування названих договорів, найчастіше ускладнює юридичну кваліфікацію різноманітних правовідносин, опосередковуючи перевізний процес.
Так, згідно з нашою цивільно-правовій доктрині зі сфери договірного регулювання виключаються правовідносини, що складаються між вантажовідправником і перевізником з приводу подачі транспортних засобів під навантаження і пред'явлення вантажу до перевезення. Відносини сторін по подачі і погодженням заявки на перевезення вантажів, які є джерелом зобов'язань по подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення, в юридичній літературі нерідко іменують плановими підставами, організаційними передумовами укладення договору перевезення (того самого, центрального) і навіть "зав'язкою вантажоперевізні процесу". Це відбувається саме тому, що для багатьох наших авторів власне перевезення вантажу (у правовому сенсі) починається тільки з укладення договору перевезення, який, будучи реальним договором, не охоплює дії сторін по подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажів до перевезення.
Насправді джерелом зазначених обов'язків перевізника та вантажовідправника є їх угоду, яка укладається шляхом подачі заявки на перевезення вантажів і її прийняття перевізником, яка не може бути не чим іншим, як договором, мають не менше значення, ніж власне договір перевезення конкретного вантажу.
Характерною рисою даного дослідження є те, що договори про перевезення, транспортної експедиції, буксируванні і про інших послугах у сфері транспорту розглядаються в контексті загальної системи цивільно-правових договорів. У цьому сенсі всі зазначені договори належать до категорії цивільно-правових договорів про надання послуг і можуть бути кваліфіковані з точки зору характеристики та оцінки будь-якого цивільно-правового договору.
Аналізуючи норми про договір перевезення, які у гол. 40 ЦК, ми приходимо до висновку, що саме поняття "договір перевезення" носить абстрактний характер і проявляє себе в цілому ряді договорів, покликаних регулювати різні відносини, пов'язані з перевезеннями вантажів, пасажирів і багажу. Таким чином, мова повинна йти про систему договорів, які опосередковують перевезення вантажів, пасажирів і багажу, в яку поряд з договором перевезення конкретного вантажу входять і інші договори: договір перевезення пасажира; договір фрахтування (чартер); угоди між транспортними організаціями про організації перевезень вантажів, пасажирів і багажу; договір про організацію перевезення вантажів; договори між транспортними організаціями про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів (вузлові угоди, договори на централізоване завезення (вивезення) вантажів та ін.)
Усі названі договори мають пряме відношення до перевезень вантажів, оскільки всі вони покликані регулювати правовідносини, що складаються між учасниками перевізного процесу: вантажовідправником, перевізником, іншими транспортними організаціями, вантажоодержувачем. Зазначені правовідносини за своєю правовою природою є цивільно-правовими (зобов'язальними), витікаючими з відповідних договорів.
В умовах дії Цивільного кодексу Російської Федерації, транспортних статутів і кодексів, які рівною мірою регулюють різні договори, що опосередковують відносини з перевезень вантажів, невірно говорити про реальний договорі перевезення конкретного вантажу як про якийсь центральному (основному) договорі, до якого примикають різні договори та інші правові форми, покликані обслуговувати зазначений договір. Навпаки, всі названі договори можуть розглядатися в якості окремих видів гіпотетичного договору перевезення (в реальному житті такий договір існує лише як окремих його видів).
Усі договори, складові окремі види договору перевезення, можуть бути піддані цивільно-правової класифікації за різними критеріями. Якщо використовувати такий критерій, як момент, з якого договір перевезення вважається укладеним, ми отримаємо дві класифікаційні групи договорів перевезення, відповідно: реальний договір перевезення конкретного вантажу і всі інші види договору перевезення, які носять консенсуальної характер.
При використанні як критерію особливостей предмета договору можна виділити: договір перевезення пасажира (його предмет - доставка пасажира і його багажу в пункт призначення); договори перевезення вантажів, включаючи як реальний договір перевезення конкретного вантажу, так і консенсуальний договір про організацію перевезень (предмет зазначених договорів - перевезення чи організація перевезень вантажів); договір фрахтування (чартер) (предмет - надання всієї або частини місткості транспортного засобу).
Залежно від суб'єктного складу відносин, пов'язаних з перевезенням, можна говорити про такі види договору перевезення, як договір перевезення пасажира, учасником якого є пасажир; договір перевезення вантажів (як реальний , так і консенсуальний), який полягає перевізником з вантажовідправником; договір про порядок організації роботи щодо забезпечення перевезень, що укладається між транспортними організаціями.
Кожен з видів договору перевезення, регульованих ГК, транспортними статутами та кодексами, - договір перевезення пасажирів; договір перевезення конкретного вантажу; договір фрахтування (чартер); договір про організацію перевезень (включаючи договори про експлуатацію залізничних під'їзних шляхів і про подачу та прибирання вагонів); угоду транспортних організацій про порядок організації перевезень у прямому змішаному сполученні; договори між транспортними організаціями різних видів транспорту про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів, - займає своє місце в системі правового регулювання правовідносин, пов'язаних з перевезеннями вантажів, пасажирів та багажу. І кожному з них в справжній книзі приділено гідну увагу.
Що стосується договорів про надання інших послуг (не перевезення) у сфері транспортної діяльності, то їх вибір в якості предмета дослідження зумовлювався правовим значенням відповідних договорів і ступенем поширеності в практичній діяльності транспортних організацій.
Особливу увагу приділено договором транспортної експедиції. В чинному ЦК вказаним договором присвячена окрема глава - гол. 41 "Транспортна експедиція" (ст. 801 - 806). Основною ознакою договору транспортної експедиції, виділяє його з числа всіх інших договорів, що відносяться до категорії договорів про оплатне надання послуг , є особливість його предмета, яка полягає в тому, що всі послуги, що надаються клієнту експедитором, підпорядковані єдиній меті - забезпеченню перевезення вантажу.
Іншою важливою ознакою договору транспортної експедиції є наявність на стороні експедитора обов'язки здійснювати як юридичні , так і фактичні дії, як від свого імені, так і від імені клієнта.
Цікава особливість правового регулювання договору транспортної експедиції полягає в тому, що законодавець, визначаючи поняття договору транспортної експедиції і зміст випливають з нього зобов'язань, передбачив лише приблизний перелік послуг, надання яких експедитором може бути передбачено договором. Єдине імперативна вимога, що пред'являється до цих послуг, полягає в тому, що вони повинні бути пов'язані з перевезенням вантажу. Дана обставина зумовило надзвичайно широку сферу застосування договору транспортної експедиції, оскільки дозволяє кваліфікувати як зазначеного договору всяке угоду, укладену вантажовідправником або вантажоодержувачем з експедиторської організацією, що містить будь-який набір операцій і послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
Найбільш цікавою формою транспортної експедиції слід визнати договір транспортної експедиції, яким передбачені обов'язки експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, обраними експедитором або клієнтом (п. 1 ст. 801 ЦК). У цьому виді договору транспортної експедиції втілилася мрія російських правознавців радянського періоду, ратовавших за повне транспортно-експедиційне обслуговування клієнтів, що забезпечує абсолютне звільнення останніх від невластивих їм турбот з доставки вантажів одержувачам (доставка "від дверей до дверей").
Крім відомих, що знайшли відображення в юридичній літературі (в тій чи іншій мірі), договорів перевезення, транспортної експедиції, буксирування у сфері транспортних відносин знаходить застосування велике число інших договорів про оплатне надання послуг, так чи інакше пов'язаних з транспортним процесом, що не переслідують спеціальної мети забезпечення перевезення конкретного пасажира або конкретної партії вантажу.
Особливо широке застосування знаходять такі договори у сфері морського права, багато з них врегульовані нормами, що містяться в Кодексі торгового мореплавання Російської Федерації (КТМ). Зокрема, детальному регулюванню піддалися договірні зобов'язання, пов'язані з лоцманським проведенням суден (ст. 85 - 106 КТМ); договір морського агентування і договір морського посередництва (ст. 232 - 245 КТМ); договір морського страхування, об'єктом якого може бути всякий майновий інтерес, пов'язаний з торговельним мореплавством (ст. 246 - 283 КТМ). До числа договорів про надання транспортних послуг може бути віднесений також договір про рятування суден та іншого майна, предметом якого є здійснення рятувальних операцій, тобто дій або діяльності, які вживаються для надання допомоги судну або іншому майну, що знаходяться в небезпеці в будь-яких судноплавних чи інших водах (ст. 337 - 353 КТМ). Всім вказаними договорами в справжній книзі приділено належну увагу.
У сфері діяльності залізничного транспорту особливий інтерес викликає договір про транспортне обслуговування промисловим залізничним транспортом, що має велике практичне значення. З'явився в радянський період, даний договір трохи "загубився "в умовах ринкових відносин і сьогодні потребує сучасної правової кваліфікації.
В даний час організації промислового залізничного транспорту (ОПЖТ - комерційні організації, що діють в різних організаційно-правових формах), будучи власниками залізничних під'їзних шляхів, примикають до загальної мережі залізниць, можуть оформляти свої відносини із залізницею шляхом укладення договору про експлуатацію під'їзної колії з умовою про його обслуговуванні локомотивом ветвевладельцев. Взаємовідносини ОПЖТ і обслуговуваних ними вантажовідправників, вантажоодержувачів (контрагентів) формально можуть регулюватися договором, що укладається між власником залізничної колії незагального користування і контрагентом, який у межах цього залізничної колії має свої склади або примикають до зазначеного залізничній колії свої під'їзні шляхи (ст. 60 УЖТ РФ). Однак на практиці між ОПЖТ і вантажовідправниками (вантажоодержувачами) укладаються договори про транспортне обслуговування організаціями промислового залізничного транспорту , які за своїм змістом виходять за рамки договору, що укладається між власником залізничної колії та його контрагентом.
  У цій книзі договір про транспортне обслуговування ОПЖТ розглядається в якості одного з видів договору транспортної експедиції (гл. 41 ЦК), відмітною ознакою якого може бути визнано обставина, що вказаний договір покликаний регулювати процес надання вантажовідправників та вантажоодержувачів відповідних послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів , лише в сфері залізничного транспорту.
  На повітряному транспорті особливе значення має договір про аеронавігаційне обслуговування. Тут відзначається вельми специфічне правове становище державних унітарних підприємств, що займаються безпосереднім наданням послуг в області аеронавігаційного обслуговування експлуатантам повітряних суден та іншим користувачам повітряного простору. З одного боку, вони є виконавцями державного замовлення в галузі аеронавігаційного обслуговування, що доводяться до них Міністерством транспорту Російської Федерації (Державною корпорацією з організації повітряного руху в Російській Федерації), з іншого боку, їх послуги фактично надаються не державному замовнику, а користувачам повітряного простору Російської Федерації. Таким чином, в ході і в порядку виконання зобов'язань, що випливають з державного контракту, укладеного з державним замовником послуг з аеронавігаційного обслуговування, державні підприємства надають відповідні послуги експлуатантам повітряних суден та іншим користувачам повітряного простору, з якими у них відсутні будь-які правовідносини, і отже, ці відносини з одержувачами послуг носять лише фактичний характер. У книзі пропонуються певні правові конструкції, що дозволяють не тільки пояснити (з цивільно-правових позицій) ситуацію, що склалася в області аеронавігаційного обслуговування, а й забезпечити належне регулювання відповідних правовідносин. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВСТУП"
 1. ВСТУП
    Росіяни люблять і поважають свою країну, пишаються Конституцією. І це правильно, оскільки росіяни - великий народ, а Російська Федерація - єдина країна в світі, в якій кожен її громадянин може реалізувати себе повною мірою, якщо, звичайно, він цього захоче. У Росії все більш зміцнюються основи демократичного устрою. Свідченням цього є переорієнтація законодавства
 2. § 2. Система муніципального права
    Муніципальне право як галузь права, як наукова дисципліна має свою систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела,
 3. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    введення тимчасової фінансової адміністрації на території муніципального освіти; забезпечення реалізації права муніципального освіти на оскарження в судовому порядку регіонального закону про розпуск представницького органу муніципального утворення. Рекомендована література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г.
 4. § 2. Місцевий референдум
    введеного на території Російської Федерації або на території, на якій передбачається проводити референдум, або на частині цієї території, а також протягом трьох місяців після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Представницький орган муніципального освіти має право відмовити в призначенні референдуму тільки у випадку порушення при висуванні ініціативи проведення референдуму
 5. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
    введення полегшеної процедури відкликання. Конституційним Судом зачіпаються і дуже важливі питання, пов'язані з підставами відкликання. У силу особливостей місцевого самоврядування як публічної влади, найбільш тісно пов'язаної з населенням, якими зумовлюється роль відкликання в механізмі місцевого самоврядування, те чи інше рішення або дія (бездіяльність) виборного посадової особи, яка
 6. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
    введення виправило існуючу раніше ситуацію, коли є муніципальними утвореннями мільйонне місто і поселення з числом жителів у кілька сотень людей володіли однаковими повноваженнями, незважаючи на очевидну несумісність їхніх економічних, соціальних і демографічних потенціалів. Так, до компетенції поселень віднесене вирішення більшої частини питань місцевого значення,
 7. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
    введення і використання зазначених вище разових платежів громадян вирішуються на місцевому референдумі (сході громадян). Доходи місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів. Згідно ч. 1 ст. 132 Конституції Російської Федерації органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють місцеві податки і збори. Однак Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській
 8. ВСТУП
    введений перехідний період, протягом якого продовжує діяти Закон від 28 серпня 1995 р. і розвиваючі його акти, зберігають свої повноваження раніше обрані органи місцевого самоврядування. Однак вироблені в перехідний період вибори органів місцевого самоврядування повинні враховувати вимоги і нового Закону, зокрема, що стосуються чисельного складу представницьких органів місцевого
 9. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
    введений в спеціальне законодавство про місцеве самоврядування. Однак після його закріплення в законодавстві про місцеве самоврядування він не може змінюватися в цивільному, іншому законодавстві довільно. Така зміна можливо слідом за відповідною зміною в законодавстві про місцеве самоврядування. Наприклад, цивільне законодавство визначає включення муніципальних утворень
 10. § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
    введення в дію класифікатора правових актів викладений підхід повинен бути приведений у відповідність з рубрикацією класифікатора. У пропонованому додатку доцільно повторити структуру класифікатора в повному обсязі. Нехай краще окремі розділи і рубрики додатки залишаться до пори до часу незаповненими, ніж після можливого розширення повноважень органів місцевого самоврядування
© 2014-2022  yport.inf.ua