Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Перевезення вантажів у прямому сполученні

Як зазначалося раніше, Загальний статут російських залізниць регулював перевезення вантажів не тільки в межах однієї залізниці, а й по залізницях, які у прямому сполученні, і наказував дорогах передавати перевозяться вантажі з однієї дороги на іншу без участі в тому господаря вантажу (ст. 9). Більш того, залізниця мала право поширити прямі повідомлення за межі залізниць, укладаючи в цих цілях угоди з пароплавними або транспортними товариствами (ст. 10 Загального статуту).
Примітно, що при перевезенні вантажів у прямому сполученні кількома залізницями останні виступали в ролі солідарних боржників. Про це свідчить, зокрема, положення Загального статуту про те, що при участі в перевезенні кількох залізниць (перевезення прямого сполучення) відповідальними зізнавалися: дорога відправлення, дорога призначення та дорога, винна у заподіянні шкоди. Вибір однієї з цих доріг для пред'явлення вимог, що випливають з договору перевезення, залежав від розсуду особи, яка має право розпоряджатися вантажем; для пред'явлення вимоги про сплату або про повернення накладеного платежу - від розсуду особи, яка має право на отримання зазначеного накладеного платежу (ст. 99).
Дорога, яка сплатила одержувачу вантажу або іншій особі, яка має право розпорядження вантажем, відповідну винагороду, наділялася правом регресної вимоги до інших брали участь у перевезенні вантажу залізницях. Зазначені регресні вимоги задовольнялися на наступних умовах: 1) якщо шкоди мав місце з вини однієї з доріг, то відповідальність повністю ставилася на цю дорогу; 2) якщо шкоди стався з вини кількох доріг, то кожна з них відповідала за заподіяний збиток пропорційно власної вини; 3) якщо встановити ступінь вини кожної залізниці виявлялося неможливим, відповідальність розподілялася між усіма брали участь у перевезенні вантажу залізницями пропорційно тій частці провізної плати, яка належала б їм за тарифом у разі справної перевезення (ст. 116). Залізниця, яка бажає скористатися своїм правом регресної вимоги, була зобов'язана пред'явити свій позов до всіх брали участь у перевезенні дорогах одночасно і в одному і тому ж суді. При недотриманні цього правила зазначена залізниця втрачала право вимоги щодо всіх залізниць, не залучених до участі у справі (ст. 120 Загального статуту).
Разом з тим кожна залізниця, стягнувши належну за перевезення суму з вантажовідправника або вантажоодержувача, була зобов'язана сплатити іншим брали участь у перевезенні дорогах наступні їм частини цієї суми. Від цього обов'язку залізниця не звільнялася і в тому випадку, коли вантаж був виданий одержувачу без стягнення з нього належних дорозі платежів (ст. 115 Загального статуту).
Аналогічні правила були включені і в проект Цивільного уложення. Відповідно до одного з них (ст. 2024) якщо у виконанні перевезення брало участь декілька перевізників, то останній з них зобов'язаний при здачі вантажу отримати всі платежі, належні за накладною або квитанції з одержувача на користь цього перевізника, що передували перевізників і відправника. Перевізник, що задовольнив попередника, вступає в його права.
У коментарі Редакційної комісії зазначалося, що при перевезенні, яку здійснюють за посередництвом декількох перевізників на підставі преемственной передачі вантажу від одного перевізника іншому, перевізник, що передає виконання договору іншій особі, зазвичай доручає йому та отримання провізної плати та інших належних з перевезення вантажу платежів, так як ці платежі здійснюються після виконання перевезення при здачі вантажу одержувачу. Передбачуване повноваження перевізника, що здає вантаж у місці призначення, на отримання провізної плати та інших платежів, належних передуючим перевізникам, не може бути виведено з правил про договір доручення або довіреності, тому необхідно встановити на цей рахунок спеціальне правило. На практиці перевізники, які брали вантажі від інших перевізників, для спрощення розрахунків часто сплачували своїм попередникам провізну плату за пройдений вантажем шлях і інші платежі, належні за накладною, а потім при остаточну здачу вантажу в місці призначення отримували всі належні з перевезення платежі на свою користь.
Інша норма, яка міститься в проекті ГУ, встановлювала, що перевізник, який здає вантаж без отримання платежів, належних за накладною або квитанції з одержувача вантажу на користь цього перевізника, що передували перевізників і відправника, і при цьому НЕ зберігає за собою закладний право на вантаж, не має права вимагати належної йому винагороди від відправника або передував перевізника, але він сам зобов'язаний відшкодувати належні їм платежі; він має право вимоги лише до одержувача вантажу (ст. 2025).
Необхідність цих досить строгих правил Редакційна комісія пояснювала тим, що перевізник навіть після доставки вантажу в місце призначення не має права вимагати від одержувача ні прийому вантажу, ні сплати наступних за перевезення грошей, так як одержувач у висновку договору перевезення участі не брав. Право вимагати безпосередньо з одержувача виникає для перевізника лише з моменту прийому вантажу одержувачем. Але оскільки перевізник не зобов'язаний до видачі вантажу до отримання всіх належних йому платежів, а має право зробити це лише на свій страх і ризик, здача ним вантажу одержувачу без отримання з останнього провізної плати та інших належних йому самому, що передо кредиторам і відправнику платежів являє собою порушення останнім перевізником своїх зобов'язань по відношенню до попереднім перевізникам і відправнику. Наслідки такого порушення полягають у відшкодуванні збитків, тобто платежів, що слідували з одержувача на користь відправника та відповідних перевізників.
"Якщо ж перевізник здає вантаж одержувачеві, хоча і без отримання платежу, але зі збереженням за собою закладного права на вантаж (ст. 2022 проекту), то перевізник, який здав вантаж, не позбавляється права вимагати задоволення і від передував перевізника чи відправника, тому що він виконав всі потрібне з нього за законом для отримання плати від вантажоодержувача й не звільняв своїх безпосередніх боржників (передував перевізника чи відправника) від прийнятого ними на себе зобов'язання винагороди за перевезення "" * ".
---
"*" Громадянське Покладання: Проект ... С. 610 - 611.
Очевидно, що передували перевізники дійсно могли опинитися в становищі боржників останнього перевізника, що доставляє вантаж до місця призначення, наприклад в ситуації, коли провізна плата і всі платежі, належні за перевезення, були внесені відправником вантажу перевізнику, що прийняв вантаж до перевезення. Проте абсолютно незрозуміло, яким чином відправник, який уклав договір з першим перевізником, міг бути визнаний боржником за зобов'язанням перед останнім перевізником. У матеріалах Редакційної комісії відповіді на це питання немає.
Як і Загальний статут російських залізниць, проект Цивільного уложення виходив з того, що всі перевізники, які беруть участь в доставці вантажу в прямому сполученні, є солідарними ("сукупними") боржниками. Про це свідчить міститься в проекті ГУ норма про те, що перевізник, який прийняв вантаж для доставки в місце призначення, а одно безпосередній його наступник, якому передана було перевезення, і всі взагалі наступні перевізники, за посередництвом яких перевезення відбувалася, відповідають до здачі вантажу як сукупні боржники (ст. 2013).
Коментуючи дану норму, Редакційна комісія визнає, що зазначена норма встановлює безумовну відповідальність перевізника за інших перевізників, тобто самостійних підприємців, яким перевізник без повноваження вантажовідправника передав виконання перевезення або від імені вантажовідправника (наприклад, за первісною накладної), або від свого імені (за новою накладної).
У матеріалах Редакційної комісії підкреслюється необхідність розрізняти дві ситуації. По-перше, коли перевізник приймає на себе доставку вантажу не до місця його призначення, а тільки до одного з проміжних місць із зобов'язанням передачі вантажу іншому перевізнику для подальшої доставки. У цьому випадку перевізник, який прийняв вантаж від відправника і уклав за його дорученням договір з іншим перевізником, є повіреним чи комісіонером (експедитором) вантажовідправника і відповідає перед відправником лише за провину при укладенні договору перевезення за правилами про відповідальність повірених і комісіонерів.
По-друге, це випадки, коли перевізник прийняв на себе доставку вантажу до місця призначення і виконує своє зобов'язання без повноваження відправника за сприяння інших самостійних перевізників. "Якщо вважати, що цей перевізник повинен відповідати за наступних перевізники не безумовно, а лише в тій мірі, в якій початковий перевізник допустив якусь провину зі свого боку, то це б означало надати перевізнику можливість обмежувати за своїм уподобанням прийняту на себе за договором відповідальність шляхом передачі виконання договору іншому перевізнику. А так як перевізник, нарівні з підрядником, відповідає не за окремі свої дії, але за результат прийнятого на себе праці з перевезення, збереження та здачі вантажу, то необхідно прийти до висновку, що перевізник зобов'язаний відповідати безумовно не тільки за перевізника, якому він передав вантаж, але і за всіх наступних перевізників, через посередництво яких відбувалася доставка вантажу ... Це правило тим більше справедливо, що перевізник, який передав виконання свого зобов'язання іншій особі за особливим договором перевезення, є стосовно цій особі відправником ... і тому, в разі залучення до відповідальності за основним договором перевезення, користується правом зворотної вимоги за суворими правилами договору перевезення "" * ".
---
"*" Громадянське Покладання: Проект ... С. 595 - 596.
Цікаво відзначити, що в першій редакції проекту ГУ, як визнавала Редакційна комісія, малося на увазі покласти відповідальність лише на первісного перевізника, а не на всіх наступних, через яких була здійснена перевезення. Однак при доопрацюванні проекту було прийнято до уваги, що "це правило здатне викликати на практиці труднощі для одержувачів вантажу, особливо в тих випадках, коли місце проживання первісного перевізника, до якого вони повинні звернутися з вимогами, знаходиться в далекому від них відстані .. . ". Крім того, на думку комісії, було б несправедливим позбавляти одержувача права мати справу "за своїми вимогами, що випливають з договору перевезення, з тим же перевізником, від якого він отримує вантаж і який в свою чергу по відношенню до нього, одержувачу, вправі здійснювати всі права за тим же договором ... ". У зв'язку з цим в підсумку укладачі проекту ГУ дійшли висновку про необхідність "встановити сукупну відповідальність всіх перевізників вантажу і тим надати одержувачу його право вибору перевізника для притягнення до відповідальності за договором".
---
"*" Там же. С. 596.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Перевезення вантажів у прямому сполученні "
 1. 5. Порядок і терміни пред'явлення претензій та позовів до перевізника
  перевезенням вантажів, пасажирів або багажу було завдано особистий або майнову шкоду, за їх вибором звернутися з вимогою про відшкодування збитків до відповідному управлінню залізниці (претензія) або пред'явити позов безпосередньо до суду без попереднього звернення з претензією до залізниці. У разі, якщо потерпілий (вантажовідправник, вантажоодержувач, пасажир) звертався з
 2. 2. Поняття та види договору перевезення
  перевезення вантажів і договору перевезення пасажира. Договором перевезення вантажів зізнавався такий договір, за яким транспортна організація (перевізник) зобов'язується доставити ввірений їй відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (ч. 1 ст. 72 Основ, ст. 373 ЦК 1964
 3. 1. Поняття і підстави виникнення зобов'язань
  перевезення конкретного вантажу, який за визначенням є реальним договором, що знайшло відображення у визначенні договору перевезення вантажу, що міститься у ЦК. Згідно ст. 785 ЦК під договором перевезення вантажу розуміється такий договір, за яким перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником (тобто фактично переданий останнім) вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій
 4. 5.13. Договір перевезення вантажів
  перевезення залежно від територіальної ознаки поділяються на внутрішньодержавні (тобто перевезення в межах даної країни) і міжнародні (наприклад, перевезення і буксирування між портами Росії і іноземними портами згідно з Кодексом торговельного мореплавства * можуть здійснюватися як суднами, що плавають під Державним прапором Росії, так і за умови взаємності суднами, що плавають
 5. § 1. Перевезення
  перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення в найбільш загальній формі закріплено в
 6. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
    перевезення вантажів. Згідно п. 1 ст. 784 ГК перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється на підставі договору перевезення. При цьому договір перевезення вантажу знайшов своє загальне врегулювання в ст. 785 ГК, а договір перевезення пасажирів - в ст. 786 ГК. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    перевезення (вантажу) на користь покупця (одержувача). Саме в таких умовах покупець (вантажоодержувач) відчужує даний товар за договором продажу товару, що знаходиться в дорозі (тобто за новим договором купівлі-продажу, в якому він виступає вже як продавець), іншому (новому) покупцю. І саме з цієї причини законодавець віддав перевагу за загальним правилом (якщо інше не передбачено цим
 8. 2.3. Міжнародні договори
    перевезення вантажів і пасажирів. У числі найбільш значущих з них можна назвати Міжнародну конвенцію щодо уніфікації деяких правил про коносаменті 1924 із змінами, внесеними до неї протоколами, підписаними в м. Брюсселі в 1968 і 1979 рр..; Варшавську конвенцію щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 з додатковим протоколом до неї 1955
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    перевезенні. Транспортне законодавство. Учасники транспортних зобов'язань. Особливості цивільно-правового положення вантажовідправника і вантажоодержувача, перевізника та інших транспортних організацій, що беруть участь у виконанні транспортних зобов'язань. Зобов'язання з договору перевезення пасажира. Цивільно-правовий захист громадян - споживачів транспортних послуг. Відповідальність
 10. 1. Система договірних зобов'язань з перевезення
    перевезень пасажирів, вантажів і багажу складає обставина, що вони оформляються не одним договором, а системою договірних зобов'язань. Вітчизняне законодавство, що регулює перевезення вантажів, з дореволюційного часу не визнавало інших договірних форм, крім договору перевезення конкретного вантажу. Так, згідно із Загальним статутом Російських залізниць 1885 вантаж передавався
© 2014-2022  yport.inf.ua