Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 4. Принципи міжнародного морського права

Під принципами права прийнято розуміти основоположні ідеї, нормативно-керівні початку регулювання суспільних відносин. До міжнародного морського права в повному обсязі застосовуються загальновизнані принципи міжнародного права, що є імперативними і мають універсальний характер в будь-яких відносинах між державами: рівноправності і самовизначення народів; суверенної рівності держав; невтручання у внутрішні справи держав; обов'язки держав співпрацювати один з одним; вирішення міжнародних суперечок мирними засобами і т.д.
Крім того, можна виділити спеціальні (галузеві) принципи, притаманні міжнародному морському праву.
Це, насамперед, принцип свободи відкритого моря, який отримав закріплення в багатьох міжнародних угодах (Женевської конвенції про відкрите море 1958 р., Конвенції ООН 1982 р.).
Відповідно до пункту 1 статті 87 Конвенції 1982 р., відкрите море відкрите для всіх держав, як прибережних, так і не мають виходу до моря. Свобода відкритого моря включає: свободу судноплавства; свободу польотів; свободу прокладати підводні кабелі і трубопроводи; свободу зводити штучні острови та інші установки; свободу рибальства; свободу наукових досліджень.
З принципу свободи відкритого моря випливає принцип виключної юрисдикції держави прапора над своїми судами у відкритому морі. У пункті 1 статті 92 Конвенції 1982 р. зазначено, що судно повинно плавати під прапором тільки однієї держави і, крім виняткових випадків, прямо передбачених у міжнародних договорах або в цій Конвенції, підкоряється його виключної юрисдикції у відкритому морі.
Даний принцип передбачає поширення на судно, що знаходиться у відкритому морі, адміністративної, цивільної та іншої влади держави прапора.
Військові кораблі та судна, що складаються тільки на некомерційній державній службі, користуються у відкритому морі повним імунітетом від юрисдикції якого б то не було держави, крім держави прапора.
Похідними від принципу державного суверенітету стосовно до морських просторів є принципи:
- виняткового суверенітету держави над своїми внутрішніми водами;
- суверенітету держави над територіальним морем;
- суверенітету держави-архіпелагу над архіпелажнимі водами.
Принцип використання відкритого моря в мирних цілях або винятково в мирних цілях. Зокрема, у статті 1 Договору про Антарктику 1959 г. [60] закріплено, що Антарктика використовується тільки в мирних цілях. Забороняються будь-які заходи військового характеру, такі, як створення військових баз і укріплень, проведення військових маневрів і випробування будь-яких видів зброї.
У загальній формі цей принцип відображений у Конвенції 1982 р. (наприклад, ст. 88 - відкрите море резервується для мирних цілей; ст.ст. 141, 143, 147 - використання Району (морського дна за межами національної юрисдикції) виключно в мирних цілях, а також у ст. 301 Конвенції 1982 р., яка має узагальнену назву «Використання морів у мирних цілях», положення якої відносяться до всіх частин Конвенції, тобто до режиму всіх морських просторів і всіх видів морської діяльності держав).
Принцип раціонального використання морських ресурсів, який виник на початку XX в. і був відображений у двосторонніх договорах про рибальство і остаточно сформульований в Женевській конвенції про рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря 1958 [65]. У статті 2 Конвенції охорона живих ресурсів відкритого моря розуміється як сукупності заходів, спрямованих на забезпечення оптимальної стійкої видобутку цих ресурсів, необхідних для досягнення максимуму постачання продовольством та іншими морськими продуктами.
Даний принцип отримав подальший розвиток в розділі 2 Конвенції 1982 р. (ст. 117, 119). Що стосується мінеральних ресурсів, то в розділі 3 частини XI Конвенції визначено заходи щодо раціонального освоєння цих ресурсів на морському дні.
Принцип запобігання забруднення морського середовища, який вперше був закріплений у Міжнародній конвенції по запобіганню забруднення моря нафтою 1954 [69]. Згідно з преамбулою, в ній закріплені узгоджені заходи для запобігання забруднення моря нафтою, виливаємо з суден, а також встановлені заборонні для зливу нафти зони.
Стаття 24 Женевської конвенції про відкрите море 1958 г. [63] встановила, що кожна держава зобов'язана видавати правила для попередження забруднення морської води нафтою з кораблів або з трубопроводів або в результаті розробки або розвідки поверхні морського дна або його надр, беручи при цьому до уваги постанови діючих договорів з даного питання.
Розглянутий принцип детально розкрито у Конвенції по запобіганню забруднення моря скидами відходів та інших матеріалів 1972 р., Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 р. (МАРПОЛ 73/78), Протоколі про втручання у відкритому море у випадках аварій, що призводять до забруднення речовинами іншими, ніж нафта, 1973 р., Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 р., а також більш ніж в 20 конвенціях по запобіганню забруднення регіональних морів.
Становлення даного принципу завершилося у зв'язку з прийняттям Конвенції ООН з морського права 1982 р.
Принцип свободи морських наукових досліджень вперше був закріплений у ст. 87 і в частині XIII Конвенції 1982 р. Відповідно до положень Конвенції, всі держави, незалежно від їх географічного положення, і компетентні міжнародні організації мають право проводити морські наукові дослідження за умови дотримання прав і обов'язків інших держав, передбачених у Конвенції.
На закінчення слід ще раз підкреслити, що всі розглянуті принципи міжнародного морського права застосовуються в тісному взаємозв'язку з загальновизнаними принципами і нормами загального міжнародного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Принципи міжнародного морського права "
 1. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012

 2. Контрольні питання
  міжнародного морського права? 2. Яку роль відіграють у галузі міжнародного морського права міжнародні договори? 3. Хто може виступати в якості суб'єктів міжнародного морського права? 4 Дайте кляссіфікя ^ тию морських
 3. Запитання для самоперевірки
  міжнародним морським суперечкою? 2. Які засоби вирішення міжнародних морських суперечок передбачені Конвенцією ООН з морського права 1982 р.? 3. Яку роль у вирішенні морських суперечок виконує Міжнародний трибунал з морського
 4. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 5. 1.2. Міжнародне приватне морське право і міжнародне публічне морське право
  принципи державного суверенітету, невтручання у внутрішні справи інших держав, недопущення дискримінації і т.д. Наприклад, положення міжнародного приватного морського права про непідсудність судів і екіпажів однієї держави судовій владі іншої держави без його прямої згоди на це випливає з принципу державного суверенітету. Таким чином, існує тісний зв'язок
 6. 4.1. Загальні положення
  принципів міжнародного морського права. Його становлення та затвердження зайняло відносно короткий відрізок часу. Частина XII ЮНКЛОС цілком присвячена захисту та збереження морського середовища. Суверенне право держав розробляти свої природні ресурси відповідно до проведеної ними політикою в галузі навколишнього середовища обумовлено в ЮНКЛОС їх обов'язком зберігати морське середовище. Цей обов'язок
 7. Література
  міжнародного приватного морського права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 220-233; Лебедєв С.Н. Про природу міжнародного приватного права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 61-80; Кузнецов М.Н. Деякі особливості розвитку міжнародного приватного права / / Радянський журнал міжнародного права. 1991, № 1; Міжнародне приватне право:
 8. § 1. Поняття міжнародного морського права
  принципів, що регулюють спілкування морем, ведення морської війни і нейтралітет [160, с. 3]. Виходячи з поділу міжнародного морського права на міжнародне публічне морське право і міжнародне приватне морське право, міжнародне морське публічне право можна визначити як галузь міжнародного публічного права, яка являє собою сукупність узгоджених принципів і норм,
 9. Запитання для самоперевірки
  принципів здійснюється міжнародне регулювання промислу та збереження морських живих ресурсів? 5. Які регіональні конвенції спрямовані на збереження запасів анадромних видів? 6. Які держави, згідно з положеннями Конвенції ООН з морського права, визнаються відповідальними за управління запасами ка-тадромних видів риб? 7. Які природні ресурси відносяться до «сидячим
 10. § 1. Поняття морського наукового дослідження
  принципи: - морські наукові дослідження проводяться виключно в мирних цілях; - морські наукові дослідження проводяться належними науковими методами і засобами, сумісними з положеннями Конвенції 1982 р.; - морські наукові дослідження не повинні створювати невиправданих перешкод іншим правомірним видам використання моря, сумісним з Конвенцією, і належним чином поважаються при
© 2014-2022  yport.inf.ua