Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. Левіна, Л. Н. Терехова. Римське право. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

49 ПОНЯТТЯ І ВИДИ КОНТРАКТІВ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ


Контракт - це договір, який визнавався цивільним правом і користувався позовної захистом. Класифікація контрактів:
1) вербальний контракт, набував зобов'язуючу силу за допомогою і з проголошення певних слів.
Види вербальних контрактів:
а) стипуляция - усний договір, що полягав допомогою словесної формули шляхом запитань майбутнього кредитора і відповідей на нього з боку майбутнього боржника;
б) обіцянка надати придане;
в) клятви обіцянку послуг вільновідпущеником своєму патрону;
2) літтеральний контракт - договір, який був у письмовій формі .
Види літтеральний контрактів:
а) давньоримські літтеральние контракти, які укладалися шляхом внесення запису до провідну римськими громадянами прибутково-витратну книгу;
б) літтеральние контракти імператорської епохи, які оформлялися боргової розписки;
3) реальний контракт, який набирає чинності не з моменту угоди сторін, атільки з моменту фактичної передачі речі і містить обов'язок однієї особи повернути іншому отримане раніше майно.
Види реальних договорів:
а) договір позики;
б) договір позики;
в) договір зберігання;
г) договір заклада;
4) консенсусний контракт, який вважався укладеним з моменту досягнення сторонами простого угоди.
Види консенсуальних контрактів:
а) договір купівлі-продажу;
б) договір найму;
в) договір доручення;
г) договір товариства;
5) безіменний контракт, що виник після встановлення в римському праві закритої системи договорів і захищається претором за допомогою словесних формул (позову з запропонованих слів - actio praescriptis verbis). Види безіменних контрактів:
а) договір міни;
б) прекарий, тобто безплатне і без вказівки термінів надання майна в користування однією особою іншій;
в) оцінний договір, за яким річ передавалася однією стороною іншій для продажу за ціною, не менше встановленою спеціальною оцінкою, а інша сторона повинна була продати її і передати всі гроші або повернути річ, якщо продати її до вдавалося;
г) світова угода, тобто угода про остаточне визначення правових відносин шляхом взаємних поступок або відмови від домагання за винагороду;
д) дарування з наказом , тобто безоплатне надання дарувальником за рахунок свого майна будь-якої вигоди одаряемому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 49 ПОНЯТТЯ І ВИДИ КОНТРАКТІВ У римському праві "
 1. § 1. Поняття, ознаки та види договору простого товариства
  поняття (договір про спільну діяльність та договір простого товариства) були використані одночасно. Існуюче правове регулювання простого товариства найбільш повно, у порівнянні з попередніми кодифікаціями, відображає сутність цього договору як інституту, яка оформилася ще в римському праві. Це дозволяє вважати договір простого товариства одним з найбільш універсальних
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 3. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  поняттях "інтелектуальні права" і "виключне право", яким присвячені ст. 1226, 1229 ЦК, і про охоронюваних результатах інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації (ст. 1225 ЦК) вже говорилося вище. Крім цього, в главі 69 ГК є інші помилкові або, принаймні, дуже спірні положення. Так, навряд чи виправдано наявність в главі 69 ГК норм, присвячених колективному
 4. 8.2. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічних угод
  поняття істотного порушення договору (ст. 25). Відповідно до Конвенції при наявності істотного порушення договору покупець може вимагати заміни поставленого товару або заявити про розірвання контракту. Конвенція надає сторонам право призупинити виконання своїх зобов'язань за договором, якщо після укладення контракту стане ясно, що інша сторона не виконає
 5. 2. Окремі види зобов'язань
  поняття, теж є такі зобов'язання. До натуральних можна, зокрема, віднести зобов'язання, за вимогами з яких пропущена позовна давність (оскільки добровільно виконане в цих випадках згідно ст. 206 ЦК не підлягає поверненню, що свідчить про збереження ними юридичного значення), а також зобов'язання, які з проведення ігор і парі (бо відсутність для них судової
 6. 1. Значення і сфера застосування купівлі-продажу
  поняттям по відношенню до деяких інших договорами (окремих видів договору купівлі-продажу) , суть яких полягає в тому, що одна особа зобов'язується передати у власність іншої особи будь-яке майно, а останнє зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). До числа договорів, визнаних окремими видами договору купівлі-продажу, відносяться
 7. § 3. Суб'єкти правовідносин. Правоздатність і дієздатність
  поняття юридичної особи має значення головним чином у цивільному праві, тобто в майнових, зобов'язальних відносинах. Правоздатність і дієздатність суб'єктів права. Під правоздатністю розуміється визнана державою загальна (абстрактна) можливість мати передбачені законом права і обов'язки, здатність бути їх носієм. Підкреслимо - не фактичне правообладание,
 8. 1. Поняття про договір
  поняттю правовідносини як такого. І тільки після поділу підстав виникнення зобов'язань на договори і делікти contractus став розглядатися як забезпечене позовом conventio (угода) на відміну від такого ж угоди, позбавленого захисту (pactum) (див.: Дернбург Г . Пандекти. Зобов'язальне право. М., 1900. С. 18). Цікаве роз'яснення змісту слова "договір" міститься в Словнику
 9. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  поняття відносять до певної групи. При цьому враховується, що воно володіє родовими ознаками цієї групи і одночасно те, що в ньому відсутні родові ознаки, властиві іншим групам. Однак так йде тільки в принципі. На практиці доводиться часто стикатися з тим, що певне поняття в один і той же час володіє набором властивостей (ознак), притаманних різним групам. А в
 10. 2. Договірні умови
  поняттям істотних умов, в Цивільних кодексах Російської Федерації не цілком збігалася. Так, в ГК 22 ст. 130 передбачала: "Істотними у всякому разі визнаються предмет договору, ціна, термін, а також всі ті пункти, щодо яких, за попередньою заявою однієї зі сторін, має бути досягнуто згоди ". Цивільний кодекс 1964 (ст. 160) назвав істотними умови
© 2014-2022  yport.inf.ua