Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Гречушкіна. Спадкування і заповіт, що часто задаються, зразки документів, 2008 - перейти до змісту підручника

Порядок відшкодування витрат виконавцю заповіту

Відповідно до закону виконавець заповіту наділений правом вести від свого імені справи, пов'язані з виконанням заповіту в різних державних органах та установах, а також у суді.
Виконання заповіту вимагає від душоприказника певних витрат, які йому відшкодовуються. Такі витрати можуть бути пов'язані з витратами на зберігання спадкового майна, підтримка його стану, а також із сплатою різних платежів (наприклад, оплата квартирної плати та комунальних послуг, мита при пред'явленні позовних вимог про повернення майна тощо). Відшкодування витрат, вироблених душеприказчиком, проводиться за рахунок спадкового майна після прийняття спадщини спадкоємцями. З цього випливає, що в період виконання своїх обов'язків виконувач духівниці витрачає власні кошти.
Щоб отримати від спадкоємців відшкодування понесених у зв'язку з виконанням заповіту витрат, виконувач духівниці зобов'язаний:
1) документально підтвердити зроблені витрати (наприклад, платіжними квитанціями, чеками, рахунками та пр.);
2) довести, що витрати були пов'язані саме з виконанням заповіту;
3) обгрунтувати необхідність цих витрат. Необхідними вважають неминучі витрати та витрати, вироблені в інтересах спадкоємців з метою запобігти більш значні витрати в подальшому (наприклад, здійснення необхідного ремонту або запобігання аварійної ситуації, щоб уникнути руйнування будинку і псування що в ній знаходиться). Виконавець заповіту сам повинен підтвердити необхідність тих витрат, які він справив.
Відшкодування необхідних витрат проводиться за рахунок спадкового майна незалежно від того, чи було це обумовлено в заповіті. Якщо витрати душоприказника перевищать вартість спадкового майна, то він не має права вимагати від спадкоємців чи інших осіб їх відшкодування, оскільки згідно закону таке відшкодування витрат проводиться тільки за рахунок спадкового майна.
Крім відшкодування зроблених витрат виконувач духівниці має право на отримання понад витрат винагороди за рахунок спадкового майна в тому випадку, якщо це обумовлено в тексті заповіту.
Після відкриття спадщини виконавця заповіту (на його прохання або за заявою спадкоємців) можна звільнити від обов'язків за наявності обставин, що перешкоджають їх виконанню. Такі справи розглядаються судом за місцем знаходження спадкового майна або основної його частини.
Необхідною умовою для звільнення виконавця заповіту від його обов'язків служить наявність поважних причин, які перешкоджають подальшому виконанню функцій душоприказника. До таких відносять: переїзд виконавця в іншу місцевість, стан здоров'я, недієздатність і т. п. Звільнення виконавця допустимо, якщо якісь причини саме перешкоджають, а не просто ускладнюють виконання заповіту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок відшкодування витрат виконавцю заповіту "
 1. § 8. Довірче управління майном
  порядок оформлення угод з нерухомістю та реєстрації прав на неї. Отже, зберігають силу правила про обов'язкове нотаріальне посвідчення угод з передачі певних видів нерухомості, встановлені до введення в силу частини другої ЦК. Недотримання форми договору довірчого управління майном або вимоги про реєстрацію передачі нерухомого майна в довірче
 2. § 2. Правове становище публічних утворень
  порядок їх проведення. Представляється, що організаційні відносини за участю публічних утворень складаються і в разі укладення останніми попередніх договорів, створення господарських товариств і товариств, а також інших юридичних осіб, і, відповідно, участі в діяльності цих осіб, наприклад за допомогою прийняття рішень (іноді ці відносини відносять до різновиди
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  порядок або на інші внутрішні документи, які можуть містити обмеження, до уваги прийматися не повинні. Угоди, які підпадають під дію ст. 174 ЦК, слід відрізняти від схожих з ними угод, які тягнуть за собою інші правові наслідки. Насамперед, ст. 174 ЦК не застосовується тоді, коли особою або органом юридичної особи при вчиненні правочину порушено обмеження,
 4. § 2. Суб'єкти патентного права
  порядок виникнення виняткових прав на розробки, створені при виконанні службових обов'язків; 3) якщо протягом чотирьох місяців з дня повідомлення працівником роботодавця про створення службової розробки останній не подасть заявку на видачу патенту, або не переуступить це право іншій особі, або не повідомить автору про свій намір використовувати розробку як секрету
 5. § 1. Загальні положення про заповіті
  порядок правонаступництва, заснованого на заповіті спадкодавця. Аналіз п. 2 ст. 218 ГК показує, що заповіт є однією з підстав переходу у спадок права власності громадянина на майно. Пріоритет заповіту як підстави спадкування полягає в тому, що спадкування за законом має місце, коли і оскільки воно не змінено заповітом, а також в інших випадках, спеціально
 6. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  порядок посвідчення заповітів спрямований на чітке закріплення волі заповідача в заповіті. Разом з тим на практиці нерідкі випадки, коли воля заповідача визначена недостатньо ясно, суперечливо. Як правило, цьому сприяють такі чинники: складний склад спадкового майна; посвідчення заповітів, прирівняних до нотаріальних заповітів, і заповітів, посвідчених посадовими
 7. § 1. Здійснення спадкових прав
  порядок погашення боргу, пропонує спадкоємцям добровільно виконати зобов'язання. Про усному роз'ясненні робиться відмітка в спадковій справі за підписом спадкоємців. Сама по собі претензія кредитора, подана нотаріусу, не зупиняє видачу свідоцтва про право на спадщину. Її мета - лише повідомлення спадкоємців про наявність невиконаних майнових зобов'язань у складі
 8. § 3. Охорона спадкових прав
  порядок звернення до суду про витребування належного їм майна. Такі ж дії повинні бути зроблені у випадку, якщо нотаріус не може отримати доступ до майна. Якщо спадкоємців немає і майно в порядку спадкування переходить до держави, нотаріус інформує про це відповідний фінансовий орган, а в необхідних випадках - прокурора. Серед залишилося після спадкодавця
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 р . (зрозуміло, з урахуванням дії Закону РФ "Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян" від 27 квітня 1993 р. / / Відомості РФ. 1993. N 19. Ст. 685). * (56) Відомості РФ. 1991. N 18. Ст. 572; 1993. N 32. Ст. 1230. * (57) Див, напр.: Положення про
 10. 1. Поняття і загальна характеристика
  порядок укладення та виконання договору довірчого управління майном, містять правила, або безпосередньо стосуються саме майна, або зумовлені особливостями майна, переданого в довірче управління (нерухомість, цінні папери та ін.) Так, відповідно до ст. 1018 ЦК майно, передане в довірче управління, відокремлюються від іншого майна засновника
© 2014-2022  yport.inf.ua