Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Наслідки недодержання письмової форми угоди

Загальним наслідком недотримання простої письмової форми угоди є позбавлення сторін у разі спору права посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків. У цих випадках суб'єкти зберігають право приводити письмові (листи, розписки, квитанції тощо) та інші докази (п. 1 ст. 162 ЦК).
З наведеного загального правила в деяких випадках закон робить винятки і дозволяє використовувати показання свідків для доведення факту вчинення окремих видів угод навіть при недотриманні простої письмової форми. Наприклад, недотримання простої письмової форми договору зберігання не позбавляє сторони права посилатися на показання свідків у разі спору про передачу речі на зберігання при надзвичайних обставинах (пожежа, повінь, народні хвилювання і т.п.), а також у суперечці про тотожність речі, прийнятої на зберігання, і речі, повернутої зберігачем (ст. 887 ЦК).
Якщо вчинення угоди відбулося з порушенням вимоги про надання їй простої письмової форми, а сама угода виявилася пов'язаної з яким-небудь кримінально караним діянням, угода може бути підтверджена будь-якими доказами, у тому числі показаннями свідків. Припустимо, річ була прийнята на зберігання в гардероб без видачі номерного жетона - легітимаційного знака, видача якої прирівнюється до дотримання письмової форми правочину. Якщо в такій ситуації річ буде викрадена, то для доказу факту передачі речі на зберігання потерпілий-поклажодавець може використовувати будь-які докази, включаючи свідчення, оскільки в якості доказів вини суб'єкта у вчиненні злочину кримінально-процесуальне законодавство допускає їх використання. У цьому випадку доведений в кримінальному процесі факт здійснення угоди має преюдиціальне значення для цивільного процесу.
Недотримання простої письмової форми угоди тягне її недійсність, якщо це прямо зазначено в законі або в угоді сторін (п. 2 ст. 162 ЦК). Недотримання простої письмової форми зовнішньоекономічної угоди у всіх випадках тягне її недійсність (п. 3 ст. 162 ЦК).
Законом, іншими правовими актами, угодою сторін можуть бути передбачені особливі наслідки порушень додаткових вимог до письмової форми угод. Якщо такі не передбачені, застосовуються наслідки недотримання простої письмової форми угод, встановлені ст. 162 ГК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Наслідки недодержання письмової форми угоди "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  наслідків порушення. До учасників торгової угоди також пред'являються особливі вимоги. Якщо учасники загальногромадянської угоди повинні володіти загальногромадянської правосуб'екгностью, то учасники торгової угоди - підприємницької правосуб'єктність. Вони повинні Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 197 бути
 2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  наслідками порушення зобов'язання ст. 333 ЦК надає можливість суду зменшити неустойку, якщо вона явно не відповідає наслідків порушення зобов'язання. Застава. В силу застави кредитор за забезпеченим заставою зобов'язанням (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  наслідки можуть передбачатися договором купівлі-продажу. Відповідно до п. 1 ст. 474 ГК продавець і покупець зобов'язані перевіряти якість товару у випадках, якщо такий обов'язок передбачений законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором. У випадках, коли порядок перевірки якості товару встановлюється законом, іншими правовими
 4. § 3. Зберігання
  наслідку. Зберігач відповідає за втрату, нестачу або пошкодження речей, прийнятих на зберігання, з загальних підставах (ст. 401 ЦК). Професійний зберігач відповідає за втрату, нестачу або пошкодження речей незалежно від вини. Він звільняється від відповідальності, якщо втрата, нестача або пошкодження сталися внаслідок непереборної сили або за властивостей речі, про Комерційне право.
 5. § 4. Страхування
  наслідку вимагати розірвання договору або визнання його недійсним на тій підставі, що відповідні обставини не були повідомлені страхувальником (ст. 944 ЦК). Для деяких видів страхування, в яких страховий випадок є складним (представляє собою сукупність великого числа різних страхових випадків - наприклад, страхування будівельно-монтажних ризиків, медичне
 6. § 5. Доручення
  наслідки недотримання даного правила наступають відповідно до п. 1 ст. 162 ГК: сторони у разі спору позбавляються права посилатися на показання свідків. Довіреність, що видається повіреному для представлення третім особам, не можна розглядати як письмової форми договору доручення, так Комерційне право . Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 7. § 8. Довірче управління майном
  наслідки досягаються за допомогою нового для нашого цивільного права інституту довірчого управління. Цікаво відзначити, що, народившись у сфері цивільного обороту за участю громадян, часто використовується в благодійних цілях, довірче управління міцно завоювало позиції і в сфері комерційного обороту, у підприємницькій діяльності. (Наприклад, щось схоже відбувається
 8. § 9. Комерційна концесія
  наслідки виконання договору. Користувач, здійснюючи без доручення самостійну підприємницьку діяльність з використанням комплексу отриманих від правовласника виключних прав і здійснюючи певні операції із споживачами, самостійно набуває права і особисто несе обов'язки за цими угодами. У договорі ж доручення права та обов'язки по угоді, зробленої
 9. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  наслідки, залежить від ряду обставин: а) віку (п. 1 ст. 21, ст. 26, 28 ЦК), б) психічного здоров'я (ст. 29 ЦК); в) деяких шкідливих звичок і обумовлюються ними наслідків (ст . 30 ЦК); г) інших обставин (п. 2 ст. 21, ст. 27 ЦК), в тому числі оціночних (п. 4 ст. 26 ЦК). Тому залежно від цього обсяг дієздатності у різних громадян може бути однаковий або неоднаковий з
 10. § 1. Повне товариство
  наслідок - відмова в реєстрації товариства (п. "в" ст. 12, подп. "А" п. 1 ст. 23 Закону про реєстрацію * (239)). За законом установчий договір нотаріальному посвідченню не підлягає * (240), проте це не виключається за згодою учасників (ст. 163 ЦК) з наслідками, передбаченими ст. 165 ГК. Зовнішні відносини. Товариство представляють його учасники. Цей принцип сформульований в самому
© 2014-2022  yport.inf.ua