Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Наслідки визнання громадянина банкрутом

На підставі рішення арбітражного суду про визнання громадянина банкрутом здійснюється продаж його майна, включеного до конкурсної масу. Грошові кошти, виручені від продажу майна громадянина, а також були в наявності, вносяться в депозит арбітражного суду і використовуються потім для покриття витрат, пов'язаних з розглядом справи про банкрутство і виконанням рішення арбітражного суду про визнання громадянина банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва. Вимоги кредиторів задовольняються в порядку черговості, передбаченої п. 2 ст. 211 Закону про банкрутство.
Найважливішим наслідком оголошення громадянина банкрутом є звільнення його від зобов'язань, у тому числі і не погашених у зв'язку з нестачею коштів, виручених від продажу майна громадянина. Згідно п. 1 ст. 212 Закону про банкрутство після розрахунків з кредиторами громадянин, визнаний банкрутом, звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів, заявлених при здійсненні процедури визнання громадянина банкрутом. Як виняток зберігають силу і можуть бути пред'явлені і після закінчення провадження у справі про банкрутство громадянина вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, про стягнення аліментів та деякі інші (п. 2 ст. 212 Закону про банкрутство).
Разом з тим закон встановлює заходи, що перешкоджають недобросовісним боржникам використовувати процедуру банкрутства для уникнення сплати боргів. Згідно ст. 213 Закону про банкрутство справа про банкрутство не може бути порушено повторно протягом п'яти років після визнання громадянина банкрутом за його заявою. У разі ж повторного визнання громадянина банкрутом за заявою кредитора, заявою уповноваженого органу за вимогами про сплату обов'язкових платежів протягом п'яти років після завершення розрахунків з кредиторами такий громадянин не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів. Незадоволені вимоги кредиторів можуть бути пред'явлені в порядку, встановленому цивільним законодавством.
Таким чином, громадянин, визнаний банкрутом, звільняється від тягаря боргів. Він позбувся майна, яке було продано з метою їх погашення, але зате придбав душевний спокій і можливість розпочати новий етап у своєму житті. Недарма інститут банкрутства громадянина розглядається в розвинених правових системах як один з найбільш ефективних способів захисту громадян, які потрапили у важке матеріальне становище волею обставин (1). Цим цілям покликаний служити і аналогічний інститут російського законодавства (2).
---
(1) Див: Витрянский В.В. Указ. соч. С. 95.
(2) Необхідно мати на увазі, що відповідно до п. 2 ст. 231 Закону про банкрутство положення про банкрутство громадян, які є індивідуальними підприємцями, будуть введені в дію лише з дня набрання чинності федерального закону про внесення відповідних змін і доповнень у федеральні закони. Отже, застосування цих норм відкладено законодавцем на вельми невизначений час.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Наслідки визнання громадянина банкрутом "
 1. Стаття 208. Наслідки визнання громадянина банкрутом
  1. З моменту прийняття арбітражним судом рішення про визнання громадянина банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва наступають наступні наслідки: строки виконання зобов'язань громадянина вважаються настали; припиняється нарахування неустойок (штрафів, пені), процентів та інших фінансових санкцій за всіма зобов'язаннями громадянина; припиняється стягнення з громадянина за всім
 2. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 3. § 1. Поняття і види підприємців
  Поняття підприємця. Юридичне поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як
 4. § 1. Індивідуальні підприємці
  Підприємницька діяльність громадян без утворення юридичної особи - одна з найпростіших форм організації підприємницької діяльності. У сучасному законодавстві це один з небагатьох способів ведення одноосібного приватного підприємництва. Інші організаційні форми припускають організацію юридичної особи, або грунтуються не на одноосібному господарюванні, а на
 5. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 6. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 8. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 9. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 10. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  Виникнення. Юридичні особи виникають спочатку (засновуються) або в результаті реорганізації інших юридичних осіб як їх правонаступники. Виділяють кілька способів виникнення юридичних осіб. Найбільш поширеним в умовах ринкової економіки і відповідним ідеї автономії волі є явочно-нормативний спосіб, при якому для державної реєстрації юридичної особи
© 2014-2022  yport.inf.ua