Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

4.3. Права і обов'язки капітана судна

Капітан судна володіє комплексом прав і обов'язків, пов'язаних з керівництвом екіпажем і здійсненням адміністративних повноважень. Належне управління судном і безпечне плавання його забезпечуються шляхом належної організації роботи всіх служб судна, утримання судна та наявного на ньому устаткування в справному технічному стані, укомплектування судна кваліфікованими фахівцями та прийняття капітаном правильних рішень навігаційного порядку.
При підготовці до плавання капітан зобов'язаний перевірити наявність на судні необхідних відкоригованих навігаційних карт і посібників для рейсу, опрацювати з штурманським складом умови плавання за маршрутом слідування судна, а також призначити точний час готовності судна до відходу. Під час плавання капітан зобов'язаний здійснювати контроль за своєчасним і якісним визначенням місцезнаходження судна вахтового помічника капітана. Призначення і зміна курсу судна є правом тільки капітана. Він має право давати розпорядження про відхилення від призначеного раніше маршруту всякий раз, коли це викликано обставинами плавання або необхідністю надання допомоги потерпілим судам і людям.
При форс-мажорних ситуаціях, коли виникає небезпека для судна, людей та вантажу, вахтовий помічник капітана може змінити призначений капітаном курс, однак він повинен негайно поставити капітана до відома про це.
Про всі аварії та аварійних пригодах, а також про нещасні випадки на судні капітан зобов'язаний негайно доповідати в установленому порядку судновласнику і приймати всі залежні від нього заходів до забезпечення безпеки людей, судна і вантажу. Аж до завершення рейсу капітан зобов'язаний забезпечити збереження і недоторканність морських карт з нанесеною на них прокладкою та інших навігаційних документів, в яких відображено маневрування судна. При аварії із судном такі документи повинні зберігатися до її розслідування. Відповідно до ст. 66 КТМ Російської Федерації, у разі якщо судну загрожує неминуча загибель, капітан судна дозволяє членам екіпажу залишити судно після вжиття всіх заходів по рятуванню перебувають на судні пасажирів. Капітан судна залишає судно останнім після прийняття залежних від нього заходів з порятунку суднового журналу, машинного журналу і радіожурналу, карт цього рейсу, стрічок навігаційних приладів, документів і цінностей.
Капітан володіє цілим рядом прав і обов'язків, пов'язаних з комерційною експлуатацією судна. Реалізуючи свої права і виконуючи обов'язки, капітан повинен організувати комерційну роботу на судні таким чином, щоб експлуатація судна була не тільки рентабельною, а й приносила значний прибуток. Він зобов'язаний забезпечити підготовку всіх приміщень судна, в яких перевозиться вантаж, для його збереженій перевезення, перевірити правильність його розміщення. Перед прийманням вантажу капітан розглядає попередній вантажний план і затверджує його, якщо запропонований варіант завантаження забезпечує безпеку плавання і збереження вантажу. Відповідно до ст. 30 Статуту служби на суднах рибопромислового флоту Російської Федерації капітан має право відмовитися від прийому на борт окремих вантажів, якщо їх навантаження або перевезення суперечить правилам морського перевезення небезпечних вантажів, іншим існуючим правилам або загрожує безпеці судна, людей, вантажу.
Здійснюючи свої права та обов'язки в частині адміністративних повноважень, капітан видає накази по судну, затверджує посадові інструкції та суднові розкладу, які є основою організації служби на суднах, так як визначають обов'язки всіх членів екіпажу, а також осіб, які тимчасово перебувають на судні в якості пасажирів. На судах повинні бути наступні суднові розкладу: штатний, по суднових тривог, по завідування, по швартовних операціях, за розпорядком життя екіпажу, його розміщення та правилам поведінки на судні.
В силу Статуту про дисципліну працівників морського транспорту, а також Статуту про дисципліну працівників рибопромислового флоту (статути про дисципліну затверджуються Урядом Російської Федерації) капітан має право застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення на членів екіпажу: зауваження, догану, сувору догану і списання з судна з одночасним направленням судновласнику подання про накладене стягнення - і висловити свою думку про подальше використання цього працівника. Згідно п. 2 ст. 67 КТМ Російської Федерації капітан має право у разі необхідності усувати від виконання службових обов'язків будь-якого члена екіпажу судна. У такому випадку відповідно застосовуються правила, встановлені ст. 58 Кодексу "Репатріація членів екіпажу судна". Ці правила зобов'язують судновласника забезпечити за свій рахунок доставку списаного з судна члена екіпажу в порт, передбачений у трудовому договорі (контракті) або колективному договорі, а за відсутності таких вказівок в договорах - в порт прийняття його на роботу, з вмістом до прибуття до місця призначення . Однак п. 5 ст. 58 передбачає, що якщо причини, що викликали репатріацію члена екіпажу судна, виникли з його вини при виконанні ним службових обов'язків, то судновласник має право на відшкодування витрат по репатріації відповідно до законодавства Російської Федерації.
Капітан судна володіє відповідними правами та обов'язками при здійсненні ним функцій, властивих органам держави. Зокрема, він має право затримати та ізолювати до приходу у вітчизняний порт особа (включаючи пасажира), дії якого не містять ознак кримінально караного діяння, але загрожують безпеці судна або перебувають на ньому людей і майна (п. 3 ст. 67 КТМ Російської Федерації). Інша ситуація складається тоді, коли на судні, що перебуває в морі, скоєно кримінально каране діяння. У такому випадку капітан має право і зобов'язаний провести дізнання у встановленому законодавством порядку; затримати та ізолювати особу, підозрювану у вчиненні злочину, до приходу в перший вітчизняний порт для передачі його з матеріалами дізнання відповідним властям. У цій ситуації капітан виступає в якості органу дізнання і зобов'язаний на підставі статті 69 КТМ Російської Федерації керуватися кримінально-процесуальним законодавством Російської Федерації, а також Інструкцією про виробництво дізнання на судах, що у плаванні, затвердженої Генеральним прокурором Російської Федерації.
Згідно ст. 70 КТМ Російської Федерації капітан судна наділяється правами і обов'язками нотаріуса, а саме: капітан вправі посвідчити заповіт, зробити запис у судновому журналі про кожний випадок народження дитини на судні і про кожному випадку смерті на судні. Посвідчення заповітів проводиться капітаном відповідно до Інструкції про порядок посвідчення заповітів капітанами морських суден, що плавають під Державним прапором Російської Федерації. У разі смерті на судні капітан зобов'язаний скласти акт за участю двох свідків і суднового медичного працівника (лікаря або фельдшера), якщо такий є.
"У разі смерті, хвороби чи іншої причини, що перешкоджають капітану виконувати свої службові обов'язки, обов'язки капітана судна до отримання розпорядження судновласника покладаються на старшого помічника капітана судна", - визначено ст. 73 КТМ Російської Федерації. Стаття 32 Статуту служби на суднах рибопромислового флоту Російської Федерації значно ширше трактує ситуацію, коли капітан не в змозі виконувати свої службові функції, а саме: "У разі хвороби (смерті) капітана, раптового психічного розладу або іншого стану, який загрожує безпеці судна або перебувають на ньому людей, у командування судном вступає (тимчасово) старший помічник капітана, з негайним донесенням про це судновласникові, флагману групи (керівнику промислу), а в іноземному порту - консулу. У судновому журналі робиться відповідний запис ".
Капітан судна несе всі види відповідальності: дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну.
Дисциплінарна відповідальність. На капітана, який порушив службову (трудову) дисципліну, тобто що не виконав або неналежним чином виконав зі своєї вини покладені на нього службові обов'язки, може бути накладено дисциплінарне стягнення, передбачене статутами про дисципліну. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, а якщо проступок був здійснений під час плавання, то з моменту повернення судна у вітчизняний порт. У всіх випадках дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців (для капітанів суден далекого плавання - одного року) з дня вчинення проступку.
Адміністративна відповідальність. У разі якщо заходи дисциплінарного впливу будуть визнані недостатніми, то застосовуються заходи адміністративного стягнення, до яких слід віднести штраф і позбавлення морського диплома на строк від одного року до трьох років. Капітан може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил митного режиму, правил безпеки судноводіння, охорони праці, санітарних правил і правил охорони морського середовища або водних ресурсів, якщо такі дії не є кримінально караними. Штраф на капітана накладається компетентними органами (службами) відповідно з адміністративним законодавством Російської Федерації. Штраф в адміністративному порядку забороняється накладати пізніше одного місяця з дня вчинення проступку.
Матеріальна відповідальність. Відповідно до чинних нормативних актів капітан, з вини якого завдано збитків судновласнику, несе матеріальну відповідальність у розмірі дійсної шкоди, але не більше однієї третини його місячного окладу. Однак у випадках, коли шкоди завдано діями капітана, що містять ознаки кримінально караних діянь, капітан несе повну матеріальну відповідальність (за рішенням суду).
Кримінальна відповідальність. У встановлених законом випадках капітан може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, зокрема, у випадках:
ненадання допомоги людям, що гинуть на морі або на іншому водному шляху, якщо ця допомога могла бути надана капітаном без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів;
порушення правил судноводіння, що викликали тяжкі наслідки (загибель судна, людей або руйнування причальних комунікацій);
пошкодження морського телеграфного кабелю або трубопроводу:
забруднення морського середовища речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря;
порушення правил праці, що виразилося в дії або бездіяльності капітана, що спричинили загибель людей;
зловживання владою або службовим становищем, що спричинило великі негативні наслідки.
До кримінальної відповідальності капітан може бути притягнутий лише за вироком суду.
Взаємовідносини капітана з владою іноземної держави. Під час перебування судна в територіальному морі, внутрішніх водах та портах іноземних держав капітан повинен неухильно дотримуватися законів, правил і звичаї прибережної держави. Необхідну інформацію про законодавство держави перебування судна капітан може отримати від вітчизняного консула (консула держави прапора судна), а при його відсутності - від агента судновласника. Це особливо важливо при заході судна в незнайомий порт, а тим більше в порт, що раніше не відвідуваний, держави, прапор якого несе дане судно.
Відповідно до Консульського статуту Російської Федерації капітан може звернутися за сприянням і необхідною допомогою до консула порту, який входить до консульського округу, держави його акредитації. У разі необхідності консул є посередником у зносинах капітана з портовими та іншими місцевими властями. Він сприяє капітану в розшуку зниклих або дезертирували членів екіпажу, а також у ситуації, коли необхідно залишати тяжкохворого члена екіпажу на лікування в державі перебування консула, і забезпечує доставку його на батьківщину.
Під час перебування судна у водах іноземної держави члени екіпажу і пасажири судна підпадають чинності суверенітету прибережної держави під дію його кримінальних законів. У зв'язку з цим компетентні влади прибережної держави можуть проводити обшук, заарештовувати осіб, які вчинили злочин. Однак будь-які дії на борту судна повинні проводитися з відома і в присутності капітана і консульських (дипломатичних) представників держави, під прапором якої плаває судно. Сучасна міжнародна практика йде по шляху обмеження юрисдикції прибережної держави щодо злочинів, скоєних на борту іноземного судна, якщо тільки наслідки злочину не зачіпають безпеку цієї держави чи інтереси її громадян. При отриманні від консула відомостей про незастосування прибережним державою в певних випадках своєї юрисдикції в силу угод капітан вправі приймати рішення про здійснення функцій органу дізнання.
Однак при здійсненні цих функцій капітан повинен дотримуватися певні умови. Так, при необхідності виконати окремі невідкладні дії за межами судна (наприклад, призвести в лікарні опитування потерпілого) капітан зобов'язаний отримати дозвіл на такі дії компетентних влади прибережної держави. Їх дозвіл потрібно також для виробництва опитувань громадян цієї держави та інших дій з їх участю, навіть якщо вони з якихось причин перебувають на борту судна. Це правило не стосується випадків залучення до матеріалів дізнання заяв і власноручних пояснень іноземних громадян, а також різних документів, що мають відношення до дізнання. Капітан повинен проводити дізнання у правовому полі держави перебування судна з урахуванням чинних міжнародних угод.
  У разі затримання капітаном особи, підозрюваного у вчиненні злочину, місцева влада в будь-якому випадку має право перевірити законність такого затримання. Право на перевірку законності виробленого капітаном затримання зберігається за місцевою владою, навіть якщо таке затримання мало місце до заходу судна в іноземний порт. При цьому в одних країнах обгрунтованість затримання підозрюваного перевіряється на підставі законодавства держави прапора судна (наприклад, у Великобританії, Нідерландах), в інших - на підставі законодавства держави перебування судна (наприклад, у Норвегії, Данії).
  Капітанам суден слід мати на увазі, що в тих випадках, коли документи і акти складаються за участю іноземних властей або виходять від влади і громадян, вони повинні бути легалізовані консулом округу, в якому такі документи оформлени.Консульская легалізація полягає у встановленні і засвідченні справжності підписів на цих документах і актах і відповідності їх законам держави перебування судна і консула. Без легалізації такі документи вважаються недійсними і правового значення не мають.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.3. Права і обов'язки капітана судна"
 1. 4.2. Капітан судна. Статутні положення
    правами і обов'язками. Так, капітан судна визнається представником судновласника і вантажовласників щодо договорів та позовів, що викликаються потребами судна, вантажу і плавання, якщо на місці немає інших представників судновласника (наприклад, капітан має право продати частину вантажу або суднового майна, щоб купити в іноземному порту паливо, необхідне для завершення рейсу). Таким чином, капітан
 2. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст. 270 КК).
    права. Так, згідно з Брюссельською конвенцією 1910 р. на капітана, якщо це не пов'язане з серйозною небезпекою для свого судна, екіпажу, пасажирів, покладено обов'язок надавати допомогу всякому особі, навіть ворожому, зустрінутому на море і знаходиться в опасності2. Злочин має формальний склад і визнається вікон-ченним з початку бездіяльності капітана, який повинен був і міг надати
 3. Стаття 270. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим Коментар до статті 270
    зобов'язаний був здійснити з надання допомоги людям, що зазнали лиха на морі чи іншому водному шляху. Терплять лихо повинні визнаватися люди, що опинилися у воді, на борту тонучого корабля, в човні, на плоту, інших рятувальних засобах, незалежно від того, подають вони сигнали про допомогу чи ні, за умови, що є реальна загроза їх загибелі у разі залишення їх без допомоги. Відповідальність
 4. Стаття 2
    обов'язків.
 5. 3. Особливості договору буксирування на морському транспорті
    капітана судна, що буксирує, тоді як портова - під управлінням капітана судна, що буксирується. Дане положення має юридичне значення з точки зору відповідальності за збиток, нанесений буксируваному об'єкту і перебувають на ньому людям та майну: у першому випадку передбачається вина власника буксируючого судна, а в другому - вина власника судна, що буксирується. Однак за письмовою угодою
 6. Стаття 270. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим Коментар до статті 270
    зобов'язаний, якщо він може зробити це без серйозної небезпеки для свого судна і перебувають на ньому осіб, надати допомогу будь-якій особі, що терпить лихо на воді. --- СЗ РФ. 2001. N 11. Ст. 1001. При кваліфікації діяння необхідно встановити, чи мав капітан реальну можливість в обстановці, що склалася надати допомогу зазнали лиха і чи не було це пов'язано з
 7. Коментар до статті 11.10
    права і обов'язки капітана судна з підтримання порядку на судні визначені ст. 31 КВВТ. 2. Відповідно до ст. 38 КВВТ нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства і порядку в порту, в тому числі нагляд за дотриманням міжнародних договорів РФ, федеральних законів і правил про торговельне судноплавство в порту, відкритому для заходу іноземних суден, а також в порту, розташованому в гирлі
 8. Стаття 131. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання
    судна закордонного плавання віходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному суднового документі. Для Тимчасового відходу судна Із порту у зв'язку з дією непереборної сили, стіхійнім лихом, а такоже з метою рятування людей Дозвіл митного органу НЕ
 9. Стаття 8.22. Випуск в експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму
    судна, випуск в плавання морського судна, судна внутрішнього водного плавання або маломірного судна або випуск в рейс автомобіля або іншого механічного транспортного засобу, у яких вміст забруднюючих речовин у викидах або рівень шуму, вироблюваного ними при роботі, перевищує нормативи, встановлені державними стандартами Російської Федерації , - тягне за собою накладення
 10. Стаття 8.22. Випуск в експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму
    судна, випуск в плавання морського судна, судна внутрішнього водного плавання або маломірного судна або випуск в рейс автомобіля або іншого механічного транспортного засобу, у яких вміст забруднюючих речовин у викидах або рівень шуму, вироблюваного ними при роботі, перевищує нормативи, встановлені державними стандартами Російської Федерації , - тягне за собою накладення
 11. Стаття 90. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
    обов'язку оплати частки в статутному капіталі товариства. Оплата статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю при збільшенні статутного капіталу шляхом зарахування вимог до товариства допускається у випадках, передбачених законом про товариства з обмеженою відповідальністю. (П. 2 в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 352-ФЗ) 3. Статутний капітал товариства з обмеженою
 12. 5.1. Капітан порту. Його права і обов'язки
    капітан порту. Глава V КТМ Російської Федерації присвячена саме цих питань. Вона складається з 11 статей. Капітан морського порту - посадова особа, яка здійснює нагляд за безпекою мореплавства, порядком у порту (п. 1 ст. 74 КТМ Російської Федерації), дипломуванням осіб командного складу суден, а також виконує інші функції, пов'язані з безпекою суден. Капітан морського порту
 13. Стаття 27.13.1. Затримання судна, доставленого в порт Російської Федерації
    судна здійснюється посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення. 3. Про затримання судна складається протокол. Копія протоколу про затримання судна вручається особі, щодо якої застосовано даний захід забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення. 4. Термін затримання судна обчислюється з моменту
 14. Стаття 101. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
    обов'язки кредиторів кредитних організацій, створених у формі акціонерних товариств, визначаються також законами, що регулюють діяльність кредитних організацій. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 08.07.1999 N 138-ФЗ) 2. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у статуті
 15. Стаття 11.17. Порушення правил поведінки громадян на залізничному, повітряному або водному транспорті
    капітана судна - (в ред. Федерального закону від 21.12.2009 N 336-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 21.12.2009 N 336-ФЗ) 6. Невиконання особами, які перебувають на борту повітряного судна, законних розпоряджень командира повітряного судна - тягне за собою накладення адміністративного штрафу
 16. Стаття 135. Вимушена посадка
    судна, Який здійснів вімушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов'язаний Вжити необхідніх ЗАХОДІВ для забезпечення Збереження товарів, Які підлягають Митний контроль, та ПРОТЯГ доби повідоміті найближче міжнародний аеропорт про місце посадки судна. Адміністрація міжнародного аеропорту после одержании такого ПОВІДОМЛЕННЯ зобов'язана Забезпечити перевезення посадових ОСІБ митного
© 2014-2022  yport.inf.ua