Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Право власності виробничих і споживчих кооперативів


Суб'єктом права власності кооперативу є кожна кооперативна організація, визнана юридичною особою, незалежно від виду кооперативу. Коло таких суб'єктів надзвичайно різноманітний. Це можуть бути виробничі та споживчі кооперативи. Незважаючи на те, що перші відносяться до комерційних, а других - до некомерційних організацій, правовому режиму їх майна притаманний ряд спільних ознак, обумовлених наявністю відносин членства між кооперативом і його учасниками. Серед них: наявність у членів кооперативу зобов'язальних прав на майно кооперативу, можливість розподіляти отриманий від підприємницької діяльності прибуток між своїми членами, субсидіарну відповідальність членів кооперативу за зобов'язаннями кооперативу (п. 2 ст. 107, пп. 4 ст. 109, п. п. 4, 5 ст. 116 ЦК) (про види виробничих і споживчих кооперативів див. гл. 6 цього підручника).
У разі об'єднання кооперативів в союз, наприклад, при створенні спілки споживчих товариств, кожен з вхідних в такий союз учасників зберігає право власності на майно кооперативу як юридичної особи. Відповідно союз, припустимо Центросоюз РФ, є власником тільки того майна, яке утворене за рахунок внесків членів спілки або придбане ним за інших підстав "*".
---
"*" Див: ст. 33 Закону РФ "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" / / Відомості Верховної. 1997. N 28. Ст. 3306.
Межі здійснення права власності кооперативу залежать від його виду та обсягу правоздатності. Споживчі кооперативи, наділені спеціальною правоздатністю, більшою мірою обмежені у здійсненні правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження, ніж виробничі кооперативи.
Неодмінною підставою виникнення права власності кооперативу є об'єднання членами кооперативу пайових внесків. Про види пайових внесків та порядку їх внесення, а також про інших підставах формування майна кооперативу див. гл. 6 цього підручника.
У законодавстві важливе значення приділяється об'єктам права власності кооперативу. Кооператив є власником майна, переданого йому в якості пайових внесків його членами, а також майна, придбаного ним на інших підставах (п. 3 ст. 213 ЦК).
Закони про кооперацію і статути окремих кооперативних організацій конкретизують коло цього майна залежно від виду кооперативної організації (виробнича або споживча) і від обсягу її правоздатності. Садівничі товариства, наприклад, можуть мати у власності переробні пункти, сховища, столярні та ремонтні майстерні, об'єкти культурно-побутового призначення та інше майно, необхідне для більш раціонального використання сільськогосподарської продукції і скорочення її втрат.
Коло об'єктів права власності виробничих кооперативів значно ширше. Так, у власності можуть бути земельні ділянки, майстерні, транспорт, склади та інше майно, необхідне для діяльності з виробництва, переробки, збуту сільськогосподарської продукції; а також житловий фонд, об'єкти охорони здоров'я, культури, освіти та інше майно.
У складі майна кооперативів виділяються фонди. Види цих фондів, порядок їх використання встановлюються законом, статутом кооперативу. Майнову основу будь-якого кооперативу становить пайовий фонд, що складається з пайових внесків його членів. Розмір, склад і порядок внесення пайових внесків безпосередньо в законі не встановлений і визначається його статутом (п. 2 ст. 108, п. 2 ст. 116 ЦК). Відсутність у законі жорсткої регламентації розміру пайового фонду пояснюється наявністю своєрідною гарантії для кредиторів у вигляді субсидіарної (додаткової) відповідальності членів за боргами кооперативу (п. 2 ст. 107, п. 4 ст. 116 ЦК). Розмір пайового фонду в подальшому може бути зменшений або збільшений з внесенням відповідних змін до статуту. Його збільшення здійснюється або шляхом внесення додаткових паїв, або шляхом збільшення пайових внесків за рахунок кооперативних виплат (п. 1 ст. 109 ЦК).
Статутом виробничого кооперативу може бути передбачено, що певну частину належного йому майна становить неподільний фонд. Його майно не включається до паї членів кооперативу. Перелік об'єктів, що входять до неподільного фонду, визначається рішенням загальних зборів членів виробничого кооперативу (ст. 109 ЦК). Це можуть бути об'єкти виробничої та соціальної інфраструктури: виробничі приміщення, меліоративні, гідротехнічні та інші споруди, рибопромисловий флот, знаряддя лову, об'єкти охорони здоров'я, культури і спорту та ін
Зазвичай, а в сільськогосподарських кооперативах в обов'язковому порядку, створюється резервний (страховий) фонд. Розмір резервного фонду в сільськогосподарських кооперативах, наприклад, не повинен бути менше 10% від пайового фонду. У кредитному споживчому кооперативі громадян обов'язково створюється фонд фінансової взаємодопомоги, що є джерелом позик, що надаються членам кооперативу "*".
---
"*" Див: п. 6 ст. 34 Федерального закону від 8 грудня 1995 р. N 193-ФЗ "Про сільськогосподарську кооперацію" (СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4870), ст. 16 Федерального закону від 7 серпня 2001 р. N 117-ФЗ "Про кредитні споживчі кооперативи громадян" (Відомості Верховної. 2001. N 33 (частина I). Ст. 3420).
Більш докладно про особливості припинення права власності кооперативів та про розподіл їх майна при реорганізації, ліквідації кооперативу або вибуття з нього учасників див. гл. 6 цього підручника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Право власності виробничих і споживчих кооперативів "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум проомніум] - право, необхідне для всіх 42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право 43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові 44. JUS SOLI [юс
 2. 5. Право власності виробничих і споживчих кооперативів
  право вимоги, що розповсюджується на все майно кооперативу, а не тільки на пайовий фонд. --- Тому пай визначає, зокрема, розмір виплат (або видач) учаснику, так як останній має право вимагати передачі йому вартості частини всього майна кооперативу, а не тільки частини пайового фонду (п. 1 ст. 111 ЦК). Відповідно до цього і оплата паю
 3. § 1. Поняття і види підприємців
  правових формах: індивідуальні підприємці, господарські товариства, господарські товариства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства. Таким чином, підприємець - це особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Факт здійснення особою підприємницької діяльності є підставою для визнання його особливим суб'єктом
 4. § 5. Виробничі кооперативи
  право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 123 і господарювання почалося з прийняття в 1988 р. Закону «Про кооперацію в СРСР». Потім, в період до 1990 р. були введені істотні обмеження на діяльність кооперативів у різних сферах і, нарешті, прийнятий в 1990 р. Закон про підприємства взагалі не передбачив кооперативи в якості
 5. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 133 ст. 116 ГК РФ, а також спеціальним законодавством - Законом РФ «Про споживчу кооперацію в Російській Федерації» [3]. Як видно з визначення, коло учасників споживчого кооперативу ширше кола учасників виробничого кооперативу, оскільки включає як громадян, так і
 6. § 4. Страхування
  право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 371 виплати страхових сум беруть участь у страхуванні особам при настанні страхового випадку. За формою здійснення страхування поділяється на добровільне й обов'язкове. При цьому підставою виникнення страхового зобов'язання з добровільного страхування є тільки волевиявлення
 7. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  правовій доктрині переважаючим є більш широке тлумачення поняття сільськогосподарської діяльності. В якості такої визнається будь-яка діяльність сільськогосподарських організацій і громадян, пов'язана з виробництвом продовольства [1]. При здійсненні сільськогосподарської діяльності виникають різноманітні та взаємопов'язані між собою стосунки. Одні з них - традиційна
 8. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  правових форм, передбачених чинним законодавством. Тут застосовуються різні моделі організації господарської діяльності та управління нею. В аграрному секторі представлені як специфічні тільки для нього форми організації підприємницької діяльності (наприклад, сільськогосподарські кооперативи та селянські господарства), так і аналогічні тим, які широко використовуються
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 338 раніше не були працівниками або учасниками сільськогосподарських організацій - як правило, колишніми городянами. Створення селянського господарства починається з придбання земельної ділянки. Він може бути отриманий в результаті виходу зі складу сільськогосподарської організації як
 10. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  правоздатність, має природно-правову природу, вона не отчуждаема і не може бути обмежена інакше як у випадках і в порядку, встановлених законом. Повна або часткова відмова громадянина від дієздатності, а також інші угоди, спрямовані на її обмеження, нікчемні, крім випадків коли такі угоди дозволяє закон (п. 1, 3 ст. 22 ЦК). Якщо громадянин, доти поки він залишається в живих,
© 2014-2022  yport.inf.ua