Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
Наступна »
Олександр Холодов. Правова грамотність. Самовчитель для водіїв, 2011 - перейти до змісту підручника

Передмова

В автошколі майбутній водій вивчає правила дорожнього руху, набуває мінімальні навички з надання першої медичної допомоги, але як спілкуватися з інспектором ГИБДД, якими правами і обов'язками володіє водій - ці питання викладачі, як правило, обходять стороною. Звідки ж водієві про це дізнатися?
Найчастіше ці знання і навички початківець водій отримує від таких же, як він, водіїв. Серед них ходить величезна кількість байок, чуток і інших дурниць. Більше половини рад з цього усної народної творчості - даремна, а іноді й шкідлива інформація.
Ця книга написана на основі лекцій з правової грамотності, які проходять в центрах додаткової підготовки водіїв, і може вважатися навчальним посібником з основ правової грамотності водія.
Книга буде однаково корисна як починаючому водієві (і тому, хто тільки збирається їм стати), так і професіонала з великим стажем, адже навіть досвідчені водії іноді відчувають нестачу необхідних знань.
Весь матеріал представлений у вигляді окремих занять і розбитий на глави. У кінці кожного розділу наведено відповіді на найбільш типові питання з запропонованої теми, які зазвичай ставлять слухачі на лекції, оскільки вони цікавлять більшість водіїв.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
  Дана глава не коментується, оскільки не належить до загальної частини страхового законодавства (див. Передмова). Стаття 25. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 2. Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень
  1. Не допускається без згоди автора внесення до його твір змін, скорочень і доповнень, постачання твори при його використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір,
 3. 2.3. Право на недоторканність твору
  Право на недоторканність твору існувало ще в радянському законодавстві. Зокрема, ст. 480 ГК РРФСР 1964 року гарантувала охорону недоторканності творів, вказуючи, що при виданні, публічному виконанні або іншому використанні твору забороняється без згоди автора вносити які б то не було зміни як в самий твір, так і в його назву і в позначення
 4. Література
  Апарова Т.В. Прецедент в сучасному англійському праві і судова правотворчість / / Праці ВНИИСЗ. 1976. Вип. 6. 2. Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М., 1987. 3. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993. 4. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996. 5. Джекінс Е. Англійське право: Джерела права. Судочинство. М., 1947.
 5. ПЕРЕДМОВА
  У 1997 р. побачила світ наша спільна книга, присвячена загальним положенням договірного права, яка, як нам здається, мала певний успіх і у відомому сенсі сприяла пробудженню інтересу до серйозних наукових досліджень у цій галузі цивільного права. Вихід у світ зазначеної книги мав і інший наслідок: нам неодноразово доводилося відповідати на запитання колег юристів (у тому
 6. Коментар до статті 22.3
  1. Федеральні органи виконавчої влади, їх установи і територіальні органи, наділені адміністративно-юрисдикційними повноваженнями згідно п. 3 ч. 1 ст. 22.1 КоАП, є юридичними особами. Статус юридичної особи поширюється також на державні органи, що здійснюють контрольні, наглядові функції, зазначені в гол. 23 КпАП. 2 . Згідно п. 1 ст. 61 ГК ліквідація
 7. Передмова
  Спадкові правовідносини - це один з найдавніших видів відношенні, який існував, існує і буде існувати незалежно від соціального розвитку суспільства, економічної та політичної ситуації в країні. Зміни державного устрою та економічних відносин, що відбулися в нашій країні в останні десятиліття, спричинили зміни в законодавстві про спадщину. Громадяни,
 8. Передмова
  Право - вельми складний об'єкт для вивчення, і, щоб перейнятися ним, потрібні роки важкої праці. До права цілком можна віднести висловлювання Томаса Гоббса про те, що значення філософії та моралі потрібно оцінювати не за тим вигодам, які дає їх знання, а по тому збитку, який наносить їх незнання. Тільки при такому підході можна зробити обгрунтовані висновки про основні правових системах
 9. Передмова
  Останнім часом саморегульовані організації (СРО) набувають все більш широке поширення. З легкої руки законодавця сьогодні їх можна зустріти навіть там, де ще кілька років тому уявити собі наявність таких організацій було б просто неможливо. Саморегулівні організації ростуть в російському правовому полі, як гриби після дощу, малозрозумілі сторонньому спостерігачеві,
 10. Соціальна допомога.
  Одним з найважливіших і ефективних напрямків соціального контролю над девиантностью є надання соціальної, психологічної, медичної допомоги «виключеним», «принижених і ображених» - страждають наркотичною та алкогольною залежністю, бездомним і безробітним, жертвам злочинів і сімейного насильства, суїцидентам, безпритульним, біженцям і вимушеним переселенцям, особам,
 11. Стаття 146. Порушення авторських і суміжних прав Коментар до статті 146
  1. Стаття 44 Конституції РФ проголошує охорону інтелектуальної власності громадян. Авторське право виникає у зв'язку із створенням та використанням творів науки, включаючи програми для ЕОМ, літератури і мистецтва. Суміжні права - у зв'язку із створенням та використанням фонограм та відеофільмів, виконанням вистав та музичних творів, передач радіо-і телемовлення. Автором є
 12. ПЕРЕДМОВА
  Для успішної підготовки кадрів сучасних юристів відчувається потреба в підручниках, які, з одного боку, відповідали б державним освітнім стандартам, а з іншого - базувалися б на апробованих курсах лекцій та навчально-методичних посібниках, відображали б накопичений вузівський педагогічний досвід, що відбуваються в країні зміни, поточне законодавство, соціальну практику.
 13. Передмова
  Навчальний курс з кримінального права написаний авторським колективом кафедри кримінального права та кримінології Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. Він заснований на затвердженої в 1998 р. кримінально-правової секцією Ради з правознавства Навчально- методичного об'єднання університетів Російської Федерації програмі з дисципліни "Кримінальне право". Автори курсу ставили перед собою
 14. Передмова до другого видання
  З часу підготовки першого видання підручника «Основи права» пройшло близько двох років. Оголошений тираж книги розійшовся, а потреби читачів у цьому виданні задоволені далеко не повністю. Пропонувати ж читачам не перероблений матеріал у новому виданні було б свого роду неповагою до них. Головне завдання авторів при підготовці нового видання полягала в тому, щоб врахувати зміни в самій
 15. Зміст і строк дії авторських прав
  Виключне майнове право на твір - це право на використання твору (як з метою отримання прибутку, так і без такої мети) наступними способами: 1) Відтворення твору. 2) Створення похідного твору (за винятком пародії та карикатури). 3) Поширення твору. 4) Імпорт твору з метою розповсюдження. 5) Прокат твору. 6)
 16. Зміст авторського договору
  . Його утворюють права і обов'язки автора і набувача авторських прав або користувача твори, які кореспондують один одному. Оскільки закон зміст авторського права практично не регламентує, дане питання вирішується в основному на розсуд самих сторін. Положення ускладнюється тим, що різні види авторських договорів мають неспівпадаючі зміст. Так, права та обов'язки
 17. Передмова
  Останні 10 років я намагаюся не дивитися щорічні святкові концерти, присвячені Дню міліції: мені неприємно чути патетичні промови, сповнені подяки нашим доблесним правоохоронним органам за «їх невтомну турботу про наш спокої і благополуччя». І в той же час не хотілося б стверджувати, що в міліції немає чесних і сумлінних співробітників. Вони, безумовно, є, хоча
 18. Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень Коментар до статті 1266
  1. Право на недоторканність твору є особистим немайновим правом, чинним незалежно від виключного права, що належать до авторських прав відповідно до ст. 1255 ЦК РФ і що належить як громадянам РФ, так і іноземним громадянам та особам без громадянства. Згідно абз. 2 п. 1 ст. 1231 ЦК РФ особисті немайнові та інші інтелектуальні права, які не є
 19. Передмова до другого виданню
  Вперше підручник «Цивільне та торгове право капіталістичних держав» вийшов у світ в двох частинах в 1983-1984 роках під редакцією доктора юридичних наук, професора Московського державного інституту міжнародних відносин Р. Л. Наришкіної. Друге видання підготовлено тим же авторським колективом - учнями і колегами професора Р. Л. Наришкіної. Ця наступність -
 20. Передмова
  Справжня книга буде корисна всім, у кого є транспортний засіб. Федеральний закон від 25 квітня 2002 р. N 40-ФЗ "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (далі - Закон про ОСАГО) відноситься до ряду найбільш важливих і соціально значущих законів для громадян РФ. Про його актуальність свідчать невгаваючі суперечки та дискусії, які
© 2014-2022  yport.inf.ua