Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

Передмова


Останнім часом саморегульовані організації (СРО) набувають все більш широке поширення.
З легкої руки законодавця сьогодні їх можна зустріти навіть там, де ще кілька років тому уявити собі наявність таких організацій було б просто неможливо.
Саморегулівні організації ростуть в російському правовому полі, як гриби після дощу, малозрозумілі сторонньому спостерігачеві, створені в 1990-х рр.. саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів незабаром були доповнені різними СРО аудиторів, оцінювачів, арбітражних керуючих, будівельних організацій. Якщо існуючий темп зростання популярності СРО збережеться на найближчі п'ять, а може бути, десять років, то не за горами поява СРО продавців морозива або, наприклад, саморегулівної організації двірників.
Чому ж саморегульовані організації отримали у нас в Росії таке широке поширення? Як виконують вони свої регулюючі функції? "П'яте Чи вони колесо" в системі регулювання певних правовідносин або, навпаки, її ефективне і необхідна ланка?
Відповідь на дані питання можна знайти в тому числі при розгляді порядку застосування саморегулівними організаціями заходів дисциплінарного впливу до своїх учасників у випадках порушення ними вимог законодавства та стандартів професійної діяльності, даної стрижневий функції регулятивної діяльності будь саморегулівної організації.
Дана робота присвячена розгляду дисциплінарного провадження як найбільш конфліктної складової регулятивної діяльності саморегулівних організацій, що дозволяє сформувати уявлення і про діяльність саморегулівних організацій у цілому.
В силу міркувань конфіденційності в даній роботі не повідомляються ні повні найменування організацій, залучених до дисциплінарної відповідальності, ні імена заявників про дисциплінарні порушення.
Проте всі зазначені в роботі факти, приклади розгляду дисциплінарних справ, епізоди діяльності саморегулівних організацій мали місце в дійсності, і відомості, повідомлені про них автором, є цілком об'єктивними і достовірними.
Автор висловлює особливу подяку автору ідеї написання даної роботи Аболонин Олегу Семеновичу; крім того, дякує Ленчіненко Дмитра Яковича за підтримку та організацію дисциплінарного провадження в саморегулівної організації "Національна асоціація учасників фондового ринку" (НАУФОР); Сисоєву Анну Олексіївну, Ганічеву Катерину Северіановну за активну участь у розгляді дисциплінарних справ в Дисциплінарний комітеті саморегулівної організації "Професійна асоціація реєстраторів, трансфер-агентів і депозитаріїв" (ПАРТАД).
Особливу подяку автор висловлює також Сорокіну Сергію Володимировичу, надати неоціненну допомогу в підготовці матеріалу та отриманні відомостей, необхідних для виконання даної роботи.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  Загальні положення. У результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російській дореволюційній літературі. На думку
 2. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. 2.3. Право на недоторканність твору
  Право на недоторканність твору існувало ще в радянському законодавстві. Зокрема, ст. 480 ГК РРФСР 1964 року гарантувала охорону недоторканності творів, вказуючи, що при виданні, публічному виконанні або іншому використанні твору забороняється без згоди автора вносити які б то не було зміни як в самий твір, так і в його назву і в позначення
 5. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ
  Справжнє, третє, перероблене і доповнене видання підручника з цивільного права являє собою стабільний університетський курс цієї основоположної юридичної дисципліни, зміст і структура якого випробувані багаторічною практикою її викладання на юридичному факультеті Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. Підручник підготовлено авторським колективом
 6. ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ТОМУ
  Другий том підручника цивільного права відкриває виклад підгалузей та інститутів особливою (спеціальної) частини цивільного права. У ньому викладаються положення про речовому праві (основне місце в якому посідає право власності); спадковому праві; про виняткові права ("інтелектуальної власності"), що включають авторське право і суміжні права, патентне право, виключні права
 7. 1. Особисті немайнові авторські права
  Автор відносно свого твору володіє такими правами, як: - право авторства; - право на ім'я; - право на оприлюднення твору, включаючи право на відкликання; - право на захист своєї репутації . Органічність зв'язку немайнових прав з особистістю творця твори проявляється, зокрема, і в тому, що право авторства, право на ім'я і право на захист репутації автора не
 8. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ТОМУ
  Третій том цього підручника присвячений викладу інститутів зобов'язального права - найважливішою і найбільш об'ємної підгалузі цивільного права, безпосередньо оформляє майновий (цивільно-правовий) оборот, тобто динаміку відносин, що складають предмет цивільно-правового регулювання. У ньому висвітлюються загальні питання зобов'язального і договірного права, а також міститься
 9. Передмова
  Цей підручник включає теми, проблеми і питання навчальної юридичної дисципліни, передбаченої державним освітнім стандартом вищої професійної освіти і відповідною програмою курсу, схваленими в Міністерстві загальної та професійної освіти РФ. Правовою базою викладу служать Конституція РФ 1993 р., Закон РФ про охорону навколишнього природного середовища 1991 р.,
 10. § 5. Об'єкти охорони навколишнього середовища
  (природничі системи; природні ресурси та інші об'єкти охорони; особливо охоронювані території та об'єкти) Під об'єктами охорони навколишнього середовища розуміються її складові частини, що знаходяться в екологічній взаємозв'язку, відносини щодо використання та охорони яких врегульовані правом, оскільки являють економічний, екологічний, рекреаційний і інший інтерес. Об'єкти класифікуються за трьома
© 2014-2022  yport.inf.ua