Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Предмет договору зберігання на товарному складі

Як випливає із самої назви даного різновиду зобов'язання, об'єктом зберігання визнається не просто річ, а річ як товар, тобто продукт праці, призначений для подальшої реалізації, а не для споживання. Однак політекономічні критерії не повинні сприйматися настільки строго в правовому контексті. Слово "товар" використано законодавцем з метою підкреслити:
- по-перше, особливу оборотоздатність речей, переданих на зберігання;
- по-друге, характер участі товарного складу у майновому обороті, яке, зокрема, може бути виражене у праві розпоряджатися товарами, якщо остання умова передбачено правовим актом або договором.
В підвищеного ступеня оборотоздатності складованих речей складається визначальне якість даного виду зберігання.
За своїм змістом товар являє собою насамперед речі, які визначаються родовими ознаками (хоча можливі й винятки). Саме цим обумовлена можливість товарного складу розпоряджатися збереженими товарами за певних обставин з умовою надати в розпорядження поклажодавця (в даному варіанті зобов'язання термін "поклажедатель", навпаки, є більш коректним, так як фактичним товаровладельцем виступає товарний склад) прийняте на зберігання кількість речей того ж роду і якості. У зарубіжній теорії відносини такого порядку отримали назву відомого зберігання.
У подібному випадку право власності на переданий товар виникає у зберігача (тобто товарного складу), а у поклажодавця залишається право вимоги. По своїй конструкції договір зберігання з правом товарного складу розпоряджатися переданими на зберігання речами нагадує відносини сторін за договором позики або банківського вкладу. Належність речових і зобов'язальних прав має велике значення для сторін, зокрема, тому, що ризик випадкової загибелі чи пошкодження товару несе власник.
Хоча при зберіганні на товарному складі найчастіше фігурують речі, які визначаються родовими ознаками, для такого виду послуг презюміруется роздільне зберігання, тобто без знеособлення і змішання з однорідними товарами. Варіант зберігання з знеособлення відповідно до загального правила має бути прямо передбачений договором. Даний принцип знаходиться в повній відповідності з прийнятими з розвинених країнах нормами складського зберігання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Предмет договору зберігання на товарному складі "
 1. § 3. Зберігання
  предметом спору (п. 3 ст. 926 ЦК). Слід зазначити, що за винятком секвестру, всі інші окремі види зберігання, виділені законодавцем в ЦК, здійснюються професійним зберігачем. Форма і сторони в договорі зберігання. До форми договору зберігання застосовуються загальні правила про форму угоди. Таким чином, всі договори зберігання з участю юридичних осіб повинні бути укладені в простій
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  предмета; в) таких якостей її предмета, які значно знижують можливості його використання за призначенням. При цьому під помилкою щодо природи угоди розуміється невідповідність досягнутого результату тієї мети, до якої прагнув і яка малася на увазі учасником, що діяли під впливом помилки. Іншими словами, замість однієї угоди, яку бажала укласти одна з
 3. § 1. Поняття, види і елементи договору зберігання
  предметом договору зберігання. Зберігач повинен вжити всіх залежних від нього заходів для досягнення даної мети, але він не гарантує того, що ця мета буде досягнута. В іншому випадку саме на ньому, а не на поклажодавця лежав би ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна. Договір зберігання має схожість з низкою інших цивільно-правових договорів, від яких його слід
 4. § 4. Договір складського зберігання
  предметом застави шляхом застави самого свідоцтва. Для цього на ньому робиться особлива запис про заставу, і воно передається заставодержателю. У самого товаровладельца зазвичай залишається копія свідоцтва із записом про заставу, яка видається йому товарним складом. Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варант - від англ. Warrant -
 5. § 5. Інші спеціальні види зберігання
  предметом спору. Учасники даного спору (дві особи або більше) домовляються про те, щоб до його дозволу передати річ на зберігання якомусь незацікавленому особі (секвестрарію), яке приймає на себе обов'язок повернути річ тому учаснику спору, якому вона буде присуджена за рішенням суду або за згодою всіх сторін спору. Такий вид секвестру (від лат. sequestrum -
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  предмет незаконного позбавлення волі 24. Idem per idem [ ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. In brevi [ін бреві] - коротко 26. In corpore [ін корпоре] - в повному складі 27. In pleno [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. In re [ін ре] - на ділі 29. In situ [ин ситу] - в місці знаходження 30. In deposito [ін депозіто] - на зберігання 31. Inter alia
 7. 5.6. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
  предметів в якості винагороди за виконану роботу, надану послугу або як засоби виконання боргових зобов'язань). Під зберіганням контрафактних примірників творів або фонограм слід розуміти будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним їх володінням (на складі, в місцях торгівлі, виготовлення або прокату, в житло, схованці тощо). Під перевезенням розуміється
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  предмет договору зберігання. Обов'язки сторін договору зберігання. Зберігання ззнеособлення речей. Відповідальність зберігача. Професійне і побутове зберігання. Договір зберігання речей на товарному складі. Складські документи і права їхніх власників. Зберігання речей з правом їх використання. Окремі види зберігання. Особливості зберігання речей в ломбардах, в комерційних банках, в камерах зберігання
 9. 2. Поняття і сторони договору зберігання на товарному складі
  предметом застави. Поклажедатель як контрагента товарного складу в загальному значенні цього терміна повинен сприйматися тільки в момент передачі товару на склад. Більш коректним позначенням для поклажодавця протягом дії договору зберігання є термін "товаровладелец" (хоча фактично володіння речами здійснює зберігач), що й знайшло відображення в тексті ст. 907 ЦК.
 10. 5. Виконання договору зберігання на товарному складі
  предмет перевірки кількості товару. Товар презюміруется повернутим відповідно до умов договору складського зберігання, якщо товаровладельцем незроблене зауважень по кількості і якості при прийманні , а також (у разі, коли огляд при поверненні товару не проводився) за відсутності письмової заяви товаровладельца. Заява про нестачу або пошкодження товару внаслідок його
© 2014-2022  yport.inf.ua