Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 4. Договір складського зберігання

Поняття та особливості договору. За договором складського зберігання товарний склад (зберігач) зобов'язується за винагороду зберігати товари, передані йому товаровласників (поклажодавцем), і повернути ці товари в схоронності (п. 1 ст. 907 ЦК). Зазначений договір є однією з різновидів договору зберігання, і на нього поширюється більшість розглянутих вище загальних положень про зберігання. Спеціальне виділення даного договору в законі пов'язано з особливостями його суб'єктного складу, змісту та оформлення, які, в свою чергу, обумовлені потребами індустріалізації зберігання товарної маси, а також прискорення і спрощення товарного обороту.
Учасниками договору складського зберігання можуть бути тільки підприємці. У ролі хранителя тут виступає товарний склад, яким визнається організація, що здійснює в якості підприємницької діяльності зберігання товарів та надає пов'язані із зберіганням послуги. Якщо із закону, інших правових актів або виданого цієї комерційної організації дозволу (ліцензії) випливає, що вона зобов'язана приймати товари на зберігання від будь-якого товаровладельца, товарний склад визнається складом загального користування. Договори зберігання, які укладає такий склад, носять публічний характер, тобто полягають на рівних умовах з усіма бажаючими і в обов'язковому для складу порядку (ст. 426 ЦК). Поряд зі складами загального користування послуги зі складського зберігання товарів можуть надавати відомчі склади. Останні орієнтовані на обслуговування підприємств і організацій, що входять в систему відомства, але за наявності вільних потужностей можуть приймати на зберігання товари і від сторонніх організацій.
З урахуванням того, що договір складського зберігання застосовується лише у підприємницькій сфері, він завжди носить БЕЗОПЛАТНО характер. Передбачається також, що договір є реальним і регулярним. Разом з тим на практиці саме розглянутий договір частіше, ніж інші договори зберігання, стає консесуальними іррегулярним. При цьому іррегулярний договір складського зберігання може укладатися з включенням в нього умови про те, що товарний склад може розпоряджатися зданими йому на зберігання товарами (ст. 918 ЦК). Такий вид зберігання, який іноді іменують видимим, має на увазі, що право власності на товари перейшло до зберігача, на якому відповідно лежить і ризик їх випадкової загибелі. Між товаровладельцем і складом виникає зобов'язальнеправовідносини, відповідно до якого склад зобов'язаний на вимогу товаровладельца в будь-який момент видати йому товари того ж роду і якості. У цих цілях склад завжди повинен мати таку кількість (фонд) товарів, яке достатньо для задоволення вимог товаровласників. Враховуючи сутність виникають при такому зберіганні правовідносин, закон поширює на них правила гл. 42 ГК про позику. Виняток становлять норми про час і місце повернення товарів, які визначаються правилами про зберігання.
Сторони договору складського зберігання мають ряд особливих прав і обов'язків, які можна умовно поділити на дві великі групи. Першу утворюють ті з них, які стосуються прийому, умов зберігання та видачі товару. Як правило, при прийомі товарів на зберігання товарний склад зобов'язаний за свій рахунок зробити огляд товарів і визначити їх кількість (число одиниць або товарних місць або міру - вага, обсяг) і зовнішній стан. Отримані дані фіксуються складом в складських документах.
Далі, склад наділяється правом самостійно змінювати умови зберігання товарів, якщо це потрібно для забезпечення їх збереження. При істотній зміні умов зберігання, передбачених договором, він повинен повідомити товаровладельца про вжиті заходи. При виявленні під час зберігання пошкоджень товару, що виходять за межі узгоджених у договорі складського зберігання або звичайних норм природного псування, товарний склад зобов'язаний негайно скласти про це акт і того ж дня сповістити товаровладельца (п. 2 ст. 910 ЦК).
У свою чергу, товаровладелец володіє правом відомого контролю за зберіганням товару. У цих цілях йому надається можливість під час зберігання оглядати товари або їх зразки, а якщо зберігання здійснюється ззнеособлення, то брати проби, а також вживати необхідних заходів для забезпечення збереження товарів (п. 2 ст. 909 ЦК).
Особливі правила встановлені щодо перевірки кількості й стану товару при поверненні його товаровладельцу (ст. 911 ЦК). Закон надає і товаровладельцу, і товарному складу право вимагати при поверненні товару його огляду та перевірки його кількості, покладаючи викликані цим витрати на бік, потребовавшую проведення відповідних дій. Якщо товар буде виданий без спільної перевірки або огляду, заяву про нестачу або пошкодження товару внаслідок його неналежного зберігання має бути зроблено складу в письмовій формі при отриманні товару. Відносно нестачі або пошкодження, які не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття товару, така заява має бути подана протягом трьох днів після отримання товару.
У разі коли товаровладелец не подав заяви про нестачу або пошкодження товару у встановлені терміни, вважається, що товар повернений складом відповідно до умов договору складського зберігання. Ця презумпція, однак, може бути спростована товаровладельцем, але для цього він повинен привести переконливі аргументи.
Другу групу особливих прав і обов'язків сторін за договором складського зберігання утворюють їх права та обов'язки за розпорядженням зберігаються на складі товарами, які нерозривно пов'язані з документальним оформленням складського зберігання.
Оформлення складського зберігання. Складські документи. Договір складського зберігання оформляється у письмовій формі, яка вважається дотриманою, якщо прийняття товару на склад посвідчене складським документом. Поряд з цим, зокрема при укладенні консенсуального договору зберігання, сторонами може бути укладений традиційний за формою договір зберігання, в якому не тільки закріплюється обов'язок складу прийняти товар на зберігання в обумовлений сторонами строк, але й детально визначаються режим зберігання, умови відшкодування надзвичайних витрат на зберігання, додаткові послуги складу і т.п. Частіше, однак, справа обмежується видачею товаровладельцу одного з трьох передбачених законом складських документів, а саме складської квитанції, простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва.
Складська квитанція є документом, що засвідчує прийняття товару складом і містить основну характеристику товару. Складську квитанцію можна ні закласти, ні передати у спрощеному порядку іншій особі, так як вона на це не розрахована. Тому за допомогою видачі складської квитанції оформляється таке складське зберігання, при якому товаровладелец не має наміру розпоряджатися товаром в період його зберігання і збирається сам забрати його зі складу після закінчення терміну зберігання.
Просте складське свідоцтво являє собою єдиний документ, виданий на пред'явника і підтверджує передачу товару на зберігання. До форми даного документа пред'являються суворі вимоги, оскільки за відсутності хоча б одного з реквізитів, зазначених у ст. 913, 917 ГК, документ не може вважатися простим складським свідоцтвом. Просте складське свідоцтво є цінним папером на пред'явника і в силу цього має підвищену оборотоздатності. Передача зберігається на складі товару іншій особі здійснюється шляхом простого вручення йому даного документа. Товар, прийнятий на зберігання за простим складським свідоцтвом, може бути протягом його зберігання на складі предметом застави шляхом застави самого свідоцтва. Для цього на ньому робиться особлива запис про заставу, і воно передається заставодержателю. У самого товаровладельца зазвичай залишається копія свідоцтва із записом про заставу, яка видається йому товарним складом.
Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варант - від англ. Warrant - складське свідоцтво), які можуть бути відокремлені один від одного. Як і просте складське свідоцтво, воно повинно містити обов'язкові відомості, перелік яких зазначений в ст. 913 ГК. Подвійне складське свідоцтво, так само як і кожна з його частин, також є цінним папером, яка обов'язково видається на певне ім'я. Надалі складське свідоцтво та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо іншим особам за передавальним написом (індосаментом), в силу чого вони відносяться до ордерним цінних паперів (ст. 915 ЦК).
Система подвійного документа створює відомі зручності як для обороту товарів, так і для кредитування торговельних операцій. Складське свідоцтво як цінний папір засвідчує право власності на товар, яке може бути передано будь-якій особі шляхом вчинення на звороті свідоцтва передавального напису - індосаменту. Заставне свідоцтво надає можливість отримання кредиту під заставу зберігається на складі товару. Видача кредиту підтверджується відділенням варанта від складського свідоцтва та врученням його кредитору (заставодержателю). Тримач варанта, інший, ніж утримувач складського свідоцтва, має право застави на товар у розмірі виданого за заставним свідоцтвом кредиту і відсотків по ньому, про що робиться відмітка і на складському свідоцтві.
Розпорядитися зберігаються на складі товаром у повному обсязі, в тому числі отримати товар зі складу, може лише та особа, яка одночасно є утримувачем і складського свідоцтва, і варанта. Заставне свідоцтво, однак, може бути замінено квитанцією або іншим документом, що підтверджує сплату власником складського свідоцтва всієї суми боргу за заставним свідоцтвом. Якщо товарний склад видасть товар власникові складського свідоцтва, який не має варанта і не внесшему суму боргу за ним, він буде нести відповідальність перед держателем заставного свідоцтва за платіж усієї забезпеченої за ним суми (п. 3 ст. 916 ЦК).
Тримач одного лише складського свідоцтва також може розпоряджатися товаром (крім взяття його зі складу), але особи, з якими він вступає в ділові відносини, повинні розуміти, що товар знаходиться в заставі, і враховувати цю обставину .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Договір складського зберігання "
 1. § 3. Зберігання
  договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в більшості
 2. 2. Поняття і сторони договору зберігання на товарному складі
  договором складського зберігання товарний склад (зберігач) зобов'язується за винагороду зберігати товари, передані йому товаровласників (поклажодавцем), і повернути ці товари в схоронності (п. 1 ст. 907 ЦК). Товарний склад як суб'єкт підприємницької діяльності являє собою юридична особа (або індивідуального підприємця), яке у вигляді напрямки своєї комерційної
 3. 5. Виконання договору зберігання на товарному складі
  договорі, закон зобов'язує товарному складу подальше повідомлення товаровладельца про вжиті заходи. На товарний склад покладається обов'язок складати акт у разі виявлення пошкоджень товару, які є не обумовленими договором або наслідком природного псування. Товаровладелец повинен бути повідомлений про це в день складання акта. Особливе значення у відносинах між
 4. 1. Поняття договору зберігання
  договір, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (п. 1 ст. 886). Договір зберігання - різновид договору послуг. Як відзначав свого часу Г.Ф. Шершеневич, "зберігання речі представляє особливого роду послуги, особисте дію, і з цього боку поклажа наближається до особистого найму". Віднесення
 5. 6. Порядок укладення договору
  договору. У них конкретизується сфера застосування виданих на цей рахунок загальних, що відносяться до всіх договорів норм або встановлюються вилучення з цих загальних норм. Договір зберігання, як і будь-який інший, вчиняється за узгодженою волі обох сторін. У певних випадках на зберігання поширюється режим публічних договорів. У самому ГК названі публічними тільки три види договорів зберігання:
 6. II. Зберігання на товарному складі
  договору. Це зробив діючий Кодекс, який не тільки вказав на існування зберігання на товарному складі, але і присвятив цьому виду зберігання спеціальний параграф відповідної глави. Немає сумнівів у тому, що операції товарних складів отримають у майбутньому саме широке розвиток. А це, в свою чергу, повинно спричинити за собою прийняття законодавчих актів, присвячених зазначеної різновиди
 7. 2. Співвідношення договору транспортної експедиції і інших договорів про оплатне надання послуг
  договору транспортної експедиції з деякими іншими договорами, що відносяться до договорів про оплатне надання послуг: доручення, комісії, агентування, зберігання, перевезення. При цьому діапазон розкиду думок виявився надмірно широким: від заперечення самостійного характеру договору транспортної експедиції і зведення його до "перевізним" виду інших відомих договорів залежно від того, від
 8. § 3. Зберігання на товарних складах
    договором. Складське зберігання передбачається нормальним {роздільним. зберіганням), коли сторони прямо не обумовили в договорі будь-якого особливого виду зберігання. При нормальному зберіганні незамінний і, що особливо важливо, замінний товар повинен зберігатися окремо від інших товарів, наявних на складі, зокрема без змішання з однорідними речами. При такому зберіганні склад зобов'язаний утримувати цей
 9. § 3. Виконання зобов'язань
    договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
    договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові
© 2014-2022  yport.inf.ua