Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

6. Порядок укладення договору

У гол. 47 ГК міститься певна кількість норм, присвячених як порядку укладання, так і формі розглянутого договору. У них конкретизується сфера застосування виданих на цей рахунок загальних, що відносяться до всіх договорів норм або встановлюються вилучення з цих загальних норм.
Договір зберігання, як і будь-який інший, вчиняється за узгодженою волі обох сторін. У певних випадках на зберігання поширюється режим публічних договорів. У самому ГК названі публічними тільки три види договорів зберігання: договір складського зберігання, укладений товарним складом загального користування (п. 2 ст. 908 ЦК); договір зберігання ломбардом речей, що належать громадянам (п. 1 ст. 919 ЦК), і договір зберігання речей в камерах зберігання транспортних організацій загального користування (п. 1 ст. 923 ЦК). Однак такими ж публічними є і деякі інші договори, відповідні ознаками, зазначених у ст. 426 ГК. Мається на увазі, що зберігачем у них виступає комерційна організація, яка за характером своєї діяльності повинна надавати відповідні послуги щодо кожного, хто до неї звернеться.
Відмова від укладення договору може послідувати, як випливає з п. 3 ст. 426 ГК, лише за відсутності можливості надати відповідну послугу. Так, п. 37 Правил надання послуг з перевезення пасажирів, а також вантажів, багажу і вантажобагажу для особистих (побутових) потреб на федеральному залізничному транспорті не допускає здачі на зберігання ручної поклажі, грошей, облігацій, документів та інших цінностей при відсутності спеціалізованої камери схову .
У всіх інших, які не підпадають під цю ознаку випадках при ухиленні зберігача від укладення договору споживач має право звернутися до суду з вимогою про спонукання зберігача укласти договір (п. 4 ст. 445 ЦК). Крім того, виключається можливість надавати перевагу одній особі перед іншим щодо укладення публічного договору, крім окремих умов договору (ч. 2 п. 1 ст. 426 ЦК), випадків, передбачених законом і іншими правовими актами. Наведена норма конкретизується у спеціальних актах. Так, встановлено, що залізничні камери зберігання незалежно від наявності у громадян проїзних документів (квитків) здійснюють зберігання ручної поклажі відповідно до законодавства РФ (п. 34 зазначених Правил). Стаття 426 ЦК допускає відступу від цієї норми, які можуть міститися в законі або в інших правових актах. Прикладом може бути ст. 91 Транспортного статуту залізниць РФ, яка передбачає, що "переважне право користування залізничними камерами зберігання надається транзитним пасажирам".
В окремих Правилах (наприклад, в Правилах надання послуг автостоянок) передбачено укладення договору зберігання в переважному порядку тим, хто надав письмово або в іншій формі попередню заявку. У подібних випадках особі, яка подала заявку, призначається дата і час, з тим, що якщо він не прибуде в призначений час, то буде обслуговуватися в загальному порядку (п. 8 Правил).
Кодекс містить єдину спеціальну норму, що відноситься до визначення кола істотних умов договору зберігання. Мова йде про п. 2 ст. 886 ГК, з якого випливає, що в консенсуального договору зберігання таким істотним умовою є умова про строк виконання зобов'язання прийняти (передати) річ на зберігання.
Як і для всіх інших договорів (п. 1 ст. 432 ЦК), істотною умовою договору зберігання є його предмет. У даному випадку мається на увазі умова, яким визначено, "чого і скільки", стосовно до речей, переданим на зберігання.
Ціна не є істотною умовою договору зберігання. Зі зрозумілих причин вона служить умовою лише возмездного договору зберігання, але її відсутність і в ньому заповнюється відповідно до п. 3 ст. 424: за відсутності певної або визначної ціни в безкоштовне договорі застосовується ціна, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні послуги, товари, роботи.
ГК (ст. 887) містить з питання про форму договору зберігання насамперед відсилання до ст. 161 ГК. Ця остання діє в тій частині, в якій вона не суперечить спеціальним, які мають ст. 887 ГК, правилам. Стаття 161 ЦК може доповнюватися певними правилами. Так, з урахуванням того, що зазначена стаття для випадків укладення договору між громадянами містить нижня межа обов'язковості письмової форми (сума угоди повинна перевищувати не менше ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці), ст. 887 ГК розкриває стосовно до даного випадку поняття "сума операції". Воно виражається у вартості переданої на зберігання речі. Розмір належної винагороди і навіть сама обов'язок його виплатити для визначення обов'язковості письмової форми значення не мають.
Стосовно до договору зберігання діє загальне правило, яке пов'язує з порушенням вимог про обов'язкову письмовій формі неможливість посилатися в разі спору на підтвердження угоди, а також її умов на показання свідків (ст. 162 ЦК), зберігаючи за сторонами право в подібних випадках приводити письмові й інші докази. Однак для однієї ситуації - виникла суперечка про тотожність речі, прийнятої на зберігання, і тієї, яка повернута зберігачем, - правило про допустимість, що відноситься до показань свідків, не застосовується. Відповідна норма (п. 3 ст. 887 ЦК) допускає використання в суперечці за вказаним фактом будь-які докази, в тому числі і показання свідків. При цьому, зрозуміло, зазначена більш ліберальна норма надає відповідну можливість стороні, яка доводить тотожність речей, як рівно і її контрагенту, який це тотожність оспорює.
Складовою частиною особливого правового режиму, встановленого для зберігання за надзвичайних обставин (в самому ГК у вигляді прикладу обставин, які викликає цей вид зберігання, названі пожежа, стихійні лиха, раптова хвороба, загроза нападу), являє собою правило, в силу якого передача речі на зберігання в зазначених випадках може доводитися показаннями свідків. Існуюча на цей рахунок норма (ч. 3 п. 1 ст. 887 ЦК) відноситься до числа тих, які підлягають поширювальне тлумачення: мається на увазі, що показаннями свідків може бути доведені не тільки факт укладення такого договору, але і його умови.
До договору зберігання застосовується ст. 434 ГК. Це означає, що укладення договору в письмовій формі передбачає складання єдиного підписаного сторонами документа або обмін підписаними кожної зі сторін документами. Одночасно і для зберігання має значення що допускається ст. 434 ГК акцепт у формі відповідних конклюдентних дій сторони у відповідь на оферту. Відповідно до п. 3 ст. 438 ЦК йдеться про вчинення особою, яка одержала письмову оферту у строк, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених в оферті умов договору. Такий спосіб укладання договору допускається, якщо інше не передбачено законом, іншим правовим актом або не зазначено в оферті. При цьому для договору зберігання акцепт, про який йде мова, виражається в передачі речі, якщо як оферента виступає хранитель, або в прийнятті речі - у разі, якщо оферентом є охоронець.
Одна з особливостей договору зберігання полягає в тому, що його письмова форма вважається дотриманою, якщо у відповідь на конклюдентное дію поклажодавця, виражене у передачі речі, друга сторона - хранитель засвідчить приймання речі певним чином. Таким підтвердженням може служити насамперед підписаний зберігачем документ. Прямо названі в п. 2 ст. 887 ГК охоронна розписка, квитанція, свідоцтво або інший документ, підписаний зберігачем. Однак цей перелік не є вичерпним. Відповідно в одному з розглянутих Вищим Арбітражним Судом РФ справ факт передачі на зберігання на платну стоянку працівником Державтоінспекції автомашини, затриманої після дорожньо-транспортної пригоди, був оформлений записом у журналі. У цій справі, яка виникла у зв'язку з викраденням автомашини з платної стоянки, було визнано достатнім доказом прийняття автомашини на зберігання, поряд із зазначеною записом, представлений стороною пропуск на автостоянку "*".
---
"*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1998. N 12. С. 49.
У законі, а рівно і в інших правових актах може бути передбачений коло документів, необхідних для підтвердження мав місце прийняття речі на зберігання. Так, можна вказати на ст. 53 ФЗ РФ "Про виконавче провадження", в силу якої передача арештованого майна на зберігання самого боржника або іншим особам, обраним боржником або судовим приставом-виконавцем, проводиться під розпис в акті арешту майна.
Поряд з підписаним зберігачем документом, який визнається за самою своєю природою достатнім підтвердженням факту укладення договору зберігання, та ж стаття 887 ЦК називає як його аналога номерний жетон (номер) або інший знак, який засвідчує прийняття речі на зберігання. Однак стосовно до зазначених способам підтвердження встановлено, що вони набувають доказову силу тільки за умови, якщо така форма передбачена законом, іншим правовим актом або звичайна для даного виду зберігання "*". Останнє означає, що стосовно, приміром, до номерного жетону можуть бути встановлені в кожній організації для свого гардеробу спеціальна форма, певний символ чи іншої индивидуализирующий ознака. При цьому не має значення, чи включені відповідні ознаки в акт, що виходить від організації, або вони підтверджуються тривалістю застосування відповідного порядку.
---
"*" Стаття 887 ЦК під "звичайним" дає підстави припускати, серед іншого, "звичай ділового обороту" в розумінні ст. 5 ГК.
Тримач номерного жетона чи іншого знака передбачається особою, що здали річ на зберігання або діяли від його імені. Оскільки йдеться лише про один із можливих способів доказу наявності договору зберігання, то при втраті поклажедателем номера або жетона він не позбавляється права доводити існування договору, в тому числі і шляхом посилання на показання свідків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Порядок укладення договору "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  порядок їх визначення. Оскільки в основі укладання загальногромадянського договору взагалі та договору у сфері підприємництва зокрема, лежить принцип свободи договору, то загальним правилом є свобода сторін у визначенні умов договору. Умови договору формулюються сторонами на їх розсуд. Разом з тим дія принципу законності договору передбачає законодавче регулювання
 2. § 4. Страхування
  порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  порядок їх визначення. 2) Пропозиція, адресована невизначеному колу осіб, розглядається лише як запрошення робити оферти, якщо тільки інше прямо не зазначене особою, яка зробила таку пропозицію ». З наведеного тексту випливає наступні ознаки оферти. 1. Пропозиція в принципі повинно мати конкретного адресата. Якщо воно адресовано невизначеному колу осіб (як, наприклад,
 4. § 4. Укладення договору
  порядок укладення договорів за результатами торгів, передбачені Цивільним кодексом (ст. 447-449). Крім того, деякі спеціальні закони, що регулюють ту чи іншу область відносин, також містять положення, присвячені торгам. Так, відповідно до Федерального закону від 21 липня 1997 р. "Про виконавче провадження" (з наступними зм. та доп.) * (1167) реалізація нерухомості
 5. § 3. Договір будівельного підряду
  порядок укладення договору будівельного підряду. Договір будівельного підряду в даний час втратив плановий характер і полягає, як правило , за вільним розсуд сторін. Це, однак, не означає, що відпали всі адміністративно-правові передумови договірних відносин у даній області. І зараз, щоб реально приступити до будівництва того чи іншого об'єкта, необхідно
 6. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  порядок укладання договору. Договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі. Крім того, договір підлягає державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. До 1 січня 2008 р . була потрібна і реєстрація договору у Федеральній податковій службі РФ, яка веде Єдиний державний реєстр юридичних осіб, проте з
 7. 13.8. Режим воєнного стану
  порядок і умови процедур банкрутства, режим трудової діяльності та встановлено особливості фінансового, податкового, митного та банківського регулювання як на території, на якій введено військовий стан, так і на територіях, на яких військовий стан не введено. Сили забезпечення режиму воєнного стану: - Збройні Сили РФ; - інші війська ; - військові
 8. 2. Порядок і стадії укладання договору
    порядок розгляду оферти (проекту договору). Наприклад, порядок і термін розгляду оферти передбачений законодавством щодо тих договорів, укладення яких є обов'язковим для однієї зі сторін (ст. 445
 9. 2. Поняття та ознаки договору енергопостачання
    порядок виконання зобов'язань і застосування відповідальності за їх порушення. У тих випадках, коли в якості абонента виступає фізична особа і енергія використовується останнім в цілях побутового споживання, законодавець допускає спрощений порядок укладання договору: для того, щоб визнати договір укладеним, достатньо першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до
 10. П
    висновок державного контракту на виконання П. р. д. г. н. XI, 48, § 4 (4) - с. 707 - 709 - зміна і припинення державного контракту на виконання П. р.д.г. н. XI, 48, § 4 (5) - с. 711 - 713 - виконання державного контракту на виконання П. р. д. г. н. XI, 48, § 4 (4) - с. 707 - 709, 711 - поняття державного контракту на виконання П. р. д. г. н. XI, 48, § 4
© 2014-2022  yport.inf.ua