Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Предмет договору зберігання

Зберігання слід розуміти як послугу, сукупність корисних дій, об'єктом скоєння яких є передана зберігачу річ, що підлягає подальшого повернення. Цим дане зобов'язання відрізняється від зовні схожого з ним зобов'язання з охорони (спостереження). Об'єктом охоронних дій може бути як майно (рухомі і нерухомі речі), так і фізична особа, а за змістом це відношення являє собою наймання фізичної або юридичної особи як охоронця (доглядача).
Під річчю як об'єктом зберігання слід розуміти рухоме майно (крім варіанту спеціального зберігання в порядку секвестру, яким в якості об'єкта зберігання передбачені і нерухомі речі). Хоча це правило не встановлено ЦК, але згідно з традиціями континентального і, зокрема, російського права об'єктом зберігання слід визнавати саме рухому річ. При цьому об'єктом зберігання може бути як індивідуально-визначена річ, так і речі, які визначаються родовими ознаками. Подібна універсальність у відношенні об'єкту дозволяє відрізнити зберігання як від майнового найму, так і від позики.
Допустимість в якості об'єкта зберігання речей, визначених родовими ознаками, дозволяє використовувати варіант "зберігання з знеособлення" (ст. 890 ЦК), який передбачає змішання речей одного поклажодавця з речами того ж роду інших поклажодавцем. Подібний варіант істотно здешевлює послуги зі зберігання і спрощує можливий оборот речей. Але необхідно підкреслити, що варіант "зберігання з знеособлення" має бути прямо передбачений сторонами в тексті договору. У зв'язку з використанням варіанту "зберігання з знеособлення" постає питання про характер речового права на знеособлене (змішане) майно. У кількох поклажодавців виникає право спільної власності, об'єктом якої є вся сукупність однорідних знеособлених речей, зданих на зберігання. Те ж саме має місце при "зберіганні ззнеособлення", коли речі поклажодавця змішуються з однорідними речами зберігача. <
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Предмет договору зберігання"
 1. § 1. Поняття, види і елементи договору зберігання
  Поняття договору. Потреба у забезпеченні збереження майна в умовах, коли сам власник позбавлений можливості здійснювати нагляд за ним, досить давно викликала до життя існування особливих правових норм про зберігання. У дуже розвиненому вигляді вони були присутні вже в римському праві, якому було відомо особливе зобов'язання depositum, як прагнув з реальних дій з передачі
 2. 72. Договір зберігання (поклажі)
  Договір зберігання (або поклажі) (depositum) - договір, в силу якого одна сторона (зберігач або депозитарій) брала на себе зобов'язання зберігати передану їй другою стороною (поклажі-дателем або депозітантом) індівідуальноопреде-ленну річ і повернути її в незмінному і непошкодженому вигляді по закінченні терміну зберігання. Предмет договору зберігання - индивидуаль-ноопределенная річ.
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 4. 2. Предмет права утримання
  Предметом права утримання може бути тільки річ, яка є власністю боржника (або належить йому на іншому титулі), тобто чужа для кредитора річ. Об'єктом утримання не може бути власна річ ретентора, що підлягає передачі боржникові (наприклад, річ, що належить продавцеві, у разі прострочення платежу, допущеної покупцем речі), оскільки абсурдно саме припущення, що
 5. 3. Предмет договору зберігання на товарному складі
  Як випливає із самої назви даного різновиду зобов'язання, об'єктом зберігання визнається не просто річ, а річ як товар, тобто продукт праці, призначений для подальшої реалізації, а не для споживання. Однак політекономічні критерії не повинні сприйматися настільки строго в правовому контексті. Слово "товар" використано законодавцем з метою підкреслити: - по-перше, особливу
 6. Т
  Таємниця - аудиторська Т. XIII, 54, § 4 (4) - с. 108 - банківська Т. XIV, 61, § 2 (1) - с. 445 - 447 - державна Т. XII, 51, § 2 (4) - с. 48 - Т. зв'язку XIII, 54, § 4 (2) - с. 99 - Т. страхування XIV, 59, § 5 (3) - с. 355 Тарифи XIII, 54, § 4 (2) - с. 97 Тендер, см. Конкурс Технологія XII, 52, § 1 (1) - с. 52 Товарна біржа XIII, 57, § 2 (5) - с. 264 Товарний склад -
 7. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  Цивільні правовідносини прийнято ділити за різними ознаками. При цьому, як правило, на основі двучленной формули. З усіх видів освічених таким чином пар "речове - зобов'язальне" має особливе значення. Це пов'язано з тим, що на відміну, наприклад, від такого, як "майнове - немайнове" або "абсолютна - відносне", що розглядається розподіл дозволяє в один і той же час
 8. 2. Договір зберігання в Цивільному кодексі РФ
  Визначення договору зберігання, наведене у ст. 886 ГК, відтворює те, що містилося у ст. 422 Цивільного кодексу 1964 Перш за все слід підкреслити, що це визначення виражає реальний характер договору. Основна ознака договору виражається у вказівці на те, що складова його істота обов'язок "зберігати річ" поширюється на "передану річ". Як і у всіх інших
 9. § 3. Договір зберігання або поклажі (depositum)
  1 Договором depositum називається реальний контракт, за яким особа, що отримала від іншої особи індивідуально-визначену річ (поклажеприниматель, депозитарій), зобов'язується безоплатно зберігати її протягом певного терміну або до запитання і після закінчення зберігання повернути у повній цілості особі, яка передала річ на зберігання (поклажедателю, депоненту). Характерні ознаки цього
 10. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
© 2014-2022  yport.inf.ua