Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 5. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Злочини проти правосуддя, що посягають на життя, здоров'я, честь і гідність осіб, які здійснюють правосуддя


Безпосереднім об'єктом цих злочинів є нормальна діяльність суду, прокуратури, органів дізнання і слідства, а також життя, здоров'я, честь, гідність і майнові інтереси осіб, які здійснюють правосуддя або попереднє розслідування. Крім цього закон охороняє життя, здоров'я та майнові інтереси близьких родичів зазначених осіб (ст. 295, 296).
Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування (ст. 295 КК). Наявність в розділі про злочини проти правосуддя даної норми обумовлене необхідністю підвищеної захисту осіб, які здійснюють правосуддя і попереднє розслідування, а також їх близьких, що є важливою кримінально-правовою гарантією незалежності цих осіб.
Посягання на життя осіб, які здійснюють правосуддя або попереднє розслідування, є найтяжчим діянням серед інших злочинів даної глави. Суспільна небезпека даного злочину полягає в тому, що воно порушує нормальну діяльність правоохоронних органів, що сприяють реалізації завдань і цілей правосуддя, шляхом посягання на життя осіб, які беруть участь у здійсненні правосуддя і попередньому розслідуванні, а також їх близьких.
Об'єктивна сторона злочину виражається в активних діях, спрямованих на позбавлення життя осіб, які здійснюють правосуддя або попереднє розслідування, а також їх близьких.
Під посяганням на життя маються на увазі вбивство або замах на вбивство судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, захисника, експерта, судового пристава, судового виконавця, а так само їх близьких * (263).
До іншим особам, бере участі у здійсненні правосуддя, належать особи, які беруть участь у розгляді відповідної справи, наприклад, народний засідатель, громадський обвинувач, громадський захисник.
Від посягання на життя закон захищає не тільки осіб, зазначених у ст. 295 КК, але і їх близьких. Поняттям "близькі" охоплюється широке коло як близьких родичів, перерахованих в п. 9 ст. 34 КПК, так і інших осіб, з якими суддя, присяжний засідатель, прокурор та інші особи складаються в близьких відносинах особистого характеру (наприклад, наречений або наречена, співмешканець).
Подібне посягання здійснюється у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді, виробництвом попереднього розслідування або виконанням вироку, рішення суду або іншого судового акта. Воно кваліфікується за ст. 295 КК, якщо скоєно під час виконання зазначеними особами обов'язків по здійсненню правосуддя і попереднього розслідування з приводу цієї діяльності через якийсь час, якщо при цьому переслідувалася мета перешкодити законній діяльності даних осіб або помститися за таку діяльність. Наприклад, замах на життя присяжного засідателя, вчинене після його участі в розгляді кримінальної справи, але у зв'язку з цим утворює склад розглядуваного злочину.
Суди при розгляді конкретних справ даної категорії покликані ретельно з'ясовувати мотиви скоєного і перевіряти наявність причинно-наслідкового зв'язку між виконанням потерпілим своїх обов'язків у сфері здійснення правосуддя і попереднього розслідування і досконалим відносно нього злочином.
У випадках, коли вбивство або замах на вбивство судді чи інших зазначених у ст. 295 КК осіб, а так само їх близьких, не пов'язане з їх діяльністю по здійсненню правосуддя або попереднього розслідування, вчинене підлягає кваліфікації за статтями кодексу, що передбачають відповідальність за злочини проти особи.
Діяння, передбачене ст. 295 КК, вважається закінченим з моменту замаху на життя осіб, які здійснюють правосуддя або попереднє розслідування, а так само їх близьких, тому при кваліфікації таких дій посилання на ст. 30 КК не потрібно.
З суб'єктивної сторони розглядається злочин характеризується прямим умислом. Винний усвідомлює, що його посягання спрямоване проти судді чи інших осіб, про яких йдеться у ст. 295 КК, а одно проти їхніх близьких, передбачає можливість чи неминучість настання смерті цих осіб в результаті своїх дій і бажає настання таких наслідків. Обов'язковою ознакою злочину є наявність спеціальної мети - перешкоджання законній діяльності зазначених осіб або помсти за таку діяльність.
Суб'єктом злочину може бути осудна особа, яка досягла 16 років. Посягання на зазначених осіб, здійснюване неповнолітніми віком від 14 до 16 років, має кваліфікуватися за п. "б" ст. 105 КК.
Аналогічні норми про посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування, містяться в законодавстві ряду країн ближнього зарубіжжя, наприклад, Республіки Киргизстан та Республіки Таджикистан.
Погроза або насильницькі дії у зв'язку із здійсненням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування (ст. 296 КК). Небезпека цього злочину - в примушення відповідних працівників органів правосуддя до прийняття неправосудного рішення в кримінальній або цивільній справі. Зазначені в цій статті дії по суті являють собою форму втручання у здійснення правосуддя, тиску на відповідних працівників для забезпечення потрібного загрозливого вироку, рішення тощо
Об'єктивна сторона полягає в погрозі вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна щодо судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що бере участь у здійсненні правосуддя (ч. 1 ст. 296 КК), прокурора, експерта, судового пристава, судового виконавця (ч. 2 ст. 296 КК), а так само їх близьких.
Порівняно з Кодексом 1960 коло потерпілих суттєво розширено. Кримінальним законодавством 1960 р. була передбачена погроза вбивством, насильством або знищенням майна по відношенню лише до судді, народному засідателю чи присяжному засідателю у зв'язку із здійсненням ними правосуддя, а також до їх близьким родичам.
Питання про потерпілих в аналогічних нормах кримінальних кодексів країн ближнього зарубіжжя вирішується по-різному. Так, у Кодексі Республіки Таджикистан коло потерпілих розширений, до нього включені крім зазначених осіб також співробітники податкових та митних органів. Причому диференціація відповідальності залежно від змісту виконуваних потерпілим функцій відсутня. У Республіці Білорусь, навпаки, кримінально караними є загроза і насильство, що мають місце лише щодо судді або засідателя у зв'язку із здійсненням ними правосуддя, а також щодо їх близьких. Причому відповідальність за загрозу і насильство щодо зазначених осіб передбачена різними статтями (ст. 388, 389 КК).
У теорії та практиці кримінального права під загрозою розуміється психологічний вплив на потерпілого з метою зміни її поведінки в інтересах загрозливого особи. Цим загроза як самостійний склад, що має специфічну конструкцію, відрізняється від виявлення умислу, тобто висловлювання наміру вчинити злочин, при якому подібна мета не ставиться.
Для наявності складу розглядуваного злочину досить загрози одним з дій, зазначених у законі.
Погроза вчинення інших дій, не зазначених у ст. 296 КК, не утворює складу розглядуваного злочину. При наявності певних умов вона може оцінюватися як підбурювання до винесення завідомо неправосудного вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 33, 305 КК).
Загроза може бути висловлена безпосередньо потерпілому або передана йому через третіх осіб.
Погроза повинна бути реальною і дійсною. При її оцінки повинні враховуватися як об'єктивні, так і суб'єктивні обставини справи в їх сукупності - сприйняття загрози потерпілим, спосіб вираження загрози, особу винного, його попередня поведінка і т.п.
Подібна загроза карна за ст. 296 КК, якщо вона має місце у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді, або з виробництвом попереднього розслідування, або з виконанням вироку, рішення суду або іншого судового акта.
Дані дії можуть відбуватися винним, наприклад, для спонукання судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, до винесення менш суворого або виправдувального вироку, вирішенню цивільної справи на користь певної особи, або використовуватися як засіб примусу прокурора, слідчого або особи, яка провадить дізнання, до припинення кримінальної справи, звільнення обвинуваченого з-під варти і т.п.
При пред'явленні інших вимог загроза перерахованим особам не тягне відповідальність за ст. 296 КК.
Злочин вважається закінченим з моменту висловлення чи іншої форми вираження погрози, незалежно від її впливу на попереднє розслідування, розгляд справ або матеріалів у суді або на виконання вироку, рішення або іншого судового акту.
З суб'єктивної сторони подібні дії здійснюються тільки з прямим умислом. Винний усвідомлює, що погрожує вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна судді або іншим особам, зазначеним у законі, а так само їх близьким у зв'язку із здійсненням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування, і бажає впливу загрози на потерпілого.
Із змісту закону випливає і наявність у винного спеціальної мети - за допомогою загрози змінити поведінку зазначених осіб у бажаному для нього напрямку, наприклад, примусити суддю або присяжного засідателя до неправосудних розгляду і вирішенню судової справи.
Мотивами цього злочину є невдоволення діяльністю прокурора, слідчого, судді та інших осіб, зазначених у диспозиції даної норми, у зв'язку з виробництвом попереднього розслідування, розглядом справ або матеріалів у суді або виконанням вироку, рішення суду або іншого судового акта, помста за зазначену діяльність або прагнення домогтися від зазначених у законі осіб дій і рішень, що влаштовують винного.
Суб'єктом злочину може бути будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку.
Квалифицирующими видом злочину за ст. 296 КК є вчинення діянь, передбачених ч. 1 і 2, із застосуванням насильства, не небезпечної для життя і здоров'я (ч. 3), а особливо кваліфікованим - вчинення діянь із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров'я (ч. 4 цієї статті). Кримінальний кодекс 1960 подібних кваліфікуючих ознак в аналогічній формі не передбачав.
Під насильством, небезпечним для життя і здоров'я, розуміються побої, заподіяння шкоди здоров'ю, що не призвели до короткочасного розладу здоров'я або незначну стійкої втрати загальної працездатності, а також інші насильницькі дії, пов'язані із заподіянням потерпілому фізичного болю або з обмеженням його свободи, якщо це не створювало небезпеку для її життя та здоров'я * (264).
Насильство, небезпечне для життя і здоров'я, включає в себе заподіяння тяжкого, середньої тяжкості та легкого шкоди здоров'ю (ст. 111, 112, 115 КК).
Злочин, передбачений ч. 3 та ч. 4 ст. 296 КК, є закінченим з моменту застосування на підтвердження загрози насильства. У разі застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, вчинене має кваліфікуватися за сукупністю ч. 4 ст. 296 КК та ст. 111 КК.
Неповага до суду (ст. 297 КК). Суспільна небезпека цього злочину полягає в тому, що винний демонструє свою неповагу суду під час розгляду кримінальної або цивільної справи, підриває авторитет суду, дезорганізує тим самим здійснення правосуддя.
Об'єктивна сторона полягає в неповазі до суду, яке виражається в образі учасників судового розгляду (ч. 1 ст. 297), судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що бере участь у здійсненні правосуддя (ч. 2 цієї статті).
У даному злочині відповідальність диференційована залежно від процесуального становища потерпілого. Частина 1 ст. 297 КК передбачає відповідальність за образу будь-якого учасника судового розгляду, наприклад, підсудного, свідка, прокурора, захисника, позивача, відповідача, а ч. 2 - за образу судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, що визнається законодавцем більш тяжким видом прояви неповаги до суду.
Образа являє собою умисне приниження честі і гідності учасників судового розгляду, судді, присяжного засідателя і іншої особи, що у відправленні правосуддя, виражене в непристойній формі.
Даний склад злочину має місце в разі образи зазначених осіб у зв'язку з виконанням ними функцій по відправленню правосуддя. Це може виражатися, наприклад, в принизливих оцінках кваліфікації суддів, присяжних засідателів. Образа, пов'язане з відправленням правосуддя, але здійснюється в іншому місці (наприклад, публічна образа після процесу на грунті помсти), кваліфікується як образа представника влади (ст. 319 КК). Образа цих осіб у інших ситуаціях кваліфікується як злочин проти особистості.
Злочин закінчено з моменту вчинення зазначених у законі дій.
Інші, крім образи, форми прояву неповаги до суду, наприклад, непокора розпорядженню головуючого, порушення порядку під час судового засідання, тягнуть адміністративну відповідальність за ст. 165.1 КпАП РРФСР.
  Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Винний усвідомлює, що принижує честь і гідність учасників судового розгляду, судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, і бажає цього.
  Суб'єктом розглядуваного злочину може бути будь-яка особа, присутнє в судовому засіданні (учасник процесу, свідок, випадковий відвідувач і ін.)
  Аналогічні норми про відповідальність за неповагу до суду містяться в модельному кримінальному кодексі країн СНД * (265) і кодексах ряду країн ближнього зарубіжжя.
  За законодавством Республіки Білорусь кримінально караним є образа лише судді та засідателя у зв'язку із здійсненням правосуддя, а не всіх учасників судового розгляду.
  Наклеп щодо судді, присяжного засідателя, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, судового пристава, судового виконавця (ст. 298 КК). Даний склад злочину - новий в російському кримінальному праві. У зарубіжному законодавстві він також не має поширення. Його введення до Кримінального кодексу посилює відповідальність за підрив авторитету правоохоронних органів і за дезорганізацію у зв'язку з цим правосуддя.
  Об'єктивна сторона злочину виражається в наклепі щодо судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді (ч. 1 ст. 298 КК), прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, судового виконавця у зв'язку з виробництвом попереднього розслідування або виконанням вироку, рішення суду або іншого судового акта (ч. 2 ст. 298 КК).
  Наклеп виражається в активних діях, пов'язаних з розповсюдженням завідомо неправдивих, ганьблять іншу особу вигадок * (266).
  Поширення неправдивих, ганьблять іншу особу відомостей повинно мати місце у зв'язку з діяльністю зазначених осіб по відправленню правосуддя, виробництва попереднього розслідування, виконанню вироку, рішення суду іншого судового акта.
  Ці відомості можуть поширюватися не тільки під час виконання особами, зазначеними в ст. 298 КК, їх професійних обов'язків, але й після цього, але обов'язково у зв'язку з їх діяльністю по здійсненню правосуддя. Наприклад, винний поширює неправдиві відомості про нібито скоєні цими особами ганьблять вчинків, що мають відношення до конкретної кримінальної або цивільній справі (суддя отримав хабар, слідчий застосовував насильницькі заходи до допитуваним і т.п.). Це можуть бути також вигадки, не пов'язані з конкретною справою, але порочать зазначених осіб на грунті помсти за їх службові дії, наприклад, негативна побутова характеристика судді.
  Злочин вважається закінченим з моменту повідомлення хоча б одній особі в будь-якій формі неправдивих, ганебних зазначених у законі потерпілих відомостей про нібито факти. Для кваліфікації вчиненого за ст. 298 КК не має значення, зробило чи таке повідомлення потрібне для винного вплив на правоохоронні органи, що здійснюють цілі і завдання правосуддя.
  Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При розгляді судом подібних справ у кожному конкретному випадку необхідно встановлювати, що винний усвідомлював хибність повідомлених ним фактів, а також те, що поширювані їм вигадки ганьблять суддю чи інших осіб, зазначених у законі, і бажав зробити подібні дії.
  Якщо винний впевнений у правдивості відомостей, розповсюджуваних їм при фактичній хибності останніх, він не може нести відповідальності за ст. 298 КК.
  Так, Л. був визнаний винним у наклепі й образі працівників прокуратури. У касаційній скарзі він просив виключити з обвинувачення ч. 2 ст. 298 КК, оскільки завідомо неправдивих відомостей не поширював, а вважав себе раніше засудженим незаконно.
  Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ вирок змінила, вказавши таке. У словах Л. в суді про нібито сфальсифікованому відносно нього справі міститься його власна оцінка матеріалів справи, а не свідомо помилкові вигадки. Тому в діях Л. відсутні ознаки злочину, передбаченого у ч. 2 ст. 298 КК. Образливі висловлювання, що принижують честь і гідність державного обвинувача, що підтримує обвинувачення в суді, містять склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 297 КК - образа учасників судового розгляду. Образа прокурора і слідчого (працівників прокуратури) підлягає кваліфікації за ч. 1 ст. 130 КК * (267).
  Наклеп щодо зазначених у законі осіб найчастіше відбувається за мотивами помсти за їх законну діяльність у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді, виробництвом попереднього розслідування або виконанням вироку, рішення суду або іншого судового акта або з метою перешкоджання такої діяльності.
  Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16-річного віку.
  У ч. 3 ст. 298 КК передбачається кваліфікуючу ознаку - наклеп щодо відповідних осіб, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (наприклад, в хабарництві), поняття яких дано в ч. 4 і 5 ст. 15 КК.
  Дана обставина істотно підвищує суспільну небезпеку подібних дій і відрізняється від свідомо помилкового доносу (ст. 306 КК) тим, що при свідомо помилковому доносі умисел винного спрямований на залучення потерпілого до кримінальної відповідальності, а при розглянутих випадках наклепу - на приниження його честі та гідності, а також на порушення нормальної роботи органів, що беруть участь у здійсненні правосуддя.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Злочини проти правосуддя, що посягають на життя, здоров'я, честь і гідність осіб, які здійснюють правосуддя"
 1. 4. Злочини проти честі і гідності особистості
    злочинами проти честі, гідності та репутації особистості, зупинимося на деяких фрагментах історії розвитку кримінального законодавства Росії, що встановлював відповідальність за їх вчинення. Відповідальність за образу (образу) і наклеп в Статуті про покарання, що накладаються світовими суддями, 1885 р. була встановлена ст. 130-138, ретельно деталізуючими склади цих злочинів.
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
    злочинів. У теорії кримінального права під злочинами проти правосуддя розуміються умисні злочинні діяння, що посягають на нормальну роботу органів правосуддя, що вчиняються посадовими особами вказаних органів або іншими особами, що протидіють цієї діяльності. Родовим об'єктом злочинів проти правосуддя є суспільні відносини, що забезпечують нормальне
 3. Глава 24 Формування нової системи права
    злочинах, про судовий процес у цивільних справах, про кримінальні злочини, про спадкування, про благочинні та міському управлінні. У 1725 р. проект нового Уложення був закінчений. Він включав чотири книги: 1) "0 процесі, тобто про суд, місці та про осіб, до суду належать", 2) "Про процес в кримінальних, розшукових та питочних справах"; 3) "0 лиходійствах, які штрафи і покарання слідують ";
 4. 17.2. Організація приватної детективної й охоронної діяльності
    злочину; громадянам, яким пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину (до вирішення питання про їх винність у встановленому законом порядку); громадянам, звільненим з державної служби, із судових, прокурорських та інших правоохоронних органів за компрометуючими підстав; колишнім працівникам правоохоронних органів, що здійснюють контроль за приватної детективної й охоронної
 5. 1. Озброєна злочинність в системі кримінального насильства
    злочинів проти лічності.2 Цілком позитивний мешканець селища Юргамиш Курганської області застрелив монтера і контролера місцевих електромереж, відключивши у нього лічильник, після чого сокирою розчленував трупи. У місті Михайлівці Волгоградської області, доведений до відчаю невиплатою заробітної плати водій ЖКГ Фролов поранив з обріза свого начальника Лапіна. Незадовго до цього вантажник
 6. 1. Поняття і значення об'єкта злочину
    злочину - це те, на що спрямоване посягання, чому заподіюється або може бути завдано шкоди в результаті вчинення злочину. Об'єктом злочину визнаються найважливіші соціальні цінності, інтереси, блага, що охороняються кримінальним правом від злочинних посягань. У Загальній частині кримінального закону (ст. 2 КК РФ) дається узагальнений перелік об'єктів кримінально-правової охорони. До них
 7. 2. Види об'єктів злочину
    злочину, умовно кажучи, "по вертикалі" і "по горизонталі". Перша класифікація традиційно виділяє загальний, родовий (його іноді називають спеціальним) і безпосередній об'єкти злочину. Вони співвідносяться між собою подібно філософським категоріям "загальне", "особливе" і "одиничне" ("окреме"). Загальний об'єкт - це об'єкт всіх і кожного злочинів. Це сукупність усіх соціально
 8. Виноски
    злочину. Пункт 3 ст. 235 говорив, що суд в розпорядчому засіданні розглядає обвинувальний висновок з точки зору того, чи передбачено звинувачення Кримінальним кодексом і який саме статтею. * (37) обгрунтування гіпотеза, що проектанти КК змішали адміністративну відповідальність з кримінальною, об'єднавши їх терміном "заходи соціального захисту". Дійсно, декрет ВЦВК від 10 серпня
 9. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
    злочинах проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості (гл. 18), про злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина (гл. 19), про злочини проти сім'ї та неповнолітніх (гл. 20). У процесі роботи над проектами Кримінального
 10. 4. Злочини, що посягають на службові інтереси окремих видів діяльності
    злочини проти охоронюваної власності, коли правопорушник надає фізичне опір. Закон забороняє застосування спеціальних засобів стосовно жінок з видимими ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та неповнолітніх, коли їх вік очевидний або відомий приватному детективу (охоронцю), крім випадків надання ними збройного опору,
© 2014-2022  yport.inf.ua