Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

2. Президент республіки

Конституція (§ 29) визначає Президента республіки як главу держави, який уособлює єдність нації і стоїть на варті демократичної діяльності державної організації. Він є головнокомандувачем Збройними силами.
Повноваження Президента встановлені в ч. 1 § 30-а Конституції. Їх перелік починається з повноважень у сфері зовнішньої політики. Президент представляє угорська держава, укладає від імені республіки міжнародні договори (якщо предмет договору підлягає регулюванню законом, для укладення договору потрібно попередню згоду Державних зборів), призначає і приймає послів і посланців.
Ряд повноважень пов'язаний з діяльністю законодавчої влади. Президент республіки призначає загальні вибори до Державних зборів та органи місцевого самоврядування, може брати участь у засіданнях Державних зборів і його комітетів і виступати, пропонувати Державним зборам небудь заходи, виступати з ініціативою загальнонаціонального референдуму. Можемо тут згадати і викладені вище його повноваження в законодавчому процесі.
У відносинах з виконавчою владою Президент призначає та звільняє з посади відповідно з особливим законом державних секретарів і республіканських уповноважених, за пропозиціями зазначених в особливому законі осіб або органів призначає і звільняє з посади голову Угорського національного банку та його заступників та університетських професорів, ректорів університетів, привласнює і підвищує генеральські звання, затверджує на посаді президента Угорської академії наук. Але головне тут - повноваження, пов'язані з формуванням Уряду, про які мова нижче.
У сфері особистого статусу Президент республіки присвоює визначені законом звання, виробляє нагородження орденами та іншими нагородами, дозволяє їх прийняття, здійснює право індивідуального помилування, приймає рішення з питань громадянства.
Відповідно до § 19-у Конституції при введенні особливого становища, якщо Державні збори не може діяти, рішення про використання Збройних сил приймає Президент республіки. Він також постановляє про передбачені спеціальним законом надзвичайні заходи і негайно інформує про це голови Державних зборів. У період особливого становища Державні збори, а якщо це неможливо, то його комітет з питань оборони засідає регулярно. Вони можуть призупинити застосування введених Президентом надзвичайних заходів. Ці заходи дійсні протягом 30 днів, якщо не продовжено Державним зборами або його комітетом з питань оборони. В іншому в період особливого положення застосовуються норми, встановлені для надзвичайного стану.
Президент республіки також може здійснювати інші повноваження, встановлені законом. При цьому тільки представництво угорської держави, призначення виборів, участь у роботі Державних зборів і пропозиція йому заходів, а також ініціатива референдуму здійснюються Президентом самостійно, на власний розсуд. Всі інші повноваження, зазначені в § 30-а Конституції, Президент може здійснювати лише за наявності контрасігнатури Міністра-голови або відповідного міністра.
Згідно § 29-а Конституції, Президент республіки обирається Державними зборами на п'ять років. На цю посаду може бути обраний будь-який виборець, який досяг 35 років. Переобрання на посаду Президента допускається тільки один раз.
Процедура виборів врегульована § 29-б Конституції. Для висунення кандидата в Президенти республіки необхідно письмову пропозицію не менше 50 депутатів Державних зборів, що представляється його голові до призначення голосування. Депутат може брати участь у висуванні тільки одного кандидата, інакше його підпис під будь-якою пропозицією недійсна.
Вибори таємні. Для обрання в першому турі необхідні 2/3 голосів депутатів. Якщо жоден з кандидатів не обраний, висування кандидатів проводиться заново, і в другому турі для обрання також необхідні 2/3 голосів депутатів. Якщо і в цьому випадку ніхто не обраний, проводиться третій тур голосування, в якому балотуються два кандидати, що отримали у другому турі найбільшу кількість голосів. У третьому турі для обрання досить відносної більшості голосів незалежно від кількості голосуючих. Вибори повинні завершитися протягом трьох днів.
Згідно § 29-у Конституції, Президент республіки має бути обраний не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення терміну повноважень попереднього Президента, а якщо повноваження останнього припинилися достроково, то протягом 30 днів після їх припинення . Вибори призначаються головою Державних зборів (§ 29-г). Обраний Президент республіки вступає на посаду в день припинення повноважень попереднього Президента, а в разі його дострокового вибуття - на восьмий день після офіційного опублікування результатів голосування. При вступі на посаду Президент складає присягу перед Державним зборами.
У червні 1995 р. Президентом республіки вдруге обрано відомий письменник і правозахисник Арпад Гьонц.
Якщо Президент республіки тимчасово не може виконувати свої обов'язки або якщо його мандат припинився достроково, його повноваження до вступу на посаду нового Президента переходять до голови Державних зборів. Останній, однак, не може повертати закони в Державні збори, направляти їх до Конституційного суду, розпускати Державні збори, а помилувати може тільки тих засуджених, щодо яких вирок набув чинності. При виконанні президентських обов'язків голова Державних зборів не здійснює депутатських прав, а головує в Державному зборах призначений ним заступник голови (§ 29-д).
Конституція в § 30 встановлює несумісність посади Президента республіки з будь-якої іншої державної, громадської та політичної посадою або мандатом. Він не може мати інший оплачуваний заняття і не може отримувати плату за іншу діяльність, крім діяльності, що охороняється авторським правом. Для прийняття закону, що визначає посадовий оклад Президента, пільги і компенсації, потрібні 2/3 голосів присутніх депутатів Державних зборів.
Згідно ч. 1 § 31-а Конституції, особистість Президента республіки недоторканна, і особливим законом забезпечується його кримінально-правова охорона.
Конституція встановлює наступні випадки припинення повноважень Президента (§ 31): закінчення строку повноважень; смерть; стан, при якому він не може виконувати обов'язки протягом більше 90 днів; констатація несумісності; відставка; відмова від посади . Несумісність посади, заняття або діяльності, здійснюваних Президентом всупереч конституційному забороні, констатується Державним зборами за ініціативою будь-якого депутата таємним голосуванням і більшістю в 2/3 голосів всіх депутатів. Якщо ж Президент бажає подати у відставку, він звертається з відповідною заявою до Державним зборам, і воно протягом 15 днів може попросити Президента переглянути своє рішення. Якщо він наполягає на відставці, Державні збори не може йому в цьому відмовити.
Відповідно до ч. 4 § 31 Конституції Президент республіки може бути усунутий з посади, якщо при її виконанні навмисне порушив Конституцію або інший закон. Процедура відмови врегульована ч. 2-6 § 31-а. Згідно з цими положеннями, з ініціативою залучення Президента до відповідальності за порушення Конституції чи іншого закону при виконанні ним своєї посади може виступити 1/5 загальної кількості депутатів Державних зборів. Рішення Державних зборів про притягнення Президента до відповідальності приймається таємним голосуванням і більшістю 2/3 голосів всіх депутатів. З цього моменту Президент не може здійснювати свої повноваження до завершення процедури. Розгляд у справі належить до компетенції Конституційного суду. Якщо Конституційний суд встановить, що факт порушення закону Президентом мав місце, то може усунути Президента з посади. Із конституційного тексту випливає, що тут все залежить від розсуду Конституційного суду, який може і залишити Президента на посаді, незважаючи на констатував порушення закону, включаючи Конституцію.
Якщо Президент республіки притягується до відповідальності за діяння, вчинене у зв'язку з виконанням обов'язків і каране в кримінальному порядку, то, згідно з § 32 Конституції, у виробництві в Конституційному суді мають застосовуватися також основні положення кримінально-процесуального права. Звинувачення представляє обвинувач, обраний Державним зборами з числа своїх членів. Кримінальне переслідування Президента за інші діяння може бути порушена тільки після припинення його повноважень. Якщо Конституційний суд встановить, що Президент навмисне скоїв кримінально-каране діяння, то може усунути Президента з посади і призначити будь-яке покарання і міру, передбачені Кримінальним кодексом за дане діяння.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Президент республіки "
 1. Глава 15.1. Глава виконавчої влади (Президент) республіки у складі РРФСР
  президентів) республік у складі РРФСР визначаються конституціями і законами республік у складі
 2. § 5. Опублікування рішення
  Висновку Конституційного Суду підлягають обов'язковому офіційному опублікуванню у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. Рішення публікуються також у "Віснику Конституційного Суду Республіки Білорусь". Висновку Конституційного Суду не пізніше ніж у триденний строк з дня їх проголошення направляються Президенту Республіки Білорусь, Палаті представників і Раді
 3. Глава 15. З'їзд народних депутатів і Верховна Рада
  республіки Примітка: у назві глави 15 і в статтях 131 і 132 виділені слова "автономної республіки", "автономних республік", "автономних республіках" замінено відповідно на "республіки в складі РРФСР "," республік у складі РРФСР "," республіках у складі РРФСР "24.05.1991 р. Стаття 131. Вищими органами державної влади автономних республік є З'їзди народних депутатів, а в
 4. Глава 16. Рада Міністрів автономної республіки
  республіки "замінені на" республіки у складі РРФСР ". Стаття 133. Рада Міністрів автономної республіки - Уряд автономної республіки - найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади автономної республіки утворюється Верховної Ради автономної республіки . Рада Міністрів автономної республіки є відповідальною перед Верховною Радою автономної республіки і йому
 5. 3. парламентарна республіка
  президента, який в типовому випадку обирається або парламентом, або більш широкою колегією, що включає поряд з парламентом зазвичай депутатів парламентів суб'єктів федерацій або регіональних представницьких органів самоврядування. Великі повноваження, якими часом конституція наділяє президента парламентарної республіки, здійснюються, як правило, урядом, який в особі свого
 6. Глава 14. Органи державної влади республік
  республік самостійно здійснюють державну владу на території республік відповідно до цієї Конституції. 2. Порядок формування та діяльності органів державної влади республік встановлюється республіками
 7. § 6. Юридична сила рішення
  Закони, декрети і укази Президента Республіки Білорусь Республіки Білорусь, міжнародні договірні й інші зобов'язання Республіки Білорусь, акти міждержавних утворень, в які входить Республіка Білорусь, постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь, акти Верховного Суду Республіки Білорусь, Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь, Генерального прокурора Республіки
 8. Стаття III
  республіки у складі Російської Федерації не можуть бути змінені без її згоди. 2. Республіки в складі Російської Федерації є самостійними учасниками міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, угод з іншими суб'єктами Російської Федерації, якщо це не суперечить Конституції і законам Російської Федерації, цього Договору. Координація міжнародних та
 9. Стаття III
  республіки у складі Російської Федерації не можуть бути змінені без її згоди. 2. Республіки у складі Російської Федерації є самостійними учасниками міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, угод з іншими республіками, краями, областями, що не суперечить Конституції і законам Російської Федерації, справжньому не суперечить Конституції та законам Російської Федерації,
 10. Стаття III
  республіки у складі Російської Федерації не можуть бути змінені без її згоди. 2. Республіки у складі Російської Федерації є самостійними учасниками міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, угод з іншими республіками, краями, областями, автономною областю, автономними округами Російської Федерації, якщо це не суперечить Конституції і законам Російської Федерації,
© 2014-2022  yport.inf.ua