Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право, 2009 - перейти до змісту підручника

3.3. Застосування колізійних норм

Однією з найбільш цікавих і практично значущих проблем у міжнародному приватному праві є питання: чи підлягають застосуванню в силу вказівки колізійної прив'язки тільки регулятивні положення іноземного законодавства або ж все це законодавство в цілому, включаючи і його власні колізійні норми. Якщо вірно останнє, то існує велика ступінь ймовірності виникнення ситуації, яка отримала в доктрині на іменування зворотне відсилання (renvoi) або, в деяких випадках, відсилання до третього закону (transmission).
Можливі й такі випадки, коли законодавство країни, до якого відсилає колізійна норма, «передоручає» справу права третьої держави. У подібних ситуаціях прийнято говорити про відсилання до третього закону.
З деякою часткою умовності можна виділити, принаймні, три групи країн у залежності від їх ставлення до проблеми зворотного відсилання.
Так, законодавство і судова практика Франції, Англії, Австрії, Іспанії, Бельгії, Японії, Швейцарії, Угорщини, Польщі, а також деяких інших держав у тойилиинойформедопускаютобратнуюотсылкуиприменениеколлизионныхнорминостранногоправа. Ці країни вважають, що сама ідея коллізіонногометода регулювання полягає у виборі правової системи, з якою дане правовідносини має найбільш тісний зв'язок. Тому слід використовувати не тільки її матеріальні, а й колізійні норми. Крім того, на їх думку, прийняття зворотного відсилання веде до скорочення випадків винесення судами рішень на основі іноземного права, що значно спрощує роботу органів юстиції.
Такі держави, як Італія, Нідерланди, Данія, Швеція, Греція, навпроти, як правило, недопускаютвозможностьобратнойотсылки. З їх точки зору питання про застосування іноземного матеріального права вже вирішене колізійної нормою права країни суду, тому немає ніяких підстав піднімати цю проблему ще раз на підставі іноземної колізійної норми. Негативне ставлення до renvoi закріплено також у ст. 15 Римської конвенції про право, застосовне до договірних зобов'язань 1980 р., і в ст.17 Межамериканской конвенції про право, застосовне до міжнародних контрактів 1994 Обидва ці документа не включають до складу норм застосовного права його колізійні норми.
До числа держав, які довгий час не мали жорстко певної позиції з цього питання, можна віднести, зокрема, ФРН і Росію. Загальна думка вчених і практикуючих юристів цих держав полягало в тому, що іноземне право слід застосовувати у всіх випадках, коли до нього відсилають вітчизняні колізійні норми. Однак якщо при цьому іноземний закон сам відмовляється від регулювання відповідних відносин, то немає підстав не застосовувати своє національне право. Водночас країни не допускають застосування зворотного відсилання стосовно вирішення спорів, що випливають з договірних відносин. У таких випадках, на їх думку, використання renvoi могло б призвести до спотворення волі сторін, визначеної контрактом, і застосуванню права, яке ними не вибирають.
Ситуація в Росії дещо змінилася з прийняттям 7 липня 1993 Закону про міжнародний комерційний арбітраж. Пункт 1 ст. 28 цього нормативного акта визначив, що «третейський суд вирішує спір згідно з такими нормами права, які сторони обрали як застосовуються до суті спору. Будь-яка вказівка на право або системи права будь-якої держави повинно тлумачитись як безпосередньо відсилає до матеріального права цієї держави, а не до її колізійних норм. Таким чином, положення цього закону виключають нині можливість прийняття зворотного відсилання і відсилання до закону третьої країни міжнародним комерційним арбітражним судом, чинним на території Росії.
Ст. 1191 ЦК РФ говорить, що будь-яка відсилання до іноземного права відповідно правил цього розділу повинна розглядатися як відсилання до матеріального, а не до колізійного права відповідної країни, за винятком випадків, коли визначається правове становище фізичної особи.
При використанні прив'язки колізійної норми може виникнути ситуація, коли необхідно застосувати норму чи норми іноземного права, що суперечать основним принципам правової системи країни суду або арбітражу. Тому колізійне право всіх без винятку держав містить закріплену в нормативних правових актах, або знаходить відображення в судовій або арбітражній практиці застереження про публічний порядок (ordre public). Її сутність можна спробувати сформулювати наступним чином: іноземний закон, до якого відсилає колізійна норма, може бути не застосований, якщо таке застосування закону суперечить публічному порядку даної держави.
Слід особливо підкреслити, що у разі використання застереження про публічний порядок мова повинна йти виключно про ставлення до іноземного права, а не до юридичних наслідків, які виникають на його основі.
Російському сімейному праву, наприклад, невідомий інститут полігамного шлюбу. Однак це зовсім не означає, що в суді нашої країни не може бути поставлене питання про стягнення аліментів на утримання дитини, яка народилася в державі, право якої такий шлюб допускає. Мова в даному випадку йде не про застосування в Росії відповідної іноземної закону, а про визнання результатів його дії, що не суперечать російському праву.
В силу того, що саме поняття «публічний порядок» розпливчасто і невизначено, а допустимість і межі використання застереження про публічний порядок в більшості країн надані суддівському розсуд, вона отримала найменування «каучуковий параграф».
У вітчизняному законодавстві застереження про публічний порядок закріплена, зокрема, в ст. 1193 ЦК України 2001 р.: «Норма іноземного права, що підлягає застосуванню відповідно до правил цього розділу, у виняткових випадках не застосовується, коли наслідки її застосування явно суперечили б основам правопорядку (публічного порядку) РФ. У цьому випадку при необхідності застосовується відповідна норма російського права. Відмова в застосуванні норми іноземного права не може бути заснований тільки на наявності правової, політичної або економічної системи відповідної іноземної держави від правової, політичної або економічної системи РФ ».
Схоже положення міститься також у ст. 167 Сімейного кодексу РФ від 29 грудня 1995 р. і в деяких інших нормативних актах російського законодавства.
Сьогодні можна сказати, що скорочення випадків застосування судами застереження про ordre public є стійкою загальносвітовою тенденцією. У законодавстві ФРН і Австрії, наприклад, спеціально підкреслюється, що застосування норм іноземного права в цих державах не допускається тільки в тих випадках, коли воно веде до результату, явно несумісного з основними принципами німецького або австрійського права.
На закінчення слід зазначити, що в національному законодавстві більшості держав існує певна кількість норм, які підлягають переважному застосуванню незалежно від наявності або відсутності коллідірующіх з ними норм іноземного права Подібні правові приписи можна визначити як своєрідну позитивну застереження про публічному порядку. У таких випадках іноземний закон не застосовується не тому, що він суперечить публічному порядку відповідної держави, а тому, що законодавець вважає вітчизняні норми особливо важливими і принциповими і віддає їм перевагу при регулюванні ряду суспільних відносин міжнародного немежгосударственного невластного характеру.
Позитивна концепція застереження про публічний порядок будується на розумінні ordre public як сукупності матеріально-правових норм і принципів країни суду, що виключають застосування норми іноземного права, що у стані колізії з ними, незалежно від властивостей останньої На відміну від цієї концепції при використанні «негативною» застереження про публічний порядок яка була розглянута вище, «мова йде не про сукупність« непорушних »норм місцевого права, а про такі властивості іноземного закону, які роблять цей закон непридатним, незважаючи на відсилання до нього вітчизняної колізійної норми.
З позитивної застереженням про публічний: порядку в міжнародне право тісно пов'язана проблема обходу закону. У більшості своїй вона виникає, коли суб'єкти МПП пытаютсявывестисуществующиемеждунимиотношенияизсферыдействияимперативныхнормправаопределенного держави шляхом створення спеціальних домовленостей між собою. У таких випадках застосовне право визначається зацікавленими сторонами штучно з метою створення більш сприятливого правового режиму для реалізації відповідного правовідносини (пільговий порядок установи Юридичної особи, здійснення інвестиційного проекту, сплати податків, розірвання шлюбу, укладення Договору і т. д.).
У переважній же більшості держав світу питання, пов'язані з обходом закону, вирішуються в рамках судової практики, яка далеко не однозначна. Мабуть, тільки суди Франції майже завжди були схильні визнавати наслідки обходу закону недійсними.
Разом з тим в доктрині МПП широкого поширення набула точка зору про те, що факт обходу закону сам по собі не може служити підставою для визнання угоди або іншого акта цивільно-правового характеру недійсним.
Так, наприклад, в Законі ФРН про міжнародне приватне право 1986 р. в підрозділі про договірні відносини міститься ст. 34, в силу якої цей підрозділ, що допускає автономію волі, не зачіпає застосування положень німецького законодавства, які регулюють фактичний склад імперативно, незалежно від застосовного до договору права. У ще більш широкої редакції аналогічна норма сформульована в законі Швейцарії про міжнародне приватне право 1987 р. Згідно ст. 18 цього документа імперативні норми швейцарського права в силу особливого їх призначення застосовуються незалежно від того, право якої держави підлягає застосуванню по справжньому закону. При цьому ні німецький, ні швейцарський закон не визначають коло так городу «сверхімператівних» норм і не містять більш-менш чітких критеріїв їх встановлення та застосування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Застосування колізійних норм "
 1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
  застосування колізійних норм. 5. Цивільно-правове становище іноземців. 6. Правове становище юридичних осіб у міжнародному приватному праві. 7. Правовий статус транснаціональних корпорацій (ТНК) та інших видів юридичних осіб у міжнародному приватному праві. 8. Правове становище держави як учасника цивільно-правових відносин. 9. Питання власності у міжнародних
 2. § 1. Поняття і причини юридичних колізій
  застосування та здійснення компетентними органами і посадовими особами своїх повноважень. Російське законодавство - складне, багатогалузеве, ієрархічне утворення, в якому маса всіляких різночитань, нестиковок, паралелізмів, неузгодженостей, конфліктуючих або конкуруючих норм та інститутів. Будучи за своїм характером територіально великим і федеральним, воно вже в силу
 3. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  застосування до таких оборудок національних законів, що регламентують внутрішні угоди. Однак щодо методів досягнення зазначених цілей необхідної ясності немає. Звернення до методів уніфікації пояснюється не тільки прагненням автора виявити і спробувати класифікувати різні способи здійснення даного виду діяльності в рамках міжнародного співтовариства, виділити переваги і
 4. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  застосування іноземного права, придбані права, публічний порядок; - дієздатність і представництво. У 1978 р. робоча група вирішила обмежитися підготовкою конвенції, що охоплює сферу тільки договірних зобов'язань, і виключила правила про заподіяння шкоди, оскільки в більшості країн ЄС до таких зобов'язань застосовується однакова відсилання до закону місця вчинення делікту і
 5. Глава 4. КОЛІЗІЙНІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ПРАВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  застосування її приписів саме як внутрінаціонального права такої держави. Крім того, навіть не набрали чинності міжнародно-правові документи відображають реалії зарубіжного законодавства і тому сприяють розумінню російським учасником зовнішньоекономічного обороту тих чи інших категорій іноземного права. Крім орієнтирів у вигляді міжнародних конвенцій, що дають основні
 6. 1. Загальні питання застосування колізійного методу правового регулювання
  застосування ... Тому норма про застосування іноземного права, взята ізольовано, є справжнім правилом поведінки. У цьому плані вона нічим не відрізняється від інших норм, що складають правову систему даної країни »[9]. Однак такий підхід не враховує природу регульованих міжнародним приватним правом відносин, а також механізм застосування колізійних норм, за
 7. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  застосування іншого методу міжнародного приватного права - методу прямого внутрінаціонального регулювання. У літературі питання про природу матеріально-правових норм внутрінаціонального права, спеціально спрямованих на регулювання відносин за участю іноземного елемента, а також про місце таких норм у правовій системі викликає жваві суперечки. Думки
 8. § 3. Муніципальні норми
    застосуванню в конкретному випадку при вирішенні юридичних труднощів, визначенні компетенції органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів муніципального права. Так, згідно з п. 3 ст. 5 Закону від 6 жовтня 2003 р. у разі суперечності федеральних законів, інших нормативних правових актів РФ, що регулюють питання місцевого самоврядування, Конституції РФ, згаданого Закону застосовуються положення
 9. § 2. Зовнішньоторговельні операції
    застосуванню ст. 395 ГК РФ. При цьому слід враховувати інтерпретацію даної статті, викладену в Постанові Пленуму Верховного Суду Російської Федерації і Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 1 липня 1996 р. № 6/8 «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації». Там, зокрема, зазначається, що «у випадках, коли відповідно
 10. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    застосування до цивільних відносин: а) безпосереднє або б) опосередковане, тобто через видання внутрішньодержавного нормативно-правового акту. Можливість безпосереднього впливу міжнародно-правової норми на громадянське ставлення є загальним правилом, в той час як її опосередкований вплив може бути в порядку винятку, якщо необхідність прийняття внутрішньодержавного
© 2014-2022  yport.inf.ua